További jegyzetek itt!

Csoportok a szervezetben

1. Def: csoport, fn.:

2. Csoporttípusok

3. Csoport

4. Csoport hátárnyai

4.1. Csoport költségeinek oka

5. Csoportszerepek

5.1. ASCH- kísérlet: csoportlógás: social loafing

6. Csoport költségei

7. Normák

8. Konformitás vs. Deviancia

9. Csoportszellem - Group Fame

10. Csoport: mi a közös cél?

11. ...csoport létrehozásakor

12. Jabocs, nem, még: történeti fejlődés


1. Def: csoport, fn.:

2. Csoporttípusok

3. Csoport

4. Csoport hátárnyai

4.1. Csoport költségeinek oka

5. Csoportszerepek

5.1. ASCH- kísérlet: csoportlógás: social loafing

6. Csoport költségei

7. Normák

8. Konformitás vs. Deviancia

9. Csoportszellem - Group Fame

10. Csoport: mi a közös cél?

11. ...csoport létrehozásakor

12. Jabocs, nem, még: történeti fejlődés


„kell egy csapat...” - coz of szinergia, ofkoz

Def: csoport, fn.:

két vagy több olyan egymástól kölcsönös függésben és egymással interakcióban álló egyén, akik balamilyen cél érdelében közösen cselekszenek vagy együttműködnek

pl.: buszmegállóban álló emberek nem csoport, csak ha jön a busz, és lerobban, be kell tolni: akkor kölcsönös függés, azonos cél is va már...
továbbá: amíg a közös célunk a vizsgajegy megszerzése, még nem vagyunk csoport, de ha kooperálunk is érte, no akkor már ja...

Csoporttípusok

Formális csoportok
 Vezetői csoport (funkcionális - állandó)
 Feladatcsoiport(Ideiglenes)
  task force, team, bizottság, project
Informális csoportok
 Érdekcsoport
 Baráti csoport
Döntéshozó vs. Végrehajtó cosport


pl.: pletyka a szervezetben...
 gyors: egy óra, és mindenki tudja... a normál szervezeti kommunikáció egyhónapos időtávú...
 a jó vezető kiválasztja a megfelelő spletykafészket...


Csoport

egyik leggazdagabb irodalmú OB részterület
csoport - team: komoly elvárások
csodafegyver
 - több tudás és információ
 - többoldalú problémamegközelítés, eltérő hiedelemrendszerek (variancia, Way of seeing....)
 - problémamegoldás, szintergia
 - döntés jobb megértése
 - részvétel, elfogadás... - értik a résztvevők a problémáksat...


.. ha az egyéni feladatkiadással szemben csoportokat alkalmazunk, milyen szinergiákra számítunk?
a csoport varianciája nagyobb: többoldalú problémamegközelítés

Csoport hátárnyai

ha egy csoport létrejött, vannak öntörvényű cselekvési törvényszerűségei

csoport költségei

==> milyen szinergiát vátok? több, mint a csoport „költségei”?

Csoport költségeinek oka

- más elvárások a csoportnak illetve tagjainak részéről

Csoportszerepek

feladatorientált szerepek:
 célkijelölés, kezdeméynezés, információgyűjtés, koordináció, értékelés

kapcoslatorientált szerepek:
 személyek közti viszont:
 bátorítás, békéltetés, ösztökélés, normázás, együttműködés

önmagunkra irányuló szerepek
 blokkolás, elismerés hajszolása, dominancia, visszahúzódás

a csoport teljesítménye a feladat és a kapcsolatorientált szerepek összahngján múlik

cosportok kialakulása: ahhoz, hogy egy csoport eljusson a provlémamegoldáshoz, a csoport kialakulása a belső térben kezdődik:
 hierarchia, kapcsolatok kialakulása...

ASCH- kísérlet: csoportlógás: social loafing

Solomon Asch végezte el...
vagy ezer csoportban:
8 egyetemista ül félkörben, két kártyát felmutatnak nekik...

egyik lapon 3 vonal
másikon egy

melyek azonos hosszúak?
az első hét be van avatva: mind rossz választ mondanak...
az utsó mit mond?
a válasz egyértelmű btw...

40% behódolt a helytelen állításnak

olyanokkal végezték, akik először s utoljára látták egymást: nem olyannak kell ellentmondani, akivel napi kapcsolatba kerülök

az amerikai diákok különben büszkék az önálló véleményükre

a naiv személyekkel utána interjú:
 miért a rossz válasz?
  1. elsőre meghökken, aztán egyre inkább belső meggyőződés
  2. világos, hogy rossz válasz, de kényelmetlen érzés lett ovlna mást mondani


lehet, hogy nem olyan tiszta a helyzet... talán kicsi a különbség... és másnap is látom a másikat... ergó inkább behódolok a csoportnak
==> torzul a variancia,
 a csoport elveszíti pár képességét, amiért létrehoztuk

Csoport költségei

  - csoportnyomás (--> Asch)
  - normák, konformitás
  - társas lógás: social loafing
  - önérdek, önmozgás, magáért való funkciók, szerepek

társas lógás: kötélhúzás, folyton mérik, ki mennyire húzza...
folyton hozzáadnak a csoporthoz, egyre kevésbé húzták...
kb. 8 főnél már nem volt jó a csoportbővítés
--> a csoportközeg sarkallhat valakit a lógásra...
ha ez a hatás jelentős.talán jobb., ha mindenki egyénileg dolgozik

Normák

teljesítménynormák
 van negatív teljesítménynorma is
külső megjelenésre vonatkozó normák


ha valaki nem teljesíti, szankció...
szurkapiszka, szóbeli, kiközösítés...

BME évfolyamelőadás:
 '70es években 100 Ft (30 sör ára) felajánlás
 „ezt felajánlom annak, aki skótszoknyában jár-kel egy héten át”
 de amikor átadta a 100ast, kiállította a diákot: „5 percet azért beszéljen róla: mit tapasztalt?”
 --> normaszegési szankciók..

normatípuspok
- vezetői norma: kívülről jön, a vezetői/szervezeti elvárás...
- itt: belső elvárás, maga a cvsoprt alakítja ki a normát


akkor érdemes csoportot létrehozni, ha sejtjük, hogy a csoport pozitív teljesítménynormákat alakít ki

pl.: a norma a legjobb munkás eredménye. aki annál kevesebbet teljesít, arányosan kevesebbet kap...
==> bevezetéskor:
 „ha a legjobban teljesítő definiál, akkor kétféleképp oldhatjuk meg: vagy én növelem a tlejesítményem, vagy a másikat figyelmeztetem, hogy tlaán nem kéne...”

 ha nem lehetett meggyőzni, akkor másképp...
 ==> a belső megállapodás ellentétes volt


 több norma van, itt a teljesítménynorma a legjelentősebb...

társas szerveződési (informális közösségi) normák
erőforrás-elosztási normák


Konformitás vs. Deviancia

konformitás: norma szerinti viselkedés
csoportnyomásra adott reakciók
 - behódolás, engedelmesség: egyhurkos tnaulás
 - azonosulás... kezd kéthurkusulni...
 - internalizáció
devianvia, normaszegő viselkedés

jó vagy rossza deviancia? no és a konform viselkedés?
 nem egyszerű a válasz, met magánemberként másképp vélekedünk:
 nem nézünk konformista filmeket, de vezetőként mint magatartástechnológusoknak előre számolató, -jelezhető, kalkulálható emberi viselkedéseket várunk el
 a betanítás része a csoportba való beszoktatás: mik az elvárások, miegyebek...?


deviáns viselkedésre érdemes odafigyelni:
 a normarendszer hibária is rámutathat
 konform viselkedés nem mmutat fel alternatívákat, nem teremt új feltételekt

Csoportszellem - Group Fame


Challenger: kedvezőtlen jelzések ellenére többször elhalasztott indítást végül indítanak...
Kubai válság...

mi vezetett hibás döntésre?
olyan döntéshozó csoportoknál, ahol erős a csoportkohézió, megfigyelhető pár negatív következmény:
- sebezhetetlenség (túlzott optimizmus, vagy túlzott kockázat — középút nincs, ha inhomogén kockázatvállalási hajlandóság szempontjából a csoport)
- megokolás, megerősítés
- morális támadhatatlanság hiedelme: „kinek van mersze kétségbe vonni a csoport döntéseit”
- sztereotípiák (MI—TI): ez a fentieket csak erősíti
- csoportnyomás: többbségi (sőt, markáns vezető esetén kisebbségi) véelemény elfogadtatása: „ezredeshatás”
- egyhangú egyetértés, döntés (akkor is, ha van eltérő vélemény.)
- öncenzúra — aki mást vall, cenzúrázza magát
- „terelő puli”: ha valaki mást gondol, emlékeztetik ahelyes viselkedésre

Csoport: mi a közös cél?

 miért akarnak az egyébek csporthoz tartozni?

- biztonság
- társas szükségletek
- státusz
- önbecsülés
- támogatás
- hatalom
- hiedelmek megerősítése: az emberek szívesebben csatlakoznak olyan csoportokhoz, amelyek megerősítik a véleményüket
- személyes célelérés


...csoport létrehozásakor

csoport létrehozásakor még nem tudjuk, milyen normák, cosport- illeve egyéni motivációk jönnek létre
nagy küólüönbségek olyan csoportok között, ahova biztonsági, illetve ahol önmegvalósítási szükséglet kielégítésére motiváltak az egyének

==> előbb a csoporttagok egyéni motivációs szintjét kell megismerni
aztán: mik a szervezeti vélok, elvárások =feladat/probléma(
==> ebből a kettőből lesz a csoportprobléma
==> vezetői probléma, kihívás...

Jabocs, nem, még: történeti fejlődés

Fiziológia, biztonság:
 klasszikusok: Taylor, Fayol, Weber
  csoport felfogás nem kell
  csoportnorma: negatív teljesítmény norma
  ha mégis: szoros kontorll, egyénni számonkérhetőség és elszámolhatóság...

 ==> Taylor: ha lehet, akkor került el, hogy csoportot kelljen létrehozni. Ha mégis, nehogy 4 főnél nagyobb legyen

 --> egyéni teljesítmény szóródik
 domináns motívum: fiziológia, biztonság
 - domináns ösztönző eszköz: pénz
 - ha a csoportot bízom meg a feladat és a csoportot javadalmazom ==> hogy oszthák el?
  differenciálnak teljesítmény szerint? nem!
  méltányosság: azonos munka - azonos javadalom
  ==> a lehető legalacsonyabb telhesítményszint...
  ==> negatív telhesítménynorma

a kapcsolati motivációs szinten pozitív először a teljesítménynorma...