További jegyzetek itt!

EEM 1. - Észlelésa


Előtér és háttér...

1. előtér és háttér a szervezetben....

2. Észlelést befolyásoló tovcábbi lényeges tényezők

3. Ítéletalkotás: oksági tulajdonítás

4. Attribúció: kisérlet az ember viselkedésének magyarázatára

5. attr. elmélet külső vagy belső illetve tartós vagy egyszeri

6. alapvető attribúciós hiba

7. mások és önmagunk megítéléseElőtér és háttér...

1. előtér és háttér a szervezetben....

2. Észlelést befolyásoló tovcábbi lényeges tényezők

3. Ítéletalkotás: oksági tulajdonítás

4. Attribúció: kisérlet az ember viselkedésének magyarázatára

5. attr. elmélet külső vagy belső illetve tartós vagy egyszeri

6. alapvető attribúciós hiba

7. mások és önmagunk megítélése


Előtér és háttér...

hogy mot látunk - tehát az előtér - kelentős részben ettől figg, hogy mi van az lszelésünk hátterében

Összerendezés: az észlelés során nem tudunk mit kezdeni inkoherens ingerekkel....
==> szelektálás
==> összekapcoslunk potenciálisan nem összefüggő dolgokat...

statisztikailag bebizonyítható, hjogy ahol több a csecsemő, gólyáól is több van...
de ettől függetlenül nem feltétlenül biztos. hogy direkt kapcsolat van..
(lehet, hogy mégse a gólya hozza?)Pszichológia Gestalt fogalma
at eylb az élszletlt információt mint mozaikot logikus, konzisztens összefüggő rendszerré alarja összeállítani
ez vagy megfelel, vagy nem...

ez tudattalan, akár önkényes is...
tények módosítása, akér újak generálása....


előtér és háttér a szervezetben....mátrixszervezet: intézményesített konfliktusok: mindenkineksaját szemléletmódja, igazsága szerint látja temrészetesen a dplgokat...

Észlelést befolyásoló tovcábbi lényeges tényezők

Észlelő + Észlelt + Helyzet ==> észlelésÍtéletalkotás: oksági tulajdonítás


Attribúció: kisérlet az ember viselkedésének magyarázatára

tulajdonítási (attr,) probléma)

mmegfigyeltunk egy magatartást, amelyre több lehetséges magyarázat vanb, de nekübnk kell eldönteni, hogy melyikre vezetjük vissza (dugó miat késik a másik, vagy csak simán seggfej?)

attribúciú kísérlet a világ okségi értelmeuésére
 valamely feltétel --> valamely hatás bekövetkezése
 a feltétel hoánya --> a hatás hiány ?
attr nem felt azonos a valódi okkal

attr. elmélet külső vagy belső illetve tartós vagy egyszeri

eredmény bekövetlkezése: tartós vagy egyszeri?
tartós, belső: képesség
tartós külső: feladat jellemzői
egyszeri belső:
egyszeri külső:

alapvető attribúciós hiba

tendenciózus használat onmagunkat másként ítéljük meg, mint másokat

másoknál hajlamosak vagyunk brlső okokra (pl. személyiségre) visszavezetni

önmagunkat: önigazolótorzító: leginkánnn a siker az miattunk van, kudarcok meg külső ok miatt...

ez a sikerorientált gondolkodásúakra igaz (mert hát van kudarcorientált...)


alapvető attribúció hibák
 úgy kezdőditt, hogy visszaütott...
 

mások és önmagunk megítélése

mások:
 első benyomás
 glória vagy halo-hatás
 kivetítés, projekció
 implicit személyiségelmélet
 sztereotípia: az a hiba, amikor van egy csoportról egsy előzetesen kialakított véleményem...
 
önmagunk:
 önigazoló torzítás
 kognitív disszonancia
 alapvető attribúciós hiba....
 

sztereootípia: szemináriumi csoport egy részét kiküldik,
maradékkal megbezsélnek, hogy mi látható a képen...
egyvalaki, kai bentvolt, úgy ondta el egy embernek, hogy nem volt ott a kép...
aztán a következő továbbmondta megint kép nélkül...

ami nagyon hamar megváltozott a történetben: a feketénél volt a kés..