További jegyzetek itt!

Könyvvezetés

1. Könyvelés

1.1. Feladata

1.2. Részterületei

2. Könyvviteli számla és konyvviteli napló „nyilvántartási eszközök”

2.1. Számlasoros

2.2. Idősoros

2.3. Számlasoros szintetikus elszámolás

2.4. Mérleg vs főkönyvi számla

3. Számlakeret (meztegazdasági)

4. Most jöjjön az Analitika!!!!

4.1. Idősoros


1. Könyvelés

1.1. Feladata

1.2. Részterületei

2. Könyvviteli számla és konyvviteli napló „nyilvántartási eszközök”

2.1. Számlasoros

2.2. Idősoros

2.3. Számlasoros szintetikus elszámolás

2.4. Mérleg vs főkönyvi számla

3. Számlakeret (meztegazdasági)

4. Most jöjjön az Analitika!!!!

4.1. Idősoros


„a számvitel esszenciája. a gyakorlaton nem is engedem, hogy ezzel fpoglalkozzanak”


I. könyvelési számlák
II. Ananlitikus nyilvántartások
III. Idősoros elszámolás

meghatárpozott módszer és eszközök segítségével vézett gyakorlati tevékenység, a gazdaág eyeményeiről nyilvántatrtás

Könyvelés

a gazd. seseméynek rögzítése, feldolgozása, nyilvántartása hiteles bizonylat alapján (bizonylati elv)

==>
input: bizonylat... hova kerüljön a rendszerbe...

Feladata

bemutatni, hogy melyik vagyonrászben, időpontban, érétkben mennyiségben történt változás

Részterületei

- számlasoros: vagyonrészek alapján.. számlákat hozzárendeljük mindegyikhez...
- idősoros

- szintetikus: összevont, értékbeni
- analitikus : mennyiség és érték is...

- számlasoros: vagyonrészenként
- szintetikus: érétkben, összevontan
- idősoros: időrendei sorrendben
- analitikus: részletes, mennyiségi, értékbeni

Könyvviteli számla és konyvviteli napló „nyilvántartási eszközök”

Számlasoros

elszámolási eszköze a főkönyvi/könyvelési számla...
szintetikus és analitikus is...

Idősoros

elszámolási eszköze a napló...
pl. bírósági bizonyításnál

Számlasoros szintetikus elszámolás

egy-egy vagyonrészt, eszközt és forrást ellátunk számlával...

Főkönyvi (szintetikus) elszámolás

Tartozik oldal | Követel oldal

Balra: pénztár: bevétel
anyag: beérkezés
vevőők: megterhelés


Jobb oldal:
pénztár: kiadás
anyag: felhasználás
vevők: jóváírás

mindig kettő számla fog mozogni..

Eszköz számla:
T | K
+ | -
NYitó|
| Záró

Forrás számla:
T | K
- | +
| NYitó
Záró |


kettős könyvvitel: minden hazdasági esreményt az eszköz és fottás számlák teljes halmazán először a Tartozik, (és ugyanazt az összeget) másszor a Követel oldalon könyvelünk

Mérleg vs főkönyvi számla


Mérleg: aktíva | passzíva
eszköz & forrás oldal;
kimutatás
összevont
állpományi adatok

Főkönyvi számla: Tartozik|Követel
tartozik és követel oldal
nyilvántartási eszköz
részletes
változások és állományi adatok

Számlakeret (meztegazdasági)

4 számlasorunk van...
minden főkönyvi számla kap egy sorszámot decimális rendszerben, aszerint, hol helyezkedik el...

mérleg számlák: 4:
1. Bef. eszközök.
2. Készletek
3. Követelések
3. ÍÉrétkpapírok
3. Pénzeszközök
3. AIE
4. Források

Költségszámlák:
5. költségnemek
6. költsdéghelyek
7. költségviselők

Eredményszámlák:
8. Ráfordítások
9. Bevételek
5. AST

0. nyilvántartási számlák

pl.: 45421
számlaosztály, számlacsoport, alszámla, részletező számla

nekünk elég a számlaosztályt is...

\small MSZE:
K+:
9) bevétel
-+
3)vevők, 3) pénzeszközök, 4)kötelezettségek

érétkesítés kp-ért, támogatást kapok... köt. elengedése

8) ráfordítások T+| K
áruk, késztermék... --> értkékesítés
immat/táryi eszközök: káresemény -->
pénzeszk/4. kötelez: .... \small


Most jöjjön az Analitika!!!!


anal & szint akpcsolata

gazd esemény ==> bizonylat ==> abalitika(Gyűjtő; Analitikus számla) ==>feladás==> Szintetika (eszközök tk, források tk) ==> méreleg AP

analitikus: csak mennyiisági, csak értéki, részletes; részleges (segédkönyv: a leltár alapokmánya)

Idősoros

Szamla & Napló: párhizamos vagy átíró eljárás...
Napló: biztosítható a folyamatosság, ellenőrizhetőség, egyettethetőség
egy lapkönyves (vegyes napló)
több alapkönyves (több napló)