További jegyzetek itt!

Szervezés - szervezettervezés

1. szakirányok gazdálkodás menedzsmenteseknek...

2. Szervezettervezés

3. Szervezettervezés és szervezetfejlesztés

4. A szerevezettervezés fogalma


1. szakirányok gazdálkodás menedzsmenteseknek...

2. Szervezettervezés

3. Szervezettervezés és szervezetfejlesztés

4. A szerevezettervezés fogalma


szakirányok gazdálkodás menedzsmenteseknek...

- kisváll: Szirmai
- üzleti kommunikációs szakirány
- gazdálkodáselméleti szakirány „ez szivatós tárgy... de phdhez jól jön” - mikró, vállgazd, stat2, vezszerv, munkapiaci...
- környezeti menedzsment szakirány - angolul van pár dolog
- DSG: német nyelvű szakirány

nem kötelező felvenni egyiket sem... alkkor alapszak lesz a diplomában, és egy betét...

egy szakirány 30 kredit... ha nem azokat
mindenhol kb. 40-50 főt fogadnak... akkor is mehet, ha mindenki akar szakirányra menni...
ha túlcsordulás van, akkor tanulmányi átlag a kitétel...
kisváll: + vállalkozások fejlesztése tárgy

masterre bekerülés:
~30-40% a tanlmányi átlag (mert itt szigorúbb)
~30-40% felvételi teszt
+ szóbeli teszt

Szervezetei képesség;C;T;S;F;K;A szervezet jellege
állandósult állapot fenntartása;á;á;á;á;á; nem adaptív
operatív válaszképesség; v;v;á;á;á; közel adaptív
strat válaszképesség; v;v;á;v;v;közel adaptív
strukturális; v;v;v;v;v;önalakító

C: szervezeti cél
T: teljesítmény
S: szervezeti struktúra
F: folyamatok
K: környezet

nem adaptív: nem alkalmazkodik, maradjon így...
közel adaptív: rugalmasabb
strukturális válaszképesség: szinte áll. változika cél, teljesítménykritérium ==> a struktúrát is át kell alakítani...

lineáris + törzskari
ineáris-funkcionális
divizionális
többdimenziós
- mátrix
- tenzor
projekt és teamszervezetek

mennyire változnak?


Funkcionális szervezet:
pott és akkor jó, ha működik, ahol elsősorban az állandósult állapot fenntartásában vagyink érdekeltek, be tudok lőni mindent néhány évre...
állandósult állapot + + +
Operatív válaszlépesség: + +
stratégiai válaszképesség +
strukturális válaszképesség -
pl.: Győrben 10 éve gyártanak már audi tt coupét.... elamortizálódott minden, most csak fejőstehén...
aztán kis facelifting lesz...
technológia nemigen változik... vevőkör is jó...
esetleg rájönnek, hogy fölös a vonóhorog rá...
vagy: legirigyeltebb építőipari cég az, amelyika Parlamentet renoválja: mire körbeérnek, kezdhetik elölről ==> állandósult állapot


divizionális stervezet (profit center):
állandósult állapot fenntartása +
operatív válaszképesség: + +
Strat. válaszképesség: + + +
Strukturális válaszképesség: + +
strat. válaszképesség: ha bedöglik valami, beszüntetem...
bővíteni a strukt válaszképességet úgy lehet, hogy rárakok egy teamet...

Mátrix & tenzor szervezet:
állandósult állapot fenntartása: -
operatív válaszképesség: +
Strat. válaszképesség: + +
Strukturális válaszképesség: + + +


top management: érdekes helyzet... egyrészt belül van egy jó szervezetem, miért alakítanám át? különben is van még két évem a nyugdíjig... de a környezet változik...
==> itt a tulajnak kell szólnia

részvénytársaság: CF-et néznek a befektetők.... ha mindig jó a CF, akkor eerdméynes vagyok
megy le a részvény ==> válaszolni kell rá...
management driven company: nagy szerepe van a managementnek...

Szervezettervezés

új struktúrát, vagy meglévő átalakítását jelent...
a felsővezetés feladata
olyan tevékenység, amely előre meghatározott célok megvalósítására irányul a szervezet személyi és tárgyi erőforrásainak összehangolása (optimális kombinációja) által...

Szervezettervezés és szervezetfejlesztés

szervezettervezés: organisation design


Cél:
Szervezettervezés: a szervezeti stabilitás és a rugalmasság környezetnek emgfelelő, hatékony egyensúlya
Szervezetfejlesztés: a bszervezeti hatékonyság és az alkalmazkodóképesség megváltoztatása

Fókusz:
Szervezettervezés:hatékony szervezeti struktúra kialakítása, tartős feladatköri, hatásköri és koordinációs szabályok megtervezése, rögzítése
Szervezetfejlesztés: az emberi szükségletekkel és a hatékonysági követelményekkel összhangba hozott szervezeti magatartási és társas viszonyokhozvezető folyamat

Háttér:
Szervezettervezés: vállalat-gazdaságtan; vezetés- és szervezéstudomány...
Szervezetfejlesztés: szociálpszichológia, döntéselmélet, szociológia

Szervezetelméleti háttér:
Szervezettervezés: klasszikus iskola, kontingenciaelmélet
Szervezetfejlesztés: emberi viszonyok iskola, magatartástudományi döntéselmélet


A szerevezettervezés fogalma

a szervezettervezés fő célja, hogy a vűééaéat környezeti és belső adottásgaihoz - műszaki, ökonómiai és társafalmi szempontok alapján egyaránt - alkalmazkodó ahtékony
szervezeti struktúrát\u alkosson, amely egyrészt stabilitással, másrlszt szükséges alkalmazkodási képességgel rendelkezik...
alkalmazási módok
- meglévő szervezet módosítása
- új szervezet készítése

szervezeti struktúra kialakítását és működését befolyásoló tényezők

környezet ==> {szervezet tagjainak jellemzői; szerevezet alapfeladatának jellege (tevékenységi kör); vállalat adottságai}
{szervezet tagjainak jellemzői; szerevezet alapfeladatának jellege (tevékenységi kör); vállalat adottságai; meglévő szervezeti struktúra} ==> releváns döntési kirit. és feltételek emgfogalmazása; stratégia ==> új szerv. strukt