További jegyzetek itt!

ÁFA-elszámolás; Számviteli bizonylatok; Beáramlások és erőforrás-felhasználások

1. Áfa:

1.1. ... helyi adókulcsok

2. adószámízás történhget

3. Áfa-bevallás enyújtásának időpontjai

4. Bizonylat, bizonylatok fajtási...

4.1. Bizonylat fajtái

5. Bizonylattal szembeni formi és tartalmi követelmények

6. Bizonylat útja

7. beáramlások ketelése a változásmérlegben

7.1. Vagyoni elem Beáramlása

7.1.1. Beáramlások és erőforrás-felhasználások kezelése a változásmérlegben

7.2. Átsorolás

7.3. Felhaszunálás

8. Munkaerővel kapcsolatos elszámolások

9. Befejezetlen termelés év végi rendezése a ¤Jelenglei ismereti szintünkön¤


1. Áfa:

1.1. ... helyi adókulcsok

2. adószámízás történhget

3. Áfa-bevallás enyújtásának időpontjai

4. Bizonylat, bizonylatok fajtási...

4.1. Bizonylat fajtái

5. Bizonylattal szembeni formi és tartalmi követelmények

6. Bizonylat útja

7. beáramlások ketelése a változásmérlegben

7.1. Vagyoni elem Beáramlása

7.1.1. Beáramlások és erőforrás-felhasználások kezelése a változásmérlegben

7.2. Átsorolás

7.3. Felhaszunálás

8. Munkaerővel kapcsolatos elszámolások

9. Befejezetlen termelés év végi rendezése a ¤Jelenglei ismereti szintünkön¤


1 Ismétlés
aktív-passzív csere: eszköz/forrás oldalon nő és csökken...

Áfa:

adóköteles
- belföldön értékesített tremék és import

... helyi adókulcsok

- 20% :
készpénzes számla esetén az áfát úgy kapjuk meg, hogy a bruttó, áfás összeget
szorozni kell 16.67%-kal vagy
osztani kell 6-tal

- mentes

adószámízás történhget


direkt (csak a hozzáadott érték adózik)

indirekt(levonásos módszerrel)

+érétkesítések adóka (fizetendő áfa( - beszerzések adója (

áfaköteles:
zártkörű lízing
bizomány
apportba adás
térítés nélküli átadás
kapott előlegek)


nem vonható le:
- nem gazd. tevékenységhez felhaszn. eszközbeszerzések
- tárgyi adomentes tevékenységhez felhaszn.
- személygépkocsi beszerzésekor és üzemeltetásáhez használt üzemanyag
- taxi, parkolás, úthaszn. díj
- élelmiszerek, italok, éttermi szuolgáltatások
- lakóingatlan építéséhez beszerzések


Áfa-bevallás enyújtásának időpontjai


tárgyévet megelőző évben elszámolandó adó vées szintre átszámított összege
- + és >1mft --> habi
- (-) vagy <1MFt negyedévente (negyedévet követő 20-án és elektronikusa)
- előjelfüggetlenül <250eFt és nincs közösségi adószám ==> évente (II. 15-ig elektronikusan vagy gépi adathordozón)


adóbevallás ezer forintban, ezer ft-ra kerekítve kell elkészíteni


Bizonylat, bizonylatok fajtási...

igazolja egy gazdasáogi esemény megtörténtét, mértékét, és jellemzőjét,
nyomtatott vagy elektronikus

Bizonylat fajtái


¤nyelve szerint¤:
- magyar
- idegen: le kell fordítani (és arra! jacuzzi != számítógép!)

¤keletekezásánek helye szerint¤:
- belső: pénztárbizonylat... ott thelyben írja alá az átvevő... cégnév, sorszám, mi az, milyen összeg, átvevő, adó... miegyéb
- külső: a céghez bejönnrk, mások javítják ki... ilyenek a bankkivonatok

¤kiállítás időpontja szerint¤:
- elsődleges: egy időben, a helyszínen keletkezik (alapbizonylatok)
- másodlagos: feldolgozás, összesítés során kel.

¤kezelésük módja szerint¤:
- szigorú számadású: pnzkezelési, érétkpapírok, számla
- egyszerű: átutalási mebízás, üzembehelyezési okmány

¤Előállítás módja szerint¤:
- kézi
- gépi
- elektronikus

¤Tartalma szerint¤:
- vagyonrészenkénti
- vegyes

Bizonylattal szembeni formi és tartalmi követelmények

- megnevezéls, sorszám, más azonosító

kiállító bgazd. megjelölése, címe

gazd. műveletet elrednelő személy v szervezet
szervezettől és a bizonylat jellegétől függő aláírásook (utalványozó, igazoló személy, az ellenőt, árvevő, befizető)

\hr

bizonylat kiállításának időpontja
gazd műveletet tartalmának leítrása, megj..
gazd művelet okozta változás menny, minősági, értékbeni adatai
kimikor hova könyvelte

Bizonylat útja


iktatás - ellnőrzés - könyvelés - pü. teljesítés - irattározás - megsemmisítés

¤irattározás¤:
adóhivatal 5 évig kérheti
számvitel 8 évig
beszámoló 10 évig

elektronikus adatoknál is... ==> nem csak az adatot kell megőrzni, hanem a szoftvert és a hardvert is


vannak irattárolásra és megsemmisítésre külön cégek

beáramlások ketelése a változásmérlegben


Vagyoni elem BeáramlásaImmateriális javak
Tárgyi eszközök...
- beszerzés, vásárlás; bel-vagy külföldről készpénzért (I. típus); hitelbe (III. típus)

Beáramlások és erőforrás-felhasználások kezelése a változásmérlegben


Vagyoni elem: a beáramlás egyben erőforrás \ifelhasználást\is jelent

igénybevett szolfáltatás

bel/külföldről készpénzért (I) vagy hitelbe (II):
\ubefejezetlen termelés\\u

Átsorolás

üzembehelyezés, használatba vétel
immat: nincs könyvelés
tárgyi eszköz: beruházásról átsorolás (I. típus)

készlez: nincs ilyen semény


Felhaszunálás

¤Immat & Tárgyi eszköz¤: amortizáció, terv szerinti értékcsökkenés
(100e alatt azonnal elszámolható. a magyar okos: „nincs ott bútor!!! laponként vttem, és én szereltem össze!”)
kivéve: föld, erdő, képzőművészeti alkotás
Időarányosan:
- lineáris (mindig ugyanannyi),
- degresszív (elsőre nagyon leírom, mert a népet még tudom hülyíteni., de csak rövid ideig...),
- progresszív: egyre jobban amortizálom
Teljesítményarányos: 500000 km után 0 érétkű kamion ==> 100e km-enként amortizálom mondjuk

¤Késletek¤: átlagáron, tényleges beszerzési áron (FIFO)


Munkaerővel kapcsolatos elszámolások

Vagyoni elem [a beáramlás egyben erőforrás \ifelhasználást\
is jelent]

\uMunkavállalóval szembeni tartozás\\u:
- munkaerő igénybevétel megelőzi a kifizetést (III. típus)
munkavállalót taerhelő adók, járulékok, befejezetlen termelés (IV. típus)
Bruttó bér: befejezetlen termelés;munkavállalót terhelő adók, járulékok: bef-tlen termelés (II. típus)


Befejezetlen termelés év végi rendezése a ¤Jelenglei ismereti szintünkön¤


Befejezetlen termelés ==>
- késztermék, produktum (I)
- MSZE (veszteség) (IV. típus)