További jegyzetek itt!

Stratégiai szövetségek

1. Stratégia megvalósításának módja…

2. Növekedési módszer mátrix

3. Vállalati hálók (üzleti hálózatok)

4. Hálózatképződést kiváltó okok

5. Alapvető hálózatszerveződési formák

6. A stratégiai szövetség

6.1. A stratégiai szövetségek alapvető céljai

6.2. A stratgéiai szövetségek irányai, lehetséges partnerek

6.2.1. Horizontális szövetségek:

6.2.2. Vertikális szövetségek

6.2.3. Diagonális szövetségek

7. Versenytársak közötti, horizontális szövetség konfigurációja

8. Munkamegosztés a horizontális stratégiai szövetségben

9. A versenytásak közötti szövetségek típusjellemzői

9.1. Additív szövetség

9.2. Versenyt emgőrző szövetség

9.3. Komplementer szövetség

10. Szektorközi (diagonális) szövetségek létrejöttét meghatározó főbb tényezők


1. Stratégia megvalósításának módja…

2. Növekedési módszer mátrix

3. Vállalati hálók (üzleti hálózatok)

4. Hálózatképződést kiváltó okok

5. Alapvető hálózatszerveződési formák

6. A stratégiai szövetség

6.1. A stratégiai szövetségek alapvető céljai

6.2. A stratgéiai szövetségek irányai, lehetséges partnerek

6.2.1. Horizontális szövetségek:

6.2.2. Vertikális szövetségek

6.2.3. Diagonális szövetségek

7. Versenytársak közötti, horizontális szövetség konfigurációja

8. Munkamegosztés a horizontális stratégiai szövetségben

9. A versenytásak közötti szövetségek típusjellemzői

9.1. Additív szövetség

9.2. Versenyt emgőrző szövetség

9.3. Komplementer szövetség

10. Szektorközi (diagonális) szövetségek létrejöttét meghatározó főbb tényezők


….mint a vállalati strat. megvalósítási módja
…. mint vállalatok közötti kapcoslat egyfajta manifesztációja

Stratégia megvalósításának módja…

Milyen vesrsenyelőny?
Porter-féle generikus stratégiák:
 költsgvezető
 megkülönböztető
 összepontosító

Milyen irányban?
Ansoff-féle mátrix
 Piaci behatolás stratégiája: meglévő termékkel meglévő piacon próbálunk részesedést növelni
 Termékfejlesztés: új termék mgelévő piacon
 Piacfejlesztés: új piacon a meglévő termékekkel
 Diverzifikáció: új termékkel jelenek meg új piacon

Hogyan?
 belső fejlesztés
 külső fejlesztés: külső befektetések, erőforrások
  közös fejlesztés (közös vállalat) - joined venture
  stratégiai szövetség
  felvásárlás
  fúzió


Növekedési módszer mátrix

belső/kkülső fejlesztés
beruházás saját országban/más roszrágban

belső/saját: saját váéllalaton belüli gejleszzés
külső/saját: egyesülés, felvásárlás, közös vállalat, strat. szövetség, franchise
belső/más ország: exportálás, saját iroda külfüldön, gyártás más országban, multinacionális vagy globális tevékenység
külső/más ország: egyesülés, felvásárlás, közös vállalat, stratégiai szövetség, franchisem kulcsrakés beruházás, licenszeladás

Vállalati hálók (üzleti hálózatok)

vállalati háló
az egyes hálózati elemek (üzelti szervezetek, gazdasági egységek) tartós együttélése és kooperációja, a network-láncsszamek hosszabb távú elkötelezettségével, felelősségével és közös értékrendjével, továbbá kolcsonos áthatásával és szöntelen interakciójával

ma már inkább a vállalati háló a gazdasági litoszféra egységnyi eleme

Hálózatképződést kiváltó okok

a profit, mint mögötts, végső mozgató rugó
bizonytalanság kerülése, kocskázatcsökkentés
rugalmasság és gyorsaság kiaknázása kooperáció útján
hozzáférés erőfrrásokhoz (eszközök, kapacitások, infók) a tevékenységi inte
megtakarítások a különféle (termelési, szállítási, stb.) költségekkel

Alapvető hálózatszerveződési formák

Efységes vállalat A1 ⇒ piaci elemei A2:
„kvázi piac”, belső hálózat
az egyvállalat leánokat létesít, felvásárol, a divíziókat jogi személyiséggel ruházza fel

Szabad piac B1 ⇒ kvázi hierarchia
elkezdenek csoportokba szerveződni… külső hálózatként
a strat szövetségben lévő vállalatok visszavesznek az autonómiájukból, hogy eredméynesebbek legyenek

A stratégiai szövetség

stratégiai szövetség:
a felek szervezeti-jogi és stratégiai önállóságát megőrző
hosszabb távra szóló (1+ év)
kölcsönösen előnyös együttműködés, amelynek keretében megvalósul
a szövetség rendelkezésére bocsátott anyagi/szellemi erőforrások révén
parrtnerek bizonyos fokú tevékenységi integrációja
meghatározott üzletági vagy funkcionális területeken

A stratégiai szövetségek alapvető céljai

nagyságrendi emgtakarítások: pl. közös fejlesztésű motor autógyárátsnál
műszaki-technológiai/menedzsment ismeretek szerzése, kiegészítése, kombinálása,
időtényező-előnyök kihazsnálása: közös K+F
piacok meghódítása, versenyelőny: Toyota szeretne pozíciókat az USA-ban, ehhez lepaktál a GM-mel: olajválság miatt igény volt a kisfogyasztású autókra…. ⇒ közös vállalat… Toyota gyárt, GM adja az értékesítési hálózatot, és a nevet
politikai/jogi akadályok leküzdése: EK-n belül a japán kocsikra kvóták voltak… ⇒ Rover céggel szövetség: közös vállalat Angliában, Honda fejlesztése nyomán új gépkocsi gyártása, mivel Angliában gyártották, EK-terméknek számított…

A stratgéiai szövetségek irányai, lehetséges partnerek

3 irány: horizontális, vertikális, diagonális:

Horizontális szövetségek:

azonos iparágban tevékenykedő vállalatok működnek együtt…
pl. versenytársak közti együttműködés…,
fejlettebb ország vállalata egy fejletlenebb országban szeretné a termékét forgalmazni, ehhez helyi partner segítségét vezsi igénybe

pl.: Renault mexikói kamiongyártóval szövetkezik: a közös vállaatban szerelték össze, a mexikói cég értékesített

⇒ együttműködhetnek egyenrangú partnerek, vagy nem: az utóbbi esetben a domináns cég lokális aprtnert kér…

Vertikális szövetségek

lehet pl. beszállító-összeszerelő között, illetve végtermékgyártó és dealerek között…
→ beszállítói együttmáködések: a domináns cég az összeszerelő üzem, a beszállító szimbiotikus kapcoslatban van…

Diagonális szövetségek

olyan vállalatok működnek együtt, melyke nem versenytársak, és nincs is beszállítói-felhasználói viszony köztük: két különböző iparágban működnek

Versenytársak közötti, horizontális szövetség konfigurációja

versenytársak működnek együtt…
ezek képezik leginkább az érdeklődés tárgyát, ezt tárgyalja legrészletesebben a szakirodalom…
egyik tipizálási kísérlet: (francia kutatók műve…)addditív szövetségek
versenymegőrző szövetségek
komplementer szövetségek

rendelkezésre bocsátott eszközök típusai
 k+f potenciűál
 értékesítési potenciál
 termelési eszközök

szövetségesek által rendelkezésre bocsátott eszközök:
 azonos jelelgű rendelkezésre bocsátott eszközök (pl. mindegyik fél k+f potenciált…)
  az ezsközökkel…:
   - a parenerek közös terméket állítanak elő → additív szövetség
   - a partnerek termékeikhez állítanak elő közös részegységeket (vagy saját terékeiket közösen forgalmazzák) → verseny megőrző szövetség
    pl.: közös motor gyártása a különböző gépkocsikba
 különböző jellegű rendelkezésre bocsátott eszközök
 komplementer szövetség
  Matra-Renault közös fejlesztés, a Matra fejleszt, a Renault gyárt…


Munkamegosztés a horizontális stratégiai szövetségben

megosztott feladatvágzés
együttes feladatvágzés
párhuzamos feladatvágzés

megosztott és együttes feladatvégzés:
Airbus program:
 Aerospatiale
 British Aerrospace
 Dasa (német)
 Casa
 GIE-Airbus Industrie

cél: a Boeing versenytársa
lényegében additív fejlesztés

a repülő különböző részeit fejlesztik
összeszerelés az Aérospatiale -nál, Toulouseban

a marketinget a GIE-Airbus közös vállalatra bízzák

a program keretében nincs párhuzamos munkavégzés: egy helyen folyik az összeszerelés….

előtte: Concorde együttműködés:
 ott párhuzamosan folyt az összeszerelés Angliában és Franciaországban:
 a nemzeti büszkeség miatt egy ilyen emghatározott műveletsort nem végezhetett csak az egyik


A versenytásak közötti szövetségek típusjellemzői

Additív szövetség

indíték az együttműködésre:
 a feladat nagyságrendje álal diktált összefogás szükségessége
piaci versenyre gyakorolt hatás:
 a közös termékre nincs versengés
ellemző iparágak:
 repülőgyártás, hadiipar, gépkocsi
például:
  Aurbus, Concorde, repülőgépmotorok, helikopterek… VW-Ford, Exxon-Shell

Versenyt emgőrző szövetség

indíték:
 gazdaságos termelés követelménye: optimális sorozatnagyságok
piaci versenyre gyakorolt hatás:
 verseny fennmarad a végtermékek tekintetében
jellemző iparágak:
 autógyáráts, informatika
Például:
 IBM-Toshiba-Siemens
Peugeot-Renault-Volvo (V6 motor)


Komplementer szövetség

indíték:
 oartner kiegészítő jellegő eszközeinek (ismereteinek) felhasználása, igénybevétele
piaci versenyre gyakorolt hatás:
 a termék/szolgáltatás nem támaszt a pratnernek közvetlen konkurenciát
jellemző iparágak:
 távközlés, autógyártás, légközlekedés
Példák:
 Matra-Renault (Espace)klasszikus alvállalkozói-beszállítói kapcoslatrendszer (mass production)
⇒ egyre inkább bizalmi jellegű, egyre egyenrangúbb kapcsolat (mass production)
⇒ jól időzített termelési kkooperáció (lean production)
 hosszútávra választott bezsállítók
⇒ vertikális partnerség konszenzus alapján (lean production)
 közös célok, kölcsönös bizalom és előnyök

Szektorközi (diagonális) szövetségek létrejöttét meghatározó főbb tényezők

- új tevéjenységek kialakítása, új fogyasztói igények teremtése
 például: American Airlines—Francia Vsasutak:
 új helyfoglalási rendszer, a légiforgalomban már kifejlesztett rendszerben
 ⇒ közös vállalat:
  Socrates
  több vasúttársaságnak tudta értékesíteni

 új formátumok szabványok elfogadtatása:
  Blu-Ray(Sony) vs HD-DVD(Toshiba)
 Daimler-Benz + Swatch ⇒ Smart:


- diverzifikációs vállalati törekvések, fókuszáló stratégiai célok, közösen vallott cégműködési értékek
 Daewoo — GM:
 a Daewoo eddig nem gyártott személygépkocsit… ⇒ szövetség,
 a GM viszont Ázsiai piacokat szeretett volna

 Daewoo egy idő után kiugrott a szövetségből…

 Közös értéékek: McDonald's, Walt Disney, Coca Cola:
  a család mint közös érték → szabadidőparkok
- tevékenységi területek, ágazatok összefonódása, iparági szerkezet átalakítása
 távközlés, informatika, szórakoztatóipar közeledése
 félvezetőgyártók-szoftverfejlesztők együttműködése
  → Intel-Microsoft együttműködés:
  ⇒ munkaállomások, szerverek

 piaci dominancia ellen szerveződő:
  Microsoft paici dominanciája ellen ⇒ Liberty Alliance:
   Microsoft dominanciájának ellensúlyozása?