További jegyzetek itt!

Célkitűzés, stratégiaalkotás

1. A stratégia kialalkításának folyamata

2. Misszió

3. vízió

4. Vízió és misszió előnyei

5. Premisszák

6. strat tervezés időhorizontját meghatározó tényezők

7. stratégia

8. Alap-, verseny-, funkcionális stratégia

9. Üzletágak definiálásának szempontjai

10. Üzletági stratégia kialakításának fő kérdései

11. Versenytratégia kialakításának környezete?

12. Funkcionális stratégiák I

13. Str.i akciók, proramok, projektek...

14. Üzleti terv

15. Éves operatív terv (budget, keretterv)

16. végülis


1. A stratégia kialalkításának folyamata

2. Misszió

3. vízió

4. Vízió és misszió előnyei

5. Premisszák

6. strat tervezés időhorizontját meghatározó tényezők

7. stratégia

8. Alap-, verseny-, funkcionális stratégia

9. Üzletágak definiálásának szempontjai

10. Üzletági stratégia kialakításának fő kérdései

11. Versenytratégia kialakításának környezete?

12. Funkcionális stratégiák I

13. Str.i akciók, proramok, projektek...

14. Üzleti terv

15. Éves operatív terv (budget, keretterv)

16. végülis


1 A célkitűzés és a stratégiaalkotás funkciója
- iránytűként szolgál a szervezet számára
- felméri és mozgósítja azokat az - elsősorban személyi - erőforrásokat, amelyek szükségesek a stratégia megvalósításához

A stratégia kialalkításának folyamata

- no ez egy szép nagy ébra.

[misszió, vízió]

Misszió

- mi a küldetése a vállalatnak?
miért csinálom azt a vállalkozást???
- ? pol. társ szerepet kíván etölteni
- ? vállalati érétkei vannak?
- milyen viselkedési normát kíván követni?

- a vállalat létezésének célja, működésének elvei és értékei
- elkötelezettséget teremt a szervezet tagjai számára
- általában nem kapcsolódik a konkrét időtávhoz
- más elnevezések: küldetés, krédó (hitvallás), törekvéseink, filozófia

/Salamonné, 2000/

ált. patetikus szöveg, más kérdés, hogy mennyire veszik komolyan

P1: építészeti krach...
„Mi továbbra is igényes épületeket kívánunk tervezni...”
első körben duma. második körben irényt mutat...

P2: GE:
Jack Walch - legfőbb misszió: csak olyan iparágba együnk be, ahol a világon elsők vagy másodikok vagyunk...
==> elbocsátások, miegymás... de 5 éven belül első lett.

==> komolyan kéne venni.

corporate (identity-t | culture-t) nem kellene megsérteni...


vízió

szeretnék gyönyörű épületeket építeni. de a vízióm az, hogy az országban nekem van közben a legnagyobb piaci részesedésem

- milyen jövőbeni állapotot akarunk elérni?
- milyen alapvető képességekkel rendelkezik?
- milyen tevékenységekkel akar foglalkozni?

- a szervezet kívánatos hjövőbeni állapota
-


kiindulópontok. de nem nélkülözhetik ¤vállalati adottságakat, környezeti feltételeket¤

Vízió és misszió előnyeiPremisszák

- különböző külső tényezőkre és adottságokta vonatkozó rögzített feltételezések, elvárások

str.tervezésnél használt premisszák:
- iparági kilátások
- lereslet alakulása a vállalat termékei iránt
- GDP és életszínvonal alakulása
- politikai helyzet, stabilitás, működési területen
- infláció alakulása
- adórendszer alakulása

ezeket általában megveszik ksh-tól, stb-től...

sávokban adják meg

strat tervezés időhorizontját meghatározó tényezők

- a termékééletgörbék várható alakulása a főbb piacokon
- technológiák avulási ciklusai
- külöüböző piacokon várható gazdasági (konjunkturális) ckluspok alakulkása
- tőkelekötési & -megtérülési idő
- erőforrások megszerezhetőségének időtartama
- kölcsönforrások visszafizetésének időtartama
- a kölcsönforrások visszafizetésének idptartama
- a vállalat előtt álló jelentőseb változások várható időhorizontja
- versenytársak tervezési időhorizontja

industry = ágazat

¤stratégia !== stratégiai cél

\stratégiai cél
célkitűzések, amiket misszióm-vízióm alapján szeretnék elérni

a hozzá vezető út a:

stratégia

az a mód, ahogyan el akarok jutni

Alap-, verseny-, funkcionális stratégia

- alapstratégia: az összvállalati jövedelmezőségi, rentabilitási és fejlődési típusú stratégiai célok megbalósításához kapcsolódik

- versenystratégia: a szervezet különbözp termékeinek és/vagy szolgáltatásainak iparági versenypozíciójához kapcsolódik
pl.: bizonyos üzletágak

- funkcionális stratégiák: az alap-, illetve versenytr. realizálásához szükséges szervezeti „hinterland” (beleértve irányítási és strukturális megoldásokat is) megteremtését célozzák
pl.: hogy alakítsam ki HR-t, pü részleget, logisztikát, stb-t

„Magyarotrszágon kevés originális termékkel jönnek ki... A legutóbbi 10-15 éve a Richter a... ööö.. segítsenek már... a Cavinton”


misszió ==> str.i cél ==> alap; üzletági; funkcionális stratégiaÜzletágak definiálásának szempontjai

- versenytársak: üzletág homogén versnytársakkal rendelkezzen
- árak: üzletág termékeit árváltozás hasonlóan érintse
...

Üzletági stratégia kialakításának fő kérdései

- milyen versenylőnyök kihasználására törekedjünk (ár, minőség, termék/szolgáltatások színvonala)?
- kikkel szálljunk szembe? totális verseny vs szegmentálás? verseny vs szövetség?
- mekkora piaci részesedést célozzunk meg?
- mekkora növekedést várunk?
- milyen profitelvárásaink vannak?


Versenytratégia kialakításának környezete?

szempontok:
- erős & gyenge pontok
- kulcsemberek személyes értékei (pl. egyetemen)
- iparági lehetőségelk és veszélyek
- általános társadalmi elvárások

Funkcionális stratégiák I

K+F
termelésirányításai
pénzügyi...megvagyon a stratégiám. és most:
{ stratégiai akciók ==> programok ==> projektek } ==> üzleti terv ==> éves terv

Str.i akciók, proramok, projektek...

strat célokból kiemelt intézkedések, programok inputjai

Üzleti terv

ezt már oda lehet vkinek adni, hogy nesze, valósítsad meg

- kiemelt termék/piac szegmensenként volumen, árbev, ktg...
akciók, programok, projektek (intézkedés, cél, felelős...)
erőforrástervek
finanszírozási tervek, kitől, mennyit, miért...
mérlegterv,
tudom-e finanszírozni?
mutatók

Éves operatív terv (budget, keretterv)

egy évre szóló számszerűsített...
iránymutatás vezetői napi munkához, operatív döntsésekhez


minél rövidebbek
konkrét felelős megjelölése
választ ad a hogyanra
vállalati célok megvalósulásának legfontosabb jelzője


végülis

komplex folyamat
indul a környezetből.. projektek, üzeleti terv, miegyéb...