További jegyzetek itt!

Költségvetés készítése

1. Tervezés, ellenprzés, költségvetések

2. Költségvetés fogalma, funkciói

3. Költségvetés készítése

3.1. Költségvetések tipizálása

4. Költségvetések közötti összefüggések

5. Költségvetés készítés

6. Cash Flow kimutatás

7. Kimutatások az éves beszámolóban

8. Cash Flow kimutatás összeállítása

9. Cash flow részkategóriái

10. Mester költségvetés összeállításának sorrendje

11. Értékesítési terv


1. Tervezés, ellenprzés, költségvetések

2. Költségvetés fogalma, funkciói

3. Költségvetés készítése

3.1. Költségvetések tipizálása

4. Költségvetések közötti összefüggések

5. Költségvetés készítés

6. Cash Flow kimutatás

7. Kimutatások az éves beszámolóban

8. Cash Flow kimutatás összeállítása

9. Cash flow részkategóriái

10. Mester költségvetés összeállításának sorrendje

11. Értékesítési terv


def
mester-, rész-…
CF
példa…

Tervezés, ellenprzés, költségvetések

Ellenőrzés:
Aktuális tevékenység nyomon követése (monitoring)
→ Aktuális vs tervezett
→ Eltérés elemése, kiértékelése → Beavatkozás

Eltérés elemése, kiértékelése → Visszacsatolás
_→ Költségvetések → Visszacsatolás
→ Rövid távú terv → Költségvetések
Visszacsatolás → Stratégiai terv → Rövid távú terv

Költségvetés fogalma, funkciói

tervek részletes számszaki kifejtése (a pénzügyi és számviteli fogalmak bázisán), eszköz a koordinációhoz és めegvalósításhoz

alias: részletes, rövid távú intézkedési tervek összessége


éves működés megtervezése
tevékenységek koordinálása (mennyit termeljé'…, hogy-é költhetsz, stb… )
tervek kommunikálása a szervezeti egységek felé: „te csináld ezt…!”
vezetők motiválása
tevékenységek ellenőrzése
vezetői teljesítmények értékelése

Költségvetés készítése


Adminisztrációs és szervezési költségek
- költségvetési bizottság: no ilyent is szokás csinálni… ez kooridnálja a költségvetés készítését…
- a profiknál vannak külön költségvetés-készítési szabályzata… nomeg eseti utasításokkal is segítik…
- számviteli apparátus szerepe…


Költségvetés-készítés alapvető módszerei
Bottom up: mindneki asajátját megírja, összerakjuk, örülünk…
Top down: megvannak a keretszámok, majd jül leosztjuk
Ellenáramú tervezés: mindkét irányból, osztán majd egyeztetünk…


Költségvetések tipizálása

- részköltségvetések, mester költségvetés…
 mester költségvetés: a részköltségek összesítése útján a trervezett adatok alaoján összeállított eredménykimutatás, mérleg, és cash flow kimutatás
 „megvalósíthatósági tanulmány” — mindenki megcsinálja a saját marhaságát, és jó esetben ha összerakjuk, az klappol…


- működési, pénzügyi
- szervezeti egységek szintjére vállalat(cosport) egészére
- fix és rugalmas: potenciálisan nem stimmelnek a premisszák… no az újakat jól bedolgozzuk a költségvetésbe…
rulírozó tervezés: mindig legyen egy évre szóló költségvetésem…


Költségvetések közötti összefüggések


„Értékesítsi terv (sales budget)" → "Termelési terv" [labelebből készül…="”]
Termelési terv → [„Közvetlen anyag terv"; "Közvetlen bér terv"; "Üzemi általános költség terv"] ⇒ [[Késztermék terv → "Eredménykimutatás terv"]; Eredménykimutatás terv; "Készpénz terv”]
Készpénz terv → Mérleg terv → CF kimutatás terv

Hosszú távú értékesítési tervek → Tőke költségvetés → Készpénz terv
Értékesítési és adminisztrációs költség terv → „Eredménykimutatás terv”


Költségvetés készítés

  1. irányelvek, program ismertetése
  2. kibocsátás szűk keresztmetszetének meghazűározása
  3. értékesítési tervek készítése
  4. különböző költségvetések első változata
  5. egyeztetés, tárgyalás
  6. koordinálás, felülvizsgálat
  7. elfogadás
  8. folyamatos feülvozsgálat: végrehajtás, visszacsatolás…

- számítógépes támogatás
- web használata

növekményi alapú költségvetés (Incremental Budgeting (IB))
 mennyivel szeretnék legközelebb többet cisnálni? a különbség tervezésével hamarabb eljuthatok a következő tervhez…
Tevékenység alapú költségvetés (Activity Based Budgeting (ABB))
 ahol ABC van, ott akár még ilyen is…
Nullabázisú költségvetés (Zero-Base Budgeting (ZBB))
 összes szervezeti tevékenység leírása, döntési csomagokban
 tabula rasa az elején… tevékenységcsomagok… evételek, liadások…
 döntési csoaagok értékelése, fontossági sorrendjük…
 erőforrás-elosztás a fontossági sorrend figyelembevételével…

 ha kevés a pénz, akkor ez tökjó… le kell írni, milyen tevékenységek vannak… mivel nincs elég pénz, vagy mindet ellátom rosszul, vagy a fontosabbakaz azért csak-csak. .


Cash Flow kimutatás

Cash Flow kimutatás
valamely vállalkozás adott időszaki pénzbevételeit és pénzkiadásait meghatározott csoportosítási ismérvek めentén rendszerbe foglaló kimutatás

Célja:


készítésének oka a naturál és reálfolyamatok elszakadása, szétválása:
az anyagbeszerzés, és az értékének kifizetése elválik egymástól…

Kimutatások az éves beszámolóban

mérleg1, mérleg2…
flow → eredményhatékony és eredménysemleges gazdasági események…

az eredmnyhatékonyból csinálunk egy eredménykimutatást…

node az eredménysemlegesről nincs semmim. de kár.

de sebaj, a pénzmozgásos cumókból csinálunk kessflót.

Cash Flow kimutatás összeállítása

eredmény vs CF…

eredmény = hozam - ráfordítás
CF = pénzbevételek - Pénzkiadások

közvetlen módon:
 pénzügyi kihatással bíró hozamok
 - pénügyi kihatássla bíró ráfordítások
 = CF eredménygatékony tételekből

Közvetett módon (korrekciók)
 Eredmény
 + pénzügyi kihatással nem bíró ráfordítások
 - pénzügyi kihatással nem bíró hozamok…
 = CF eredményhatékony tételekből
 … a külső félnek ez egyszerűbb…Mérleg: stock E0F0…
flow2007

mérleg2: stock, E1F1

→ változásmérleg: E1-E0,F1-F0

EÁV = FÁV (eszköz állományváltozás = forrás állományváltozás)
PEÁV + NPEÁV = FÁV
PEÁV = FÁV - NPEÁV (pénzeszköz állományváltozás / forrás állományváltozás - nem pénzeszköz állományváltozás)
Eredmény
+ pénzügyi kihatással nem bíró ráfordítások
pénzügyi kihatással nem bíró hozamok…
 no és pénzeszköz állományváltozás az meg a kessfló

direkt CF:
CF = PB - PK (pénzbe - pénzki)
indirekt
CF = FÁV - NPEÁV
CF = M + F'ÁV - NPEÁV

eredmény
+ eredményen kívüli források ÁV
- nem pénzeszközök ÁV
= CF


Cash flow részkategóriái


- szokásos vagy rendkívüli
 a mol gázt is csak egyszer lehetett eladni….

- Működési, [CFm]
- Befektetsi, (tárgyi eszköz beruházás) [CFb]
- Finanszírozási (pl hitefelvétel) [CFf]

→ direkt:
CFm = PBm - PKm
CFb = PBb - PKb
CFf = PBf - PKf

indirekt:
for i in [m,f,b]: CFi = Mi + F'ÁVi - NPEÁViMester költségvetés összeállításának sorrendje

Értékesítési terv
Termelési terv
Közvetlen anyag terv
Közvetlen bér terv
Üzemi általános költség terv
Késztermék terv
Értékesítési érs administrációs költség terv
Készpénz terv


Értékesítési tervnegyedévenkénti szeletelés…

TÁBLA
megnevezés 1. negyedév  2. negyedév
érétkesítendő mennyiség 40 50
eladási ár 3000 3000
Értékesíts összesen  120000 150000
/TÁBLA

Pénzügyi rendszés terve (fizetési határidő: 45 nap…)
megnevezés 1. negyedév  2. negyedév
vevői követelés 20x71231 70000 
1. negyedévi értékesítés 60000 60000
2. negyedévi értékesítés  75000
3.
4.
értékesítésból pénzbevétel összesen 130000 135000


termelési terv 20x8
TÁBLA
megnvevezés 1. 2.
értékesítendő 40 50
zátó késztermék készlet 5 6
összes szükséglet 45 56
nyitó késztermék 4 5
termelendő mennyiség 41 51
/TÁBLA

Közvetlen anyagterv
TÁBLA
Megnevezés 1 2
Termelendő 41 51
fajl.anyagfelh 3 3
Termelés anyagszükséglet 123 153
táró anyagkészlet mennyisége 30.6 35,4 (köv ávi termelés 20%)
összes szükséglet 153.6 188.4
nyitó anyagkészlet menny 24.6 30.6
beszerzendő anyag 129.0 157.8
beszerzési ár 150 150
beszerzési költség össz. 19350 23670
/TÁBLA

közvetlen anyag terv 20x8 év
megnevezés 1 2
beszerzési ktg. összesen 19350 23670

pénzügyi rendezés terve (60 nap fizetési határidő)
megnevezés 1 2
szállítói tartozás x71231 12000 
1. negyedévi beszerzés 6450 12900  (+=19350)
2. negyedévi beszerzés   7890

üzemi általűános költség terv
41 51
600 600