További jegyzetek itt!

Az önköltségszámítás

1. Példák

1.1. pl1.: egyedi megrendelések, nagymértékban különböző feladatok…

1.2. Pl2 Azonos, tömegtermékek gyártása

2. Példa: job costingkézitáska, hátizsák, összesen…

3. Ismétlés: önköltségmeghatározás kérdései a tevékenység alapján

4. Process costing bemutatása

4.1. Január: nincs nyitó se záró befejezeten termelés…

4.2. Február: vna záró befejezetlen termelés

4.3. Március: van nyitó és záró befejezetlen termelés…


1. Példák

1.1. pl1.: egyedi megrendelések, nagymértékban különböző feladatok…

1.2. Pl2 Azonos, tömegtermékek gyártása

2. Példa: job costingkézitáska, hátizsák, összesen…

3. Ismétlés: önköltségmeghatározás kérdései a tevékenység alapján

4. Process costing bemutatása

4.1. Január: nincs nyitó se záró befejezeten termelés…

4.2. Február: vna záró befejezetlen termelés

4.3. Március: van nyitó és záró befejezetlen termelés…


múlt héten…
Az önköltségszámítás általános kérdései
 Az önköltségszámítás célja, tárgya
 Kalkulációs tényezők
 Önköltség kategóriák felépítése, kalkulációs módszerek
 Önköltségszámítás időhorizontja
és most… 
Az önköltségszámítás a tevékenység jellege alapján
 Job costing rendszer
 Process costing rendszer
 Önköltségszámítás speciális kérdései
Az önköltség tartalma és au eredény kapcsolata

Példák

Hogy figyeljük meg költségeinket az önköltségszámítás érdekében?
 milyen típusú a tevékenység?

pl1.: egyedi megrendelések, nagymértékban különböző feladatok…

 autószervíz…
 nem lehet a nap végén megnézni, hogy milyen tevékenységeket végeztünk… nem lehet a nap során elvégzett tevékenységekre a felhasznált költségeket visszavetíteni
 ⇒ minden munka egyedi, egyedi költség gyűjtést és ármeghatározást igényel
 (autószervizben nem fizethet mindenki ugyanannyit… a motorgenerál többe kerül, mint a polír)

 mindenre külön, pl.: hobakód kiolvasás, motordiagnosztika, futómű beállítás, munka óradíj a ténylegesen ráfordított idő arányában

 ilyen még nyomda, szálloda…
  becsekkolunk, és onnantól az a szobaszám munkaszám is…

Pl2 Azonos, tömegtermékek gyártása

piacra, sokat, ugyanolyat, standardizálva…
itt: milyen szakaszokra bintható fel a tevékenység, ezeknek milyen erőforrás-felhasználásai vannak?
Egyedi megrendelések: job costing
 minden termék, szolgáltatás, vevő egyedi
 a költséggyűjtés munkáhpz rendelve történik
 munkák önköltségének meghatározádsa egyedi
 a munkák (költségviselők) száma sok
 pl. híd, szálloda, étterem…
homogén tömeggyáráts: provess costing
 azonos, vagy hasonló termékek tömeggyártása (azonos feldolgozási mód & erőforrásigény mellett)
 a költséggyűjtás a tevékensység folyamataihoz rendelten történik
 az egységköltség számítás az összöltség volmenre vetítésével történik (átlagköltség)
 kevesebb a költségviselők száma…

 pl.: mosópor
 … szakaszokra bontott tevékenység, mindenütt megvizsháljuk, milyen erőforrásokat használunk fel az adott szakasz során… utána a szakasz erőforrásfelhasználása a szakasz önköltsége… ebből lehet egységköltséget átlagolni…


jellemzően keverve figyelhetőek meg…


Példa: job costingkézitáska, hátizsák, összesen…

követlen ktgek 12000,8000, 20000
gyártási általános költségek 7000
gyártással össze nem függő üzemi általános ktg. 3000
gyártással össze nem gühhő vállalati áltlaános krg 20000összesen 32000

termet mennyiség: 12000 5000 17000
gelgasznált gépórák száma 1300 1500 2800
kiegészítő infó: a gyártási átallános ktg 80%A a VC, 20% FC… vetítési alap: felhasznált gépórák száma
a termékek technológiai önköltségét ─at. meg…

pótlékkulcs…: 7000*0.8 = 5600/2800 = 2eFt/gó
itt 7000: gyártási általános költségek…

közvetlen
gyártási általános ktg változó része 2600=2eFt*1300 1500*2=3000
technológiai kötlség: 14600 11000 25600

egységköltség: ft/db: 1217 2200

egyszerű oszkalkuláció: kézitáska: 14600 eFt/12000 db = 1217 eFt/db

Ismétlés: önköltségmeghatározás kérdései a tevékenység alapján


pl.: 2Mft az I tevékenység erőforrás-felhasználása…
II.: 1000
III: 3000

100 db késztermék…
önköltséG: összköltség/volumen: 600eFt/100db = 60 eFt/db…
500 db: megundult a tevékyenység…
az első tevékenységen ot tmarad 100 db megmunkáálás alatt: befejezetlen termelés
II. tevékenységet 300 termék けezdte meg…

mindneütt van befejezetlen… meg félkész…
és készen van 100 db…
⇒ kell tudnunk a befejezetlen meg félkész termékek önköltségét is…

⇒ szakaszonként cisnáljuk előszor:
mennyi a termelési szakaszon átjutott készetermék mennyisége?
menny a termelési szakaszoin belüli befejezetlen állimány?
mennyi a befejezetlen álkomány készülségi oka?
a termelési szakasz mely pontján milyen erőforrás-felhasználásra kerül sor?

⇒ anyagfelhasználás, meg átalakítási költség…
az utóbiban bérköltség, bérjárulék… ha hozzá tudom rendelni, akkor écs is…
az anyagfelhasználás a termelési szakasz elején lép b…
az átalakítási költség a temrelési szakaszban folyamatosna merül fel… st

önköltség = átalakítási költség + közvetlen anyagköltség…

Process costing bemutatása

Január hó: nyitó befejezetlen termelés…
valami miatt hó végén se…
késztermék 100000 db
 no ez életszerűtlen…

Február:
januárból nem maradt → 0 nyitó befejezetlen termelés…
záró befejezetlen termelés: 20000 db…
késztermék: 60000 db…
(60+20=80e terméket léptettem be a termelésbe…)

Március:
nyitó befejezetlen termelés: 20000 db
záró befejezetlen: 30000
70000 késztermék…
⇒ 70+ 30-20=80kélpett be termelésbe

Január: nincs nyitó se záró befejezeten termelés…

ќözveetlen anyagköltség: 5mft
átalakítási ktg 4mft
termeélsi szakaszt 100edb termék kezdte megközvetlen anyga önköltség:
5mft / 100edb = 50ft/db
átalakítási ököltség:
 4mft/100edb = 40ft/db
 ⇒ késztermék önköltsége: 90ft/db…

egyszerű osztás… az egységköltség átlagköltség…

Február: vna záró befejezetlen termelés

közv. anyagktg: 4mftátalakítási: 3040eft
⇒ 60000 db késztermék… 20000 db befejezetlen termelés 80% készültségi fokkal…

nyitó beftlen termelés nincs…
februárban belépett 80e termék…
60000 késztermék
20000 80%-os készültségben…

⇒ anyagköltség 80000 db termékre számolódik

késztermék-egyenértékes: 20000 db 80%os termék 16000 db készterméknek sámít…

az átalakítási költség már csak 60e+16e = 76000 db termékre számolódik!

80edb termék… közvetlen anyagktg 80000-re… 76e-re késztermék-egyenértékes…
anyagköltség: 4,ftátalakítási ktg: 3040eFt

késztermék anyagköltség: 4Mft / 80000 = 50 Ft
 beftlen termelés: 50

késztermék átalakítási költség: 3040eFt/76000= 40Ft
 befejezetlen termelés átalakítási költsége: 40*0.8=32

⇒ késztermék önktg: 50+40 = 90
 befejezeten termelés: 50+32 ‡ 82

összesen: kész: 60000*90 / 5400
 befejezetlen: 20000*82=1640
 össz: 7040


Március: van nyitó és záró befejezetlen termelés…

február alapján van 1640eFT nyitó befejezetlen termelésünk…

nyitó beftelen termelés (80% készültség): 20000 db…
 értéke: 1640… anyag: 1000, átalakítás: 640

márciusban:
 közvetelen anyagköltség: 4500eFT
 átalakítási költség: 2930 eFt

20000 db befejezésre vár…
80000 belép a termelésbe…
kibocsátott kész: 70000 db…
záró befejezetlen termelés menyisége (50% készültség) 30000 db…

FIFO: előbb befejezzük a 20000-nyi befejezetlent…

súlyozott átlagos önköltség: ez nem fifo☺
megnevezés, fizikai mennyiség, késztermék egyenérétkes {közvetlen anyagköltség, általaítási költség}
nyitó befejezetlen termelés: 20000
termelési szakaszba belépett…: 80000
összesen 100000

elkészült: 70000 70000 70000
befejezetlen: 30000 30000 15000
összesen 100000 100000 85000 

késztermék egyenérétkes összesen: 100000 85000

táblázat
megnevezés közvetlen anyagktg átalakítási költség összesen
nyitó befejezetlen termelés: 1000 640 1640
hozzádubjuk a márciusi ktg-t:
márciusban hoizzáadptt ktg: 4500 2930 7430
összes költséG: 5500 3570 9070
késztermék egyenértékes önktg.: 5500/100000=55ft/db 3750/85000=42 97Ft/db
beftlen termelés önktge 55 42*0.5=21 55+21=76
késztermék összes ktg-e  7000*55=3950 7000*42=2940 6790
beftlen termelés össktg-e 1650 630 2280
összes ktg 
/táblázat

művelet
egy standardizálz ismétlődő eljárás, folyamat, amrlynek eredméyneképpen - gyakran elétárő anyagfelhasználás melllett — eltérő késztermék készül
pl.: bőr és műbőr cipő gyártása
nomeg afolyamat elején job costing…

pl.:
200 bőr
1000 műbőr

bőrcipó közvetlen anyagköltsége: 600eft
műbőr: 500 eFt

cpiú felsőrész szabászat összöltsége 500 eFt, ezen a műveeten 5000 pár cipő haladt át…
⇒ egy pár cipő felsőrész szabászata: 5000eFt/5000 pár = 1000 Ft/pár

⇒ bőrcipők: 200 pár *1000ft = 200eFt
 műbőr: 1000 pár* 1000ft = 1000 eFt

 → az alapján, hogy myilen műveleten halad át melyik:
 (műbőr cipőre 5szörannyi…)
táblázat
bőr műbőr
100 500
40 0
200 0
0 200
60 300
/táblázat