További jegyzetek itt!

Folyamatszervezés I. - A folyamatszervezés (CPI) és folyamatinnováció (BPR)

1. Általános információk /as usual.../

1.1. Vezszerves próbavizsga...

2. Folyamatszervezés I. - A folyamatszervezés (CPI) és folyamatinnováció (BPR)

3. Folyamatorientáció rövid törtlnete a vezetéstudományban

4. Folyamatorientált irányítás eszköztára

5. Üzleti folyamatok értelmezése

5.1. a folyamatoknak...

6. Radikális és mérsékelt folyamatszervezési módszertanok

6.1. Miér van szükség rá?

7. CPI vs BPR


1. Általános információk /as usual.../

1.1. Vezszerves próbavizsga...

2. Folyamatszervezés I. - A folyamatszervezés (CPI) és folyamatinnováció (BPR)

3. Folyamatorientáció rövid törtlnete a vezetéstudományban

4. Folyamatorientált irányítás eszköztára

5. Üzleti folyamatok értelmezése

5.1. a folyamatoknak...

6. Radikális és mérsékelt folyamatszervezési módszertanok

6.1. Miér van szükség rá?

7. CPI vs BPR


Általános információk /as usual.../

előadás után szakiránytájékoztató a GM-eseknek
terem még nem biztos...
DSG, gazdelm, üzlkomm, környváll... miden, ami jó!
annamaria.nagy kukac evk.hu

ápr 14-25: szakirányjelentkezések leadása. GM-nek nem kell, ha nem akar...
többieknek tájékoztató kell: enneka félévnek beleszámít-e vmelyik tárgy?

szakdolgozatot 2009 október végéig kell leadni. és csak akkor., ha minden vizsga el van már zárva...
Ha valaki elhal valamelyikből, szeptember-októberben teht még egy vizsgát...

szakmai gyakorlat 30 kredit...
szervezünk mi/egyetem... + diákok összefogása... ==> karrier iroda: vállalati kapcoslatok... lehetőség elehlyezkedésre... miegyéb.

„ennyit a fjordokról”
és akkor még egyet... jövő héten lehet, hogy átmegyünk az új épületbe, ha ott kapunk termet...

Vezszerves próbavizsga...

ezen a héten véglegesítik a tesztkérdéseket... valahol a hálón majd megtaláljuk...
egy hét arra, hoyg megcsináljuk, aztán felteszik a megoldásokat...

modellek, skillek... miegybeek
sorolja fel a taylori vezetési elveket...
hogy született a hr mozgalom, miért pont akkkor...
alkalmazás: milyen feltételek mellett éredmes egy funkcionális szervezetet alkalmazni... ilyesféle blokkok

lesz multiple choice, párosítás, rangsoorlásos, Lückentextes....

esszékérdés: pl. az alkalmazás... a strukturális jellemző alakpján hasonlítsa össze a mátrix és a adivizionális szervezetet

tananyag, gyakorlat és előadás...
50-25-25...
tananyag emgvan, előadás letölthető... gyakorlati anyagok emgszerezhetőek...

„a mostani előadás - meg a következő - nincs benne a könyvben,..”

előadások nélkül ha valaki kepeszt, 3-4-re írja meg, gyak. és előadás nélkül 2-3...

51% --> 2...

a kérdéssor minden szaknak ugyanaz lesz...

- alapfogalmak, kontingenciamodell
- vezetls, vezetési funkciók
  - célkitűzés, stratégiaalkotás
  - szervezés
   - szervezeti formák (5 előadás)
   - szervezettervezés (mai előadás)
   - folyamatszervezés (2 előadás)
  - Közvetlen irányítás
  - kontroll

Folyamatszervezés I. - A folyamatszervezés (CPI) és folyamatinnováció (BPR)


töréténeti felvezetés, üüzleti foly. értelmezése kpomplex szervezetekben...

radikális és mérsékelt... BPR, Kalzen, Six Sigma...

outsourcing, shared service...

Folyamatorientáció rövid törtlnete a vezetéstudományban

Tailor: „funkcionális mesterek elve”
erőteljesen munkaszervezési kérdések, + bizonyos folyamatszervezési elvek...
erősen az egyes munkafázisokra koncentrált

aztán fordizmus:
igazi folyamatszervezési elvek a központba... üzemgazdasági, mérnöki megközelítés...

20. század eleje: tömegtermelés... folyamatszervezés felgyorsul..
megveszek egy futószalagot ==> befolyásolható költségek: mennyit fizetek amelósnak, hogy szevrezem meg, hogy gyorsabb legyne a z átfutási idő... futószalagnál a legfontosabb a folyamat megtervezése...
annyiban különbözik taylortól, hogy Ford már sokkal inkább a folyamat egészére koncentrált, Taylor inkább csak a fázisokra...

1930-as évektől: poszt-taylorizmus, német üzemgazdaságtan... Betriebswirtschaft Organisation
alaposan megsarcolták őket ==> fontos kérdés az olcsó hatékony tömegtermelés,
\i Betriebswirtschaftliche Organisationslehre\i
folyamatszervezési kérdésekhez sokat tett hozzá...
  - Absatz/Marketingslehre
  - Rechnungswesen
  - Bechaffung
  - Organisationslehre
két dologgal foglalkozott nagyon erősen: Aufbau & Ablauf
felépítés és lefolyás... structure an process...

aztán jövé a második világháború...
1960-as évektől: azz amerikai és japán indíttatású minőségirányítási mozgalim...
ugyanaz jelenik meg utána, mint az első VH után... megint nehézipar, acélipar, folyamatszevrezés..
megint megjelentek oylan kérdések (főleg Japánból), mint:
TQM: Total Quality Management:
apró dolgok, de folyamatosan...
TQM, Six Sigma, ISO
Six Sigma: megengedett meghibásodási ráta...
divizionális, mátrixszervezetek... de egy idő után kifújtak... aztán megint a folyamatok kerültek a középpontba... aztán lehuppant a földre a forradalmi irányzat... és lett belőle:
Business Process Management...

1990-es évektől: BPR:
Hammer-Champy: Reengineering a Corporation:
újragondolás.... üres lapról: gondold újra, tervezd újra, valósítsd meg...
még jobban a folyamatok radikális átalakítása
teljeskörű minőségirányítási rendszer

Folyamatorientált irányítás eszköztára

Változáskezelés ==>
Informatikai támogatás ==>
{
Folyamattervezés, szabályozás,
Folyamatbenchmarking
Folyamatköltség-számítás
Folyamatfejlesztés
 {
 Folyamatos javítás: CPI - Continuous Process Improvement
 Újraszervezés (radikálisan) (BPR)
 }
}
==>
Advanced Process Management


folyamatszámítás: mit drágább beszerezni? két tollat, vagy két uszály vasércet?

Folyamat-benchmarking:
mennyi idő lekönybveli egy tételt egy gyógyszeripari cégnél?
Richter: 9perc;
többiek: 6-7 perc...
- „kedves lányok, ennek 4percnek kellene lennie.”

Folyamattervezés, -szabályozás

Üzleti folyamatok értelmezése

Funkcionális terület !== Folyamat
Önálló üzletág !== Folyamat


a folyamatoknak...

a folyamatoknak nem csak outputjuk van, de vevőik vagy felhasználóik is, akik egyaránt lehetnek „külsők" vagy "belsők” a szervezet perspektívájából
belső vevője van pl.: számvitelnek

...sajátossága, hogy átlépik a velső és külső szervezeti határokat, így gyakorlatilag a formális szervezeti struktúrától függetlenül léteznek...

Porter-értéklánc...
Kaplan-értéklánc..
 Robert Kaplan: BSC: Balance Score Card
 

Radikális és mérsékelt folyamatszervezési módszertanok

Miér van szükség rá?

a szervezetektől a vevők nem funkcionális, hanem folyamatteljesítményeket várnak el..:
nem azért választok Lufthansát, mert jó a controllingja Frankfurtban... inkább Swiss Airt, mert ott hideg a whiskey...

ezzel szem ben a folyamatokért gyakran senki sem felelős

sok az összehangoaltalnságból eredő hibalehetőség, és magasak a költségek

operatív szigetek: piramis horizentálisan hierarchia szerint, vertikálisan funkcionális korlátok alapján van tagolva ==> „funkcionális szigetek” alakulnak ki


==> egyszerű, átlátható; standard; hatékony folyamatok kellenek...


CPI: inkrementális, pici változás, lépésről lépésre...
nem kérdőjelezünk meg minden alkalommal alapfelvetéseket...
nem radikális... csak legyen picivel olcsóbb, vagy picivel jobb...
folyamatminőség, költség, idő...

jönnek a felkent meneddzserguruk:
„a vállalatok számára már nem szökséges vagy kívánatos a Smith-féle munkamegosztás, csak legyen folyamatelvű”
==> ez bullshit... valamennyire biztos megmaradnak a funkcionűális szigetek, mert szükség van rájuk...

BPR: mindent megkérdőjelez... de ésszel azért...


CPI vs BPR

másképp kelltervezni:
inkrementális vs radikális...

kezdőpont:
i: jobá tesszük
r: hogyan működünk jól?

változás gyakorisága:
i: folyamatos
r: egyszer

szükséges idő:
i: rövid
r: hosszú

részvétel:
i: sokan
r: kevesen

kockázat:
alacsiny
nagy

BPR IT nélkül nemigen működhet...