További jegyzetek itt!

Összköltség típusú eredménykimutatás

1. Költség - kiadás - ráfordítás

1.1. Viszonyuk egymáshoz:

2. Eredménykategóriák:

3. Realizált eredmény - eredmény kategóriák

4. eredmény kezelése

5. Eredménykimutatás fogalma

6. Eredméynkimutatás fajtái

6.1. Formai szempontból

6.2. Tartalmi szempontból

7. Összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás

7.1. ==>

8. Erdedménykimutatás: példa

8.1. következő időszak:

9. Mintafeladat kidolgozása:


1. Költség - kiadás - ráfordítás

1.1. Viszonyuk egymáshoz:

2. Eredménykategóriák:

3. Realizált eredmény - eredmény kategóriák

4. eredmény kezelése

5. Eredménykimutatás fogalma

6. Eredméynkimutatás fajtái

6.1. Formai szempontból

6.2. Tartalmi szempontból

7. Összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás

7.1. ==>

8. Erdedménykimutatás: példa

8.1. következő időszak:

9. Mintafeladat kidolgozása:


Költség - kiadás - ráfordítás

- Költség: felhasznált erőforrások érétke pénzben kifejezve

- Kiadás: olyan is, ami nem lesz ktg., pl. kölcsön nyújtása... Viszont minden ktg. előbb-utóbb kiadás lesz

- Ráfordítás?
adott időszak hozamainak elérése érdeklben bekövetkezett eszkoz csökkenésének és kötelezettség növekedésének értéke

Hozam (egyzsreűsített): a kiáramoltatott eszközök ellenértéke


Viszonyuk egymáshoz:

minden ktg.-ből előbb-utóbb kiadás és ráfordítás lesz...

A kiadás viszont lehet ráfordítás...

Eredménykategóriák:

[FÓLIA3]

attól realizálódik, hogy érétkesítettük: piac elfogadta, igen, ér ennyit

pü. realizált: nem elég, hogy kibocsátásra került (megmérte a piac), de be is folyt a pénz


megtermelt eredménynél a hozam: a várható ellenérték
realizált eredménynél az ellenértéke
pü. is realizált eredménynél: befolyt ellenérték

megtermelt eredményél a ráfordítás: bekerülési érték
realizáltnál: bekerülési érték
pü. is realizált eredmény: értékesített és befolyt termék, teljes bekerülési értéke


Realizált eredmény - eredmény kategóriák

vállaalt ==> eredmény
- alaptevékenységből: üzleti tevékenység
- pü.i tevékenység eredménye
==> szokásos tevékenység eredménye

rendkívüli tevékenység eredménye: pl. ellenszolg nélkül eszköz kölcsönzése ==> váll. idegen ==> rendkíüli eredmény (veszteség)


eredmény kezelése

mostantól nem csak befejezetlen termelés nem lesz, de MSZE sem:
eredmény-kimutatás lesz belőle

Eredménykimutatás fogalma


olyan számviteli okmány, amely
- egy adott idpszakra vonatkozóan
- meghatározott szerkezetben
- összevontan tartalmazza az adatokat
- pénzértékben tartalmazza
- a vállalkozások hozamait
- ráfordításait
- ezek különbségeként képződő eredményt

Eredméynkimutatás fajtái

Formai szempontból

fokozatos, lépcsőzetes:

Nevételek
-Ráfordítások
=
Eredmény

mérlegszerű:

Ráfordítások; Nyereség | Bevételek, veszteség

soros \b
ráfordítások | bevételek | nyereség

Tartalmi szempontból

a termelés össze ktg.ét belerakom, és a termelés összes hozamát is

összktg. eljárásra épülő
értékesítés hozamai
+- aktivált saját teljesítmények
- termelési ktg.ek
=
Eredmény

Összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás


Termelés eredménye ==>
- termelés hozamai
- termelés ráfordításai

termelés hozamai:
- üzemi-üzleti hozamok
- pü.i hozamok
rendkívüli hozamok


==>
===>
==>
Termelés ráfordításai:
s/hozam/ráfordítás/g


üzemi-üzleti eredmény ==>
- üzemi üzleti (hozamok/ráfordítások)


ráfordítás:
- értékesített vásárolt készlet, szolgáltatás ráfordítása

==>
hozam:
értélesített, vásárolt készlet és szolgáltatás bevétele


ráfordítás:
megtermelt saját előállítású készlet, szolgáltatás ráfordítása

==>
üzemi-üzeleti hozamok
értékesített saját előállítású készle és szolgáltatás ráfordítása

Termelés !== Értékesítés
==>

+- STK
+ SEEAÉ
(aktivált saját teljesítmények értéke)


==>

[KERET]
Eladott áruk bekerülésui értéke: ELÁBÉ
értékesített vásárolt késztermékek ráfordításai

eladott, közvetített szolgáltatás
[\KERET]

[KERET]
költésgnemek
[\KERET]

hozamok:

[KERET]
értékesítés nettó árbevétele:
értékesítések ből származó hozamok
[/KERET]

[KERET]
aktivált saját teljesítményke értéke
[/KERET]anyagktg.
igénybevett szolgáltatások
ELÁBÉ
Eladott közvetlen szolgáltatás
==>
Anyagjellegű ráfordítások

bérktg.
személyi jellegű kifizetések
bérjárulékok
==>
Személyjellegű ráfordítások\b

értékcsökkenési leírás


tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek és ráforítások; kapott és fizetett bírságok; kötbérek, késedelmi kamatok

Erdedménykimutatás: példa

termelés 10 db
érétkesítés 8db
önktg. 100 Ft/db
eladási ár 150 Ft/db

összktg. eljárásra épülő eredménykimutatás

értékeítés net. árbevétele: 8×150=1200
+ STK ÁV 2×100 = 200

temrelés ktg.e:
10×100=1000
Eredmény: 400


következő időszak:

termelés 8db
értékesítés 10 db
önktg. 100Ft/db
eladási ár 150 Ft/db
értékesítés nettó árbevétele: 10×150 = 1500
-STK ÁV 2×100=200

termelés ktg.e 8×100=800
Eredmény: 500

Mintafeladat kidolgozása:

10) Vevők 3600
10) er4edmkim. - ért. net. árbev - növekedés 10) 3000
10) Állammal szemben köt. 600

11) i. ez, csak 2160; 1800; 360

12a) áruk + 800
12a) szállítók +960
12b) áruk -400
12b) Eladott áruk beszerzési értéke: -400

13) létrehoztunk valamit, ennek egy részét kibocsátottuk, a maradék raktárra került... ==>
ekm. ==> STKÁV +500

14) ktg.nem kimutatás --> ktg. átvezetés -2155
14) eredménykimutatás: szépen darabonként:
anyagktg mint ráf.: +110
igbevett szolg, mint ráf.: +425
bérktg. mint ráf.: +1000
személyi jell. kifizetés, mint ráf.: 40
bérjárulék, mint ráf.: +480
ÉCS LEÍRÁS, mint ráfordítás: 140

==>
15) ezt átvezetjük az MSZE-be:
szummázzuk, eredmény átvezetése...
csökkenése: -2445... ezt átrakjuk az MSZE-be.