További jegyzetek itt!

Szervezeti formák III - Funkcionális szervezetek

1. Tartalom...

2. Funkcionális szervezet kialakulása

3. A funkcionális szervezet meghatározása

4. Funkcionális szervezete jellelmzői

4.1. munkamegosztás

4.2. hatáskörmegosztás

4.3. Koordináció:

4.4. Konfiguráció

5. A bürökrácia jellemzői

6. Burns és Stalker: a mechanikus szervezetek struktúrájának jellemzői...

7. Bürokratikus szervezetek hatékony működésének feltételei

8. Bürökratikus szervezetek előnyei

9. Konfliktusok forrásai a fiunkcionális szervezetben


1. Tartalom...

2. Funkcionális szervezet kialakulása

3. A funkcionális szervezet meghatározása

4. Funkcionális szervezete jellelmzői

4.1. munkamegosztás

4.2. hatáskörmegosztás

4.3. Koordináció:

4.4. Konfiguráció

5. A bürökrácia jellemzői

6. Burns és Stalker: a mechanikus szervezetek struktúrájának jellemzői...

7. Bürokratikus szervezetek hatékony működésének feltételei

8. Bürökratikus szervezetek előnyei

9. Konfliktusok forrásai a fiunkcionális szervezetben


lineáris szervezetek voltak... azok azárt olyan fontosak, mert amikor beszélünk majd divizionális/funkcionáls/mátrixszervezetekről... mindegyikben lesz linearitás..

funkció --> function...
de ettől függetlenül: line and staff...

Funktionorganization - Verrichtungsorg...: irányultság

Tailortól..

Tartalom...

a funcionális szervetet kialakulása
funkc. szervezet meghat, strukturális jellemzők
működésük sajátos jellemzői (többvonalúság; kölcsönös függőségek; konfliktusok...)
funkcionális szervezeti forma értékelése


Mo.: kb. millió vállalkozás... de ahol ezek értelmezhetőek, <100000...
ezeknek kb. fele lineáris...
funkcionális ebből néhány 100... a magyar GDP nagy részét ők adják...

foglalkoztatottság szempontjából túlmyomóak a funkcionális szervezetek... ezek általában nagyobbak, multik, miegyebek..

Funkcionális szervezet kialakulása


kezdetben: műszaki, kereskedelmi, gazdasági

tailor munkairodája:
- munkaelosztó
- munkautasítás elkészítő
- bérelosztó...

tailor üzeme:
- előkészítő
- sebességmérő
- karbantartó
- ellenőr...
... ezek a funkcionális mesterek

==> a munkamegosztás funkciók szerint történt.... funkciókra lett szétszabdalva...

de ez régi... node ez...:

A funkcionális szervezet meghatározása


faipari üzem..
- épületasztalosság (gerenda, ajtó, ablak)
- bútorok
- koporsó luxusbútor....

mindegyikben van egy mester, segédek...
kell egy mester, egy szaki, aki megmondja, hogy hogyan csináljuk jobban... (==> fejlesztés)

másik szaki: ért vmennyit a termelési folyamathoz, átlátja a teremlést, és megpróbálja irányítani... (meglegyen fűrészelés, pácolás, lakkozás.. stb...)

még egy másik eladja... akár termékcsoportonként: én csak az épületfát adom el, stb...
aki
van aki ehhez/ahhoz a divízióhoz ért...


==>
elsődleges szint:
funkcionális felsővezetők: fejlesztls; termelésirányítás; kereskedelem; tervezés

másodlagos szint:
üzemvezetők

mind a vezérigazgató alatt...
- elbocsátás
- felvétel
- fizetésemelés/szabadság/jutalom...
- fegyelmi
==> munkáltatói jogok gyakoralása
elvileg a többi kérdésben is lehet utasítani, de egy idő után nem képes rá az ember...
mindenki másban segít...
ha jó vezető vagyok, akkor nálam jobbakat veszek föl...

az első és a második szint közt kék vonal...
==> elvileg nincsen döntési joga a másik fölött, de hivatkozhatnak a dirire...


vannak kérdések, amelyek nincsenek benne a szakmai szabályzatban, ott pl. a termelésirányító dönt...

Funkcionális szervezete jellelmzői


funkcionális

munkamegosztás

- egydimenziós
- elsődlegesen funkciók szerint
- munkaköri leírások, szabályozottság: nemcsak ezt csináld, hanem így még ráadásul...

hatáskörmegosztás

- többvonalas
van, ahol úgy különítik el, az egyvonalas-többvonalast, hogy hány helyről jöhet utasítás felülről... itt több...
viszont érdekes többvonlas, mert az első szinten még egyvonalas... majd utána válik többvonalassá
- döntési jogok centralizáltak...e gyrészt kapja legfelülről a munkaáltatói cókmókot... osztán minden helyről a maga utasítását...
nem decentralizáltabb a lineáris szervezetnél.. de ettől még van egy főnök, aki kirúg... egy aki fejlesztési gondokkal gyötör... stbstb....
nehéz
- \b erőteljes szabályozottság\b

Koordináció:

- vertikális koord. mechanizmus... nincs horizontális kapcsolat
- horizontalitás törzskar segítségével...
- jell. technikrtaikus eszközök... szabályzatok ... szabályok, eljárások, tervek...
„szabályozottság + specializáció = hatékonyság...”

Konfiguráció

hierarchikus, mély...


A bürökrácia jellemzői

(--> az iroda uralma...)
\small Tailor az egyik ükapa, az USÁból..
Max Weber a másik... Németországból: Berlin... 'Poroszország'... Bismarck korában...
paternalisztikus

Tailor mérnökemberként nemigen olvsahatta Webert... fordítva feltehtőleg igaz...
Weber: A protestáns etika: hogy működiik a gazdaságban a protestáns etika...
VW Golfot D protestáns vidékén gyártják... BMW-t a gazdag katolikus vidékeken...

Weber: létezik ideáltipikus bürokrácia: hatékony, jól működő szervezutek...
- világos, funkcionális elvű munkamegosztás
- szakképzett hivatalnokok
-
\small


munkamegosztás
- mély, funcionális elvű (szakképzett hivatalnoko)
hatáskörmegosztás
- döntési jogköörök centralizáltak
koordináció
- hierarchia, szabályzatok
konfiguráció
- mélységben tagolt, magas szervezeti piramis...

==> egy jól működő bürokratikus közigazgatási szervezetet funkcionális alapon kel megszervezni...
elvileg lehet az jó...


olasz vízumügyintézés vs. szoci építkezlsi ügyintézés...
az olasz az weberi volt...
a magyarnál nem volt benne a sina era et studio... voltak benne érzelmek...
mindig visszadobték...
==> kifigyelték a dögös ügyintézőt... és akkor Sanyi a szívtipró bemegy bonbonnal, szál virággal... egy nap alatt megkapták az engedélyt. Sanyi utána pár napig kimaradt estlnként, biztos kulturális programja volt...

Burns és Stalker: a mechanikus szervezetek struktúrájának jellemzői...

van organikus és mechanikus sruktúra...
a funkcionális az mechanikus...

- kis szélességi tagozódás
- sok hierarchiaszint
- erős formális szabályozás
- erősen centralizált döntések...
- szakmai hozzáértés kevésbé fontos..

statikus környezetben az organikusnál hatékonyabbak..

Bürokratikus szervezetek hatékony működésének feltételei

nagytömegű, homogén feladat ellátása, viszonylag hosszú időn keresztül...

nagy szervezet, szűk profil, stabil környezet...

pl.: Audi... más dolog, hoyg 15félét, de csak gépkocsit gyártanak...
==> nagyon keményen szabályozott..

Bürökratikus szervezetek előnyei

- gazdaságos
- kiszámítható
- gyors
- pontos
- folyamatos...

Konfliktusok forrásai a fiunkcionális szervezetben

- alrendszerek differencálódása: egy idő után nicns elég idő & információ az összefogásra...
- funkció-egoizmus: funkcionális területek saját érdekeiket a szervezet elé helyezik
- teljesítmény-mérés, érdekeltségi rendszer: nehezen mérhető dolgok („jól működik egy HR-es?”)
- túl zavaró többvonalasság (a függelmi és a szakmai kapcsoaltok elválnak): eltérő értelmű utasítások
- közép- és felsővezetők közötti döntési kompetenciák elhatárolása: mindkettőnek van operatív döntési kompetenciája
- kémény-effektus: a felsővezetés túlterhelt, nincs ideje a problémákkal foglalkozni

==> ha ezek jelentkeznek, fel kell tenni a kérdés: „szabad tovább ilyen szervezetben működni, vagy váltani kell?”

1925 körül... GM-nél érezhetőek ezek a problémák...
- túl sokféle ttermék
- funkcióegoizmus.
- nem tudja mérni a dolgokat..
...

==> addig nagyon jó volt ez a szervezet, de ha ez elkezd felbomlani...
==> \big divizionális szervezet\big