További jegyzetek itt!

Értékteremtő folyamatok kicitelezése és azok fejlesztése

1. Gondolatmenet

2. Alapfogalmak

3. Megközelítés

4. Vevőkiszolgálási folyamat a vállalati logisztikai rendszerben:

5. Tárgya...

6. Az értékteremtő folyamatok szervezeti megoldásai

7. Az egyes működési modellek jellemzői

8. Hálózatosodás hatására a logisztikai szolgáltató által végzett tevékenységek bővülnek

9. A logistikai szolgáltató fejlődése

10. Egyes működési modellek jellemzősi

10.1. Hagyományos működési modell

10.2. hálózati gazdaság modellje

11. Ellátási lánc tipikus felépítése

12. Folyamat, fn.:

12.1. Típusai

12.1.1. végzett mnunka alapján

12.1.1.1. e tipizálás jellemzői

12.1.2. Típusok - szervezeti ahtárokhoz való viszony alapján

12.1.3. Típusok - összetettség szerint

12.1.3.1. Alapvető/mag folymatok jellemzői

12.2. Folyamattérkép

13. Folyamatfejlesztés

13.1. típusai, fő jellemzőik

13.1.1. Radikális

13.1.2. Inkrementális

14. Példa Üzleti folyamatok újraszervezése


1. Gondolatmenet

2. Alapfogalmak

3. Megközelítés

4. Vevőkiszolgálási folyamat a vállalati logisztikai rendszerben:

5. Tárgya...

6. Az értékteremtő folyamatok szervezeti megoldásai

7. Az egyes működési modellek jellemzői

8. Hálózatosodás hatására a logisztikai szolgáltató által végzett tevékenységek bővülnek

9. A logistikai szolgáltató fejlődése

10. Egyes működési modellek jellemzősi

10.1. Hagyományos működési modell

10.2. hálózati gazdaság modellje

11. Ellátási lánc tipikus felépítése

12. Folyamat, fn.:

12.1. Típusai

12.1.1. végzett mnunka alapján

12.1.1.1. e tipizálás jellemzői

12.1.2. Típusok - szervezeti ahtárokhoz való viszony alapján

12.1.3. Típusok - összetettség szerint

12.1.3.1. Alapvető/mag folymatok jellemzői

12.2. Folyamattérkép

13. Folyamatfejlesztés

13.1. típusai, fő jellemzőik

13.1.1. Radikális

13.1.2. Inkrementális

14. Példa Üzleti folyamatok újraszervezése


by: Gelei Andrea

Gondolatmenet

- Tevékenységmenedzsment alapfogalmai és tárgya
- Meghatározó szemléletmód: hangsúly a folyamatokaon
- Folyamat fogalma és típusai
- Folyamatfejlesztés típusai

Alapfogalmak

értékteremtő folyamat ewrőforrások beszerzése, kezelése, felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztónak ill. vevőnek értékez állítsunk elő
 termelés
 logisztika: termelést megelőző/kísérő/követő
 

Megközelítés

folyamatszemlélet
kivitelezési, megvalósítási folyamatok
 - termelés: gyártási, előállítási folyamat
 - logisztika: a logisztika konkrét megvalósíulási, kivitelezési folyamatát vevőkiszolgálási folyamatnak nevezzük
   - rendelés fogadása, feldolgozása
    ==> ennek megfelelő vevőspecifikus raktári folyamatok /közben készletezés/
    ==> vevői igényeknek megfelelően kigyűjtött (komissiózott) termékek kiszállítása
    
    ...készeltere gyártás esetén... (nem konkrét vevői igényre)
    
    cskamert van rendelésre gyártás is... ahol nincs készlet ==> készletezés sincs... nem kelll vevőspecifikus igényeknek megfelelően komissiózni
    

Vevőkiszolgálási folyamat a vállalati logisztikai rendszerben:


Beszállító ==> Beszerzési logisztika ==> [Termelés ellátása [termelés]] ==> Értékesítési logisztika ==> vevő

Tárgya...

a vállalat értéketeremtő folyamatának kivitelezése:
 konkrét részfolxamatok és tevékenységek leíró bemutatása termelés és logisztikai vevőkiszolgálási folyamat, illetve részfolyamatai()

e részfolyamatoknak, tevékenységeknek adott struktúrán belüli fejlesztése
 ...fejlesztési eszköztár
 

Az értékteremtő folyamatok szervezeti megoldásai

Vállalaton belüli szervezeti megolfdásoik
 munka- hatáskörmegosztás,
 koordinációs mechanizmusok
 konfiguráció

tendenciák:
 csoportosítás
 magasabb hierarchikus szintre emelkedés
 

Vállalatok közötti szervezeti kérdések
korábban az ideáltipikus vállalat vertikálisan integrált volt, sokmindent maga végzett...

Az egyes működési modellek jellemzői


- hagyományos működési modell
   - vertikálisan integrált nagyváűllalati működés
   - alapvető képességek házon belül
   ==> alacsony függőség
   - rövid távú, könnyen cserélhető kapcsolatok
   - hangsúly a vállaalton belüli folyamatokon

viszont újabban sokminden kerül beszállító vállalathoz/partnerhez:
 beserzési tevékenységek, kutatás (innov. tevékenységek), logisztika (disztribúciós logisztikai tevékenységek)

pl. autóiparban a design, összeszerelés, motorgyártás van házon belül...

pl. autógyár elvárja a modul legyárátsát, de a bezsállítóinak érétkelését is...

Hálózatosodás hatására a logisztikai szolgáltató által végzett tevékenységek bővülnek

klasszikus fuvarozói és szállítmányozói geladatok
 áru begyűjtése, fivarszervezés, A-ból B-e eljuttatás, kirakodás, dokumentumkezelés, vámügyintézés, stb...

esetleg +
komplex logisztikai szolgáltatások nyújtása:
 raktározás, érétknövelő szolgáltatások nyújtása, pl.: címkézés, összeszerelés

esetleg +
gazdálkodási folyamatok átvétele, pl.:
 készletgazdálkodás, ellátási lánc (ill. egyes szakaszainak) menedzsmentje

A logistikai szolgáltató fejlődése

a logisztikai szolgáltató vállalat olyan külső szolgáltatp, amely a megbízó vállalat logisztikai folyamatát, illetve annak egyes részfolyamatait átvállalja, végzi

3PL; 4PL szolgáltatók:
4PL: a teljes ellátásio lánc menedzselését elvállalja

Egyes működési modellek jellemzősi

Hagyományos működési modell

-

hálózati gazdaság modellje

kiszervezués: együttműködő vállalatcosportok versenyeznek
versenyképességet befolyásoló fontos képességek házon kívül
...

Ellátási lánc tipikus felépítése


végső beszállító - közvetlen beszállítzó - központi vállalat - közvetlen vevő - végső fogyasztó

a logisztikai vállalatok a beszállítók és a vállalat között vannak...
nlelyika termelésellátási folyamat szervezését is elvállalja...

Folyamat, fn.:

folyamatot olyan összretett tevékenységrendszerként értelmezzük, amely erődforrások (inputok) felhasználásával a folyamat megrendelője számára értéket képviselő outputot állít elő

Típusai

végzett mnunka alapján

- marketing, érétkesítés
- temrelés
- k+F
- pénzügy
- stb...

kialakítási
irányítási-tervezési
megvalósítási - kivitelezési

e tipizálás jellemzői
- szervezeti megközelítés
 vertikális tagozódás
 hangsúly: belső irányítás
 

Típusok - szervezeti ahtárokhoz való viszony alapján

funkcionálsi és keresztfunkcionális
jellemzője:
 horizontális tagozódás
 hangsúly: vevői érték teremtése

a folyamatszemlélet alkalamzása azt jelenti, hogy a vállalatot, mint egymással kapcoslatban álló folyamatok együttesét értelmezzük

Típusok - összetettség szerint

vállalati komplex ttranszformációs folyamat: néha az egész vállalati folyamatot vesszük egybe

esetleg felbontjuk:
 üzleti folyamat
  reálfolyamat
  értékfteremtő folyamat
   termelési folyamat
   logisztikai folyamat
    kivitelezési
    vevőkiszolgálási
    feldolgozási
    ... stb. folyamatok...
    
Alapvető/mag folymatok jellemzői
vevői érétket közvetlenól és erőteljesen befolyásolja
vállalati siekr szempontjából kulcsfointosságú - stratégiai jelentősége van

pl: autóipati beszállító:
 magfolyamat a termelés, k+f, motorgyáráts...

innovatív gyógyszergyár:
 k+f, marketing, termelés

élelmiszer-nagyker:
 beszerzés, logisztika (raktározás, kiszállítás)

logisztikai szolgáltató:
 logisztika (raktározás, kiszállítás)
 
 

Folyamattérkép

a standard jeleket és nyilakat felhasználva lépésrőúl lépésre, baról


ovális: kezdő és végpont
téglalap: feladat
rombusz: döntés igen<döntés>nem

henger: adatállomány...
nem

a folyamattréképet lehet csoportosítani idő, felelős szerint...
.... egy adott feladat szintén egy folyamat...

Folyamatfejlesztés

a folyamat változtatása, módosítása a folyamat teljesítményének növelése érdekében

típusai, fő jellemzőik

radikális vs. inkrementális...

radikális:
 tőkeigényes
 nagyobb, látbványos ugyrások...
 ...
inkrementális
 kisebb változás
 jelentős teljesítményjavulás
 nem túl tőkeigényes...

lásd: vezszerv jegyzet...

a radikálsiu folyamatfejlesztés összetettség szerint a legkomplexebb folyamatok szintján van,
 az inkrementális épp ellenkezőéleg...


Radikális

 folymatok újratervezése BPR
 X-engineering

Inkrementális

 szakaszosan végzett
 folyamatok fejlesztés

Példa Üzleti folyamatok újraszervezése

Ford: probléma: túl nagy a szállítótartozása...
adategyszetetési problémák miatt nem mert/tudott fizetni...
500 embert foglalkozzatott a szállítóállomány-kezelő központban...

manuálisan dolgoznak, ezt biztosan lehet fejleszteni... inkrementálisan... csökkentették 10%-kal a létszámot...

aztán elmentek a mazdához, ahol öten foglalkoztak a szállítóállomány kezelésével...
==>
ott a kérdés, hogy mi termeli ki a szállítóállományt, amit kezelni kell...
no ez a beszerzés...

a szállítóállomány kezelés mindenről kapott papírt,... rendelés, átváteli elismervény... miegyéb...
gyakran nem egyezett a sok papír...

A Mazda viszont azt csinálta, hogy megszöntette a dpkumentumk átamlását:
rendelés ==> központi adatbázis...
a raktáros amikor átveszi, a Ford felhatalmazta arra, hogy ha nem azt hozta a szállítóm amit kértek, visszaküldje....
ha az volt benne, akkor csekket állított ki...
==> itt már csak valami speciális eset miatt késtek a fizetéssel...