További jegyzetek itt!

Szállítás

1. A szállítás folyamata

1.1. A szállítási igény fogadása, a szállítmány konszolidácója

1.2. Tóratervezés

1.3. Ütemezés

1.4. Berakodás-kiszállítás

1.4.1. Raklevél: bill of lading

1.4.1.1. INCOTERMS

1.4.2. Fuvarlevél, szállítmányjegyzék

2. A szállítási mód kiválasztása

2.1. Közúti szállítás

2.2. Vasőti áruszállítás

2.3. Légi áriszállítás

2.4. Vízi áruszállítás

2.5. Csővezetékes szállítás

2.6. Kombinált szállítás

3. A szállítás kivitelezője

4. A szállítási szolgátatás költségét befolyásoló tényezők

4.1. A szállítási díj meghatározása

4.2. Szállítási szolgáltatás árképzése


1. A szállítás folyamata

1.1. A szállítási igény fogadása, a szállítmány konszolidácója

1.2. Tóratervezés

1.3. Ütemezés

1.4. Berakodás-kiszállítás

1.4.1. Raklevél: bill of lading

1.4.1.1. INCOTERMS

1.4.2. Fuvarlevél, szállítmányjegyzék

2. A szállítási mód kiválasztása

2.1. Közúti szállítás

2.2. Vasőti áruszállítás

2.3. Légi áriszállítás

2.4. Vízi áruszállítás

2.5. Csővezetékes szállítás

2.6. Kombinált szállítás

3. A szállítás kivitelezője

4. A szállítási szolgátatás költségét befolyásoló tényezők

4.1. A szállítási díj meghatározása

4.2. Szállítási szolgáltatás árképzése


by: Nagy Judit

szállítás oflyamata
szállítási módok
 kombinált szállítás
a szállíás kivitelezője
szállítás költség-e és ára

A szállítás folyamata

igény fogadása:
 felkészülés az igény jelentkezésére
szállítmány konszolidációja:
 hol kell megállni, hogy tervezzük meg a szállítást? 
ütemezés:
 miyen sorrendben pakolunk be
berakodás—kiszállítás

közben: túraterevezés
 milyen vonalon halad végig a szállítmány?

A szállítási igény fogadása, a szállítmány konszolidácója

 már igény beérkezésekor tervezzük a várható árumennyiség kiszállítrását

konszolidáció: méretgazdaságosan szállítunk: egy adott régióban elhelyezkedő vevők megrendeléseit egy rakományban próbáljuk kiszállítani

teljes kocsirakomány: truck load, TL

reaktív: statikus szállítmány konszoliidáció: Ha beérkezik péntek 16:00-ig az igény, megkapja hétfőig
dinamikus: folyamatos igénybeérkezéskor újratervezzü a szállítmányt, és mindi gújraoptimalizáljuk a szállítmányt

Tóratervezés

a vevőkiszolgálási útvonal megtervezése

pl. kisker lánc: egy teherautó több üzletet is kiszolgálhat egy út alatt

szállítási költség→ min.

körtúra vs. csillagtúra?

Ütemezés

a szállítójármű rakodása a szállítási útvonal alatt bejárt megrendelők sorrendjének megfelelően
⇒ stack

szállítási időablak: mettől meddig lehet jönni kirakodni?

Berakodás-kiszállítás

túratervnek megfelelően összeálílított rakomány

árut kísérő dokumentáció:
 raklevél: bill of lading
  INCOTERMS
 fuvarlevél
 szállítmányjegyzék

Raklevél: bill of lading

a raklevél a fuvarozási szolgáltatásban használt alapvető fontosságú dokumentum, amely
igazolásként szolgál, dokumentálja, hogy miylen terméket milyen mennyiségben szállítanak.

illetve kié, ki visel milyen felelősséget

értékpapírként is működik: ha vmilyen nemzetközi tranzakciót bonyolítunk, a közvetítő ezt fogadja el fizetési ígérvényként

INCOTERMS
az incoterms paritások olyan szolkványok-záradékok, amelyek a fivarozási díj szolgáltatástartalmát határozzák meg,
különös tekintettel a tivábbításra, a költségek fedezésére, és a felek kockázatviselési kötelezettségeire

/Halászné, 1998/


EXW: Ex Works:
feladó addig visel kockázatot és felelősséget, amíg a gyárát el nem hagyta
viszont a dokumentációt végig biztosítja

FOB: Free on Board
tengeri szállítás
a feladó addig visel kockázatot, amíg a fedélzet vonalán át nem halad ⇒ ha a rakpart és a fedélzet közt esik a vízbe, az még a feladó kockázata

⇒ a hajó vonalán száll át a felelősslg, kockázat, dokumentációs kötelezettség a feladóról a vevőre

Fuvarlevél, szállítmányjegyzék


a fuvarlevél a szállítást végző szolgáltató dokumentuma a szálíltásért jéró díj elszámolásáshoz

a szállítmányjegyzék azokat a címzetteket és megállóhelyeket veszi számba, amelyekre az adot tjármű szállít ki

A szállítási mód kiválasztása


Közúti szállítás

előnye:
- háztól házig: jó hálózati lefedettség
- gyors
- szinte minden árufajta szállítását lehetővé teszi a szálíltójárművek széles választéka: hűtőkocsi, silókocsi, tartálykocsi… mindenhez van megfelelő
- nagyfokú rugalmasság
- árukímélő: pl. a tengeri fuvarozáshoz képest
- rugalmas áralakítás: nagy a verseny


hátránya:
- függőség a környezeti hatásoktól, előre nem tervezhető eseméynektől: hóesés, vihar….
- nagyobb fajlagos energiaigény
- egyszerre nagy árumennyiség továbbítására csak korlátozottan alkalmas: túltöltés van, de a tengeri szállításhoz képest mégiscsak egy vicc, amit nyújt
- fokozott balesetveszély

Vasőti áruszállítás

előny:
  - jól kalkulálható tarifarendszer: 1t áru ide ennyiért jut el… alkudozni nemigen lehet
  - a vasúti kocsik széles választéka lehetővé teszi szinte minden árufajta szállítását
  - kölső környezeti hatásoktól viszonylag független
  - környezetkímélő
  - kisebb fajlagos energiaigény

hátárny:
  - kis álózatsűrűség (közúthoz képest)
  - nem lehetséges háztól házig szállítás (viszont: iparvágányok)
  - hosszú eljuttatási idő
  - áru magas igénybevétele: rendezőpályaudvar
  - kevésé rugalmas alkalmazkodóképesség


  folyamatos, egyenletes eljuttatás, de lassú ⇒ nem romladnót kell rárakni…

Légi áriszállítás

prémiumszolgáltatás, jelentősége nő…

előny:
  - nagy távolság rövid idő alatt
  - kis áru-igénybevétel
  - megbízható szálíltási idő

  először a diplomáciai küldemények, majd az emberek csomagjai, végül a postacsomagok kerülnek fel a személyszálíltó gépekre

hátrány
  - csak bizonyos áruk szállítása lehetséges
  - pótlóloagos szállítást igényel
  - magas fuvardíj
  - kedvezőtlen környezeti hatások


Vízi áruszállítás


előny:
  - minden árufajta:
  ki kell bírnia szállítási időt ⇒ nem romlékony
  ne igényeljen különleges elbánást
  - alacsony díjszabás
  - kikötők számos szolgáltatást nyújtanak
  - környezetkímélő

hátrány
  - hosszú eljuttatási idő Sanghai-Hamburg: ~30 napy
  - pótlólagos szállítást igényel
  - a szállítási határidót az időjárás ls a kikötők zsúfoltsága is befolyásolja
  - magas áru-igénybevétel (⇒ tengerbiztos csomagolás)

Csővezetékes szállítás

előny:
  - nagyfokú megbízhatóság
  - független környezeti hatásoktól
  - alacsony üzemeltetési költség
  - megefelelő üzemeltetés esetén minimális környezetterhelés
hátrány:
  - korlátozott a szálíltható áruk köre
  - kicsi szállítási sebesség
  - hosszú eljutattási idő
  - alacsony alkalmazkodóképesség
  - nagy beruházás igény

Kombinált szállítás

a kombinált fuvarozás (intermodiális szállítás) két vagy több fuvarozási ág fuvareszközeinek igénybevételével valósul meg, egy fuvarozási szerződés keretében
/Halászné, 1998/

Ro-La (Rollende Landstrasse): vonaton szállított kamionok
Ro-Ro (Roll on — Roll off): vasúti kocsik továbbítására képes hajók…
Konténerforgalom (II. vhban, mint szabványos mértékegység… standardizált)


A szállítás kivitelezője

a fuvarozó a fuvarozási szerződésben arra vállalkozik, hoyg az árut a meghatározott feladási helyről a rendeltetési helyre továbbítja, díj ellenében

szállítmányozó:
a szállítmányozói szerződés keretében saját nevében, megbízója számlájára vállalhak, hogy megszervezo a szerzdésben vállalat urasításnak megfelelően az áru továbbítását, kiválasztja az ahhoz szükséges vállalkzókat, negjöti a szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket, valamint ellátja az árutovábbításhoz kapcsolódó egyéb teendőket

A szállítási szolgátatás költségét befolyásoló tényezők

értéksűrűség: az áru egységnyi tömegére vagy térfogatára vetített értéke
 pl. kis értéksűrűségű a gabona, nagy értéksűrűségű az arany

térfogat kihasználás
árukezelés egyszerűsége vagy bonyolultsága

A szállítási díj meghatározása

áruosztályokra vonatkozó díjak:
 mondjuk 100 áruosztályba sorolunk mindent… aszerint szolgáltatások sé díjak…
kivételes díjak:
 mondjuk olyan helyre, ahova még nem ment szállítmány
mennyiség kedvezmények
 kumulatív
 nekumulatív

Szállítási szolgáltatás árképzése

  - költség alapú
  - zónaárazás: Kközép-Kelet Európában ennyiért viszem az árut, aztán mondjuk Németországba ennyiért… Spanolország-portugális ennyi….
  - bázispontokon alapuló árazás: eredet szerinti árazási rendszer
  - FOB — free on board (INCOTERMS) árazás: a termék ennyibe kerül, de az eljuttatást szolgáltató valósítja meg, az áru árában nem csak az ár van benne, hanem az eljuttatás a hajó pereméig.
   onnantól a felelősséget—költségeket a megrendelő vállalja