További jegyzetek itt!

Szállítási szerződés

.1. Keretszerződés

1. ELhatárolás más szerződésektől

2. Szerződés lényeges pontjai szállítási szerződésnél

3. közüzemi szerződés

4. Közszolgáltatási szerződés


.1. Keretszerződés

1. ELhatárolás más szerződésektől

2. Szerződés lényeges pontjai szállítási szerződésnél

3. közüzemi szerződés

4. Közszolgáltatási szerződés


néhány szerződéstípus kivált belüle…

→ Szállítási szerződés, határidós adásvételi szerződés…
azt ќjelenti, hogy a szállító késább fog valamit szállítani….
megrendelő kötelezettsége ezt átvenni, a szolgáltatásért megfizetni…

→ határidő, díjfizetés, szolgáltatás tárgya…

előtörténet:
 szoci vállalati szférában ez volt a legfontosabb szerződés… mivel a típuskényszer folytán az állami vállalatok tevékenysége ehhez kötődött…
 → többlépcsős szabályozás aláé esett a dolog…

PTK határozza meg… felelk alapvető jogait és kötelezettségeit határozza meg…

90es években hatályon lkívül lett helyezve a korányrendelet….
viszont a szerződések gyakran utalhatnak hatályon kívól helyezett szerződésekre


szokványok: adott szakmában tevékenykedő egyén tisztában van azzal, milyn folyamatok lépnek be az adott szolgáltatási folyamatba…
Ale ezek nem jogszabályok… akkor lesznek csak részei a szerződésnek, ahol az külön hivatkozik ré…


Keretszerződés

a szállítási szerződésekhez kapcsolódhat…
pl. az adott beszállító állandó… a felek a japcsolatukat a keretmegállapodásban rögzítik… 5-10 éves keretmegállapodásban rögzítik a szerződéskötésre vonatkozó alapvető szabályaikat…
→ gazdasági kapcsolatok rendezése, hosszabb távra…
pl. a keretmegállapodás alapján megrendelést küldünk… → hallgatással is létrejöhet a szerződés… megállapodhatnak ilyenben is a keretszerződésben. a ptk ugyanis ezt csak diszpozitívan tiltja…
minőségvizsgálati mód (szúrópróba… mire vonatkozik, stb…)
kötelezett: a szállító
megrendelő: jogosultELhatárolás más szerződésektől

el kell határolni az adásvételi szerződéstől…
vannak ismérvek, miszerint eljutunk a szállítási szerzőődés speciális rendelkezéseihez…
 nem adásvételi szerződés, mert pontos határidő van…

 a szerződés tárgya határolja el a szálítási szerződést a vállalkozási szerződéstől:
  a szállítási szerződés fajlagosan, a vállalkozási egyedi…

  vs fuvarozási: a termelési folyamatot is magában foglalja. fuvarozásnál ilyen nincsbármelyik fél ĸezdeményezheti
remdelés elküldése ajánlattételnek minősül


Szerződés lényeges pontjai szállítási szerződésnél

szerződés tárgyának meghatározása
 lehet mezőg. termék is…

tömegtermeléshez kapcoslódó szerződéstípus: → fajlagos meghatározás….
めennyiség, minőség, mérték…
 mivel a megrendeléskor a termék még incs legyártva…


teljesítési idő:
rendszerint időszakot hat. meg… az, hogy határnap vagy időszak attól is függ, hogy milyen a szerződés időtartama


ellenszolgáltatás: kötelező fogalmi elem… nincs ingyene sszállítási szerződés…


ƣdőtartalmából kifolyólag bele lehet építeni árváltozásokat is


szállító alapvető kötelezettsége: a dolog átadása…


tájékoztatási kötelezettség: milyen kezelési szabályok, áru sajátosságai is
 az kiskernél a fogyastóig is terjed…


a ternlj csomagolása: a terméket csomagolással óvva kkell szállítania, mivel a teljesítés a szolgáltatás lemérésével történik…

napokban van meghatározva a szolgáltatás átvételémek lehetősége…

a szállító tanősíthatja a minőséget… → nem ell tételesen vizsgáálni, ez mentesíti a szerződő felet a bevizsgálástól…

készrejelentés: előzőleg kell a megrendelőt értesíteni (törvény szerint 3 nap, de diszpozitív), hogy az az átvételre felkészülhessen


szerződéstől elállhat a megrendelő… ha nem tudja értékesíteni, nincs rá piac, stb…. elsősorban a hosszútávú megrendeléssel van összefüggésben…
ezt a jogot viszont nem lehet úgy gyakrolni, hogy a másik félnek baja szárazzon belőle
⇒ a megrendelő elállhat, de köteles a szállító kárát megtéríteni. ez nem kártérítés, hanem kármentesítés.
 kártérítés jogellenesség esetén lenne

 szerződésszegési jogcímre hivatkozva elálláskor a megrendelő kérhet viszont kártérítést


van keretszerződés helyett üzemezett szállítás:
a megrendelő termelési folyamatához megfelelő módon tiud kapcsolódni…

specifikációs jog kikötése, „specizés”:
a felek emgállapodnak egy hosszútávú gazdasági kapcsolatban… nem tudják még milyen választéra van szüksgük…
pl. áruház ruhagyárral… a szerződés lehetőséget biztosíthat a szolgáltatás specifikálására…
ez kockázatmegosztás…


szállító: ぱz áruház polcpénzt kér… no de alulra vagy felülre tesszük? ezt szokták szabályozni…


adot tiparágon belüli szokványok lényegesek… erről tudakozódni kell…közüzemi szerződés

a szállítási szerződés az egyik alfaja…
távhő, víz, stb… a felhasználó állandó jellegge fogja igénybe venni…
igen szigorú jogi szabályozás… : a közüzemeket szerződéskötési kötelezettség terheli…
szerződés felmondására, szolgáltatás korlátozására is szigorú szbaályok vannak…

díjfizetési elmaradás:
villanyt, gázt ki lehet kapcsolni… a bizet napi legalább két órára muszáj szolgáltatni…

szerződés létrejövetele:
a szolgáltatás igénbevételével jön létre…
ha nem íratom át házvásárlásnál a vízórát, akkor is létrejön a szolgáltatás igénybevételével „ráutaló magatartással”

Közszolgáltatási szerződés

állami szerv vagy önkormányzat felelőssége…
a kozüzeminél két gazdaálkodó fél áll egymással szemben…

Önkormányzati törvény:: mi az önkomrányzatok feladatai