További jegyzetek itt!

Gazdaságpol - Vámok, Kvóták

1. Kvóták

2. Szubvenciók

3. Fogyasztási adók

4. nagy ország...


1. Kvóták

2. Szubvenciók

3. Fogyasztási adók

4. nagy ország...


Vám ==> megnő a komparatív hátránnyal működő hazai termelés...
[KÉP1]


bármilyen korlátozás, ami növeli egy termék belföldi árát, hatékonyságvesztéshez vezet

Kvóták

az ábra a kvóták elemzésére is tökjó:

vessne ki az állam egy kvótát...
mekkora az a kvóta, ami ugyanekkora áremelkedést okozhat?
IM= Q1-Q2
K=Q3-Q4 <-- Kvóta

ami a vámnál vámbevétel, az itt K-járadék

aki megkapja a kvótát, VP-árakon vesz, és torzított belföldi árakon adhat el...

kvóta esetén a K-járadék el is veszhet...

Szubvenciók

[KÉP2]
termelők érzékelik, de a fogyasztók nem...
viszont az állam pénzt veszít..

Fogyasztási adók

[KÉP3]


MD: tervezett import
PV: világpiaci ár
Pe: saját ár...
[KÉP4]
MD=D-S

XS=S-D <-- ha a VP ár magasabb... (==> export is vagyon...)

nagy ország...

kis ország árelfogadó...
de a nagy az ne,...
[KÉP5]
egy nagy ország, ha VP árat befolyásoló vámot vet ki, akkor a külföldi exportőröket adóztatja meg
pl.: USA kávévám ==> csökken a VP kávékereslet ==> csökken az ár...

HTV:
a felső a belföldi HTV
az alsó is holtteher-veszteség, de az nár az exportőröket terheli..


ennek a vámnak Q2' mennyisgű kvóta felel meg. a különbség csak annyi, hogy a P_t - P_v' által közrefogott terület itt már kvótajáradék...
de nem ritka, hogy az az importőrökhöz kerül...

önkéntes exportkorl.: nagy ország önkéntesen korlátozza pol. nyomással a kicsi exportját... ilyenkor mindig a külföldieké a teljes kvótajáradék...
itt P_v=P_t


van belföldi exportkorl. is, pl. OPEC... de ha ők korlátoznak, akkor pl. RU többet exportál, többiek meg alternatívákat keresnek...

fogy. pont vám esetén rajtavan az ICC (JAG) -görbén...

ICC-görbe: Pv vagy Pt egyeneseket érintő közömbösségi görbék hat. meg...


y = (V'-V)/V
világpiaci árakon érétkeljük az inptot és az outputot...