További jegyzetek itt!

SZervezeti formák II. - Lineáris (törzskari) szervezetek

1. Lineáris szervezet

2. Lineáris szervezetek kialakulása

2.1. Horizontális és vertikális bővítés

3. Egy példa lineáris szervezetre: Államszervezet I. István korában

4. Munkamegosztás lineáris szervezetben

5. Lineáris szervezet jellemzői

6. Lineáris szervezet előnyei

7. Lineáris szervezet hátrányai

8. Lineáris szervezetek alkalmazása


Törzskar

1. Line és staff

1.1. Többszintű, törzskarokkal rendelkező szervezet

2. Törzsegységek beépülése a lineáris szervezetekbe

3. Törzskarok fajtái

4. lineáris-törzskari szervezet

5. Lineáris-törzskari szervezet előnyei

6. Hátrányai

7. feltételek,


1. Lineáris szervezet

2. Lineáris szervezetek kialakulása

2.1. Horizontális és vertikális bővítés

3. Egy példa lineáris szervezetre: Államszervezet I. István korában

4. Munkamegosztás lineáris szervezetben

5. Lineáris szervezet jellemzői

6. Lineáris szervezet előnyei

7. Lineáris szervezet hátrányai

8. Lineáris szervezetek alkalmazása


Törzskar

1. Line és staff

1.1. Többszintű, törzskarokkal rendelkező szervezet

2. Törzsegységek beépülése a lineáris szervezetekbe

3. Törzskarok fajtái

4. lineáris-törzskari szervezet

5. Lineáris-törzskari szervezet előnyei

6. Hátrányai

7. feltételek,


it tud, mi mellett alkalmazható 1 szervezet....

~ : a legelső szerv. formák egyike...

lineáris szervezet
- kialakulás,
- jellemzői
- feltételei,
- előny, hátrány,
- alkalmazás napjainkban....

lineáris-törzskari szerevzet
- törzskar fogalma és fajtái
- jellemzői
- a törzskar hatékony működését befolyásoló tényezők
- a törzskari szervezet lehetséges konfliktusai


Lineáris szervezet

egyvonalas szervezet: egyvonalas hatásköri rendszer...
...esetleges szervezési elv..
viszont erősen hierarchikus

Lineáris szervezetek kialakulása

Növekedés:
- horizontális bővítés..
valakinek lesz alkalmazottja... egyre több... mindegyikük közvetlenül a főnök alá tartozik...

horizontális: új alárendeltek, új igény vagy mennyiségi növekedés miatt

vertikális: újabb vezetési szint, egy vezetőnek alárendelt vezető... hatalom megosztása
indokolhatja:
- létszámbővítés
- helyileg máshol van
- családi vállalkozás

Fayol: egy alsószintű vezetőnek 15 alkalmazottja volt

ha specializáció elindul a lineáris szervezetben, az új vonalként jelenik meg a szervezetben

Horizontális és vertikális bővítés

Céhmester 4 segéddel: [M] --> {1,2,3,4}
Horizontális bővítés: [M] --> {1,2,3,4 +5,6}
vertikális bővítés: [M] --> {1,2,3,M2 --> {1,2,3,4}}

éééés ezek bővíthetőek. no azt már nem írom le...
[M] --> {[M] --> {1,2},[M] --> {1,2}}

Egy példa lineáris szervezetre: Államszervezet I. István korában

ahhoz, hogy lehessen itt igazgatni, különböző szintekre bontották...
grófságok, hercegségek, birtokok, stb...

Munkamegosztás lineáris szervezetben

nincs specializáció, párhuzamos munkavégzés... Elég kényelmetlen

Lineáris szervezet jellemzői

Kialakítási feltételek
- kis méret
- homogén tevékenység

Munkamegosztás
- esetleges, egydimenziós (pl. családi vállalkozás - előtte nap a vacsoraasztalnál kiderül, mit csinál kicsoda...)
- nincs egyértelmű, szabályzott specializáció
pl.: asztalosműhely, 15 széket gyártson le... 5 brigád, mindegyik csináljon 3 széket... mind ugyanazt csinálja..

Határkörmegosztás
- erősen centralizált (mindenben a főnök dönt)
- egyvonalas (szolgálati út): minden kommunikáció a legfölsőbb szükséges döntéshozón keresztül jut el (akár a nagyfőnökön át...)

Koordináció
- személyes utasítások alapján
- hierarchia
- nincsenek formalizált koordinációs eszközök
- nem túl tagolt
Lineáris szervezet előnyei

- egyszerű, könnyen áttekinthető (ki kinek adhat utasítást, stb...)
- a fölös tevékenységet folytató egységek kiszelektálódnak (eleve egyszerű szelektálni...)
- olcsó (de nincs benne jó specializáció)
- gyors döntéshozatal: mert egyértelmű a hierarchia, kis szervezetnél gyors...
- egyértelmű hierarchia...
- könnyen bővíthető

Lineáris szervezet hátrányai

- minőségileg más feladatok csak nehezen illeszthetőek be
- nincs igazi specializáció ==> leterheltebb felsővezető
- szolgálati út miatt nehézkes a horizontális koordináció (3.4.1.2 -es alkalmazott és 3.2.1.2-es a 3-ason keresztül kommunikál...)
- több egységet érintő probléma csak a legfelső vezető szintjén, nehezen kezelhető...
- rugalmatlan (új problémákra régi módszerekkel válaszol)
- a külső kapcsolatok ápolása a legfelső vezető feladata

Lineáris szervezetek alkalmazása

- családi és kisvállalkozások
- szervezeten belüli részterületek

- egyszerű környezet & szervezet; rugalmas lehet innováció szempontjából (mert gyorsak) /Mintzberg, 1981/
a környezetnek egyszerűnek kell lennie éppúgy, mint a szervezet termelési rendszerének, hogy az első számú vezető fenn tudja tarrtani az erősen cetralizált irányítást.
ugyanakkor a centralizált irányítás ideálissá teszi az egyszerű struktúrát...


Törzskar


- közvetlenül felsővezetéshez rendelt

ezt javasolta Fayol,
Gusztáv Adolf svéd király találta ki valójában (<-- hadsereg), harmincéves háború idején:
- a különböző divíziókból kivont pár törzskari tisztet, ettől kezdve ez emg az (pl. információfeldolgozás) a törzskar feladata.

törzskar - parancsnok + főnök egy törzskarban + törzskari szintek

közvetlenül a felsővezető(k)höz rendelt és a vezetők munkáját támogató egység, amely döntéseket készít elő, javaslatokat tesz, de utasításokat nem ad
(szakmai támogatás)

pl.
jognak a törzskarban a helye. a célja a vizsgálat, szerződés-előkészítés, stb...

- nagy horderejű stratégiai döntések előkészítése,
- ezekben való közreműködés,
- elkülönült egységek tevékenyégek koordinációja


koordináló szerep:
- alsó szinten folyó, de a törzskar szakmai körébe tartozó munkák
- állandó kapcsolat a a felsővezetéssel, így sajátos közv. a hierarchiában lefelé a strat. elképzeléseknek, felfelé lehetőségeknek
- többszempontúság érvényesül

Line és staff

- specializált munkakörök & tudás (pl. jog)
- horizontális koordináció (a szervezet egészét érintő kérdésekben)

pl. könyvelés: kicsiknek célszerűbb még kiszervezni, de egy idő után elég nagy ahhoz, hogy teljes időben az ő könyvelésükkel foglalkozzon...
ilyenkor a könyvelő a vezető mellé vagyon beosztva - specializált tudást megjelenítő szerepkörben

horizontális koordinációt is megvalósít - biz. dolgok horizontálisan is kapcsolódnakTöbbszintű, törzskarokkal rendelkező szervezet

minden vezetőnek saját törzskara van, mindegyik ellenőrzi az alatta lévőket, de a hierarchia változatlanul erős

Törzsegységek beépülése a lineáris szervezetekbe

- tanácsadó speciális szakértői kérdésekben (könyvelő)
- nagyobb szervezetei egység beépül a szervezetbe (tanácsadó jelleg megszűnik, pl. könyvelés, számlázás)
- az egész szervezet irányításának elősegítésére új törzsegységek (tervezés, szervezés), vegyes szakmai összetétel

sok esetben gondot okoz, hogy csak tanácsadó

Törzskarok fajtái

Vezérigazgatói (ügyvezetői, igazgatói) törzskar, titkárság
- általános felsővezetői támogatás

Specializált (szakmai) törzskar
- speciális szakmai felsővezetői támogatás


lineáris-törzskari szervezet

Munkamegosztás
- esetleges, egydimenziós
- nincs egyértelmű, szabályozott specializáció
- specializált munkakörök a törzskarban (döntése-előkészítés, szakmai támogatás)

Hatáskörmegosztás
- erősen centralizált
- egyvonalas
- döntéselőkészítés, javaslattételi jog

Koordináció
- személyes utasítások útján
- nincsenek formalizált koordinációs eszközök
- törzskar, mint strukturális koordinációs eszköz
- tervezés

Lineáris-törzskari szervezet előnyei

- döntések szakmai megalapozása, vezetés hatékonyságának növelése
- vezető tehermentesítése: koordinálhat helyette a törzskar
- többirányú kommunikáció
- vezető tervezési, szervezési, ellenőrzési tevékenységének megerősödése
- előtérbe kerül a szervezet „egésze”

Hátrányai

- nem oldja meg a szervezeti egységek folyamatos együttműködését
- az új feladatokat a korábbi szervezettel próbálja megoldani

feltételek,

- minden szervezeti modellbe beilleszthető (csak a felsővezető mellé kell beültetni. az már mindegy, hogy alatta funkcionális, divizionális, vagy mátrix*-e az elrendezés)


* gyk. a funkcionális és a divizionális keresztezése: minden funkció is feloszlik divíziónként