További jegyzetek itt!

Pénzügyi és rendekívüli hozamok, ráfordítások

1. „Az” eredménykimutatás

2. Év közbeni egyéb, pénzügyi,rendkívüli bevétel illetve hozam?

2.1. Káresemény

3. Pénzfolyamatrok kezelése

4. Pénzügyi eszközök sajátosságai

5. Pénzüögyi kötelezettségek sajűátosságai

6. Pénzüögyi kötelezettségek sajűátosságai

7. Pénzügyi kötelezettségek sajűátosságai


Rendkívüli eredmény

1. RRendkívüli eredmény ekzelése

2. eszközök: Elengedett követelés


1. „Az” eredménykimutatás

2. Év közbeni egyéb, pénzügyi,rendkívüli bevétel illetve hozam?

2.1. Káresemény

3. Pénzfolyamatrok kezelése

4. Pénzügyi eszközök sajátosságai

5. Pénzüögyi kötelezettségek sajűátosságai

6. Pénzüögyi kötelezettségek sajűátosságai

7. Pénzügyi kötelezettségek sajűátosságai


Rendkívüli eredmény

1. RRendkívüli eredmény ekzelése

2. eszközök: Elengedett követelés


előadás után fentlesznek a lebutított fóliák....

„Az” eredménykimutatás


realizált eredmény ==>
[üzeni-üzleti hozam] ==> [ráfordítás]

évközben kétszletért, szolgnyújtás hozamai és ráforításai

üzemi üzleti eredményben benne bvannak egyéb bevételek és ráfordítások..
tárgyi eszkör., immat javak érétkesítéséből származó bevételek és ráfordítások; kapott és fizetett bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok

Egéby bevételek

pénzügyi hozamok és ráfordítások:
rendkívüli hozamok és ráfordítások:Év közbeni egyéb, pénzügyi,rendkívüli bevétel illetve hozam?

az első kat... év közben történő események..
...node mi törétnik még évközben

Káresemény

üzemi üzleti eredmény kategóriája...
azért ide, mert ez a működés velejárója
itt most legyen ez egy tárgyi eszköz...
...ezek mérglegben, eredménykimutatásben, költségnem kimutatásban vannak...

példa: 100 értékű tárgyi eszköz káreseménye, kapot ttérítés 80
1. a tárgyi eszköz értéke csökken
==> ekm: egyéb ráfordítás kategóriában csökkenés
2. mérleg: pénzkövetelés +80
2. eredménykimutatás: egyéb bevételek +80

3. eredménykimutatás: Eredmény átvezetése: +20
MSZE -20


Pénzfolyamatrok kezelése


újraterm, folyamat pénzmozgásai

reálfolyamatokhoz kötődő:
- alaptevékenység miatt
eszköz besdzerzésből
készlet, TE, oimmat. jószág ... értékesítéséből
- ...

reálfolyamatokhoz NEM kötődő:
- jovedelemszerzési céllal
kamat, osztalék, árfolyamnyereség...
- finanszírozási céllal
hotel, kölcsön, ... flvétele: nem pénztöbbletem van, hanem pénzhiányom...

pénzt szerezni alapvetőően a tulakoktól szoktunk... ezzel később..
másik lehetőség a hitelezők...
hitelt hitelintézetet ad, kölcsönt más vállalkozás
==>
ez érinti:
bef. pénzügyi ráfordítások eszközök
értékpapírok, pénzeszközök
aktív időbeli elhatárolás
Forrásoknál:
Rövid és Hosszú lejáratú....

Pénzügyi eszközök sajátosságai

alapvető mozgásaik, mit érint...
ez felsorolás....

tartós rászesedések
beszerzés:
- részesedés vagy értékpapírok ++ vételáron!
- banmkbetét -- (vagy kötelezettség ++)

tartós rászesedések és forgatási célú részesedések
kapott osztalék:
- bankbetét ++
- ppénzügyi bevételek ++

- járó osztalék: aktív időbeli elhatárolás (átjövő bevételek) ++; Pü bevételek ++
aktív időbeli elhatárolás, mert jár nekem még az előző évről.. ha egyszercsak akpok 100k forintot osztalékként, akkor pü bevétel..
ha már tárgyében tudom előre, hogy fizetni fog, akkor elahtároljuk...

egyéb tartós érétkpapírok és forgatási célú egyéb értékpapírok
kapott kamat:
- bankbetét ++;
- pénzügyi ráfordítások bevételek ++

járó kamat:
- aktív időbeli elhatárolás ++
- pénzügyi ráfordítások bevételek ++
pl. kapok 10 kamatot, és jár még 10 jövőre emiatt, akkor a másik tizet elhatárolom

forgatási célú egyéb értékpapírok
érétkesítés:
- bankbretét ++ vagy követelés ++
- részesedés vagy értékpapírok --
- pénzügyi ráfordítások bevételek vagy pnzügyi ráfordítások


tartós követelések és egyéb követelések
tartós követelésem azzal szemben lehet, kainek kölcsönt nyútottam, illetve akinek mág odaadtam a pénzemet hosszú távra, például a bank
„beszerzés”? ahogyan hozzájutunk:
- tartós (egyéb) követelések ++
- bankbetét --; vagy pénztár --

kapott és járó kamat: mint egyéb tartós értékpapaírok
lesz itt megint aktív időbeli elhatárolás-m

átsorolás követelésnél (csak tartósnál!):
egyéb követelések ++
tartós követelések --
aktív időbeli elhatárolás-m lesz emgint...

átsorolás bankbetétnél (csak tartósnál!)
bankbetét ++
tartós követelés --
a a bankbetét felszabadul, át kell sorolni a mérleg összeállításakor dec. 31-én.

visszafizetés
bankbetét vagy pénztár ++
egyéb követelés --


Pénzeszközök, bankbetétek
kapott kamat
- bankbetét ++
- pénzügyi bevételek ++

járó kamat
ha nem írja jóvá a kamatot a bank...
- aktív időbeli elhatárolás (átjövő bevételek) ++ (mivel nem kapom meg most...)

lekötés
- bankbetét ++ vagy tartós követelések ++
- bankbetét --
- Pénzügyi bevételek ++ (mivel erre is jár)


Pénzüögyi kötelezettségek sajűátosságai

Hosszú illetve rövid lejáratra kapott kölcsön és hitel:
„beszerzés”
bankbetét ++ vagy kötelezettség --: ha hiteleszerződést kötök abankkal, és kiegyenlíti egy száll. tartozást...
hosszú lejáratra kapott (vagy rövid lej.) kölcsön és ihtel

fizetett kamat
- pénzügyi ráfordítások ráfordítások ++
- bankbetét --

fizetendő kamat
- pénzügyi ráfordítások ++
- átjövő ráfordítások (PIE) ++
az eredméynt csak meg terheljük, mert ezt az évet terheli

átsorolás (csak hosszú lejáratú nál)
- hosszú lejáratra kapott kölcsön és hitel --
- rövid leh, kölcsön és hitel

visszafizetés
hotel és kölcsön visszafizetése... akár rövid akár hosszú..
- rövid lejáratú kölcsön és hitel -- (már át van sorolva ide a hosszúből)
- bankbetét --


egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek
fizetendő osztalék:
- fizetendő osztalék (adózott eredmény -- !! ebből szedjük ezt le)
- egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek
- bankbetét --; pénztár

Pénzüögyi kötelezettségek sajűátosságai

Hosszú illetve rövid lejáratra kapott kölcsön és hitel:
„beszerzés”
bankbetét ++ vagy kötelezettség --: ha hiteleszerződést kötök abankkal, és kiegyenlíti egy száll. tartozást...
hosszú lejáratra kapott (vagy rövid lej.) kölcsön és ihtel

fizetett kamat
- pénzügyi ráfordítások ráfordítások ++
- bankbetét --

fizetendő kamat
- pénzügyi ráfordítások ++
- átjövő ráfordítások (PIE) ++
az eredméynt csak meg terheljük, mert ezt az évet terheli

átsorolás (csak hosszú lejáratú nál)
- hosszú lejáratra kapott kölcsön és hitel --
- rövid leh, kölcsön és hitel

visszafizetés
hotel és kölcsön visszafizetése... akár rövid akár hosszú..
- rövid lejáratú kölcsön és hitel -- (már át van sorolva ide a hosszúből)
- bankbetét --


egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek
fizetendő osztalék:
- fizetendő osztalék (adózott eredmény -- !! ebből szedjük ezt le)
- egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek
- bankbetét --; pénztár --

Pénzügyi kötelezettségek sajűátosságai


Hosszú illetve rövid lejáratra kapott kölcsön és hitel:

„beszerzés”
bankbetét ++ vagy kötelezettség --: ha hiteleszerződést kötök abankkal, és kiegyenlíti egy száll. tartozást...
hosszú lejáratra kapott (vagy rövid lej.) kölcsön és ihtel

fizetett kamat
- pénzügyi ráfordítások ráfordítások ++
- bankbetét --

fizetendő kamat
- pénzügyi ráfordítások ++
- átjövő ráfordítások (PIE) ++
az eredméynt csak meg terheljük, mert ezt az évet terheli

átsorolás (csak hosszú lejáratú nál)
- hosszú lejáratra kapott kölcsön és hitel --
- rövid leh, kölcsön és hitel

visszafizetés
hotel és kölcsön visszafizetése... akár rövid akár hosszú..
- rövid lejáratú kölcsön és hitel -- (már át van sorolva ide a hosszúből)
- bankbetét --


egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek
fizetendő osztalék:
- fizetendő osztalék (adózott eredmény -- !! ebből szedjük ezt le)
- egyéb személyekkel szembeni kötelezettségek
- bankbetét --; pénztár --


„ugye hozzám jön szemináriumra? megkínzom”
„pedig most az egyszer magyarázam!!”
„ezt magyarázta? őrület. de akkor is megkínzom.”

Rendkívüli eredmény


„nem vállalkozási tevékenység”

térítés nélküli eszköz átadás-átvétel...
- pénzeszköz átadás/átvétel
apportálás más vállalkozásba
elengedett követelés

nem kapcsolható össze a vállalkozás nyereségszerzési filozófiájával


RRendkívüli eredmény ekzelése

apportba adás
100 érétkű tárgyi egszköz 120ért
1. TE -100
1. eredménykimutatás: rendíkbüli ráfordítások +100
2. eszközök részesedés +120
2. eszk. egyéb követelés +24 (ÁFA)
2. állammal szembeni kötel +24 (ÁFA)
apportba vétel:
1. tárgyi eszköz +120
1. jegyzett de még be nem fizetett tőke +120
2. egyéb követelés +24
2. egyéb szem. szembeni kötelezettség: 24

eszközök: Elengedett követelés

1. követelés -1001. eredménykimutatás: Rendkívüli ráfordítás: -100