További jegyzetek itt!

Termékek és szolgáltatások árazása

1. Árazás és közgazdaságtan

1.1. Költségek rövid és hosszú távon

1.2. Költséginformációk szerepe az árazásban

1.3. Árat befolyásoló tényezők

2. Árazásoi módszerek

2.1. Ármeghatározó vállalkozás

2.2. Árkövető vállalkozás

3. Belső árazás, transzferár…

3.1. Transzferár

3.2. Transzerár-képzési módszerek

3.3. Vállalati célok és transzferár-képzés

3.4. transferárak alkalmazsának hátrányai

3.5. Magyar vonatkozások — kiemelt példák

3.5.1. transzferárak és az adózás: „mit tesz Magyarország az adóalapok védelméért?”

3.5.1.1. Áfa

3.5.1.2. Társasági adó…


1. Árazás és közgazdaságtan

1.1. Költségek rövid és hosszú távon

1.2. Költséginformációk szerepe az árazásban

1.3. Árat befolyásoló tényezők

2. Árazásoi módszerek

2.1. Ármeghatározó vállalkozás

2.2. Árkövető vállalkozás

3. Belső árazás, transzferár…

3.1. Transzferár

3.2. Transzerár-képzési módszerek

3.3. Vállalati célok és transzferár-képzés

3.4. transferárak alkalmazsának hátrányai

3.5. Magyar vonatkozások — kiemelt példák

3.5.1. transzferárak és az adózás: „mit tesz Magyarország az adóalapok védelméért?”

3.5.1.1. Áfa

3.5.1.2. Társasági adó…


- árazással kapcsolatos alaapvető közgazdasági és üzleti megfontolások
- számvitel szerepe az árazási döntésben
- árazási eljárások
- transzferárak

Árazás és közgazdaságtan

közgáz szerint:
- tökéletes verseny van
- profitot maximalizálunk
- határbevétel = határköltség → optimális output és eladási ár…

node:
- a verseny nem tökéletes
- kizárólag π→max?
- nehézségek a közgazdasági elmélet alkalmazásánál
 - termék keresleti görbéje nem becsülhető jól
 - nem csak ár befolyásol (minőség, reklám, stb…)
 - jelentős közös erőforrás-felhasználásnál a határköltség-görbe negezen becsülhető…

 reggeli mítingen: „na, ferajzoltátok a mára érvényes határköltség-görbét?”

Költségek rövid és hosszú távon

tökélete verseny → az eladási ár adott. a kibocsátási szin is: az optimálisat kell választani
a tulajdonos álla túloldalt, és várja a profitot…

nomármost, ha a bevétel adott… az eredmény szintén… no akkor csak a költségeket tudjuk birizgálni ☹

→ mire vagyunk képesek rövid távú kültségekkel? — operatív döntésekkel befolyásolható…
 node egy gép amortizációjával mit is csináljak⁈
 hosszú távon nyilván minden költség változó. de itt csak a változóbbakkal tudunk törődni.

Költséginformációk szerepe az árazásban

ármeghatározó vállalkozás:
 talán valami hatósággal még sakkozgathat, hogy hogy-é az alma, de btw kevéssé.
 - rövid távú árdöntés
 - hosszú távú árdöntés

árkövető vállalakozás:
 kvázi tiszta verseny… nekem az árakhoz kell igazodni…
 ezen belül:
 - rövid távú termékmix döntés
 - hosszú távú termékmix döntés

Árat befolyásoló tényezők

Menedzsment:
 célok, üzletpolitika…
 pl.: termék-életciklus:
  bevezetésnél:
   korlátozott kapacitás, árrugalmatlan kereslet, nincsenek helyettesítők → magas árak…
   nincs kapacitáskorlát → alacsony árak (→ nagyobb jövpbeni piaci részesedés) → dömping ár
Vevők:
 marketing, sales, attitűdök, magatartás, elvárások,… stb…
Állam:
 adók, szabályozók
Versenytársak:
 hazai, külföldi


Árazásoi módszerek


Ármeghatározó vállalkozás

költség plusz módszerekköltség alapú… költség és jövedelem

Ár = költség + haszon
⇒ csak az számít, hogy mi a költség és mi a haszon…

rövid távú árdöntés:
 pl. speciális megrendelés → itt ármeghatározó vagyok…
 Változó költség számít
  (releváns költség, kapacitáskorlát esetén alternatíva költség is (amiről azért kell lemondani, mert nem máshol építek…)…)

hosszú távú árdöntés:
 ha mindig csak a VC-t térítem meg, akkor a kapacitásom sose térül meg…
 → hosszú távon a Teljes Költség, ami számít…

haszonkulcs:
 a termék piaci helyzete alapján kalkulálunk… vagy elvárt ROI (→ )

Árkövető vállalkozás

 célköltség-számítás: target costing
  első körben meg kell határozni, mennyi lehet a költségünk… (célköltség)
  → osztán a tényleges költség leszorítása a célköltség szintjére…
   lásd: nem adok kajajegyet a dógozónak…rövid távú termékmix döntés:
 a rossz/veszteséges termék elhagyása…

hosszú távú termékmix döntés
 új termék… új technológia… stb…


Belső árazás, transzferár…

árazási kérdések:
 külső: vállalkozáson (vagy vállalatcsoporton) kívüli tranzakciók árazása
 belső: vállalkozáson belüli tranzakciók árazása → transzferárak…

 pl mosoda: egy km-re lévő cégnek eladok. aztán visszaveszem 10szer drágábban…
  korábban még kellett vizikai anyagmozgatás… kis tranzakciók költség, zágsón.
  aztán rájöttek, hogy jó az üres kamion is…
  ma már kamion se kell…

  vannak újabb és újabb jogszabályok…
  … no meg innovációk: „mennyi 2+2? könyvelő: menniy legyen?”

Transzferár

fogalma: vaamely vállalkozás szervezeti egységei (vagy vállalatcsoport tagjai) közötti termék/szolgáltatás átadás/átvétel (értékesítés-beszerzés) során alkalamzott ár…

lényege: adott teljesítménnyel kapcsolatban a vállalkozásnál (vállalatcosportnál) keletkező eredményt osztja meg az eladó és a vásárló között…


„meddig érdemes bemenni a határon, hogy tankolásnál visszajőve még pluszba legyek?” — az ukrán határon trendi is lett a Volga, mert szép nagy a tankja.

… van ám közgazdaságilag/üzletileg indokolható minimuma és maximuma is…

teljes kapacitás-kihasználás esetén…:
maximum: a szállítónál elérhető legalacsonyabb piaci ár… : „minek vennék Tőled belülről, ha mástol ócsóbb?”
minimum: eladó küső piaci ára csökkentve a fel nem merülő értékesítési költségekkel

nem teljes kapacitás-kihasználás esetén:
maximum: a szállítónál elérhető legalacsonyabb piaci ár…
minimum: pótlólagos költségek (kivéve egyes értékesítési költségelemek): felmerülő költségek+1ſt már megéri, mert az már hozzájárul a kihasználatlan kapacitások kihasználásához…

Transzerár-képzési módszerek

Költségalapú transzferár:
 teljes költség bázis:
  nem ösztönzi az eladót:
  - sem jó minőségű termék/szolgáltatás előállítására…
  ₋ sem költség-takarékosságra
  csinálok amit akarok, annyiért, amit akarok, osztán majd ráterhelem másokra, jól.

 alternatíva költség számítás:
  többletkapacitás esetén a vevő fizeti meg az eladó kapacitás-költségeinek egy részét, nem ösztönzi az eladót jöbb kihasználtságra…

 költség plusz módszer:
  a feléár és az alapjául szolgáltó költség-tartalom az eladónál manipuláció tárgya…  

Piaci ár:
 az az igazi!!!!1111
 legyen verseny belülis…
 æz az ideális, ha tökéletes verseny folyik a transzfer-teljesítményekért…
 nomeg az eladó teljes kapacitással működik…

egyeztetett transzferár:
 szépen kialkudják… megtárgxyalják…
 akkor jó, ha:
  eladónak van kölső vevőke
  mindkét félnek van joga kölső üzlezez kötni…
  patthelyzetben a vállalatvezetés hajlandó beavatkozni…

kettős/duális transzferár:
 ne,, ez nem a kettős könyvelés (van az a könyv, amit bemutatunk, és van, amiből számolunk…)
 más transzferárat alkalmaz az eadó és a vevő…
 → papíron „hamis eredményt” termelnek a számviteli rendszerben…
 vállalati szinten kiigazítás szükséges…

Vállalati célok és transzferár-képzés

célok:
belső viszonylat:
 a szervezeti egységek céljainak összehangolása
 a teljesítmény-értékelés színvonalának emelése
 vezetői érdekeltség növelése
 cash management javítása…

külső viszonylat:
 adó- és vám megtakarítás…
 árolyamkockázat csökkentése:
  ócsóbbért importálok…
 versenypozíció javítása
 kormányzati kapcsolatok javítása…
 multiknál mindeni a saját kormányának szereti megfizetni az adót…

transferárak alkalmazsának hátrányai

rosszul meválasztott transzferárak hátrányt okzhatnak…
őjabb számviteli feladat, növeli az általános költségeket…
nem alkalmazható minden szervezeti egységre (pl. közonti igazgatási egységek…)

Magyar vonatkozások — kiemelt példák

transzferárak és az adózás: „mit tesz Magyarország az adóalapok védelméért?”

OECD: transzferárazási irányelvei… ez az egyik hivatkozási pont…
EU irányelvek: egyszerű. cska be kell másolni a jogszabáyok közé, osztjüvan…
Áfa, Tao, SZja, Art, Gt, Illeték törvény…
18/2003 PM rendelet…

Áfa
ha az alkalmazot tár aránytalanul alacsony, és gazdaságilag nem független felek közt jött létre a tranzakció…
→ az áfa alapja az adófizetási kötelezettsg keletezésének öndőpontjában fennálló forgalmi érték…
→ a fizetendó adó nő a kölönbözet adójával, a levinható adó nem változik…

Társasági adó…
kapcoslt vállalkozás…
nem az, ha ugyanaz a személy a tulajuk, mivel az nem alanya a számviteli törévnyben…
hanem: közvetlenül/közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik,,
adózó → adóóz, személy
adózó, személy → adózó
harmadik személy → adózó s személy

A kſt tulaja férj.
B kſt tulaja feleség…
no ㄞitt A és B ĸſt kapcsolt felek…

többségi irányítást biztosító befolyás:
50%+1 irányítási jog
vezető tisztségviselők, FB-tagok többséfének kinevezése/visszahívása…

kapcsolt vállalkozások közötti árak módosítása…:
alkalmazott ár < szokásos piaci ár → AEE növelése
AEE: adózás előtti eredmény…

alkakmazott ár > szokásos piaci ár → AEE csökkentése, ha:
a másik fél bel/külföldi társasági adó alanya, ls:
van okirat a korrekcióról…

szokásos piaci ár:
kölség és kövedelem: független félnél önköltség+szokásos haszon…
 → Amareus: más mennyiért ad micsodát, milyen önköltséggel…


dokumentáció:
ilyen ügyletnél meg kell írni a saját feljelentásünket ☺
kisvállalkozásra nem vonatkozk…
 egyszerűsített nyilvántartás: szerződés áfa nélkül 50 millió alatt…
 
mulasztási bírság: 2 millió Ft… szerződésenként és nyilvántartásonként…


p.s.: vegyük fel: Konszolidált Pénzügyi Beszámolók… !!!111 ☺