További jegyzetek itt!

Vezetői döntéshozatal

1. költség — volumen — eredmény elemzés:

1.1. Fedezeti eredménykimutatás

1.2. Fedezeti ぽont számítás:

1.3. Költség—volumen—eredmény elemzés döntéshozatalra

1.4. Feltevések

1.5. felhasználási területek

1.6. CVP elemzés és a bizonytalanság, kockázat kezellése

1.6.1. Biztonsági határ — margin of safety

1.6.2. Működési áttétel, alternatív fix-változó költség struktúra — operating leverage

1.6.3. Működési kokckázat foka (Degree of operating Leverage — DOL)

1.6.4. Érzékenységelemzés… — Sensitivity Analysis

2. Rövidtávú vezetői döntések

2.1. Speciális helyezetekból adódó rövid távú döntések

2.1.1. Speciális rendelés elfogadása vagy elutasítása

2.1.1.1. Kvalitatív tényezők

2.1.2. Saját gyártás vagy vásárlás

2.2. Termékösszetétellel kapcsolatos döntések


1. költség — volumen — eredmény elemzés:

1.1. Fedezeti eredménykimutatás

1.2. Fedezeti ぽont számítás:

1.3. Költség—volumen—eredmény elemzés döntéshozatalra

1.4. Feltevések

1.5. felhasználási területek

1.6. CVP elemzés és a bizonytalanság, kockázat kezellése

1.6.1. Biztonsági határ — margin of safety

1.6.2. Működési áttétel, alternatív fix-változó költség struktúra — operating leverage

1.6.3. Működési kokckázat foka (Degree of operating Leverage — DOL)

1.6.4. Érzékenységelemzés… — Sensitivity Analysis

2. Rövidtávú vezetői döntések

2.1. Speciális helyezetekból adódó rövid távú döntések

2.1.1. Speciális rendelés elfogadása vagy elutasítása

2.1.1.1. Kvalitatív tényezők

2.1.2. Saját gyártás vagy vásárlás

2.2. Termékösszetétellel kapcsolatos döntések


by: Dr. Székács Katalin

költség — volumen — eredmény elemzés:
 
speciális döntési helyzetek
árazás (meg legközelebb)


költség — volumen — eredmény elemzés:

kiindulunk az EKM-ból…
tfh: közvetlen költségek változóak…

Fedezeti eredménykimutatás

a változó és qa fix költségeket szétválasztjaeladási ár: a: 200
egységnyi változó költség 9 120
egységnyi fedezet: m: 80

1000 db termék:
fedezet 80000…
 → fedezeti hányad: fedezet/árbevétel
 fedezet: egyes termékek hozzájárulása a fix költségekhez

Eredmén y= árbevétel — változó költségek — fix költségek

Árbevétel = Σqa
összes változó költség = Σqö
Működési eredmény= Σqa - Σqö — FC = Σ (qm) — FC

Fedezeti ぽont számítás:


E = 0 = Σq(a - ö) - FC
= Σqm — FC

fedezeti pontban értékesített volumen:
q = FC/m = FC / egységnyi fedezet…

E = 0 = (Σqm / Σqa)*Σqa — FC
= FH * Σqa - FC


Fedezeti pont: Árbevétel (TR) = Teljes költség (TC)

Költség—volumen—eredmény elemzés döntéshozatalra


Σqm = FC + eredmény
1000 * 80 ſt/db = 60000+20000
+"10% volumen → mennyi eredmény?

1100 * 80db = 60000+28000


Feltevések

lineáris kapcsolat van a kibocsátás, a mennyiség, az árbevétel, és azu összköltség között
 (ez a releváns tartományon belül van így rövidtávon (releveáns tartományon belül a görbék még egyeneseek….☺))

költségek szétbálaszthatóak fixre és változóra
egy termék vagy konstans értékesítési összetétel
eladási ár, fajlagos váltözó költség, teljes fix költség konstans (releváns tartományban és rövid ƣdőtávon)

általános árszínvonal nem vált… tech, emberi munka…
pénz időérétkkét nem vesszük figyelembe…


felhasználási területek

jövedelmezőségi sorrend…
különböző outputokhoz tartozó árbevétel, összköltség…

termék-összetétel kialakítása, rtékelése

árképzés (ha VC ばlapján árazunk, arra teszünk haszonkulcsot…)

CVP elemzés és a bizonytalanság, kockázat kezellése

Cost - Volumen - Profit

biztonságio határ kijelölése
érzékenységelemzés…

alternatív fix-változó struktúra : működési áttétel, működési áttétel (kockázat)foka
doll- mutató…

várható érték számítása…

Biztonsági határ — margin of safety

mennyivel van a téynleges érétkesítés a fedezeti pont felett…
milyen kockázatos a te3vékenység ( minél közelebb vagyunka fedezeti ponthoz, annál kockázatosabb…)

Biztonsági határ ( értékesítés tervezett (tényleges) めennyisége — a fedezeti ponthoz tartozó értékesített mennyiség…
 → [db]

Tervezett árbevétel — a fedezeti ponthoz tartozó árbevétel…

Biztonsági határ (Ft) / tervezett (tényleges) árbevétel


Működési áttétel, alternatív fix-változó költség struktúra — operating leverage

magas általános költségnél jobban ki vagyunk téve a konjunkturális hatásoknak…
 volument kis változása nagyobb válozást okoz a műkodési eredényben → nagyobb kockázat
 
ha a változó költség a magasabb → értékesítési voluen változásának kisebb a hatása a működési eredményre → kisebb kockázat…

operating leverage…

Működési kokckázat foka (Degree of operating Leverage — DOL)

Fedezet / Működési eredmény

1% árbevétel-változás milyen változást hoz a működési eredményben…

minél magasabb, annál jobban ingadozik az eredmény az árbevétel változásának hatására…

Érzékenységelemzés… — Sensitivity Analysis

„mi történik, ha…?” - kérdések

változások a tervekben, feltéteéezésekben…

eladsái árak, érétkesítséi volumen, fahlagos változó költség, általlános költség…
… hogy reagál az eredmény ezek változására?


Rövidtávú vezetői döntések

kvanti és kvali…

relevancia-azonosítás… no ez szituációfüggő…
jellemzően releváns:
közvetlen anyag, bér…
változó gyártási ált. ktg.-- értékesítési költség…
elkerülhető fix ktg-ek. alternatív költség…

meglévő kapacitások legjobb felhasználása…


Árbevétel
— VC
= Fedezet 1
— Elkerülhető FC
= Fedezet2
— elkerülhetetlen fix költség
= eredmény


Speciális helyezetekból adódó rövid távú döntések

speciélis rendelések elfogadás/elutasítrás
sahát gyártás, vagy vásárrlás…
opotimális termékösszetétel…
tevékenység folytatásáról döntés…


Speciális rendelés elfogadása vagy elutasítása

egyszeri rendelés…
tartalékkapacitással
szokásos piacinál alacosnyabb árat fizethet —— mivel tartalékból dolgozom…

többlet てredmény けeletkezése esetén fogadjuk el…!

Kvalitatív tényezők
piaci árnál alacosnyabb ár paicromboló lehet…
a taratlékkapacitűs leközése lehet rossz…
adott piacra vonatkozó jogi szabályozás…

Saját gyártás vagy vásárlás

rövid távon: még nem kerülnek leépítésre a kiépített kapacitásaim…
 → mennyibe kerül nekem az adott alkatrész (releváns költségek)

 alacsonyabb költségű opció…
 felaszabaduló kapacitás hasznosítása: alternatív költség minimalizálása…

hosszú távon: kapacitások leépítése


kvalitítav tényezők:
 szálító megbízhatósága:
  minőség, határidő…
 gazdálkodés körülményeunek biztonsága… stb…

Termékösszetétellel kapcsolatos döntések

célfüggévny: a nyereségtömeg maximalizálása… elérése optimális termékösszetétellel…

nincs kibocsátást körlátozó termelési tényező….
fajlagos fedezeti összegek rangsora alapján…

egy szűk keresztmetszet:
annak egységére jutó fajlagos fedezeti sösszegek (sorolási mutató) rangsora alapján…

több szűk keresztmetszet: lineáris programozás ☺


jövedelmezőségi vizsgálat
 a hatást vállalati szeinten kell viszgálni…
 egy termék: amíg a fajlagos fedezet pozitív, addig termeljük…

 üzembezásári pont: Fedezet = 0
 Árbevétel = VC

 fajlagos fedezet: A termék 4000…
 B: 8000… ⇒ B termék jobb…

b) munkaóra-korlátozás… ⇒ fajlagos fedezet és fajlagos szűk erőforrás arányát ki kell számítani… fajlagos fedezet / egységnyi zűk keresztmetszet…
 A 4eſt/db / 2 munkaóra

 minden terméket a keresleti korlátig termelnénk → 36000 munkaóra kell… annyim nincs → a jobb termékből termelek amennyit lehet… aztán a másikból is

c) szűk keresztmetszet: anyagszüskéglet…
fajl fedezet / egységnyi szűk keresztmetszet
eſt/kg: ¾/18, 8/10
81000 kg-t osztunk fel…
B-ből kitermelünk annyit, amennyit a piac gfelvesz.