További jegyzetek itt!

Zárthelyi mintafeladat

1. Anyag:

2. t. feladat

3. 2. feladat...

4. 3. feladat

4.1. a)

4.2. b)

4.3. c)


1. Anyag:

2. t. feladat

3. 2. feladat...

4. 3. feladat

4.1. a)

4.2. b)

4.3. c)


Anyag:

példatár 7-55. oldal;
76-81 oldal
1226-129 oldal
F15-F21 - ez a példatár fügelékrésze

Mivel nincsen könyv, Lukács tanárúr mégis felteszi hosszas vívódás után az anyagot a netre...

kb. 30% elmélet, 70% gyakorlat lesz


t. feladat

a)
(200000 - 20000)*0.2 = 36000
==> 'b' válasz

b) fizetendő áfa: értékesítéskor keletkezik
180e + áfáért értékesítettem ==>
(180000 - 18000)*0.2 = 32400
(annak is visszaküldték 10%-át...)
==> E

c) realizált eredmény
csak értékesítésnél keletkezik,
100000 értékűt adtam el, de visszaküldték... 90e értékű tehát...
==>
(180e - 18e) - (100e - 10e) = 72e
bevétel - ráfordítás = eremdmény

2. feladat...

... néhány dolog csukklóból kell jöjjön...

1) van egy ingatlanértékünk..
vagyoni elemek:
XII 1 , bef eszk - tárgyi -ingatlan 1000
műszaki +150
bef pü eszk 250

muknáltatói köt.. munkabértartozás 1150

adótartozás: 140 (rövid lej. köt. állammal szemben) - majd
bankbetét: forgóeszköz - pénzeszköz 2300

150 rövid lej. hitel...
jegyzett tőke 3100 a helyére

szállítókkal szemb. köt... rövid lej...

anyag: eszköz, forgó, készlet, anyagok... 350
vevők: 400
pénztár 40
járulék kötelezettség: állammal szembeni... 60, de van állammal szemben másik 140em, tehát: állammal szemben 200

PIE 200

==> összegezzük szépen a nagy csoportokba...


1. gazd. esemény:
pénzfelvétel: 500eFt bankszámláról,majd munkavállalóknak bértartozás
==>
1a) bankbetét -500
1a) pénztár +500

kifizet munkaváll.-nak
1b) pénztár -500
1b) bumnkaváll. köt -500

1c) maradék átutalássa.
1cÖ) bankbetét -650
1c) munkavállalókkal szembeni tartozás -650

2. gazd. esmeény... árukészletet érétkesít
==>
2a) eszköözk ==> áruk -1500
2a) eredménkimutatás => eladott áruk beszerzési értéke -1500 (az elábé növekedett, de az eredmény csökken...)

2b) eladom 2000+ áfáért
==>
2b) pénztár +2400
2b) érétkesítés nettó árbevétele +2000
2b) állammal szemben: +400

2c) befizetjük bankba
pénztár -2400
bankbetét +2400

3) az első törlesztés 3. év első napján esedékes...


4) anyagot vettünk ==>
4) anyag +500
4) egyéb köv ==> állam mert visszaigénylem az áfát... +100
4) szállítók +600
közvetlenül bankszámláról nem könyvelünk..
- értékpapírvásárlás: bankon keresztül rendezzük
- bankktg.: szintén...
==> ezek nem a szállítókon mennek keresztül..

5) tárgyi eszköz ért... ===> érétke csökken:
5a) műszaki gép -70
5a) ekm. ==> egyéb ráfordítások -70
5b) állammal szemben köt. +20
5b) ekm ==> egyéb bevételek +100

6)
állammal szembeni kötelezettség... viszont az előző időszakit utaljuk... ==> az előző, bizonyos 200eFt-t utaljuk...
6) F ==> állammal szembeni köt -200
6) E; bankbetét -200

7) értékesítési céllal ==> áru lesz a dolog
==>
7) E: áruk +950
7) egyéb köv., állammal szembeni: +190
7) F: szállítók +1140

8) előző időszaki számla érkezik ==> visszamegyünk az előző időszakba
ktg.növekedésként, pIE-ként könybveltük
ugyanonna forgatjuk vissza...
8a) szállítók 240
8a) állammal szembeni köv: +40
8a) ktg.nem kimutatás: anyagktg. +200
8b) -200
8b) F: PIE: -200 - gyk feloldjuk az időbeli elhatárolást..

9) bank leemelte számlájáról ==>
F: hitelek -150
E: bankbetét -150

10) megérkezik a számla ==> van szállítóval szembeni kötelezettségem - ez nem 1000eFt, hanem 600 legyen a példával ellentében...
az áfája pedig egyéb köv. az állammal szemben...
10a) egyéb köv. állam +240
10a) szállítók +1440
10a) Ktgnam kim. : igbevett szolg: 1200
viszont a kövektező időszakot terheli //>
ktgeinket csökkentjük:
10b) igbevett szolg ktg.e -600
10b) AIE +600

11)
- tárgyi ezsköz keletkezik, de még nem helyeztük üzembe ==>
11) beruh. +7000
11) egyéb köv, állam: 1400 () áfa-visszaig...
11) szállítók 8400
senki nem mondja, h üzembe helyezzük ==> nemis fogl. vele

12) pénzhez smmi köze... egyik kötelezettségből mások lesz..
hosszú lej. nő: 8400
száll csökken: 8400

13)
13a) knk: bérktg: +1800

munkavállalókat szembeni köt: +1800
13b) munkaváll. szembeni: -500 (járulék)
13b állammal szemben tart: +500
13c) bérj. mint ktg 720
13c) állammal szember +720

14)
E: anyagok -450
knk.: anyagktg.: 450

14) ingatlanok -100
14) mászíki gépek -50

15) nem felt. nyújt be a bank számlát, ==> nem futtatjuk kerezstül a szállítókon... közvetlenül lehúzuk a bankbetétől
15) E: bankbetét -10
15) knk.: igbevett szolg. ktg.e +10
a bankköltség tárgyi adómentes!!!

16)
16) E: vevők kel szembeni köv: +10200
16) F: állammal szembeni áfatart. 1700
16) ekm. ==> értékesítés nettó árbevétele +8500

17) áfabevallás: összes állammal szembeni fzetési köt., illetve levonásuk...
node az áfát két ehylen tartjuk nyilván...
... összesen mennyi áfakövetelés,
áfatartozás...
követelés: 1970
áfa köt. 2120 (ot tnem csak áfafiz. köt. van a rubrikában, járulék is, meg ilyenek....)
mivel követelés kisebb, átvezetjük kötelezettsgek közé
==>
17) E: egyéb köv, - állammal szemben: -1970
17) F: állammal szembeni tart.: -1970

18) nem merült fel ktg., de ezt az időszakot terheli...
18) knk anyagktg: 70 (víz és villany)
18) knk. igbevett szolg. +450
18) F: PIE +520 (nem most fizetjük, de ezt terheli...)
ezek áfátlanok, és nem is fogl. vele az időbeli elhatárolásnál...

19) erőforrásokat mindig elszámoljuk za időszak közben... átvezetjük majd az eredmény terhére... van egy produktumunk, ami befejezetlen termelés...
==>
19) E: beruházások: 200
19) befejezetlen termelés 1020
19) ekm.: saját term. készletek álloményváltozása +1020
19) ekm.: saját előáll. eszküzük aktivált értéke +200

20) ktg. átvezetése az eredmény terhére /ezek tárgyidőszak oszlopba!/
knk.:
anyagktg 520
igbszolg 1060
anyagj ktg 1580
bérktg 1800
bérjár. 720
szem jell ktg 2520
écsökk leírás ktg. 150
időszakot terhelő ktg 4250

==> ktg. átvezetése sorba: -4250

20) ekm:
anyagktg mint ráf 520
igbnszolg 1060
bérktg mint ráf. 1800
bérjár. mint ráf 720
ácsökk leírás ktg 150

21)
ekm: adók
21a) adóráfordítások -1000
F: űllammal szembeni köv: -100
21) mennyi az eredmény? összeadjuk..
6000 adózás előtit eredmény
adózótt eredmény 5000
nincs osztalék ==>
MSZ: 5000

[
ért. net. árbev 10500
saját term készl áll. vált. 1020
...
]

ereménykimutatás: eredmény átvezetése
21b) ekm: eredmény átvezetése - 5000
tárgyidőszak oszlopot kitöltjük...


a mérlegfőösszeg 25310

3. feladat

a)

1. egyéb ráf...
2. ezis cska egyéb lehet...
3) anyagjell ráfordítás...
4. ért. nettó árbevétele...
5. szintén, mert analóg...
6) ez is anyagjell. ráfordízás... hiába tpovábbszámlázott szolg...

b)

1. befektetett pü. eszköz...
2. saját tőke...
3. immat javak...egy éven belül avgy azon túl haszn. szftver?!?! ezzel még nem terheltek minket..
4. követelés (mert a vevőmnek számláztam...)
5) rövid lejáratú az ilyen ==> rövid lej. kötelezettség...
6) ez meg immateriális...

c)


1.) a
b a tárgyi eszköz... az anyagot felhasználásra vásárlom...

2) a: időPONTra vonatkoztatva mutatja..
b) JÓ
c) mennyiségrő szó se colt...
... az e azért nem jó, mert van.

3) d) ez előfordulhat.. => jó