További jegyzetek itt!

Értékteremtő folyamatok teljesítménye

1. Gondolatmenet

2. Vevői érték

2.1. A vevői érétk kialakulása

3. Termékminőség tartalmának felbontása

4. Termékminőség tényleges szintja

5. Nyújtott szolgáltatáscsomag, vevőkiszolgáltás, logisztika minősége

6. Logisztiaki kiszolgálási színvonal hagyományos mutatói - technikai minőség

7. szolgáktatásminőség specislitása

8. logisztikai kiszolgálási színvonal funkcionális minőséégének mutatói

9. Értékteremtő folyamatok költségei

10. Logisztika költségeinek jellemzői

11. Logisztikai ktg-ek

12. Teljesítményelvársások meghatározása

13. Folymatmutatók


1. Gondolatmenet

2. Vevői érték

2.1. A vevői érétk kialakulása

3. Termékminőség tartalmának felbontása

4. Termékminőség tényleges szintja

5. Nyújtott szolgáltatáscsomag, vevőkiszolgáltás, logisztika minősége

6. Logisztiaki kiszolgálási színvonal hagyományos mutatói - technikai minőség

7. szolgáktatásminőség specislitása

8. logisztikai kiszolgálási színvonal funkcionális minőséégének mutatói

9. Értékteremtő folyamatok költségei

10. Logisztika költségeinek jellemzői

11. Logisztikai ktg-ek

12. Teljesítményelvársások meghatározása

13. Folymatmutatók


Gondolatmenet

vállalati folyamatok átfogó teljesítménye, a vevői érétk
- értékteremtő folyamatok - termelés és logisztika - teljesítménye
 - minőség
 - költség
- teljesítményszint meghatározása
- teljesítmény további elemei: eredmény és olyamatmutatók
- folyamatok 4V elemzése

Vevői érték

komplex transzformációs folyamat - a vállalati működés, ezen belül az értékteremtő folyamatok teljesítménye legátfogóbban a vevői érték segítségével mérhető

a vevő szubjektív véleménye arról, hogy a kapott termék- és szolgáltatáscsomag mennyiben felel meg az ő elvárásainak

A vevői érétk kialakulása

akkor jön létre, ha a vevő asdott tranzakcióból származó észlelt haszna felülmúlja az adott termék és szolgáltatáscsomag észlelt költségét


termék tulajdonságat, szolgáltatás tulajdonságai, minősége ==> észlelt ahszon

ár-tranzakció költségei, életciklus költségei ==> észlelt költség


etermék és szolg.csomag minősőgének értelmezése
termék és szolgáltatás minőségének tervezett tartalma (tervezési folyamat) - norma

a termék és szolgáltatás minőségének ténylegesen elért szintje (megvalósulás folyamata) - tényérték


folyamatfejlesztés célja a norma és a tényértékek közelítése egymáshoz...


Termékminőség tartalmának felbontása

termék teljesítményjellemzői
esztétikai megjelenés, design
megbízhatóság
élettartam
karbantarthatóság
javíthatóság

Termékminőség tényleges szintja

a termékminőség tervezett standardjának való emgfelelés szintja - a termékminőség konformitás-eleme

Nyújtott szolgáltatáscsomag, vevőkiszolgáltás, logisztika minősége


rendelésfelvétel, készletezési folyamatok, raktározás...

1. tranzakció előtti elemek
pl. könnyű hozzáférés
vevőkiszolgálás politika írott formában, vevői kommunikációt támogató szerevezetis és informatikai struktúra, stb...

2. tranzakció alatti elemek
logisztikai kiszolgálás színvonal

3. tranzakció utáni elemek
befejeződik a folyamat... no de milyen gyorsan reagálnak a javítási igényre, miegyéb....

Logisztiaki kiszolgálási színvonal hagyományos mutatói - technikai minőség

- termék rendelkezésre állása
   megrendelés: ebből ennyit, abból annyit kérek...
   --> ennek hány százalékát szállítottuk le aspecifikációnak megfelelően?
   havi tervezési periódusban beérkzetett mgrendelésekből mennnyit nem tudtunk kisolgálni

- készlethiányos állapot gyakorisága
  hény százalékát nem tudtuk kiszolgálni?
- rendelési tételnagység
  lehet 10 darabot rendelni?
- szállítási határidő hossza
- szállítási határidő megbízhatósága
- rugalmas reagálás
- sérülések száma

szolgáktatásminőség specislitása

solgáltatás --> nem megfogható javajk ==>
- nem készletezhető
- akkor kell előállítrani, amikor a vevő igényloi
- összecsúszik az előállítás és az elfogyasztás folyamata

technikai és funkcionális minőség dimenziói
 technikai: mit kapok?
 funkcionális: hogyan kapom?

logisztikai kiszolgálási színvonal funkcionális minőséégének mutatói


- kapcoslattartó, „front emberek" (pl. fuvarozó, logisztikai ügyfélszolgálati emnedzser) "minősége” pl.: nyelvismeret, udvariasság

kapcsolattartó elemek problémakezelésének minősége
személyes kapcsolatok minősége

Értékteremtő folyamatok költségei

- termelési költség
- logisztikai szolgáltatás költsége:
 átfogóan létreohzott termék (és/vagy) szolgáltatás) vevőhöz tötzénő eljuttatásának költségei
 - rendelésfelvétel köültsége
 - raktározási kötlség
 - szállítási költség
 - készlettartáso költség


 Hiányköltség: az adot vevői igény kielégítéségez szükséges termék, szolgáltatás hiányűából fakadó elmataradt haszonnal ragadhatunk meg

Logisztika költségeinek jellemzői


étváltások (trade off) az egyxes költségek között

pl. szállítási mód változtsatása, gazdaságis rendelési tételnagység, raktárstruktúra alakítása

teljes költség kocepciója


vasút térvesztése
 - háztól házig szállítás kellemes
 - tranzakciós ktg.-ei magasak, bár a kilométerár alacsonyabb

 vasút --> közút:
 biztonsági készlet csökken, szállítási egységktg. nő


Logisztikai ktg-ek

Davis Database
iparáganként külöböző

„Gyorsan mozgó árukészlet”>FMCG: árbev %

- szállítás ktg: 4.43 %
raktározási ktg: 1.52%
rendelésfeldolg, adminisztációs ktg.: 0.93%
készletezés 1.92%

Teljesítményelvársások meghatározása


befolyásoló tényzeők
1. milyen teljesítményelem lezs fintos?
 képesítő kritériumok
 - rendeléseknyerési kritériumok

2. milyne szintre vonatkozik az elvérés?
 - iparáég versenyhelyzete
 - stratégia (piaci életciklus) - szegmentálás


ha egyedi a termék, akkor az időalapú elelm fontos...
tömegtermék ==> rendelkezésre állsá
 ==> tömegterméket árusítok, ergó ez lezs nekem a fontos

bevezetés alatt álló termék ==> rendelkezésre állás a kritikus kritárium
növekedés: megismerjük a vevőkört ==> lehet differenciálni.. milyen veveőcsoportoknak milyneke az elvásárai?


Folymatmutatók

kihasználtság
 mutató:
 input(tény)/input(norma)
 pl.: munkaóra-felhasználás/tervezeett munkaóra

termelékenység: output(tény)/input(tény)
 teljesített szállítás (tonna-km)/szállítási ktgek
hatlényság: output(tény)/output(norma)