További jegyzetek itt!

A divíziiók péntügyi teljesítményének mérése

1. Szervezeti formák és a döntéshozatal

2. Felelősségi számvitel

2.1. Divizionális egységek típusai

3. Eredmény alakulás vizsgálata

4. Megtérülési és hatékonysági mutatók

4.1. Befektetések megtérülése (ROI)

4.1.1. ROI . eszköz értékesítés…

4.1.2. ROI - pótlólagos tőkebefektetés

4.1.3. További Előnyök/hátrányok

4.2. RI — maradványjövedelem

4.3. EVA — Economic Value Added


1. Szervezeti formák és a döntéshozatal

2. Felelősségi számvitel

2.1. Divizionális egységek típusai

3. Eredmény alakulás vizsgálata

4. Megtérülési és hatékonysági mutatók

4.1. Befektetések megtérülése (ROI)

4.1.1. ROI . eszköz értékesítés…

4.1.2. ROI - pótlólagos tőkebefektetés

4.1.3. További Előnyök/hátrányok

4.2. RI — maradványjövedelem

4.3. EVA — Economic Value Added


y: Gyenge Magdolna


szervezeti formák áttekintése
teljesítménymétrés eszközei
profit és befektetési központok zrljrdtménymérése


Szervezeti formák és a döntéshozatal

már anno se az volt, ひogy volt hagyományos meg ABC költségfelosztás és az egyik oos a másik meg buta megoldás volt… mindig az volt a kérdés, hogy adott helyzetben megérte-e?


Centralizált szervezet
előnyei:
- döntéshozatal egy jézben: van egy ember, aki mindenről tud…
- teljes informáltság…


- viszont ha elkezd nőni… mondjuk fizikailag… az már decentralizált lesz

Decentralizált:
előnyei:
- gyors reagálás/döntés: szakértői csoport… megbízott…
- helyei vezetők mindent átlátnak helyileg… adott ország jogszabályai…partnerek ismerete
- felsővezetés tehermentesítése
- felkészítés felsővezérkari szerepre

node
hátrányai:
- optimális döntés? — az egész vállalat szempontjából nem iztos, hogy optimális…
- túlzott decentralizáció: ha minden részlegnél külön van mondjuk egy szánmviteli részleg, az lehet pluszmunka…
- felsővezetés „információhiánya”


Felelősségi számvitel

funkcionális szervezeti struktúra
divizionális szervezeti struktúra

ki miről tud/dönthet/felel?

a valóságban jellemzően kevert…

Divizionális egységek típusai

Költségközpont
fetétel: mérhető, ellenőrizhető kibocsátás
bevételi központ
a bevételére van hatással: pl. marketing… ha ők jól dolgoznak, van bevétel… ha csökkenti a költséget, az az egész vállalkozás bevételét befolyásolja…
viszont akinek bevétele van, annak költsége is, ergó ez tisztán nem létezik…
nyereségköztpont
a nyereségre van hatással… ilyen már van…
eredmény alakulás vizsgálatával mérjük…
Befektetési központ
már nem csak a nyereségére van hatással… mit hogyan honnan… hanem a rendelkezésére álló べszközök felhasználásáról is…
mérése: eredmény alakulása, befektetések megtérülése, maradványjövedelem, gazdasági hozzáadott érték…


Eredmény alakulás vizsgálata

Külső fogyazstónak történő érétkesítés árbevétele
+ más divíziónak történő értékesítés árbevétele
= teljes értékesítésből származó árbevétel
- változó költségek
= Rövid távú fedezeti összeg
- befolyásolható fix költségek
= befolyásolható ⅺruttó eredmény (fedezet)
- nem befolyásolható, de elkerülhető költségek
= divízió bruttó eredménye (fedezet)
- divízióra allkolált vállalati ráfordítások
= divízió adózás előtti eredménye (a belső értékesítést lezsámítva…)


Külső fogyazstónak történő értékesítés árbevétele
+ más divíziónak ért. árbev.
= teljes értékesítésből szárm. árbev.
- változó költségek
= rövid távó fedezeti összeg

előnye: egyszerű…
gtránya, hogy rugalmatlan a befolyásolható fix költségekre…


- befolyásolható fix költségek
= befolyásolható bruttó eredmény (fedezet)
 mit befoláyoslhat?
  befektetési központ ≠ profit központ…
  a profit központ nem mondhatja, hogy æz eszközöket vigyük el, cseréljük… csak hogy hogy gazdálkodnak vele…
 ki befolyásolhatja?
  divízió ≠ divízió vezető


- nem befolyásolható, de lekerülhető költségek
= divízió bruttó eredménye (fedezete)
 nem bef, de elkerülhető: részlegszintű fix….

- a divízióra allokált központi ráfordítások
= a divízió adózás előtti eredménye
 központi irányítás költsége
 egyéb központi…
 ABC-vel vagy egyszerűen osszuk rájuk?

 tfh megtisztíjuk abelső eredménytől, ekkor a számviteli rendszerből könnyen összeszedhető…
 előnye a kölső öszsehasonlítás, a teljes teher bemutatása…

 hátránya: nincs rendes felosztás…
  összehasonlítás: ágazaton belül…

a vállalkozűás válogathat, hogy meyik szinttel méri a részlegek teljesítményét…

Megtérülési és hatékonysági mutatók

Befektetések megtérülése (ROI)


alkalmazás: befektetési központok…

az adott részlegbe befektetett eszközök értékeéhez viszonyatba mekkora eredmény képződik?
ROI = elért eredmény / befektetett összeg

Node vigyázzunk, mit teszünk a számlálóba, többféleképp mérhető…
másik a befektetett összeg… jelenértéke az eszközöknek, vagy a bekerülési érétk?

ROI = (eredmény / bevétel) * (bevétel / befektetés)


ROI = bevétel erányos eredmény × nettó eszközállkomány forgási sebessége


előnye:
külső összehasonlítás
ágezeton kívüli összehasonlítás is…
bevétel, ráfordítás, költség…
teljes teher bemutatása

hátránya:
eszköz érétkelés megítélése
jameg nevezőre-számlálóra is vigyázzunk…kezdetben: kiegészítő információ telhes informáltság mellett…
II. Világháború után: にparágak keveredése, nagyfokú diverzifikáció…
 diverzifikáció ⇒ központi vezetés alulinformáltsága ⇒ kiút: ledelegált ROI előírások

részlegek: cél a ROI javítás…

előny és hátrány:
 eszközértékesítés : javíthjató az ROI rövid távon eszközeladással…
 pótlülagos tőkebefektetés - érdekellentét… ha nekem jóval magasabb a ROI-m, akkor ha többet hoz be, romlik…
 a mutató összehasonlíthatósága
 forgási sebesség figyelembe vétele
 eszközbázis változása

ROI . eszköz értékesítés…

megnevezés A B
befektetés 100 200
eredmény  10 15
ROI 10/100 15/200

növelhető ROI:
A divízió:

elvárt tőkeköltség 9%
X eszköz értéke:  24000
X által generált éves eredmény 2200
X eszköz ROIja (2200/24000) 9,16%
X ezsközön elért eredmény többlet (2200-(24000*0.09)) 40
ROI az értékesítés után (7800 / 76000) 10,26%
javul ⇒ eladni?

eszköz tőeköltsége: 24000 × 0.09 = 2160 < 2200
→ a rszleg vezetőjének érdeke az eladás… a vállalat vezetőségének érdeke a megtartása…

ROI - pótlólagos tőkebefektetés

megnevezés A B
befektetés 100 200
eredmény  10 15
ROI 10/100 15/200

30 pótlólagos tőkebefeketetés → +20% eredménynövekedés…


megnevezés A B
befekt. összeg 130 230
elért eredm 12 18
pótlólagos ROI (12-10)/30 =6.67% 10%

ROI 12e/130e = 9.23% 7.8%

az A részleg köszöni, de nem kéri… csökken az ROI-ja… ha befektetési központ, mondhatja is…
a B érszleg szeretné, mert nőne az ROI-ja.

További Előnyök/hátrányok

a befektetés összege lehet:
nettó ezsközállomány
bruttó eszközállomány
befolyásolhastó eszközállomány
teljes eszközállomány


elért eredmény lehet:
rövid távú fedezet
befolyásolható fedezet
divízió fedezete
adózás előtti eredmény : itt viszont függök pl. a rossz marketingtől…

⇒ ægy ROI-nál fontos az ezsközbázisa…A: bevétel arányos eredmény: 83.3%
nagyobb haszonnal tud dolgozni…

viszont: eszközpörgés (net. eszközállomány forgási sebessge): 11.077%

B-nél nagyobb…
B jól pörög… nem szabad büntetni a rosz ROI miatt, щegénynek cska a piaci környezete pocsék.


ä3 Eszközbázis változtatásának hatása
net foróeszk180e + 50
bef. eszköz bruttó + net. forgóeszköz
bef. eszköz nettó + net. forgóeszköz
a nettó eszköz az amortizációval csökken… ⇒ nettó érték alapon mérve az ROI nő,
⇒ arra ösztönöz, tartsuk meg a régi eszközöket….

Gyenge

Aki az előbb csak benézett, tulajdonképpen nem ide jár? Nem? Vigyázzanak, megjegyeztem az arcát! No mindegy, menjünk tovább, majd vizsgán…RI — maradványjövedelem

residual income — maradványjövedelem :
 az eredménynek az átagos tőkeköltség alapján elvárt hozam feletti része

súlyozott átlagós tőkeköltség
 hosszú lejáratú hitelkamat
 tulajdonosok tőkebefektetése után elvárt hozam
 forrásszerkezet szerinti súlyozás

 … WACC

Tao nincs.


きülső fogyasztónal történő értékesítés árbevétele
! más divíziónak ért. árbev
= tlejes értkesítésből származó árbev
- VC
= rövid távú fedezeti üsszeg
- befolyásolható FC
= befolyásolható bruttó eredmény


előbbi példa…

tőkeköltség: 9% → 100×0.09 = 9
RI = 10-9 (elvárt eredmény - befektetés*tőkeköltség)


ha RI-vel számolunk, akkor:
a pótlólagos befektetés RI-je -700,
a befektetés után is pozitív az RI ⇒ ha cska ez az elvárás, az nekünk tökjó…

レzsköz érétkesítésnél:
az ezsközön 40 eredémyntöbblet van (2200 - (24000×0.09))

RI ígyis-úgyis pozitív… mert a 40-nel pozitív RI értéket tudok megtartani…


EVA — Economic Value Added

Stern Stewart Co. bejegyzett védjegye…
1982
A számviteli információkat olyan gazdasági tényekké alakítja, amelyeket a nem pénzügyi vezetők könnyedén megérthetnek
Joel Stewart


abszolút összegű mutató
divízió eredménye ± számviteli korrekciók - a divízió eszközeinek tőkeköltsége

EVA = NOPAT - C% (TC)
NOPAT : Net Operating Profit Aſter Tax

(Árbevétel + Egyéb bevételek - VC) = Bruttó fedezet
Bruttó fedezet - közvetett költségek - értékcsökkenés = üzemi eredmény


Befektetett eszközök + Készletek + Követelések + Pénzeszközök - nem kamatozó források = Működő tőke


Működő tőke × EACC = Működő tőke költsége


Üzemi eredény + Pénzügyi&rendkívüli eredmény - társasági adó - űködő tüke költsége = EVA