További jegyzetek itt!

Munkakör és kompetencia menedzsment

1. Alapfogalmak

2. Munkakör vs munkavégzési renszer

3. A „jó” munkavégzési rendszer

4. munkavégzési rendszerek : törétnei áttekintés

5. Munkakörtervezés — alpavető munaköri jellemzők

5.1. elelős szerkesztő — publisher

6. Hackman-Oldham modell

7. Munkakörtervezési megfontolások

8. A 8 leggyakorivv mélyen beágyazott életre szóló érdeklődési terüólet

9. KOmpetencia rendszerek: Spencer és Spencer

10. Kompetencia: csapatvezetés

11. Együttműködés


1. Alapfogalmak

2. Munkakör vs munkavégzési renszer

3. A „jó” munkavégzési rendszer

4. munkavégzési rendszerek : törétnei áttekintés

5. Munkakörtervezés — alpavető munaköri jellemzők

5.1. elelős szerkesztő — publisher

6. Hackman-Oldham modell

7. Munkakörtervezési megfontolások

8. A 8 leggyakorivv mélyen beágyazott életre szóló érdeklődési terüólet

9. KOmpetencia rendszerek: Spencer és Spencer

10. Kompetencia: csapatvezetés

11. Együttműködés


alapfogalmak, definíciók
munkavégzési rendszerek fejlődése
példák a unkakör-gazdagításra
munkakör-tervezés fő szempontjai

példa elkötelezetsgen alapuló MVR-re

Alapfogalmak

munkafeladat (task): a munkavégzés során az egyes tevékeységek egymás utáni koordinált folyamata, melynek eredményeként egy output (termék, szolgáltatás) jön létre
 pl.: karbantartás, adatfelvitel, mászaki szerkesztés

 pozíció: ez személyhez kötődik

munkakör: job: a szervezetnen egymáshoz hoasnló feladatokat ellátó pozíciók csoporetja
pl. karbantartó, programozó…

munkavégzési rendszer: work system:
 hatással van rá a hazsnált technollógia…
 egy adott munkafeladat
 amunkavégzés technológiája
 a feladat ellátásához szükséges munkavállalói kompetenciák
 a végrehajtást irányító veezető vezetési stylusa, és
 a tágabb HRM rendszerek és gyakorlat egységes redszere

a kialakításával eldől:
 hogyan tervezzük és szervezzük meg a munkavégzést
 hogyan irányítjuk-vezetjük az alkalamzottakat
 az emberek miként élik meg a mmunkájukat
 milyen szinten teljesítenek


Munkakör vs munkavégzési renszer


A „jó” munkavégzési rendszer

jó döntsések következnek
kihasználja a kompeteneciákat
emberke lekötelezetté válnak a aszerbezezetoi célokk iránt
illeszkedik astratégiához
egyéni fejlődési igáényke kielégítetttsége


munkavégzési rendszerek : törétnei áttekintés

1, tudományos munkaszervezés, fordizmus
2. vezuetési stílus vátozása: participáció
 McGregor, részvételi probléma-megoldó csoportok

3. munkkakörök rotációja, munkakörbővítés
nem növeli az alkalamzotti motivációt
hinyzás-fluktuáció problémáit szolgálja

4. Munkakörgazdagítás
 Hertzberg
 a munka tartalmát is érinti
 hatáskör és felelőssége növelése
 elégedettslh, gelelősség, kompetenciák
 a rendszer fontos elemeit érinti

5. technológiai fejlesztés
technollógia bevezetésekor emberi szempontok figyelembe vannak véve

6. Átfogó újraszervezés
autonóm munkacsoport
minőségellenőrzési kérdések
stb. a dolgozóra van bízva

7. BPR
gyökeres átaakítás

Munkakörtervezés — alpavető munaköri jellemzők

készségek változatossága (kihívás…)
feladat beazonosíthatósága, eredmény
jelentőség: hatás másokra
autonómia
visszajezés: azonnali, direkt, egyértlemű

elelős szerkesztő — publisher

Felelős szerkesztő:
 készség: támaválasztás, olvasó szerkeezstés
 azonosíthatóság: „a könyv”
 jelentőség: legyen ott apolcokon
 autonómia: időzítés, otthoni munkavégzés
 visszajelzés: hibák mennyisége, kinézet

Publisher:
 készség: üzleti képességek kellenek inkább…
 azonosíthatóság: „információ, tudás…” — cdre, netre kerülhetett
 jelentőség: up-to-date infóigények kielégítése
 autonómia: visszaesik: kevésbé tudja beosztani az idejét, de nagyobb döntéshozatali szabadság
 visszajelzés: egyértelműbb, sokkal egyértelműbb…: érbevétel, nyereség

 ⇒ desk-top publishing
 üzleti lehetőségek
 delegálás és coaching

Hackman-Oldham modell

alapvető munakköri jellemzők (1) → külső pszivhológiai állapotok (2) ⇒ személyek és munkahelyioutputok (3)

1. készségek ávltozatossága
feladat beazonosíthatüósága
feladatok jelentősége,
autonómia


a munka átélt jelentősége, értelme
munka eredményeiért értzett felelősségérzet
eredméynej ismerete

magas motiváltásgi szint
jó minőségű teljesítmény
elégedettség
alacsony hiányzás és fluktuáció

Munkakörtervezési megfontolások

munkakörgazdasgítás mértéke: magas/alacsony
alkalmazott növekedés szükséglete: magas/alacsony
magas/magas:
 meges teljesítmény
 elégedettség
 alacsony fulktuáció

magas/alacsony:
 magas stressz
 soknak észlelet munkamennyiség
 alacosny tlejesítény
 gyakori hiányzás

alacsony/magas:
 unalmasnak megélt munka, demotiváltság, meges fulktuáció

 alacsony/alacosny: külső motivátor állítja be a teljesítmányszintet

A 8 leggyakorivv mélyen beágyazott életre szóló érdeklődési terüólet

tecg. újdontságok
kvantitativitás - számokkal munka
elmélet alkotéás és fogalmi gondolkodás
kreatív termelés
személyes tanácsadás és mentorálás — segítség
emberek és kapcoslatok menbedzselése: kitől mire lehet számítani és viszont
vállalat/vállalakozűás irányítása
mások befolyásolása beszéd és gondolatok által

kombinációk?:
váll. irányítás + emberi kapcsolatok = napi szintű vállaaltirányítók

technológia és emberek és kapcsolatok:
 csoportvezetésre alkalmas mérnök

krea és válalaltirányítás:
 vállalkozók, szerenek elkezdeni és nagy kérdésekben irányítani

KOmpetencia rendszerek: Spencer és Spencer

6 terület…
pl.:
Vezetői kompetenciák
 mások fejlesztése
 urányítás, asszertivitás
 csapatmunka és együttműködés
 csapatvezuetés

kognitív kompetenciák:
 analitikus gondolkodás
 fogalmi ogndolkodás
 szaktudás

személyes hatékonyság kompetenciái
 önkontroll
 önbizalom
 rugalmasság
 elkötelezettség a szerevezt iránt

Kompetencia: csapatvezetés

-1 munkatársak kérése ellenére is visszautasítja a célok é

1. szint: értekezletet már tart…

Együttműködés


2. szint: tájékoztatás, döntések által érintettek tájékozattása… stb…