További jegyzetek itt!

Mátrixszervezetek (folytatás); Team és projektszervezetek


Mátrixszervezetek


Három- és négydimenziós szervezetek

1. Tenzorszervezet

1.1. A négydimenziós tenzorszervezet konfigurációja

2. Nem teljes körű mátrixok...

3. Mátrixszervezet előnyei

4. M.szervezet hátrányai

5. Roland Berger&Partner tanácsadó cég szervezete

6. Projektszervezetek

6.1. Arthur D. Little, Inc. tanácsadó cég..

6.2. Projektszervezet jellemzői

6.3. Projektszervezet előnyei

6.4. Projektszervezetek hátrányai

6.5. ...alkalazási lehetőségei

7. Team-szervezet

7.1. A team, mint feladat

7.2. Team-szervezet kialakulása

7.3. példák teamekre...

7.4. Teamek az egyetemen?Mátrixszervezetek


Három- és négydimenziós szervezetek

1. Tenzorszervezet

1.1. A négydimenziós tenzorszervezet konfigurációja

2. Nem teljes körű mátrixok...

3. Mátrixszervezet előnyei

4. M.szervezet hátrányai

5. Roland Berger&Partner tanácsadó cég szervezete

6. Projektszervezetek

6.1. Arthur D. Little, Inc. tanácsadó cég..

6.2. Projektszervezet jellemzői

6.3. Projektszervezet előnyei

6.4. Projektszervezetek hátrányai

6.5. ...alkalazási lehetőségei

7. Team-szervezet

7.1. A team, mint feladat

7.2. Team-szervezet kialakulása

7.3. példák teamekre...

7.4. Teamek az egyetemen?


divizionális: az elszámolási egységeknek utána kell nézni

Mátrixszervezetek


vevő- vagy termékorientált:
sorok: termékcsoportok

regionális mátrix
funkcionális mátrix
divizionális alapú mátrix
projektorientált mátrix
nemmzetközi mátrix


az K+F; Pénzügyi; Termelés, miegyéb gyakran nem is egy országban vannak

divizionális alapú mátrix:
a sorok divíziók... de nem lehet tisztán divizionális a cókmók, ergó

Munkamegosztás
elsődegesen két egyenranmgú munkam. elv
kétdimenzós
azonos súlyú kompetenciák

jelentős személyorientált koordináció


Három- és négydimenziós szervezetek

Tenzorszervezet

legalább háromdimenziós struktúra. a tenzorszervezet esetlveb egy idpben alalmazzák a munkamegolsztás kialakításánél a funkcionális, a tárgyi ()


pl. Volkswagen:
van egy erős termékorientált dimenzió: {személygépkocsi; haszongép}
másik dimenzió: funkcionális vezetés
harmadik dimezió: régió, vagy veveőcsoport (van H, D, USA, A, RestOfTheWorld igazgató...)

gépet eladunk USÁBAN: ==> beleszól a:
az Érétkesítés, illetve ha ki akarják még feljeszteni, a K+F;
a termékcsoportvezető
a régióvezető

A négydimenziós tenzorszervezet konfigurációja

minden 'mátrixpontban'
kkorindáljon mindenki: a divízióvezetőjével, funkcióvezetőjével, projektvezetőjével, régióvezetőjével....


hogy mégis jól működjön:
- érdekeltségek
- szervezeti identitástudat (szervezeti személyiségek (munkatársak azonosuljanak a szervezettel))

...kellenek


\s szervezeti kultúra: \s közösen vallott normák, értékek és hiedelmek
pl.: közösen valljuk, hogy a legsikeresebb autógyártó cégek közé tartozunk...
még akkor is, ha a (projekt|.*)vezetők egymással versenyeznek
„higgyék el, hogy a hiedelmek fontosak”

"Tokióban a rendőrség egy fickót letartóztaott.. megfigyelték, hogy amikor hazamegy, babrálja az autók elejét...
- bocsánat, én nem babrálom az elejüket, hanem megigazítom az ablaktörlőjüket... És nem az összeset, csak a Nissan gépkocsikét. Mert az a dolgom a Nissannál, hogy amikor legördül a kocsi, még megigazítsam az ablaktörlőjüket. És ha akár egy 4-5 éves Nisannak nem igazítom meg újra, nem tudok éjjel aludni."

Német: Mi van, ha nem tudnak egy mátrixszervezetben megegyezni?
Japán: Miért ne tudnénak?
Német: És ha mégse?
Japán: És mért ne tudnának?
...

Nem teljes körű mátrixok...

...

Mátrixszervezet előnyei

rugalmas, alkalamzkodó
sokmindenhol kialakítható, akár más részelgen belül is (mikromátrix)
kreatív feszültséget keresi
új vezetési kultúra kialakítását teszi lehetővé tnaulás által

M.szervezet hátrányai

túlhajtott csoportmunka
nagy igény emberi képességek terén
belső küzdelmek...


Roland Berger&Partner tanácsadó cég szervezete

1200 emberes tanácsadóiroda...
van központi könyvelésük, pénzügyük.... van általános PR...
viszont alappvetően
- szakmai területek (pl. stratégiai tervezs, marketing tanácsadás...), vagy
- iparágak/ágazatok(industries)(ker., bankok...)
alapján szerveződik... és a két vezető egyeztet
pl.: bankszektor...

no meg vannak project teamek:

Projektszervezetek


néha felbukkanhaz egy olyan feladatm amit nem tudok hova kapcsolni..
pl.: egészségügy... ==> rá tudok-e telepíteni egy projekt-teamet, amibe összeválogatok embereket, esetleg szerzek egy kórházigazgatót is...

Arthur D. Little, Inc. tanácsadó cég..

mondjuk kellett nekik egy Lengyel projekt-team... és annyira bejött nekik, hogy maradtak... ==> lettek Régiók is

projekt team: új régióhoz, átmeneti dolgokhoz stb...

projekt, mint fdeladat:
újszerű, innovatív, komplex, egyszeri feladatok,

új ágazat, termék, SAP bevezetése

eredményessége nagy kockázattal
meghat. időkeretek
önálló költségvetése van a feladat ellátásához (rel. autonóm elszámolási és felelősségi egység)

egy projektnek van...
költségkeret...
időkeret...
minőség...


vissza kell számolni... ha tavasszal közgyűlésen prezentálok... zárás előtt mennyi idő kell, hogy működjön a rendszer....
mennyi pénzem van? ha sok, akkor több tanácsadó ==> többet dolgozhatnak az emberek
minőség
milyen a minőség??
ezeket kell összehangolni...

Projektszervezet jellemzői

'Homogén' szakembergárda (szemlélet, felkészültség szerint)
hierarchikus, de általában lapos struktúra
projekt munkatársai kizárólag az adott projekte(ke)n dolgoznak
... élén felelős vezető... sikeres ellátáshoz szükséges kompetenciák, erőforrások rendelkeuásáre állnak, valamint felelős a határiidők és a költségkeretek betartásáért. érdekeltsége a projekt sikeres elvégzése

Projektszervezet előnyei

- régi struktúrában nem definiálódnak olyan dolgok, amikre éltrehozom
- fejlődési lehetőség a tagoknak
- rugalmas, más szerv. formákon belül alkalmazható...
- világos teljesítményelvárások a tagokkal és a vezetővel szemben
- nem triviális megoldás, ez motiváló lehet...
- ...

Projektszervezetek hátrányai

- nagy kockázat
. nehezebben mérhető
- nagy bizonytalanságtűrés kell
- hatásköri problémák: nem egyértelműek
- magasan kvalifikált munkatársak szükségesek

...alkalazási lehetőségei

- önállóan: tiszta projektszervezet
- mátrixszervezet egyik dimenzójaként, metszéspontjaként
- alapstruktórák strukturális koordinációs eszközeként

pl.: minimális alapstruktúra: szoftverfejlesztés...
Bojár Gáborék pl. elején úgy nlztek ki, hogy volt a Gábor mint vezető, oszt kész...


tanszék: mátrixjellegű:
oktatás + kutatás...
és mindezek mellett vannak projektek, amleyek valmaelyikhez tartoznak

Team-szervezet

A team, mint feladat


informális szervezetek jelenőségének, az emberi csoport kapcsolatok fontpsságának felismerése
szinergiát keresnek, integráltan akarnak... egyéni képességek, motivációk felismerése...

szervezet különböző területein tevékenykedő, elétrő pozíciókkal rendelkező személyekből álló feladatorientált és relatíve autonóm egység, amelyet valamilyen probléma megoldására, illetve ideiglenes vagy állandó feladat végzésére hoznak létre

itt nem szedjük ki az embereket egy vonalból, hanem egyszerre vannak benne a szervezetben és a teamben...
ez hosszabb lélegzetű dolog...

Team-szervezet kialakulása

a teamekben való munkavázés alapötlete a teamtagok képességeinek és készségeinek szinergia hatásán nyugszik

Együtt jobb eredményt képesek elérni, mintha minden egyes teamtag egyedül dolgozna

Projekt metszet Team != {}


példák teamekre...

MOL stratégiai team
upstream (felhozom az olajat)
downstream (lepárlás)
pénzügyi vezető

van feltételezett, bizonyított, és kitermelhető készlet...


HR team
milyen emberekre van szükség?
mondjuk amikor egyik kitörési pont a vegyipari továbbfeldolgozás..
no ekkor mondjuk Veszprébe, Műegyetemre, Eltére megyek verbuválni...


vevőfigyelő team
vevőlátogató teamek... 5 éve ugyanazok... aztán a szakik ültek össze a szakikkal, és jobban megértették egymást...

Teamek az egyetemen?

pl.: ha alacsonyabb szinten bizonyos tanszékek összedolgoznának,
vagy diák(jóléti|motiváló) team

az a kellemetlen, néha meg is csináljuk... csak nem oylan egyszerű
minél nagyobb az egyén egója, annál nehezebb

Nabuccónak is csak egy lánya volt...


meg kell tartani az egyéni felelősségeket, de az együttműködés az fontos