További jegyzetek itt!

Összesítő-ellenőrző kimutatások

1. Összesítés és ellenőrzés

1.1. Összesítő ellenőrző kimutatások áéltal jelzett hibák

1.2. Nem jelzett hibák

2. A főkönyvi kivonat

3. Könyvelési hibák javítása

3.1. sztornó tétel szerkesztésével (rossz könyvelési tétel esetén

3.2. Áthúzás, föléírás (kézi könyveléskor számelírás esetén)


1. Összesítés és ellenőrzés

1.1. Összesítő ellenőrző kimutatások áéltal jelzett hibák

1.2. Nem jelzett hibák

2. A főkönyvi kivonat

3. Könyvelési hibák javítása

3.1. sztornó tétel szerkesztésével (rossz könyvelési tétel esetén

3.2. Áthúzás, föléírás (kézi könyveléskor számelírás esetén)


szintetika: csak értékben könyvelünk összevontan
analitika: mindent jóó részeltesen

számlába könvyeünk meg naplóba... utóbbiba vagyonrészenként

analitika ==>[feladás]==> szintetika ==> mérleg, ktg.ek, hozamok, ráfordítpások
==> eredménykimutatás

főkönyvi számlák ==> decimális számlakeret ==> más számlaszámok...
1-3. eszköz T (NY,+) | K ()- Z
3. forrás T (-,Z) | K (+,NY)
567 ktg T (NY +)|K(Z -)

szémlaosztály csoport kifelé alszámla részletező
ktgszámlákat átvezetjük ráfodításszámlákra

eredménsyelszámolás: technikai számla...
az eredményt kiosztom vagy nem, de átkerül MSZE-be....


pénzfelvétel ==> pénztár tartozik, bank követel...
bankszámla a 3-as számlaosztály...

áfa eszköz vagy forrás aszerint, hogy milyen pozícióban vagyok az apehhel szemben...


Összesítés és ellenőrzés


Vezetői információk: „hibamentes” outputok
Kettős könyvvitel alapszabályából követlkezik

Σ T forgalom = Σ K forgalom

mérlegre vnatkozó szabály:
Σ eszköz = Σ forrás

eszköz és forrás egyezőség a könyvviteli számlák szempontjából:
Σ T egyebleg = Σ K egyenleg

==> forgalmi kivonat, főkönyvi kimutatás


Naplóban is!
Σ T forgalom = .Σ K forgalom


Összesítő ellenőrző kimutatások áéltal jelzett hibák

- eltérő összeget könyveltünk a Tartozik, illetve Követel oldalra
- egy gazdasági esemény rögzítése csak idősorosan, vagy csak számlasorosan történt...
- helyes könyvelés, de rossz egyenleg meghatározás

Nem jelzett hibák

- „elfelejtett” gazdasági esemény
- egy gazdasági esemény többszöri rögzítése (néha kitűnik, néha nem...)
- rossz számlára de jó oldalra történt a könyvelés

A főkönyvi kivonat

összesítő-ellenőrző kimutatás

- a főkönyvi számlák alapján (csak megnyitott!!!)
- a számlák zárása előtt készül (zárómérleg számla forgalmát nem tartalmazza)
- a forgalom nyitó egyenlegét is magában foglalja
- a számlánkénti egyenleg a tartozik és a követel forgalom különbözete
- az idősoros és a számlasoros elszámolás (nagyvonalú) egyeztetését szolgálja

hátránya: a nyitóegyenleg és az időszaki forgalom összemosódik

\~ Forgalmi kimutatás
- főkönyvoi szémlák alapján
- számlák zárása elptt
külön a nyitó, időszaki, illetve záró egyenleget

idősoros és szlasoros elszámolás „pontos” egyeztetésre ad lehetőséget (összesítő-ellenőrző kimutatás),

az időszaki forgalamkból további elemzések végezhetők

Könyvelési hibák javítása


sztornó tétel szerkesztésével (rossz könyvelési tétel esetén

a) pozitív sztornó


szállítók
ST) 500 | R)500; J) 500

Áruk:
R) 500 | St) 500

Anyagok
J) 500

b) negatív sztornó
| R) 500; St) -500; J) 500

Áruk:
R) 500; St) -500 |

2. Anyagok
J) 500|

Áthúzás, föléírás (kézi könyveléskor számelírás esetén)

Szállítók
| 1) 500

2. Anyagok
1) 500|
1)600|