További jegyzetek itt!

Forgalmi eljárásra épülő eredménykimutatás

1. ktg.csoportosítások

2. Elszámolhatóság módja szerint: Közvetlen és közvetett költségek...

2.1. közvetlen költség

2.2. közvetett költség

3. Mivé válik?

4. Forgalmi eljárásra épülő eredménykimutatás

5. Erőforrás felhasználások és az eredmény kezelése

6. Kombinált ktg.elszámolás és az eredmény átvezetése

7. ekm páélda:

8. még egy ekm példa...


1. költségcsoportosítások

2. Elszámolhatóság módja szerint: Közvetlen és közvetett költségek...

2.1. közvetlen költség

2.2. közvetett költség

3. Mivé válik?

4. Forgalmi eljárásra épülő eredménykimutatás

5. Erőforrás felhasználások és az eredmény kezelése

6. Kombinált költségelszámolás és az eredmény átvezetése

7. eredménykimutatás páélda:

8. még egy eredménykimutatás példa...


11-kor lesz eredmény jövő kedden a honlapon a zinterneten
holnapi szemináriumok elmaradnak (mert csütörtökön 16 szeminárium maradna el, sajnos.)

vagyoni helyzet: mérleg
jövedelmi helyzet: eredménykimutatás + költségelszámolás... (ebből eddig az összköltség alapút ismerjük)
befejezetlen termelés -- ==> ktgkim. ktg átvezetés
beftlen term. + ==> költségek

költségcsoportosítások

termelő tevékenység: elszámolhatóság módja szerint...

szolgáltató szektor: megjelenési forma szerint


költségviselő, költséghely...

Elszámolhatóság módja szerint: Közvetlen és közvetett költségek...


közvetlen költség

tudjuk, hogy mit terhel, milyen mértékben

fogom az anyagot és kiviszem a raktárból, és már tudom, hogy mire fogom felhasználni...
(F28)

==> költségviselő


közvetett költség

nem tudom mit terhel, de tudom, hogy hol merült fel...
pl. vállalkozás vezetőjének fizetése...
ez bér...
de nem tudjuk, melyik terméket terheljük meg az ő bérével...

==> költséghely:
- üzemek (a marketing is ez... a raktár is (felmerülnek költségek... van targoncaás, polc ami amortizálódik...))
- vállalat: központi irányítás... ez csak a nagy fejhez pakolható... például a könyvvizsgáló díja.

Mivé válik?


termék ==>
vagy elkészül, vagy nem...

vannak nem teermékhez kötődő költségek...

vannak olyan üzemek, amelyek azért vannak, hogy a többi üzemet segítsék.
például takarító részleg
egyik üzemben takarított 3 órát, másikban ötöt... ==> így osztjuk fel...
vagy van egy kazánház, javítórészleg...

==> elosztjuk ==> megvan a főüzemek összes költsége...

aztán gondolkodok...
első körben nem tudom termékhez kapcsolni a kölségeket...
de aztán: 40 órát ment a gép, 20 órán át termeltem ott az A terméket...
==> a géphez kapcsolódó költségeket 50%-ban rásrófolhatjuk az A termékre

==> közvetlen költségek lesznek.. abból meg lesz (3.)
STK (saját termelésű készlet),
SEE (saját előállítású eszköz...)...


no de a közvetett költségek, amelyeket nem tudok megosztani pl. termékek között, az továbbra is terhelni fogja az eredményt


4. esemény ==> megnézzük mi köthető termékhez... ami nem köhető ahhoz, azt megpróbáljuk besorolni mutatók alapján (2.)... a maradék terheli az eredményt...==> időköltség


szlgáltatás: ha egyből elkészül, terheli az eredményt...
ha időszak végén még nem fejeződött be a szolgáltatás, akkor beleteszem a befejezetlen termelésbe...
költség ==> költségteher, költségviselő...
költséghelyeket megpróbáljuk leosztani egymás közt...
majd a főtevékenységek költségét hozzákapcosljuk az elállított termékekhez (2.)
az előállítottat raktárra vesszük (3)
a maradékkal megterheljük az eredmént... (4)
fennmaradt a szolgáltatás...


Forgalmi eljárásra épülő eredménykimutatás

Forgalmazás (rtékesítés) eredménye==>
- értékesítés hozamai
- érétkesítés ráfordításai

hozam ==> ráfordítás

{ üzemi-üzleti
pénzügyi
rendkívüli
} hozam ==> ráfordítás


készletérétkesítésből, szolgáltatásnyújtásból adódó eredmény...

[készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás]
értékesített vásárolt készlet és szolgáltatás bevétele...
==> érétkesített vásárolt készlet, szolgáltatás ráfordítása...

értékesített saját előállítású készlet és szolgáltatás bevétele...
==> érétkesített saját előállítású készlet, szolgáltatás ráfordítása...

(ráfordításokhoz még: + eredményt terhelő költségek)

most csak az értékesített termékek ráfordításait és bevételeit nézzüküzemi-üzleti hotamok = értékesítés nettó árbevétele
érétkesített vásárolt készlet, szolgáltatás ráfordítása... = ELÁBÉ
érétkesített saját előállítású készlet, szolgáltatás ráfordítása... = értékesített saját teljesítmények bekerülési értéke

+ eredményt terhelő költségek = értékesítés közvetett réfordításai...

a maradék az értékesítés közvetlen ráfordításai


{STK; Szolgáltatás} ==> Értékesített sajét teljesítmények bekerülési értéke


értékesítés közvetett ráfordításai...==>
- ért. ktge
- igazgatás ktge (ide a vállalati költség..)
- egyéb általános költség (ide kerül az üzemi költség)

[7. előadásdia...]

Erőforrás felhasználások és az eredmény kezelése


1. különféle eszközök --; ktghelyek és ktgviselők ++, kötelezettsségek ++
2. elosztás költséghelyek között...
3: STK
4. eredmény terhére (MSZE) átvezetjük az időköltséget
5. értékesítéskor fogja csak terhelni az MSZE-t az STK...


de persze mindennek ban egy hibája...
no mi lesz jövőre a befejezetlen...
0.: ha valami nem készült el az előző időszakban, akkor ...
a forgalmi eljárásnak van egy... nem minősítem, úgyhogy lépése... hogy:
előző időszakot terhelő költséget beviszem újra a ktgkimutatásba...
a nyitó befejezetlen termelést visszükbe a költségviselő - költséghely kimutatásba...


engem az érdekel, mekkora értéket dolgoztunk meg ebben az évben...


Kombinált költségelszámolás és az eredmény átvezetése

(9. dia...)

lényege:
eszköz --; kötelezettségek ++; ktgviselők és ktghelyek ++
bemutatjuk költségnemként... és hogy ne duplán könyveljük le, beírjuk az ellenérétkét a költségnem ellenszámlába...
ktgnemek++; költségnem „ellenszámla” --
ez zárt rendszer...
PIE anyagktg-t növeljük ==> ellenpárja a ktgnem ellenszámla lesz...eredménykimutatás páélda:


termelés 10db, értékesítés 8db, öntkg. 100ft/db
eladási ár 150/db

==> összktg eljárásra épülő eredménykimutatás....

ért. net. átrbev 8*150=1200
+STK ÁV = 2*100=200

termelés költsége 10*100=1000

==> EREDMÉNY = 400


forgalmi elj.-ra épülőeredménykimutatás...
ÉNÁ: 8*150 = 1200
értékesített saját teljesítmények bekerülési értéke 8*100=800
==> Eredmény: 400
a maradék ugyanaz...
a 3-4-5. lépések abszolút nem érintik már... oda fel csak a

még egy eredménykimutatás példa...

termelés 8db, érétkesítés 10 db, önktg 100 ft/db, eladás 150/db

összköltség eljárásra épülkő:
ért. nettó árbev: 100*150 = 1500
- STK ÁV: 2*100=200
termelés költség-e: 8*100=800
==> EREDMÉNY 500

Forgalmi eljárásra épülő eredménykimutatás:
ÉNÁ = 10*150
éerékesített saját teljesítmények bekerülési értéke:
10*100=1000

==> eredmény = 500


feladat:

ktgviselő, -hely kim:
1) költségnövekedés oszlop:
I term temrelési ktg-e
1a) +4300
II. term:
1a) +4800
A üzem ktgei:
1a) 2600
B üzem: 1a) 1000
központi irányítás költségei:
1a) 5300


ennek tövbbb a párja:
munkabértartozás, járuléktartozás...
az utolsó oszlopnak keressük meg apárját...

kieg. infókból:
Eszközök:
1a) Anyagok -7000
Források:
1a) SZállítók +840
1a) Eszközök: egyéb köv. állam: +140
1a) Szállítók +900 (750+ áfa)
1a) állammal szemben köv: +150
1a) bankbetét -50
1a) Forrás: munkavállókkal tartozás: 6400
1a) Forrás: állammal szembeni rövid lej. köt.: +2370
1a) amortizáció: 300+280+ 150
1b) járulékelszám: állammal szembeni köt. +3000
1b) munkavállalókkal szembeni köt -3000

előzőt terhelt valmai, de nem érkezett meg ==> PIE volt...
most érkezett meg, tehát most feloldjuk, jól...
2a) PIE -100
A üzem ktgei: -100

2b) hulladékmegtérülés: az eselék még felhasználható
anyag +150
I termék term. ktgw -100
II. termék term. ktge -50

2c) központi irányítás költségei +200
2c) PIE +200

3) feloszthatjuk A üzem gépköltségét egyik és másik termékre...
3a) A üzem ktgei: -1250
I termék ktge +500
II. termék költsége: +750
3b) B üzem ktgei -1000 [B üzem ktgeit 50-50 százalékban oszthatjuk fel]
I termék +500
II. termék +500

4a) ebből elkészült 500
==> Eszköz ==> Késztermék +5000
Befejezetlen termelés +200
ez összesen 5200
ezt e ktgviselő-költséghely kimutatásban:
4b) termelési költségek átvezetése -5200
4b) közvetett kltgek átvezetése -6000

ezelet átvisszük: beftlen termelés 500
késztermékek +5500


eladjuk késztermékek 70%át...
késztermék ==> eredménykimutatás...
5a) eredménykimutatás élrt. saját teljesítmények bekerülési értéke... -3500
5a) késztermlj -3500
5b) ért nettó árben: +6000
áfa: +1200
vevők +7200

5c( ért. saját telj, bekerülési értéke... -5000
késztermék -5000

5d) ért, ent. árbev...

........
5e) eladunk műszaki gépet
==> -100
egyéb ráf eredménycsökk: -100
egyébbevétel: eredmény növ: 300
5f) áfatart: állam +60
5f) vevők +360


6a) áruk +800
egyéb köv, állam +160
szállítók +960
6b) áruk -400
elábé -400

6c ) vevők +900
állam köt + 150
ért net. árbev.: +750

A üzem ktgei: maradt 1250
B üzemet teljesen felosztottuk...
központo irányítás általános költségei: 5500
összesen 17950

átvezetés: közvetett költségek átvezetése -6750

igazgatási költség mint ráfordítás: -6750

8)
adózott eredmény átvezetsée -300
MSZE +300