További jegyzetek itt!

Folyamatfejlesztés — folyamatok kiegyensúlyozása

1. Kapacitások kapcsolata a termelési költségekkel

1.1. Kapacitás, mint a rugalmasságot befolyásoló tényező

1.2. A kapacitás értelmezései

2. Fejlesztési eszközök — folymaatok kiegyensúlyozása

2.1. A folyamatkiegyensúlyozás

2.1.1. …folyamatkiegyensúlypozás a motorkerékpár-gyártásban

3. Átfutási idő és a folyamategyensúly hatékonysága

4. Folyamatfejlesztés — kiegyensúlyozással

4.1. Folyamatkiegyensúlyozás lépései

5. Folyamatfejlesztés gépelvű elrendezés esetén: csoporttechnológia

6. Összefoglalás


1. Kapacitások kapcsolata a termelési költségekkel

1.1. Kapacitás, mint a rugalmasságot befolyásoló tényező

1.2. A kapacitás értelmezései

2. Fejlesztési eszközök — folymaatok kiegyensúlyozása

2.1. A folyamatkiegyensúlyozás

2.1.1. …folyamatkiegyensúlypozás a motorkerékpár-gyártásban

3. Átfutási idő és a folyamategyensúly hatékonysága

4. Folyamatfejlesztés — kiegyensúlyozással

4.1. Folyamatkiegyensúlyozás lépései

5. Folyamatfejlesztés gépelvű elrendezés esetén: csoporttechnológia

6. Összefoglaláskiegyensúlyozás megvalósítása — a tevékenység több szintjén értelmezhető példa termelési folyamaton át, de máshol is alkalmazható — raktári logisztika, stb…

- kapacitás fogalam, jelentősége
- motorkerékpár gyártás folyamata
- fogalmak: ciklusidő szűk keresztmeteszet
- átfutási idő, folyamategyensúly hatékonysága
- folyamatfejlesztés a kapacitások átcsoportosításával
- folyamatfejlesztés kiegyensúlyozásssal
- csoporttechnológia


Kapacitások kapcsolata a termelési költségekkel

termelési költségek: fix költség változó költség
VC: pl. anyagköltség, a gyártósorondolgozók bérköltsége
FC: pl. amortizáció: a berendezés akkor is elavul bizonyos idő után, ha nem használjuk

technológia a fix költségekre hat…
kapacitás: a rendszer teljesítőképessége
a beépített kapacitás nagy részben felelős a fix költségekért: a beépített technológia felelős a kapacitásért is

magas specializáció: több tőke ⇒ több fix költség, de kevesebb változó költség ⇒ nagyobb volumennél gazdaságosabb
 vö.: asztali nyomtató vs. nyomdagép…

Kapacitás, mint a rugalmasságot befolyásoló tényező

gépekben, berendezésekbem. szoftverekben, dolgozók munkavégzési képességében jelenik meg fizikailag

a kapacitások rugalmas alkalmazhatósága függ a specializáltságtól: mennyire alkalmazható valmai több célra
 egy zsámológéppel kevés feladatot tudok emgvalósítani egy számítógéphez képest, de olcsóbb

a magas fokú specializáció ⇒ nagyobb hatékonyság, viszony alacsonyabb rugalmasság…

A kapacitás értelmezései

ugyanazon rendszer teljesítőképessége többféleképpen értelmezhető
- elméleti maximélis kapacitás — ideális körülmények között.
- elérhető maximális kapacitás — valós körülmények között (pl. foglalja a helyet a tűzlétra…)
- tényleges kapacitás — megvalósult teljesítmény

akkor jó a raktár tervezése, ha ez a három kapacitásérték közel van egymáshoz…

tényleges kapacitás/elméleti maximális kapacitás: ha ez 20% alatt van, akkor ciki is van.

ha csak én avgyok egy négyszobás lakásban, lehet, hogy jobb azt ki

Fejlesztési eszközök — folymaatok kiegyensúlyozása

→ legjellemzőbb folyamattípusok:
- projektgyártás (híd)
- egyedi gyáráts (tartályhajó)
- sotrozatgyártás (bútor)
- golyamatrendszer (gépkocsi)
- folyamatipar (cukorfinomítás)

projektgyártás: projektmenedzsment: hogyan kell pl. megtervezni egy hídgyártást?

egyeid gyártás, sorozatggyártás: keveset igényel a piac, de sok variációt
 gépelvű elrendezés
  megfelelő elrendezés: stratégiai döntés
  ütemezés
  csoporttechnológia

folyamatrendszer, folyamatipar:
 termékelvű elrendezés:
  megfelelő elrendezéssel
  folyamatkiegyensúlyozással

A folyamatkiegyensúlyozás

jelentősége termékelvű üzemberendezés esetében nagy
célhja a folyamatlépések kapacitásának (teljesítményének) maximalizálása

…folyamatkiegyensúlypozás a motorkerékpár-gyártásban

termékspecializáció

a folyamat lépéseinek sorrendje előre meghatározott és kötött
egyes folyamatlépések egymástól függnek (a motort nem lehet feltölteni folyadékkal, ha nincs hova tölteni azt…)
a rendszer kapacitását és ciklusidejét a leglassabb elem határozza meg
⇒ … kb. azonos időigényű részfolyamatok

ciklusidő: két végtermék között eltelt idő


„a leggyengépp láncszem”: a leghosszabb műveleti idejű folyamat fogja vissza a teljes folyamatot, mert a kötött sorrend miatt a többinek azt meg kell várnia
kapacitás: műszak/műveleti idő

Átfutási idő és a folyamategyensúly hatékonysága

a leglassabb folyamat ciklusideje lesz a teljes folyamat ciklusideje is…

⇒ holtidő lesz ott a többi folyamatnál, de a szűk keresztmetszetnél nincsne pihenőidő…
akinek meg be van építve a pihenőidő a munkaidejébe, annak is teljes bért kell fizetni


⇒ rendszerjellemzők:
 ciklusidő: idő(leglassabb állpomás)
 átfutási idő: ciklusidő*állomásszám
 kapacitás szűkkeresztmetszet(darab/műszak)
 folyamategyensúly hatékonysága (%… (összes idő — holtidő) / összes idő)
 szűk keresztmetszetek száma: 1 db: ha ezt fejlesztem, előrébb jutok

pl.: hatos munkahelynek eddig nagy volt a kapacitása… mi ennek az oka? mondjuk egy ügyes munkatárs…
⇒ ezt a túlzot tkapacitást áthelyezem a szűk keresztmetszetre…
ha 5 mp. kapacitást áthelyezek a 6-os munkaheéyről a 8-asra, akkor gyorsul a ciklusidő… ennél akár több másodperccel(!)

⇒ már lehet több szűk keresztmetszetem:
 ha tovább akarom fejleszteni a teljesítményt, akkor már három szűk kerezstmetszettel kell foglalkoznom

Folyamatfejlesztés — kiegyensúlyozással

 új folyamatot hozunk létre
 korábbi folyamatot valamiért meg kell változtatni
 a rendszer tejlesítményével nem vagyunk elégedettek
 cél: a vevői igénynek emgfelelő ritmusbban, azonos műveleti időkkel való feladatteljesítés

Folyamatkiegyensúlyozás lépései

- a vevői igény ritmusának (ütemidő) meghatározása (munkaidő/vevői igény)
- a műveletek műveletelemekre bontása
- a műveletelemek közötti függőség tisztázása
 melyik műveleetelem mely tevékenységtől függ? mit kell elvégezni ahhoz, hogy a 4-es tevékenységet elvégezhessem?
- minimálisan szükséges munkahelyek meghatározása (∑ műveleti idő/ütemidő)
 mennyi időt vesz igénybe a gyártási folyamat, mi a vevői igény ritmusa?
- műveletelemek beosztása munkahelyekre
- a kialakított rendszer hatékonyságának értékelése
- 5 és 6 ismétlése az elfogadható eredmény eléréséig


Folyamatfejlesztés gépelvű elrendezés esetén: csoporttechnológia

egy terméknek nincsen dedikált gyártósora… say, mindent egy soron gyártok

⇒ vagyis egy gyártósoron sokfélét!
⇒ további gyártási technológiák szerint az alaktrészeket cosportokba foglalom
 ⇒ kisebb csoportcellákat alakítok ki, ahpol néhány égp az összes hátralévő gyártási lépést meg tudja valósítani

Összefoglalás

kapacitás fogalma, jelentősége
motorkerékpár gyáráts folyamata
ciklusidő, szűk keresztmetszet
átfutási idő,folyamategyensúly hatékonysága
folyamatfejlezstés a kapacitások átcosportosításával
folyamatfejlesztés kiegyensúlyozással
csoporttechnológiák