További jegyzetek itt!

Vezetés, vezetői magatartás

1. Döntésközpontú leadership

2. 1970-es évek: szituációs elméletek

2.1. Szituációs tényezők

2.2. Fiedler elmélete: személyiség-központú

2.3. Vroom-Yetton modell (döntésközpontú)

3. Vezetői funkció felfogás a '70-es évek végén

4. 1980-1990-es évek: Leadership vs. Management

4.1. Kotter

4.2. Heryes feladatorientált vezetés modellje

4.3. Argyris: motiváció, érettség


1. Döntésközpontú leadership

2. 1970-es évek: szituációs elméletek

2.1. Szituációs tényezők

2.2. Fiedler elmélete: személyiség-központú

2.3. Vroom-Yetton modell (döntésközpontú)

3. Vezetői funkció felfogás a '70-es évek végén

4. 1980-1990-es évek: Leadership vs. Management

4.1. Kotter

4.2. Heryes feladatorientált vezetés modellje

4.3. Argyris: motiváció, érettség


könyv: Bakacsi Gyula : Szervezeti magatartás és vezetés
bármelyik jó 96-tól 2006-ig…

Döntésközpontú leadership

Lewin modelle:
 autokratikus
 demokratikus
 laissez-faire: nem csak felelősségráruházás, hanem rájuk hagyja teljesen

 gyermekkísérletek: játékos feladatok…. ha különböző felfogásban adunk egy óvónőt, akkor az ő stílusának milyen hatása van a gyermekekre…
 autokratikus: megbeszélték, mi a feladat, ki mit csinál, hogyan, és levezényelte
 demokratikus: kinek milyen típusú szerep szimpatikus, milyen eszközökkel dolgoznának szívesen… a gyerekek vállalaátk fel a szerepet…aztán támogató jelenlét
 laissez faire: csak akkor avatkozik be, ha kérdezik…

 autokratikus volt a leggyorsabb, d eaz elégedettség volt a legkevesebb
 demokratikus: élvezték a gyerekek, picit rosszabb eredmény

 a laissez-faire nem ment át a menedzsmentszakirodalomba

Likert modellje:
 keménykezű parancsoló (autokratikus)
 jóakaratú parancsoló: paternalista: kikéri a munkatársakj véleményét, és ó eséllyel dönt, ahogy egyébként is döntene…. a neki tetszőeket beépíti a döntésbe
 konzultatív: az az ígéret, hogy a felvetett gondolatok beépülnek a döntésbe
 részvételi csoport (demokratikus)

Rannenbaum-Schmidt modellje
 vezetői autoritás - beosztott szabadság
 munkamegosztás adöntési folyamatban
 
 teljes problémamegoldási folyamatra értelmezi a kérdéskört
 → táblázat
 probléma megfogalmazása, megoldási alternatíva, alternítav minősítés, döntési szabály, döntéshozás, döntésindoklás, döntésmagyarázat:
 Beosztott-vezető másmás szinteken máshol érvényesül…
 a vezetői részvétel mindig megmarad az alternatívavéleményezés, döntési szabály-meghatározás, problémamegfogalmazás terén

1970-es évek: szituációs elméletek

nincs egy tökéletes vezetési stílus: mindig másmilyet kell alkalmazni

pl.: krízishelyzetben még a demokratikus vezetőnek is gyorsan-határozottan kell döntenie

hogy válassziuk meg a szituációhoz illleszkedő stílust és vice versa

hatalom vs. leadership: nem engedelmességet, hanem követést igényel

ha a szükséges vezetési stílusra nem alkalmas a vezető: → goto tréning
a fejet vagy fejlesztjük, vagy lecseréljük…

Szituációs tényezők

- beosztottak kellemzői
- a csoport jellemzői
- szervezeti jellemzők
- környezeti jellemzők

változó, melyik szituációs elmélet szerint melyikhez kell igazodni a vezetői stílus megválasztásakor

Fiedler elmélete: személyiség-központú


mindenféle csoportokat vizsgált

független változóként vizsgált tényezők:
vezető-beosztott viszony
feladat strukturáltsága
vezető pozícióból fakadó hatalma (személytől függetlenül a pozícióból fakadnak döntési jogkörök)


a vezeto szempontjából kedvező sé kedvezőtlen helyzetekben: faladatorientált

+ vagy - korreláció van a vezető stílus közt?

LKM (legkevésbé kedvelt munkatárs) teszt:
a vezető gondoljon egy olyan munkatársára, akivel nem tudott jól együttműködni… és bizonyos tulajdonságait pontozza

kapcoslatorientált: a vezető-beosztott viszony harmóniájára törekszik: az, hogy nem voltam sikeres egy projektben vele, még nem jelenti, hogy utál
…szemben a feladatorientált vezetővel

⇒ magas LKM ⇒ kapcoslatorientált vezető
Fiedler nem hisz abban, hogy a vezetői stílus ezen aspektusát meg lehet változtatni

Vroom-Yetton modell (döntésközpontú)

normatív megközelítés
döntési fa…
8 tényező, I/H… a döntési fa végén javaslat, hogy milyen megoldás kell (autokr, demokratikus?)

szituációs tényezői
döntés minőségi követelményei
vezetői információk: megvannak a döntéshez a szükséges információk?
beosztott információk
feladat strukturáltság
elfogadás fontossága
követés (autokratikus döntés esetén)
bizalom
konfliktus: mennyire lehet számítani a döntés implementációja során konfliktusra?

Autokratikus
Konzultatív
Csoportos

ha fontos a döntés, és ninc sinformáció sem a beosztottaknál, sme a vezetőnél ⇒ T.I. technológia (térdre imához)

Vezetői funkció felfogás a '70-es évek végén

tervezés(→ Fayol), stratégia, célkitűzés

szervezés, szervezet kialakítása
Leading (személyes vezetés)
 Motiválás
 Kommiunikáció
 Vezetési stílus
Koordináció
Ellenőrzés, visszacsatolás

operatív részek igen tágak….
hogy kell motiválni a munkatársakat, hogy kommunikáljunk feléjü dolgokat…

1980-1990-es évek: Leadership vs. Management

Kotter

kettéválik… Management és Leadership heonló sólyú vezetői szerepek

Management szerep:
 komplex szervezeti rendszerek, struktúrák működtetője
 Hatékonyság

Leadership
 humán kapcoslatok kialakítója és fenntartója
 Változás: change agent

 efficient/efficiency: képes vagyok előállítani valamit? / képes vagyok olyat alkotni, amit a környezet elfogad?


Fortune 500: mindig összehasonlították
a 10 évvel korábbi 500 vállalathoz képest 200 nem létezett


Heryes feladatorientált vezetés modellje

Haranggörbe:
Y: Kapcsolatorientáltság: gyenge → erős
X: Feladatorientáltság
delegáló-

Argyris: motiváció, érettség

nem kész és nem képes: hiányzik a szükséges készség, képesség, és nem vállalnak felelősséget , mert sem képesség, sem önbizalom nem támasztja alá…:
 „diktáló”: erős feladat, s gyenge kapcsolatorientáltság… a hiányosságot előírással kell pótolni, miegyéb

kész, d enem képes: motivált, de nincs képesség: „fradi szív”-típus
 „eladó”: erős feladat és kapcsolat orientáció:
 változatlanul kontrollálni kell a feladat tekintetében
 
képes, de nem kész: minden képesség-készsá:g megvan, de nincs motiváció, elkötzelezettség, akarás: unott profi
 „részvételi”: gyenge feladat, erős kapcsolat orientáció

kész és képes: minden megvan: lelkes profi
 „delegáló-felhatalmazó”: empowerment: nem kell, nem is szabad feladatorientáltnak lenni, mert tudja magától, és eleve elkötelezett
 …igen, de akkor mit is csinál a vezető?
  vezetőkre továbbra is szükség van: megtalálni a lelkes profikat, karbantartani őket… biztosítani az erőforrásokat, ami alapján önállóan és motiváltan tudnak cselekedni: