További jegyzetek itt!

Pénzügyi helyzet elemzése (likviditási mérlegek és a Cash flow-kimutatás)

1. Elemzés számviteli adatok alapján

1.1. rendelkezésre álló infomrációk:

1.2. Elemzési területek

2. Likviditási helyzet vizsgálat

3. Likviditás vizsgálata: struktúra

3.1. Likviditásu vizsgálat módszerei

4. Likviditási mérleg

5. Négyfokozatú statikus likviditási mérleg

5.1. Jellemzők:

5.2. Finomítási lehetőségek...

6. Pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok

6.1. Likviditási ráták

6.1.1. Készpénz likviditási ráta

6.1.2. Likviditási gyorsráta

6.1.3. Likviditási ráta

6.1.4. pénzügyi erő mutató (nettó forgótőke)

6.1.5. Rövid lejáratú kötelezettségek fedezettsége

6.1.6. Befektetett ewszközök fedezettsége

6.1.7. Hosszú távú működédsbiztonsági mutató


A Cash flow - kimutatásról

1. A magyar szabályozás

2. Szabályozási szointek

2.1. elvárás:

3. Mérleg

4. CF kimutatás

5. CF kimutatás összeállítása

6. CF kimutatás részlkategóriái


Példa

1. CF kimutatás - direkt módszer: példa...


1. Elemzés számviteli adatok alapján

1.1. rendelkezésre álló infomrációk:

1.2. Elemzési területek

2. Likviditási helyzet vizsgálat

3. Likviditás vizsgálata: struktúra

3.1. Likviditásu vizsgálat módszerei

4. Likviditási mérleg

5. Négyfokozatú statikus likviditási mérleg

5.1. Jellemzők:

5.2. Finomítási lehetőségek...

6. Pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok

6.1. Likviditási ráták

6.1.1. Készpénz likviditási ráta

6.1.2. Likviditási gyorsráta

6.1.3. Likviditási ráta

6.1.4. pénzügyi erő mutató (nettó forgótőke)

6.1.5. Rövid lejáratú kötelezettségek fedezettsége

6.1.6. Befektetett ewszközök fedezettsége

6.1.7. Hosszú távú működédsbiztonsági mutató


A Cash flow - kimutatásról

1. A magyar szabályozás

2. Szabályozási szointek

2.1. elvárás:

3. Mérleg

4. Cash flow kimutatás

5. Cash flow kimutatás összeállítása

6. Cash flow kimutatás részlkategóriái


Példa

1. Cash flow kimutatás - direkt módszer: példa...


1 tartalom

olbzügyi helyzet elemézs módszerei
likviditási mérleg fogalma, fajtái
négyfokozatú statikus likviditási mérleg lényege és készítésének módszertwqnaa
pü. helyzetet jellemző mutatól
rövid áttelkintés a Cash flow-kimutatásról

Elemzés számviteli adatok alapján

rendelkezésre álló infomrációk:


Mérleg --> Mérlegelemzés...
a vagyon elemzésére csak kevés inót ad... nem elhet teljes mértékű elemzést adni vele...

Beszámoló: tartalmazza a mérleget... van benne mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet
mellkélet: ami nincs benne az előző kettőnen de fontos a vállalat megítélsée szempontjából..
==> mérlegelemzős tágabb értelemben..

a beszénmoló meg a mérleg alapvetően a külsősöknek nyújt infót..

==>
Belsősöknek
Számviteli rendszer:
- pénzügyi számviteli vetület
- vezetői sztámviteli vetület...

a pénzügyi száviteliből készül a külsősöknek adott infó...
a vezetői számvitelnek mások a módszerei...


Elemzési területek

- vagyoni helyzet: mérleg
. jövedelmi helyzet: eredménykimutatás
-. pü. helyzet: melllékelt
==> ezek vannak a külsősöknek...

Likviditási helyzet vizsgálat

(jó;rossz) likviditási helyzet =?= (nyereséges;veszteséges) vállalkozás?
előbbi nem egyértelmű....
ha sokat áérétkesít, még nem biztos, hogy befolyik a kintlevőség...

„Hozam” =?= Bevétel?
Kiadás =?= Költség =(?=Ráfordítás

No ez mind nagy marhaság ... „khm. mint az közismert”

Likviditás vizsgálata: struktúra

Alapfogalmak ==>
- Movilitás
- Esedékesség
- Likviditás

forrás mozgékonységa: milyen hamar egyenlítjük ki őket..
likviditás: az eszközök pénzzé válásának sebessége..

esedékesség: „források pénzelvivő ideje”


Likviditásu vizsgálat módszerei

Likviditási mérlegek készítlse és elemzése
  - statikus likviditási mérlegek:? múltból építkezik
    - Négyfokozatú
    - többfokozatú
  - dinamikus likviditási mérlegek: beépíti a jövőre vonatkozó információkat
    - Négyfokozatú
    - többfokozatú
  négyfokozatú: általános, elméleti... a többfokozatú attól függ., hogy a vállalkozás érdekhordozóit milyen időtartamok érdekelnek....
  pl lehet: 15fokzatú: első 10 fokozata a követekező 10 nap... aztán 3 kategória köv. három hétre, maradék az összes többi
  és egyéb aberrált kívánalmak
Mutatószámok képzése és értékelése

Likviditási mérleg

Fogalma:
olyan kétoldalú kimutatás, amely az eszközöket a mobilitás, a forrásokat a vissszafizetés esedékessége szerint csoportosítja és állítja szembe egymással

az eszköözk likviditás szerint belepakolbva, és annak megfelelő likviditáskategóriájú források

pl. 5napra esedéke seszköözk szamben 5napra esedékes forrásokkal...

Statikus likviditási mérleg\big
. a múltbó eredő pénzügyi hatásokat vetíti ki a jövőre
- a múltben megtörétnt esemélnyek alapján képződött eszköz és forrás állományokra, azaz a vagyonmérlegre épít---
- alapvető osztályozási ismérve a fokozatok száma...: négy vagy több...?

beépítjük a múltbeli infókat (pl. forgási sebesség), de a jelenlegi készelteket építem bele...

vagyonmérleg
Eszközök: legfelül azok, amelyek legtovább szolgálják a vállaalatot...
befektetett eszközök, forgóeszközök (készletek, értékpapírok, követelések, pénzeszközök...)

forrásoknál hasonló sorrend szerint a kötelezettségek... tőke, hosszú, rövid köt...


node bezzeg a likviditási mérlegnél...\big
éppen fordítva..
eszköz:
pénz - érétkpapírok - követelések - készletek - befektetett eszközök...
forrás:
rövid lejáratú kötelezettség - hosszú lejáratú - saját tőke

saját tőke: a vissza nem fizetendő...


Négyfokozatú statikus likviditási mérleg

I. Likvid eszközök
 szabadon felhasználható készpénz és számlapénz...
II. Mobil eszközök
 pénzformhoz igen közel álló (tőke és egyéb) követelések...
 „node holnap mennyi fog befolyni?” ==> belsősnek nem mond sokat. külsősöknek elég ennyit mondani
III. Mobilizálható eszközök
 alapvetően készletként megjelenő forgóeszközök
IV. Immobil eszközök: nem akarjuk, hogy megmozduljon...
 pénzre váltható, csak nem szeretnénk...
  - eszköz jellege miatt
   (pl. tárgyi eszközök, befektetett eszközök...)
  - gazdálkodásból eredően
   (elfekvő készlet... amit nem tudunk még értékesíteni...)
  - elszámolási technika miatt...
   (pl. lekötött eszközök...)
 
 
Források:
I. Azonnal esedékes kötelezettségek
 lejárt kötelezettségek (bármi lehet)
 „azonnal esedékes feladat, az, ami tegnap járt le...”
II. Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek
 általában éven belüli kötelezettségek
III. Később esedékes kötelezettségek
 általában éven túli kötelezettségek
IV. Vissza nem fozetendő források
 amíg a vállalkozás folytatni akarja és tiudja a tevékenységét, nem kell visszaadnia a tulajdonosnak
  - forrás jellege miatt
   pl. jegyzett tőke... tőketartalék...
  - gazdálkodásból eredően
   mérleg szerinti eredmény: ha kérte volna a tulaj, akkor azt már odaadtuk volna...
  - elszámolási technika miatt
   pl. halasztott bevételek...


kihagytuk: AIE, PIE, céltartalék..

Jellemzők:

- az eszköz és a forrás oldalon is 4 -4 fokozat...

Finomítási lehetőségek...

nincsenek benne az elhatárolások.. ==>

Eszköz oldalon:
- Aktív időbeli elhatárolás (alapvetően II és IV fokozat között...) ==>
  - bevétellel kapcoslatos... lekötöm a betétet decemberben, a kamat köv. évben fizetődik...
   ==> egyhavi kamatot számolunk el...
   
   van mérelegem, eredménykimutatásom...
   eredménykimutatás: PB: pénzügyi bevétel +100
   mérleg: AIE: +100, mert még nem kaptam meg...
   ez E II kategória...
  - ktg, ráfordítás...
   bérleti díj, a bérbevevőnél
   mérleg: források: szállítókkal szembeni kötelezettsélg... 100
   ktgnem kimutatás: igbevett szolgáltatás: +100 -20
   mérleg: AIE: (2 20
    szállítók: 100
   ez E IV kategória: sose lesz pénz belőle
- adott előlegek miati kiigazítások

\big Forrás oldalon: \big
- Passzív időbeli elhatárolás (alapvetően II és IV fokozat között...) ==>
  - könyvelő számlája
   PIE 100
   ktgk: igbevett szolg: 100
   ez F II kategória
  - bérleti díj (bérbeadó)
   mérleg: eszköz: vevők: 100
   forrás: PIE (2) 20
   eredménykimutatás: ért. net. árbev 100
    (2) -20
   ez a 20 csak technikai elszámolás miatt került oda... sose áramlik ki ==> F IV kategória
- céltartalék megbontása (alapvetően II és III fokozat között...)


==> finomított likviditási mérleg
I. Likvid eszközök
 szabadon felhasználható készpénz és számlapénz...
II. Mobil eszközök
 pénzformhoz igen közel álló (tőke és egyéb) követelések...
 „node holnap mennyi fog befolyni?” ==> belsősnek nem mond sokat. külsősöknek elég ennyit mondani
 bevételek AIE
III. Mobilizálható eszközök
 alapvetően készletként megjelenő forgóeszközök
IV. Immobil eszközök: nem akarjuk, hogy megmozduljon...
 pénzre váltható, csak nem szeretnénk...
  - eszköz jellege miatt
   (pl. tárgyi eszközök, befektetett eszközök...)
  - gazdálkodásból eredően
   (elfekvő készlet... amit nem tudunk még értékesíteni...)
  - elszámolási technika miatt...
   (pl. lekötött eszközök...)
  - ktg.ek, ráfordítások AIE
 
 
Források:
I. Azonnal esedékes kötelezettségek
 lejárt kötelezettségek (bármi lehet)
 „azonnal esedékes feladat, az, ami tegnap járt le...”
II. Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek
 általában éven belüli kötelezettségek
III. Később esedékes kötelezettségek
 általában éven túli kötelezettségek
IV. Vissza nem fozetendő források
 amíg a vállalkozás folytatni akarja és tiudja a tevékenységét, nem kell visszaadnia a tulajdonosnak
  - forrás jellege miatt
   pl. jegyzett tőke... tőketartalék...
  - gazdálkodásból eredően
   mérleg szerinti eredmény: ha kérte volna a tulaj, akkor azt már odaadtuk volna...
  - elszámolási technika miatt
   pl. halasztott bevételek...

Pénzügyi helyzetet jellemző mutatószámok

Likviditási ráták

Készpénz likviditási ráta

- likvid eszközök / rövid lejáratú kötelezettségek...
E I / F I / II
==> rövid távú kötelezettségeek

Likviditási gyorsráta

likvid és mobil eszközök / rövid lejáratú kötelezettségek...
E I+II / F I + II.

Likviditási ráta

likvid + mobil + mobilizálható eszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek
E I + II + III / F I + II

pénzügyi erő mutató (nettó forgótőke)

forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek fedezettsége

Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

Befektetett ewszközök fedezettsége

saját tőke / befektetett eszközök

Hosszú távú működédsbiztonsági mutató


(saját tőke + hátrasotrolt köt. + hosszú lej. köt)/ befektetett eszközök


A Cash flow - kimutatásról

A magyar szabályozás

Évesz bezsámoló kötelező fő részei
- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet
 ==> 7-e smelléklet: Cash flow-kimutatás...
 

Szabályozási szointek


Nemzetközi szint:
  - nemzetközi számviteli standard testület : ISASB
  - ne,mzetközi pénzügyi beszámolási standardok: IFRS

==>

„Regionális” szint: EU

==> Nemzeti szint

elvárás:


Éves beszáémjoló kötelező fő részei:
- mérleg
- eredménykimutatás
- saját tőke váltoizás kimuattása
- Cash flow kimutatás
- megjegyzések

==> legyen becsülhető belőle a jövő évi...

Mérleg

megjelenési forma szerint eszköz, aktyva <==> eredet, keletkezés szerint: forrás, passízva..

Cash flow = záró - nyitó...


Cash flow kimutatás

fgalma: vmely vállalkotás afdott időszaki pénzbevétel &, kiadás adott csoportosítási ismérvek mentén...

a gazdasági eseményekből csak annyi érdekel, mi járpénzmozgással

Cash flow kimutatás összeállítása


KÖzvetlem mdon: egyszerű és primitív
pü. kihatással bíró bvételek - pü. kihatással bíró ráfordítÁsok
= Cash flow eredményhatékony tételekből

Közvetett út: no ez nekünk még túl bonoylult...
eredmény + pü. khatással nem bíró ráf. - pü kihatásal nem bíró bevételek


Cash flow kimutatás részlkategóriái


Cash flow ==>
- szokásos
- rendlívüli


Cash flow ==>
- múködési cash flow: ez gyakran negatív, de az utóbbiből fedezhető...
- befektetési cash flow
- finanszírpozási cash flow

Példa

20x1-ben 200MFT áru beszerzése töürtnt.
50% átutalással rendezve
árukészlet 75%-a eladva 300mft-rt...
éfakulcs 0%
követelés 60%-a beflyt év végéig... társ. adó és jóváhagyott osztalék nincs)

Eszközök
készletek +200 (2) -150
Vevők +300 (3) -180
Bankbetét: (3) 180 (4) -100

Források
szállítók +200 (4) -100


eredménykimutatás
éná 300
elábé (2) 150

==y redmény ezsközétrz-ből:
készletrték: 50 maradt
vevők: 120 maradt
bankbetét: +80 maradt
==> mérlegfőösszeg +250...

Cash flow kimutatás - direkt módszer: példa...

Pénzforgalmi nyilvántartás alapján
Bankbvetét: +180 -100 = 80

Erdménykimutatás és mérleg alapján
+ (ÉNÁ) 300
- (vevői követelés ÁV:) 120
= 180

- (
- (értékesítés közvetlen ráford) 150
- készlet ÁV) 50
+ (szállítók ÁV) 100
= -100
)


I. Működési Cash flow: +80
 pénzbevétel vevőktől: +180
 PÉnzkiadás szállítóknak -100
II. Befektetési Cash flow: 0
III. Finnaszírozási Cash flow: 0
IV. pénzeszközök változása: +80