További jegyzetek itt!

Termelési és szolgáltatási folyamatok

1. a termelési folyamatok és a költségek kapcsolata

2. A folyamatok jellegét meghatározó tényezők

2.1. A termék egyedisége - tömegszerűsége

2.2. Egyedi és standard termék

2.3. A termelési technológia

2.3.1. A termelési technológia jellemzése

2.4. A szükséges szaktudás

2.5. A technológiai jellemzők hatása a folyamatokra

3. A legjellemzőbb folyamattípusok

3.1. Projektgyártás

3.2. Egyedi gyártás

3.3. Sorozatgyártás

3.4. A folyamatrendszer

3.5. Folyamatipar

3.6. Tömeges testreszabás

4. Legjellemzőbb üzemebrendezési formák

5. A folyamatok indítása

5.1. Ütemezés

5.1.1. Az ütemezés lehetséges céljai

5.2. Prioritási szabályok


1. a termelési folyamatok és a költségek kapcsolata

2. A folyamatok jellegét meghatározó tényezők

2.1. A termék egyedisége - tömegszerűsége

2.2. Egyedi és standard termék

2.3. A termelési technológia

2.3.1. A termelési technológia jellemzése

2.4. A szükséges szaktudás

2.5. A technológiai jellemzők hatása a folyamatokra

3. A legjellemzőbb folyamattípusok

3.1. Projektgyártás

3.2. Egyedi gyártás

3.3. Sorozatgyártás

3.4. A folyamatrendszer

3.5. Folyamatipar

3.6. Tömeges testreszabás

4. Legjellemzőbb üzemebrendezési formák

5. A folyamatok indítása

5.1. Ütemezés

5.1.1. Az ütemezés lehetséges céljai

5.2. Prioritási szabályok


termelés → főfolyamatok…

- termelési folyamatok és a ktg.ek kapcsolata
a folyamatok jellegát meghatározó tényezők
a legjellemzőbb folyamattípusok
a legjellemzőb folyamattípusokhoz tartozó üzemberendezési megoldások
a folyamatok indítás — ütemezés


a termelési folyamatok és a költségek kapcsolata

fix ktg, változó ktg.

lehet eltésrő a fix és a változó ktg. aránya különböző megoldásoknál:
pl.:
A megoldás: fejsze: kis fix ktg, de nagy emberi ráfordítás ⇒ nagy változó ktg.
B megoldás: láncfűrész: magasabb fix ktg., de kisebb a változó ktg.
C megoldás: megbízunk alvállalkozót, kainek van sok embere meg láncfűrésze — kellően nagy volumen esetén meggondolandó…

vagy: telefon vagy emailrendszer vagy intranet?

a költségfüggvényekkel kiszámolható, hogy mikor érdemes váltani

A folyamatok jellegét meghatározó tényezők


termék, technológia, szaktudás

A termék egyedisége - tömegszerűsége

tömegszerű:
 mindennapi fogyazstási cikkek
 tulajdonságai függetlenek az előállítási helytől, standard
 folyamatosan jelentős igény merül fel iránta
 szállítható (fizikai méretek, romlandóság, stb…)

egyedi:
 divatcikkek
 jelentősen eltérő igények
 a gyártó jelentős bfolyással bír
 alacosny kereslet
 értéke a ritkaságban rejlik


Egyedi és standard termék

egyedi termék
 sajátos, más termáékektől eltérő tulajdonságokkal bít és csak egyet, vagy legfeljenn korlátozott fatanbszámot állítanak elő belőle. az egyedi termék egyedi tervek alapján készüll
  pl.: esküvői ruha


standard termáék:
 nem megkölünböztethető az én termékem a vresenytárskétől, minden gyártó rutinszerűen állítja elő
  pl.: csavar


A termelési technológia

a termékek/szolgáltatások előállítása során alkalmazot tgépek, eljárások összessége

!== terméktechnológia (az a termék előállítása során konkrétan alkalmazott eljárásokat jelenti, pl. autó karosszériafestése)

A termelési technológia jellemzése

alkalmazott ismereetek tudományos eredmények szointje

eljátások, berendeztések komplexitásaa
szélsőséges körülméynek
 hőmérséklet, nedvesség, nyomás, térbeli korlátok
különleges követelmények
 pontosság, biztonság, gyorsaság, stb.

A szükséges szaktudás


régebben közgazdászból, most mérnökből van hiány

- hozzáférhetőség, kötg.
- függ az alkalamazott technológiától
- nagyfokú automatizáció — aacsiny emberi erő szükséglet, bonyolult karbantartás-javítás
- magas fokú specializáció = tudásmegosztás, költségcsökkentés

A technológiai jellemzők hatása a folyamatokra

egyszerű technológiák kombinálása a termék létrehozésa során

azoonos gépek - szakemberek egy csoportban: műhely

technológia fokusz (rugalmas alkalmazkodás)
gépelvű üzemberendezés

vs:

jelentős speciális tudástartalom, komplex eljárás, szélsőséges körülmények-elvásárok

jelentős költségek

specializáció

termékfókusz: nagyfúl specializáció

termékelvű üzemberendezés

A legjellemzőbb folyamattípusok


termékjellemzők: + → -
egyedi, vagy kevés, nagyon sokfajta
kis menniység sokfajta termék
nagy mennyiség, több fő termék
szandard tömegtermék

technológiai jellemzők: + → -
technológiai fókusz, rugalmas alkalmazkodás
termékfókusz, nagyfokú specializáció

++ ⇒ --:
projektgyártáás: hidak


Projektgyártás

olyan sajátos, egyedi gyártás, ahol a többfunkciós gépeket kell a helyszínre szálítani a feladatok elvégzéséhez. a termékek jellemzően komplexek, előállításuk időigényes

pl.: metróalagút: nehéz üzemben legyártani

a termék speciális jelelmzőkkel bír
jelentős értékű termék
rugalmasan alkalmazható és erősen specializált gépek, berendezések

Egyedi gyártás

az egyedi gyárázts egyedi termékeket állít elő egyedi tervek alapján tübbfunkciós gépeken
a gépek elrendezését a gépek funciója és nem a termékek áramlási útvonala határozza meg

a lehetséges termékváltozatok száma nagy
magas egységköltsg
éátrehozásban jelentős szerepet játszol a dolgozók szakmai tudása
a gyártási mennyiség növelését külsé támyező vagy gazdasági megofntoléás korlátozza (pl. olajtermelés korlátozása az ár magasan tartásához)

Sorozatgyártás

a termékekből ksiebb-nagyobb sorozatokat állít elő speciális gépekkel, sokszor a termék áramálsi útvonsalát követő elrendezésben

pl.: ,mobiltelefon: 1000 db kis sorozatnak számít

specializált gépek és munkavégzés
alacsionyabb egységköltség
dolgozókkal szemben alacsonyabb szakkmai követelméynek
a termékválaszték csökken

A folyamatrendszer

a folyamatrendszer standard terméket állít elő tömegesen erőősen specializált gépekke. a gépek elrendetése szigoróan követi a termék előállítási lépésit, a gépek között a termék mozgatását automatikus rendszerek biztosítják

betanított munkaerő
alacsoy egységköltség
betanított munkaerő

Folyamatipar

a folyamat rendszer speciálus esete, a termélke nem diszkrét termék

diszkrét termék: az egyes termékegységek jól megkülönböztethetőek…
 pl.: alma: meg tudom számolni, hogy egy, kettő vagy három alma-e…
 de papír, tejet nem elhet darabbal mérni, mértékegység kell…

magas fokú specializáció, drága berendezések
alacsony értékű termék, nagy mennyiségben
a dolgozók feladata a felügyelet és az üzemképesség fenntartása

Tömeges testreszabás

a piaci trendeknek megfelelően

a z egyedi gyáráts és a tömeggyártás előnyeinek ötvözése rugalmas techznológia, szervezeti és folyamatmegoldások révén

nagyfokú tremékrugalmasság
jelentős specializáció és gyártási volumen
alacsonyabb egységköltség
több szintja van:
 - csak a csomagolásban különbözik egyik a másiktól
 
 - testreszabom a kerékpárt a vásárló fizikai méreteihez…


Legjellemzőbb üzemebrendezési formák

gépelvű:
gépek-szakemberek egyhelyre

termékelvű:
 a gyártási eljárásnak megfelelően rakjuk sorba az egységeketrA folyamatok indítása

ez már az üzemszintű irányítás feladata
sorozatnagyság megtervezése (ha szükséges)
ütemezés (termelési és logisztikai folyamatok)

Ütemezés

a feladatok időrendiusáégét, sorrendségét határozza meg

prioritási szabályok alapján

Az ütemezés lehetséges céljai

az átagos átfutási idp minimalizálása
kihasználtság →max (drága berendezéseknél)
termelésközi készlet →min
összkészlet → min
késések → min:
 - száma
 - átlagos késés

Prioritási szabályok

értkezési sorrend: fcfs/fifo
utolsó először: lcfs/lifo

legrövideb megmunkálási idő: SOT/SPT (shortest process time)
legkisebb termelésközi készlet

leghosszabb megmunkálási idő: LOT/LPT

legkorábbi határidő: EDD

kritikus hányad: CR
 legrosszabb rendelkezésre álló idő/szükséges idő arányú előre

moore algoritmus: késedelmes feladatok → min

johnson-szabály: kétgépes rendszerben