További jegyzetek itt!

Portfolió és Verseny Stratégiák

1. Vállalati portfoliók

2. Portfolió Elemzési Modellek

3. BCG mátrix

3.1. Kérdőjelek

3.2. Fejőstehenek

3.3. Sztárok

3.4. Kutyák

3.5. BCG fejlődés

4. BCG módszer értékelése

4.1. Hátránya

4.2. Alkalmas

5. McKinsey mátrix

6. Üzletági versenyelőny forrásai

7. Mintzberg-géle Általános stratégiák

7.1. Porter-féle mátrix

7.1.1. Költségdiktáló stratégia

7.1.1.1. Porter öterejéből négy…

7.1.2. Megkülönböztető stratégia

7.1.2.1. Porter öt erejéből négy…

7.1.3. Összpontosító stratégia

7.1.4. Differenciáló-fókuszáló stratégia

7.1.5. Intergáló


1. Vállalati portfoliók

2. Portfolió Elemzési Modellek

3. BCG mátrix

3.1. Kérdőjelek

3.2. Fejőstehenek

3.3. Sztárok

3.4. Kutyák

3.5. BCG fejlődés

4. BCG módszer értékelése

4.1. Hátránya

4.2. Alkalmas

5. McKinsey mátrix

6. Üzletági versenyelőny forrásai

7. Mintzberg-géle Általános stratégiák

7.1. Porter-féle mátrix

7.1.1. Költségdiktáló stratégia

7.1.1.1. Porter öterejéből négy…

7.1.2. Megkülönböztető stratégia

7.1.2.1. Porter öt erejéből négy…

7.1.3. Összpontosító stratégia

7.1.4. Differenciáló-fókuszáló stratégia

7.1.5. Intergáló


str → váalsztás

iparás → üzletágak

entry barrier, mobility barrier


életciklus S-görbéja:
kezdetben nincs kereslet, meg kell teremteni…. ⇒ felfutás, exp. növekedés
ekkor sok versenbytárs jelenik meg, de mégis lehet a vállalat exponenciálisan növekvő, mert hűdesok a kereslet.

amikor már mindenki aktív fogyasztó → konszolidáció
sok versenytárs kiesik: kevés fofyasztót tud maga mellé állítani
⇒ az iparági verseny kitisztul, viszont sokkla tisztább aversenytársak egymás közti rivalizálása

⇒ az iparág az érettség ciklusába lép…. ⇒ ha nem újul meg az iparág, akkor hanyatlani kezd

pl.: aki VHS-t gyárt, annak meg kell újulnia, mert nem sokáig lesznek VHS-ek

Vállalati portfoliók

üzletágak együttesen ⇒ portfolió

az üzletágak életpályájuk más-nés szakaszán lehetnek
 eltérő üzleti lehetőségek
 small is beautifil
 üzletági specifikumokat figyelembe vevő autonóm stratégiák


váll stratégia cska iránymutató, kellenek autonóm stratégiák is

Portfolió Elemzési Modellek

nulkyeb üzletágak alkossák a vállalati portfoliót?
milyen stratégia követendő az egyes üzletágakban?


BCG mátrix

két dimenzió:
 piaci növekedés
 piaci részesedés

piaci tészesedés:
függetlenül a vizsgált piac vonzerejétők, mennyire tlehesít jól a vállalat a versenytársaihoz képest (belső folyamatok, teljesítmény tkeintetében)

piaci növekedés
az adott üzletágit evékenység illetve azok különböző szegmensei-részei mennyire vonzó?
 mekkora jelenleg az egyes üzletágak piacainaj mérete mennyiségben és értékben
 milyen irányú és mértékű változás várható a piacok méretében

⇒ kutyák, kérdőjelek, fejőstehenek, sztárok
fejősteheneknek magas a kessflójuk…

Kérdőjelek

nem képesek a növekedést saját erejükből fonanszírozni
a piaci kereslet kialakulóban van még csak
oerspektivikusnak tűnik, de kockázatos befektetést kíván

Fejőstehenek

gyk. 0 rizikófaktor, mret nagy a piaci részesedés….
bár a pica nem növekszik, nettó befizető az üzletág
⇒ a vállalatnak hosszútávon jó egy fejőstehenet tartania

Sztárok

ténylegesen hoz profitot, de valószínűleg be kell fektetni a kedvező pozíciók megtartása érdekében

elköltik a cash flowjukat, de önnfenntartóak

Kutyák

csak önnfenntartásra képesek
távlatilag ezeket a termékeket meg kell szontetni, az it tlekötött erőforrásokat fel kell szabadítani

az összbudgetből kellene kapniuk hagyományosan…

BCG fejlődés


kérdőjel
+beruházás
=sztárok
+fenntartás
= fejőstehenek
+szüretelés
= kutyák (valamikor minden fejőstehén megdöglik. de a kuytát inkább ne fejjük meg)

BCG módszer értékelése

Hátránya

csak statikus helyzetet vázol
 gyorsan változó környezetben hamar elavulhat a számszerűség
nem veszi figyelembe a
 - versenytársakat
 - üzletágak közti szinergiákat

Alkalmas

termékfejlesztés stratégiai megalapozásához
vállalati erőforrások hatákony allokációjához
 - hatékony felhasználás
 - húzó ágazatra koncentrál
 - versenyelőny

 ⇒ feltárja, amikor a szervezeti politika vezérli az allokációt

McKinsey mátrix

ralatív piacerősség több ávltozó súlyozott átéaga, mint pl.:
piaci részesedés, termékminőség, termelési ktg, relatív nyereség…

iparág vonzereje

⇒ a mátrix:
x;y = relatív paicerőség;iparág vonzereje
benne körök: üzletágak mérete
+ körcikkelyek
+ nyilak: növekszik/csökken a vonzterő, illetve a piacerősség?

magas-magas:
 fejleszteni kell és beruházni a versenyben maradés végett
 főátló: szelektív fejlesztés; fenntartás; kitartás
 aésó szegmens: amíg van ré kereslet, érdemes fenntartani, utána megszüntetni


Üzletági versenyelőny forrásai

veresenystrat célja a hosszútávon fenntartható pozíció emgtartása
pozíció alpulhat:
 versenyelőnyön: a cég hogy versenyez a piacon?
 szegentáción: hol versenyez a cég


multipoint competititon: nem ismert, hogy mira harap rá a piac

stable competititon: több stabil versenytárs
market leader

Mintzberg-géle Általános stratégiák

Commodity strrategy:
egy tömegtermékkel fedi le a piacot, egyéni igényekkel nem törődik:
megkeresi azt a közös terméket, amivel a legnagyobb területet lefedheti
pl…: egyfajta fogkefe mindenkinek

Segmentation Strategy:
 gyk. egyéni igényekre is koncentrál, sok twermékkel
 pl.: mindenkinek saját igényeinek megfelelő fogkefe

Nich Strategy, résstratégia:
egy kicsi, izolált piacot céloz meg, erősen specifikus termékkel
⇒ ismeretlen szükségleteket talál
kicsi a piac mérete


Porter-féle Három Általánois Versenystratégia
átfogó költségvezetős zerep:
 minél olcsüóbban állítsuk elő a terméket (→ Mintzbergi tömegtermék)

differenciáló stratégia:
 egyedi, különleges termék, ami által a fogyazstók megkülönböztetik a versenytársaktól
 kb. szegmentálás: speciális igények lefedése

szegmentáció:
 hol versenyez a vállalat? tömegpiac, vagy kis piaci rész


Porter-féle mátrix


versenyelőny forrása: alacsoy költség | megkülönböztetés
versenyterület: széles (egyszerre több szegmynes) | szűk versenyterület: egy-két szegmens


ktgdiktáló: Opel
ktgdiktáló fókuszáló): HungaroLADA

Költségdiktáló stratégia

alacsony költségpozíció
volumen, marginális fogyasztók kerülése
méretgazdaságosság
szigorú ktg.minimalizálás
minimális K+F és marketing

erős alkupozíció

árazás:
bagy alacsoiny ár ⇒ nagy piaci részesedés, nagy forgalom, kis fajlagos haszon
vagy másokkal azonos áron adja el a termékeket, magasabb árréssel

Porter öterejéből négy…
versenytársak:
 átlag feletti megtérülés
vevők alkupozíciója
 áralku következő elghatékonyabbb versenytárs szintjére
új belépők:
 a legkorszerább berendezésekbe való befektetés óriási tőkeigéyne ⇒ minimális
beszállítók alupozíciója
 volumen miatt alacsony 

Megkülönböztető stratégia

valami jobbat, peciálisat, egyedit hoznak létre
⇒ magas K+F illetve Marketing beruházások

magas minőségi elvárások, technológiák
⇒ romló költségpozíció
de nem hagyhatóak a költségtényzeőpk foigylemen kívül hagyása

magas nyereségkiulcs
szükségszerűen zárt vevőkör, nagy piaci részesedés nem elérhető

a fogyasztók ragaszkodnak az egyeidk termékhjez

Porter öt erejéből négy…
versenytársak
 átlag feletiti megtérülés
vevők alupozíciója
 márkahűség, alacsonyabb árérékenység
új belépők
 márkahűség; K+F, Marketing: magas belépési korlátok
Bezsállítók alkupozíciója
 magas árrés miatt alacsony
 
 
pl.: Mercedes
speciális igényeket is kielégít (pl. offroad)

Összpontosító stratégia

célbavett vevőkört a lehető legjobban szolgálja ki

látens keresletet generáls
marginális piacra koncentrál

LADA: kielégít egy elég szűk piaci rést

2 modell: egy kombi, egy szedán…

Differenciáló-fókuszáló stratégia

Smart

műszaki megoldások

kisautók,
de a legkisebb változata rel. magas
⇒ megkülönbözteti magát, így magas árrése van

nincs szezonálsi leértékelés: ha levinnék az árat, emgszűnne a márkaimázs


Intergáló

egyszerre tübbet is megpróbál
 vagy költségdiktáló és megkülönböztető stratégia együttes alkalmazása
 a piac egészének legedésére törekszik különbözőképpen pozícionált termékekkel

pl.: Saarmiller Sörgyár:
 Dreher, Miller, Pilsner

Lexus: Toyota csoport része
innováció a versenyelőny forrása

aki a Porter-mátrixban középre ragad, az piacott veszít:
 sme alacsony árkategóriában nem lehet stabilizálni, sem magasban