További jegyzetek itt!

Egyéni magatartás: Hiedelmek, értékek, tanulás

1. Tanulás

2. Hogyan tanulunk

2.1. Feltételes reflex elmélet

2.2. Megerősítés elmélet

2.3. Társas tanulás

2.4. Komplex tanulűás

3. Észlelés és cselekvés

4. Hiedelem, meggyőződés

5. Elméleteink is hiedelmek

6. Vezetői hiedelmek

6.1. X elmélet (McGregor)

6.2. Y elmélet (McGregor)

7. Tudatos, illetve tudattalan tanulás

8. Egy- és kéthurkos tanulás

8.1. Egyhurkos tanulás

8.2. Kéthurkos

8.2.1. A kéthurkos tanuláási magatartási vonatkozása (tudatos-tudattalan tanulás)

8.2.1.1. Pl.: Royal Dutch/Shell

9. Kurt Lewini tanulási modell


Motiváció

1. Tévhitek a motivációról

2. Motiváció

3. a motiváció kérdései

4. Menedzsment forradalom

5. Jankelovich: Alapvető eltolódás a munkához való hozzáállásban

5.1. Mi a baj a haszonelvű szemlélettel - tranzakciós logika

5.2. Nem tranzakciós logika

6. Herzberg

7. Mi jelent tényleges motivációt?

8. Elismertség, státusz, hatalom


1. Tanulás

2. Hogyan tanulunk

2.1. Feltételes reflex elmélet

2.2. Megerősítés elmélet

2.3. Társas tanulás

2.4. Komplex tanulűás

3. Észlelés és cselekvés

4. Hiedelem, meggyőződés

5. Elméleteink is hiedelmek

6. Vezetői hiedelmek

6.1. X elmélet (McGregor)

6.2. Y elmélet (McGregor)

7. Tudatos, illetve tudattalan tanulás

8. Egy- és kéthurkos tanulás

8.1. Egyhurkos tanulás

8.2. Kéthurkos

8.2.1. A kéthurkos tanuláási magatartási vonatkozása (tudatos-tudattalan tanulás)

8.2.1.1. Pl.: Royal Dutch/Shell

9. Kurt Lewini tanulási modell


Motiváció

1. Tévhitek a motivációról

2. Motiváció

3. a motiváció kérdései

4. Menedzsment forradalom

5. Jankelovich: Alapvető eltolódás a munkához való hozzáállásban

5.1. Mi a baj a haszonelvű szemlélettel - tranzakciós logika

5.2. Nem tranzakciós logika

6. Herzberg

7. Mi jelent tényleges motivációt?

8. Elismertség, státusz, hatalom


by: Bakacsi Gyula

„Franciaországban kellett szenvednem a sípályákon, ezért két kollégám tartotta az első előadást...”Gary Larson


Nagy Lajos (Képtelen természetrajz) - A búvár hencser

„hogy tujuk elétrni azt, hhogy ha valaki nincs birtokában bizonyos tudásnak, az elsajátítsa azt”

nehezebb eset: valmit tud, de rosszul, el kell előbb felejttetni vele...

Tanulás

itt: magatartás változás (ha ugyanazt csinálod, ugyanazt kapod)
 - a kognitív tanulás nem mindig eredményez magatartásváltozást
 - a kognitíve kiváló tanulók nem mindig jó tnaulók magatartási értelemben is

vezetői szempointból csak akkortanulás a tanulás, ha attó valamit másképp csinálja

Hogyan tanulunk

 - feltételes reflex ellmélet
 - megerősítés elmélet
 - társas elélet
 - komplex tnaulás elmélet

Feltételes reflex elmélet

--> Pavlov
 a kutya megtanulta, hogy bizonyos hangjelnél kaját fog kapni, ezért utána már apuszta hangtól si nyáladzani kezdett...

 a szervezetben nem jellemző, inkább csak vészcsengőknél

Megerősítés elmélet

--> Skinner

az emberek megtanulnak úgy vsielkedni, hogy
 - megkapjanak valamit, amit szeretnének (jutalom) VAGY
 - elkerüljenek valamit, amitől tartanak (büntetés)

„répa -- bot technika”

Társas tanulás

„más kárán tanul az okos”

megfigyelünk másokat, utáénozzuk, modellezzük eredményes viselkedésformáikat

viselkedésunket, döntéseinket mások viselkedésének megfigyelésével alakítják ki

van kockázata:
 - tőzsde: a kisbefektetők „mennek az árral”, hossz esetén vesznek, bessz esetén eladnak

 (--> az ár ellen érdemes tőzsdézni)

Komplex tanulűás


a világ számos tényét, vinatkozását gondplatilag leképezo ésezeken a gondolati képeken (mentális reprezentációkon) hajt végre logikai műveleteket

tehát nem a valós világból származó megfigyelések, tapasztalatok, hanem gondolati szimulációk„"” szolgálnak a tanulás alapjául

e tanulás során ún. kognitív tárképeket használunk.
a kogniív térképek egyedül tapasztalatainkból, hiedelmeinkből származnak
...‒

Észlelés és cselekvés

a világról a fejünkben kialajkított kép meghatározza, hogy hoygan szemléljük a világot, és hogyan állunkn hozzá

Lihi József: 2 kis magzat beszélget az anya hasában


„akár azt hiszed, hogy meg tudsz csinálni valamit, akár azt hisze,d hogy nem, igazad van!”

„Elméleteink határozzák meg, mit vizsgálunk” (Einstein)
--> az ibjektív észlelést vonja készségben

„ez elméletek hiedelem természetűek”


Hiedelem, meggyőződés

észlelet, feltétlezuett kapcsolatiu dolog két dolog, vagy egy dolog és egy tulajdonság között

tanult, tpaasztalaton alapuló

alapvető funkciói
 - belső térkép --> segít választ kapni kérdésekre
 - stabilitás: kész értelmezéseket kínálnak, amelyeknek nincs kellő empirikus megalapozottsága

sztereotípiává válhat
 azon speciális hiedelmek, amelyeknek nincs

Elméleteink is hiedelmek

„csak egy kivételesn felvilágosult és széles látókörű halban tudatosodik, hogy a környezete nedves”

sokszor tudattalanná váló,, megkérdőjelezhetetlen igazságok, rögeszmék

Vezetői hiedelmek

költséghatékonyság-probléma
költségszint vagy volumen?

X elmélet (McGregor)

idegenkedés a munkával szemben
küső kényszer, ellenőrzés kell
felelősség elhárítása, biztonság igénye

következménye:
 - vezetőre: ==> szoros ellenőrzés, beszámoltatás, szuttyongatás
 - beosztottra: „Ezek azt hiszik, azért fizetnek, amiért dolozok, pedig azért dolgozok, mer tfizetnek” /Hofi/

Y elmélet (McGregor)

- az emer számára a munkavégzés természetes
. nem kell rá teherként tekinteni

az emberben van természetes alkotóképesség, lelemény, képzelőeről,
 amit a szervezetek nemigen használnak ki

az emberek képesek a szervezeti célok mellett elköteleződni

készek felelősséget vállalni, sőt, sokszor keresik a felelősséget...

==> mi a következménye annak, ha egy vezető így vagy úgy gondolkodik?


Tudatos, illetve tudattalan tanulás


„hogyan is alakzul ki a mi tudattalan tudásszintünk, amikor valamit gondolkodás élkül képesek vagyunk végrejajtani?”
induljunk ki abból, hogy van egy Bali szigeteki törzs, és a főnöknek van egy fia, aki még sosem látott autót:

Tudattalan hozzá nem értés: nem tudjuk, és nem is vagyunk ennek tudatában

==>

Tudatos hozzá nem értés: már tudjuk, hogy nem tudjuk
a törzsfő fia eljönpestre, és látja ezt a sok fura négy keréken guruló bigyót, és meg akarja tanulni vezetni...

Tudatos hozzáértés: elsajátítjuk
tud autót vezetni, de tudatosan - nem szabad beszélni hozzá, mert akkor lefoglaljuk, és nem figyel

tudattalan hozzáértés: rutinszerűvé tetel, begyakorlódik
- 20-30 év múlva 80 dolgot csinál közben, és még azt is...

elvileg 7+2 darabra tudunk figyelni, de ennél több a rutinválasz...
„ha nem lennének rutinválaszok, nem tudom, hogy hogy hidalnám át az ébredés utáni első fél órát”
„ha el kellene gondolkodnom, hogy hány kanál kávét hány kanál cukorral, akkor valószínűleg kihalnék, mint a mamutok...”

Egy- és kéthurkos tanulás


Egyhurkos tanulás:csak a viselkedést változtatom... egy megadott gondolkodási rendszeren nem lépünk túl

Kéthurkos tanulás: a magatartást vezérlő előfeltevéseimet, értékeimet változtatom: a vallott és a követett összhangba kerül...

Egyhurkos tanulás

az adott rendszer keretein belül keressük amegoldást...

Einstein: sok probléma nem oldható meg azon az absztrakciós sdzinten, ahol megfogalmazták

az egyhurkos tnaulás korlátja
a magatartást megváltoztatom, de a magatartást kiváltó alapvető rögeszméimet nem
 - csak folyamatos vezetői közreműködéssel működik...
 „The way of seeing is the way of not seeing” — az a mód, ahogy lűátom a világot megakadályoz abban, hogy másképp lássam a világot

 nehéz ugyanazt kétféle szemléletből nzni

 IX --> csináljunk belőle páros számot egy folytonos vonallal
  LX,
  DX,
  MX,
  IIX,
  +X,
  IXI (absz.érték),
  I X 2 (egyszerkettő),
  SIX,
  DIX...

 O O O

 O O O

 O O O  
 - húzzuk át 4 egyenes vonallal a ceruza felelmelése nélkül... nw-arrow
 - 3-mal -->Z
 - eggyel: Göbre simítsuk rá

Kéthurkos

ki kell lépni a gondolkodási körből

a nmagatartást vezérlő előfeltevéseket, érétkeket változtatom meg

kilépek az eddigi keretekből

hiedelem és magatartás összhangba kerül — meggyőződésem szerint cselekszem

(egyhurkos: miért írtad le 200-szor? Csak hogy örülj bazdmeg)

A kéthurkos tanuláási magatartási vonatkozása (tudatos-tudattalan tanulás)


Chris Argyris:
tudttalan hozzáértésünk ékszséggé fejlesztett (tanult) alkalmatlansággá válhat

(Learned incompetence)

Minél képzettebbek, okosabbak vagyunk, annál inkább ragaszkodunk a hiedelmeinkhez, meggyőződéseinkhez...

áltlaában valamikor hasznosak voltak, de a megváltozott helyzethez nem illeszkedik...

Pl.: Royal Dutch/Shell
1970: ahét nővér „rút kiskacsája”
1972: tervezés (Pierre Wack) - OPEC-USA „olajválság”
 Pierre Wack megjósolta az olajválságot:
  az olajpiac nagyon egyszerű...
  az olajtermelő orzságok ha politikai fegyverként használnák az olajat, mi lenne a következménye?
  „Ha ez bekövetkezne, mit kellene csinálni?”

  az az alapfeltevés, hogy nem feltétlenül fog mindig ugyanúgy működni az olajbiznisz

 ==> kiszámítható világ meg fog változni
--> scenariok, forgatókönyvek (ez is az ő találmánya)
 optimista, pesszimista, valószínű:
  ez már kéthurkos, más előfeltevésekre vonatkozó stratégiai forgatókönyvek

==> a Shell az olajválság bekövetkeztekor már kész stratégiával rendelkezett...
viszont amikor tréningben el akarta mondani a nagykutyáknak, ellenállásba ütközik:
vonalbéliek:
 - „hiszem, ha látom”
 - „ez tökéletesen ellentmond minden eddigi tapasztalatnak”

 ==> „a mi feladatunk nem a világ alternazíb forgatókönyveinek elkészítése, hanem döntéshozóink "mikrokozmoszának” megváltoztatása

1970: fogalmazzák meg a gondtalan jövőképet megalapozó föltételezéseket
elkészítették a gonodlati mintákra modellezett forgatókönyvet...

„hjó, tegyük fel, hogy teljesül a feltevésetek, hogy az olajbiznisz változatlan... Jü, és mik az előfeltevéseitek, amelyeken ez alapul?”
és akkor visszavonultak a stratégiai központban, és megindokoltál, hogy miért nem következik az előfeltevésükből az., ami...


bemutatták, az előfeltevések nbem megalapozottak, a döntéshozók helyzetérétkelése tarthatatlan
akciók:
 - új országokban keresni olajat
 - növekvő ár - csökkenő kereslet --> kevesebb finomító
 - decentralizált, helyi döntéshozatal

1973-74: sikeres alkalmazkodás, a többi vállalatnak akkor kellett ezt eljátszani, amit ők előtte...
==> '79-re a 7 nővér rút kiskacsájából a másodikká váltak...

a szocialista országokban eközben:
 - a pártvezetés összeült, és hoztak egy határozatot, hogy az olajválság megáll a szocialista országok határán, s nem gyűrűzik be...
 no ezt a határozatot az olajválság bizony nem olvasta, úgyhogy jusztis begyűrűzött.

Kurt Lewini tanulási modell

tanult alkalmatlanság: rutinszerű, rögzült viselkedés

==> kiolvasztás ==>

tudatosítás: explicit előfeltevése

==> visszafagyasztás ==>

tudattalan hozzáértés: rutinszerűvé tétel, begyakorlás...


Motiváció

Tévhitek a motivációról

- a motiváció a szervezeti célok megvalósításának hajlandósága
- motiváció egyéni tulajdonság — mindig azonos módon jelentkezik
- pénzzel el lehet érni
- motivációval mindent meg lehet oldani
 „Inkább egy unott profi, mint egy lelkes amatőr” /Presser/

Motiváció

olyasmi, ami az ember el akar érni

mi hajtja az embert, mit akar elérni?
- munkában
- életében

személye célok, szükségletek, blső hajtóerők

motiváció — motiválás
  motiváció: amit ő akar
  motiválás: amit én akarok, hogy ő akarjon (megtegyen)

a motiváció kérdései

mi a viselkedés kiváltó oka?

Menedzsment forradalom

múlt --> jövő paradigma
a munkavállalók más személyes célokkal lépnek be a szervezet kapuján, ezért a menedzsernek más Y elmélettel kell közelítenie mindhez

egyik emghatározó tényező a munkavállaló motivációjában, érettségében való különbség

maturity:
 képes, (felkészült, tid: profi)
 kész (felelősséget vállal, akarja, célja van vele)

 

Jankelovich: Alapvető eltolódás a munkához való hozzáállásban

haszonelvű szemlélet: a munka vélja a jövedelemszerzés, aminek révén szabadidőnkben azt csinálunk, amit akarunk
vs:
az emberek - függetlenül a mindennapi tevékenységüktől vagy szerepüktől — a munkától várnak sikert, elégedettséget

Mi a baj a haszonelvű szemlélettel - tranzakciós logika


tranzakció logika:
a munkával pénzt keresek, a munka nekem „költség”
a megszerzett pénzből fizetni is hajlandó vagyok azért, ami nekem szórakozás

.. a szórakozás egyébként lehet fizikai értelemben vett munka:
 hegymászás, kalandtúra, rafting, „slot machine”...

munkaként tekintek olyanra is,a mi egyébként lehetne szórakozás, motiváció, örömforrás, arra is
 (Puskás Öcsi: „kis pénz — kis foci, nagy pénz — nagy foci”)

Nem tranzakciós logika

kihívás önmagában motivál

gyerek: játéktevékenység (munka) - egyben megelégedettség forrása is
==> miért ne fizethetnének nekem azért, amit egyébként szeretek? maga amunka is lehet szórakozás (Tom Sawyer effektus: nem festhet akárki kerítést...)


Herzberg

KITA - „kick him in the pants”
 negatív fizikai KITA

KITA, mint motivációs technika (pedig hát nemaz...)

— van az igazi rugdosás, negatív fizikai KITA
— negatív pszichológiai KITA: fenyegetés
— pozitív KITA

egyik sem motiváció, csak motiválás
ha van egy mkutyám, és beidomítom, hogy ha eldobom a botot, és ha visszahozza, kap egy kockacukrot
— no ekkor ki a motivált?
 a kutya nem, legfeljebb a kockacukorban...
 a bot visszahozásában én vagyok motivált — hogy jé, milyen ügyes voltam, betanítottam...
 ki is a motivált?
 rövid távú, újra megerősítendő hatás...
 amint nem alkalmazzuk, megszűnik...

==> valódi motiváció cska az, ami a munkával való megelégedettséget eredményez (teljesítmény, elismertség, előmenetel, felelősség, személyes fejlődés...)

Higiéniás tényezők:
a munkával való elégedetlenséget mérséklik
fizu, szabályok, közvetlen munkafeltételek, státusz, akpcsoalt a munkatársakkal
 ha ezek elmaradnak, akkor cska morognak..


valódi motivátor: elégedettséget növel...

de attól, hogy motivált vagyok, még moroghatok...

Mi jelent tényleges motivációt?


történeti kérdés:
 ami az egyik korban motiváció, az a következő korban már nem az...
 ... történetileg „másszunk fel a Maslow-piramison...”


Elismertség, státusz, hatalom

teljesítményünk mások általi elismertsége — megerősítés

gyökere:
 csoport státusz — megunk és mások folyamatos összehasonlítása (méltányosság)
 másokkal versengő motívum: dominancia (státusz, hatalom)

 --> státuszképző ismérv?

 „Uram, én önt nemessé tenni nem tudom, De felhatalmazom Önt arra, hogy Ön az udvarban hangosan híresztelje, hogy Én ezt fölajánlottam, Ön meg visszautasította” — ez ugyanaz a státusz:)
: