További jegyzetek itt!

Médiaismeret — Média, kommunikáció

1. Mit jelent az, hogy Média?

1.1. Határvonal médium mint eszköz, és tartalma közt?

1.2. Média fogalma…

2. Média funkciói

3. Médiaelméletek

4. Médiastruktúra elemzési szintjei

5. Kommunikáció fogalma

6. Kommunikációs folyamat

6.1. (Shannon-Weaver modell)

6.2. A tantárgy szemlélete

7. Interaktív kommunikációs modell

8. Kommmunikáció szintjei

9. Kereskedelmi kommunikáció

10. Médiatípusok

11. Médiatípusok

12. Médium, mint reklámhordozó

13. Reklámcsatorna elsőfleges jellemzői

14. Médiumok és reklámeszközök érzékelésének percepciós rendszere


1. Mit jelent az, hogy Média?

1.1. Határvonal médium mint eszköz, és tartalma közt?

1.2. Média fogalma…

2. Média funkciói

3. Médiaelméletek

4. Médiastruktúra elemzési szintjei

5. Kommunikáció fogalma

6. Kommunikációs folyamat

6.1. (Shannon-Weaver modell)

6.2. A tantárgy szemlélete

7. Interaktív kommunikációs modell

8. Kommmunikáció szintjei

9. Kereskedelmi kommunikáció

10. Médiatípusok

11. Médiatípusok

12. Médium, mint reklámhordozó

13. Reklámcsatorna elsőfleges jellemzői

14. Médiumok és reklámeszközök érzékelésének percepciós rendszere


fókuszcsoportos kutatás:
311 okt7 1610… fókuszcspőprt…. mobil katalin.nadasi@gmail.com
max 14 fő. feltétel mobil, jutalom ajándékcsomag


média, kommunikáció, típusai, definíciók…

Mit jelent az, hogy Média?

médium → média

≈ latin eredet…
 hipnotizálható, konnyen befolyásolható személy…

médiumok, médiák… van, aki szerint nem helyesek…


mondanivaló kifejezésére használatos közvetítő közegel összessége
mondanivaló kifejezésére használt fórumok
műsorszolgáltatás (televíziózás, rádiózás, internetes tartalomszolgáltatás, távközlés összessége)

Határvonal médium mint eszköz, és tartalma közt?

/McLuhan, 1962./
a technikai háttér nem ér semmit tartalom nélkül, és a tartlom se a technika nélkül…
⇒ életképtelen egymás nélkül a kettő

Média fogalma…

'30-as évek… tömegkommunjikációs eszközök, és az őket működtető intézmények gyűjtőfogalma…
nincs egységes meghatározás

Média funkciói

tájékoztatás
 közvetett kommunikáció… írás megjelenése… sajtó…

vita, eszmecsere
 pl. szaklapok… célkük a témában vitát indítványozni

szórakoztatás
 → kereskedelmi média

szocializáció/integráció
 inkább szociológiai, antropológiai szempont…
 pl a suliban ciki, ha nem láttad a Barátok közt utsó epizódját… ☺

kultúra, oktatás
 küzszolg.: elő van írva hogy hány perc kisebbségi/egyházi/egyéb műsr legyen
 … vagy: tematikus csatornák

mozgósítás, mobilizálás
 lásd székházfoglalás …: ez akkor is így van, ha nem csak vihar van a bilibe', hanem tényleg forradalom:
 ai közszolgálati médiumot birtokol, a közvéleményt is birtokolja — háborúban pl. igen hasznos

rábeszélő funkció — kereskedelmi beszéd
 vállaltok üzeneteit is továbbítja

kétszakaszos kommmunikáció áramlás: először csak egy szűk rétegre hat, majd aztán terjed…
 véleményvezérelt rétegek…
 akire hallgatni szokás

Médiaelméletek

Denis McQuil, 2003 — A tömegkommunikáció elmélete
médiára fókuszál, vagy a társadalomra?
kulturális szempontokat vezs figyelembe, vagy gazdaságit?
mi: társadalmi-anyagi:

Médiaközpontú - kulturális szemléletű

Médiaközpontú - anyagi szemléletű

Társadalomközpontú - kulturális

Társadalomközpontú - anyagi

Médiastruktúra elemzési szintjei

Médiarendszer
 akár az egész világ… vagy csak a magyar médiaszíntér…
MÉdiaszektor
 tv, rádió, sajtó, online  
Médiumegység
 szetoron belüli elemek: tvcsatorna, egy adott magazin
Médiatermék-egység
 a médiumegység egy megjelenése: pl. egy db. újság


multimédia cégek elemzési
 eseteg több újságom van egyszerre…

terjesztési, érétkeesítési területhez kapcsolódó elemzési szint

Kommunikáció fogalma

több, mint üzenet adás-vétel
szüntelen folyamat társadalmon belül
összetartozás, fenntartás


Kommunikációs folyamat

(Shannon-Weaver modell)

Infóforrás → Adó →(jel) Catorna (+zaj) → Vevő (vett jel) → (üzenet) Címzett

tömegmédiai nézőpont: egyirányú, nincs visszacsatolás

Gerbner, 1987: üzenetek révén megvalósuló társadalmi interakció (kölcsönhatás & cselekvés)

A tantárgy szemlélete

küldő → kódolás → média(üzenet) → dekódolás → befogadó
⇒ válasz/reakció ⇒ visszacsatolás → küldő

+ zaj midnenhol…

régen: egyszerre kapcoslták fel a lámpát oszt azzal szavaztak: az áramszolgáltató mérte az áramingadozást. ez a módszer panelházaknál érdekesen nézett ki.


Interaktív kommunikációs modell

fogyazstók sok lehetőség közül választhatnak
ők szelektálnak információk közt

\~ Kommunikáció formái
közvetelen emberi → verbális, nonverbális

közvetett kommunikáció
 írás (közvetítő eszközök terjedése: médiumok)
közvetíített (mediatizáltt) kommunikáció
csoportosítási ismérv — közvetítő kommunikáció

Kommmunikáció szintjei

- személyen belüli: gondolkodás
- személyközi
- csoport
- tömeg
- 1970-es évektől: számítógépek közvetítette (CMC) -→ www

fentről lefele:
  - résztvevők száma nő
  - kevésbé személyes (a reklámspoto nem nekem nyomják…)
  - emiatt egyre általánosabb üzenet
  - térben & időben egyre inkább elkülönül
  - kiválik a kommunikátor: személyközinél még tuti ott van, de a tvnél már nemigen találkozunk vele
  - tömegközlési eszköz tech & intézményi szinten, csatornánként

Kereskedelmi kommunikáció

pl.: Coca Cola: Happiness Factory

reklám fogalma:
 - tájkoztató tevékenység
 - kifejezetten gazdasági (?) célból
  plusz politikai, társadalmi… non-profitok kampányai…
 - egy vagy több cég, vállalat, bolt…
 - potenciális fogyasztók befoyásolása, meghatározott eszközökkel
 - hatékonyságra törekedve
 - tervszerűen végzett tevékenység

 pot. fogyasztók befolyásolására: a befolyásolás pejoratív, de ettől függetlenül marketingesként elég nehéz realizálni

Médiatípusok

Reaklám-Hordozók és eszközök

. mondanivaló, reklámgondolat meghatározása
⇒ a Libero korszerű pelenka

Kifejezésmód kiválasztása
kép s/vagy szöveg, szlogen

reklámgondolat rögzítése a reklámeszközön
film…

reklámeszköz megjelenítése reklámhordozó segítségével…

Médiatípusok

Arens 2007:
- Média osztály
- média alosztály
- média eszköz
- média megjelenés
⇒ Sándor (2002): itt reklámhordozók
a médiia megjelenés pedig a reklámeszköz…

Médium, mint reklámhordozó

technológiai alapon
 - nyomtatott
 - elektronikus sugárzású
 - kémiai eljárások

percepciós rendszer
 - vizuális
 - auditív
 - taktilis
 - auddiovizuális

megormáláshoz használt nyelv
üzenetet közvetítő intézmény

Reklámcsatorna elsőfleges jellemzői

Közönségelérés szempontjai
 hatókör, publicitás
  ⇒ reach mutató…
 közönség, összetétel
  ha Lexust reklámozok, azt hiába teszem a Barátok közt mellett lévő reklámspotban, mert hiába érem el a lakosság 99%-ás (….), ha csak 1% a kereslet… ☺
 rekláhatás időtartama, száma:
  óriásplakát kintvan két hétig… banner megjelenhet mondjuk 34-szer… stb.
 célcsoport szerinti irányíthatóság
  csak a célcsoportot érem el, vagy mást is? többe kerül? zavar?
 földrajzi irányíthatóság
Technikai szempontok
 érzékszervre való hatás alapján
 színvisszaadási képesség:
  színes ékszereket napilap minősgben nyomva nem lehet reklámozni pl…
 rugalmasság (bevethetőség és leállíthatóság átfutási ideje)
Költségek és a költséghatékonyság szempontjai
 abszolút költség:
  5 millával nem kezdünk országos kampányt mert azt sneki se fogja észrevenni
 relatív költség:
  1 megjelnésre, 1000 megjelnésre, eladott termékre vetítjük a költségét…

Médiumok és reklámeszközök érzékelésének percepciós rendszere

látott, hallott, szagolt, ízlelt, tapintott…
beszédtől független / függő…

pl.: eseménymarketing…
a mackósajtot mortadellát audiovizuálisna nem lehet reklámozni, kell hozzá egy helyes hostessleányzó, aki megkínál vele☺