További jegyzetek itt!

A McDonald's logisztikai rendszere — Hungarorak Kft.

1. Tevékenységmenedzsment

2. Értékteremtő fpolyamat

3. Gyakorlati tudnivalók


Hungarorak Kft.

1. Történelem

2. Logisztikai megoldások

2.1. Regula

2.2. tracking & tracing:

2.3. Vészhelyzeti tervek

3. Audit


Eu csatlakozás hatása a magyarországi MCD rendszer bejövő áruforgalmára...

1. Bejöövő logisztika EU előtt

2. Bejövő logisztika EU előtt - 2

3. Külföld - pre-EU

4. EU ==> Áruforgalom aránya változik...

5. Alkalmazkodás az új környezethez

5.1. Interlliner projekt


Összefoglalás


1. Tevékenységmenedzsment

2. Értékteremtő fpolyamat

3. Gyakorlati tudnivalók


Hungarorak Kft.

1. Történelem

2. Logisztikai megoldások

2.1. Regula

2.2. tracking & tracing:

2.3. Vészhelyzeti tervek

3. Audit


Eu csatlakozás hatása a magyarországi McDonald's rendszer bejövő áruforgalmára...

1. Bejöövő logisztika EU előtt

2. Bejövő logisztika EU előtt - 2

3. Külföld - pre-EU

4. EU ==> Áruforgalom aránya változik...

5. Alkalmazkodás az új környezethez

5.1. Interlliner projekt


Összefoglalás


előadók: Hír József Gyula; Balogh Csaba
felvezető: Demeter Krisztina

Tevékenységmenedzsment


lesz majd új tankönyv.. február végén
tartalom:
- értéketeremtő folyamatok tevékenységeinek leírása
 hogy lesz a nyersanyagból termék, hogy jut ki a fogyasztókhoz... tevékenységleírás...
- tevékenységek élrtékelése, elemzése, fejlesztése
 hogyan lehet fejleszteni a folyamatokat?
 

Értékteremtő fpolyamat

erőforrások beszerzése, kezelése, felhasználása abból a célból, hogy a fgyaszónak/vevőnek érétket állítsunk elő...

- vevőkiszolgálási folyamat: a vevő igényét ki tzdjuk elégíteni szállítmányozáson, raktározásoin keresztól
- termelési folyamat

--> április 7: folyamatok, hogy lehet megfogni őket?
onnantól: fejlesztés...

Gyakorlati tudnivalók

szemináriumokon tájékoztató kiosztása

jelszó: tm2008
gyakorlati jegyes tárgy... félévközi munkával...
tanulmányi verseny is lesz majd, de hogy milyen...


Hungarorak Kft.

Hír József Gyula: ügyvezető igazgató
Balogh Csaba: projekt menedzser
McDonald's kizárólagos logisztikai szolgáltatója
2007 Logisztikai Kiválósági Díj

„történelem nélkül nincs élet” egró:

Történelem

1988: leső McDonald's...
1989 június: Andreas Rost első látpogatása
1990 február: döntés a cégalapítás előkészítéséről
1990 április: özleti ajánlattételi dokumentáció
1990 méjus: megfelelő (raktár)hely felkutatása
1990 június: PM engedély (mert 100% külföldi tulajdon)m
1990 szept Csirkeól
november Clgbejegyséz
dev: hűtő...
1991 jan 2: második


90x12x2,6 m raktár....

járművek...

1991 május: megfelelő égpkocsik: 2-3 különböző hőmérséklet, dejó...

95 júni 18: beruházás...

...

Logisztikai megoldások


fontos az autópálya, helyszín, meneülési utak...
„élelmiszerbiztonság megalkuvás nélkül...”

- vezető logisztikai szolgáltató

3pl: eszköz alapú szállítás, raktározás, termékszintű szogláltatás
4pl: tudás alapú: optimalizálás, egyedi vevői kaccsolatokra alapuló szállítási láncok...
Vez. log szolg.

Alpha Csoport
- élelmiszer-logisztola
szállítmányozás, fuvar
éttermi IT-szolg
promó csomagolás, beszerzés...

One Stop Shopping: egylépcsős beszerzés: egy számla, szállítás, beszerzés, hamonizált minőségellenőrzés...

Ügyfél: McDo határozza meg a beszállítót, köt meg keretegyezményeket, tárgyalja le... a napi rutinmunka, kereslet-kínálattervezés, árukészletkezelés a vál. dolga

Regula

Quidquid agis prudenter agas et respice finem... /Seneca/

élelmiszerbiztonság . maximalizmus
minőségnek ára van, a vevő ezt fogadja el...
tisztelet, törvényesség, tisztesség
értékteremtás
benchmarl
nyíltság
környezet

Minőség --> Hőmérsékletellenőrzés

tracking & tracing:

onnantól, hoyg eljut a termék, odáig, hogy kiszállítottuk...
==> a gyártónak, ellátónak ügyfélnek van szerepe...

Rakodólapszintű nyomonkövetés...SSCC-szám
EAN-szabvány...
80x120 cm-es raklap, 2 oldalán a lehető legalacsonyabban kell lennie...

gyártó rakodólapjai ==> előkészített.. külön számmal...

beérlezés, rsaktározás, előkészítés, kiszállítás

„az elképzelhetetlen fordul elő a leggyakrabban”

Vészhelyzeti tervek

külső és belső negatív befolyás elleni felkészültség
váratlan események esetére
rendkívüli események kerülése
élelmiszerbiztonság:
==> készletvisszagyűjtés
==> megsemmisítés

Tesztelés -- „Mock recovery”

pl: dioxingyanús öntet 8 óra alatt
„és nem, a marhahúsban tényleg nincs szója”

Audit

a legyengébb láncszem az ember maga: belső kontroll

cégvakság: önelégültség
elpgedettslg
megszokás

végcsoport szintű audit

külső audit:
független, váratlan...Eu csatlakozás hatása a magyarországi McDonald's rendszer bejövő áruforgalmára...

Bejöövő logisztika EU előtt

sok hazai beszállító ==;> visszfuvar lehetőség...

DC - étterem1 - étterem2 - DC

központ-gyártó tvolság 30km...

Bejövő logisztika EU előtt - 2

visszfuvar - back-haulage előnyei

partner: alacsonyabb bekerülési ktg
elvárt minőságben szállítás.


Külföld - pre-EU

termékek tö bbsége FCA-paritással
fuvarszerb: STI Glibal Network.. /Alpha Grioup/

cél: maximális szállítóeszköz-kihasználtság
==> 1-2hetes készletek néha...

1 átlagos raklap: 120 nap tárpolási és finansz ktg...

EU ==> Áruforgalom aránya változik...

EU-catlakozás ==> megváltozott gazdasági környezet...
rendszerben lévő külföldi bezsállítók térnyerése..  
 méretgazdaságsság
 nagyobb érdekérvényeístő ékpesség
 rendszerszemlélet
 minőség

magyarországi beszállítók megjelenése új piacokon
 képesítő kritárium, minősaég
 rendeléselnyerési kritériumok, ár, rugalmassáh
 
egylb áruforgalmat befolyásoiló tényezpk
 multi beszállítók specializált gyártóegysége
 multi beszállítók kapacitásának kiegyenltése

Alkalmazkodás az új környezethez

- alapvető fontsságú termékek külföüldről
magasabb ellátási kockázat
magasabb szállítási ktg-ek
renszeren kívüli erőforrások igénybevétele

- jól tervezhető napi gyakoriságú szálítási feladatok megjelenése Magyarország és Ausztria között
zsemle: A --> H
Saláta: H --> A

ez rentábilis rendszern belül...

- ütleti terb nemztetközi szállítókapacitás kiépítésére...
 részletek: 3 honap
 ...
 üzemeletés: HGK
 tevékenység 2005 júni óta...
 eredetileg csak McDo termékek, de már más is....
 
 Ausztria - Csehek-Szlovákok-Hollandok bekapcsolódtak a rendszerbe... visszfuvarokkal
 ==> Interliner projekt
 

Interlliner projekt

==> alacsonyabb forgóeszköz
gyorsabb göngyölegmozgás...
kb. 60000 km megtakarítás
alvállalkozói teljesítés kiváltása viszfuvarral

Összefoglalás

- regionális működésből fakadó előnyök kihasználása
- rendszerszemlélet
erőforrások lehető leghatékonbyabb felhasználása
Outsourcing ==> (saját) szállítások ==> Insourcing
folyamatos teljesítménymérés és visszacatolás
stratégiai partnerkapcsolat

s