További jegyzetek itt!

Polgári jog rejtelmei tovább

1. Szerződés alanyi köre

2. Szerződési fogalmak

3. Szerződéskötési fázisok

4. Hogy történik az egyedi szerződéskötés?


1. Szerződés alanyi köre

2. Szerződési fogalmak

3. Szerződéskötési fázisok

4. Hogy történik az egyedi szerződéskötés?


Szerződés alanyi köre


létezik a jogalany?
jpogképesség hiányában a kötött szerződéseket nem lehet elfogadni…

nagyvállalat szmsz-e… egyesült alapszabálya:
 egy részegysége vagy más városban lévő szervezeti egysége kellőképpen rendelkezik-e jogalanyisággal, vagy nem?

pl. egyház: résztvesz a vagyonjogi forgalomban, lásd pannonhalmi borok

ki milyen szerződést köthet?
pl. hitelszerződést csak pénzintézet köthet…

állam, mint speciális jogalany

PTK is továbbontja…
természetes személyek… jogi személyek…
 speciális kategória:
  fogyasztók
  kell definiálni, mret csak rájuk vonatkoznak a fogyasztóvédelmi szabályok…
   „olyan szeméyl, aki kereskedelmi/gazdasági szerződést nem hivatásszerűenm köt, hanem klasszikusan végfelhasználói, (általában gyengébb) pozícióban van”

  a Legfelső Bíróság kiterjesztette a természetes személyeken felül bizonyos jogi személyekre is…

  fogalommeghatározó mondatok:

  a rosszhiszenműséget vélelmezni kell: ha valaki fedezetelonási céllal adja el hozzátartozónak az ingatlanát, az éérdekes jogi szempontból…


Jogi szmyélek:
tovább bontja a PTK:
gazdálkodó szervezetek…

többalanyúság: közös tulajdon…. stb…


képviselet szabályai… szerződés alanyi köre…

jogi értelem: speciális szezrdési tárgyak meg vannak határozva…

Szerződési fogalmak


főszolgáltatás, mellékszolgáltatás:
 főszolgáltatásban ha a felek nem állapodnak meg… nincs szerződés.
 ha a főszolgáltatást valaki nem teljesíti, az szerződésvisszautasítás
 mellékszolgáltatásnál nem olyan nagy probléma

 a főszolgáltatást meghatározza a jogalkotó a szerződéstípussal együtt


„megengedés" — "használhatod a telkem, nem panaszkodok majd birtokháborításra”


szerződések felmondási feltételei…
tartós jogviszonyba a bíróság belenyúlhat az egyik fél kérésére: szerződés megváltoztatása…
ha az időközben történt változás az egyik félre nézve indokoatlanul nagy terhet róna…
 jellemzően óvatosan nyúlkál a bíróság… és van, amibe bele se nyúlhat, lásd társasági szerződés.

 bankok: lakossági hitelszerződések rendszerváltozás előtt… nem lehetett a rendsuerváltozást előre látni ⇒ segítség

osztható/oszthatatlan szolgáltatások:
 oszthatatlan: szerződési érdek csak úgy elégíthető ki, ha csak a szolgáltatás telkes rendelkezésre bocsátása esetén teljesül a szerzősés

 a szeződésszegésnél van jelentősége: ha valami poszthatatlan, nem számít, ha egy részét teljesítettük.

 pl. beruházás… ha oszthatatlanná tesszük az osztható beruházást, és két hetet csúszunk a teljes átadással, akkor a teljes beruházási értékért kell perkálni a szerződésszegési kötbért…

személyhez kötött szolgáltatás:
 csak a szerződés kötelezettje nyújthatja a szolgáltatást… minden olyan szolgáltatásnál, ahol bizalmi viszonyra alapul… — ügyvéd, tanár, tanácsadó… — ⇒ titoktartási kötelezettség üzleti titkokra… egyebek.
 általános szabály alól kivételek, egyszerűbben megszüntethető a szerződési jogviszony
  pl. ha a tanácsadóm titkokat szivárogtat ki, gyorsan kirúgható
  
  
 szerződési kötőerő: cska akkor van a szerződésnek piacszervező szerepe, ha van kötőereje
 személyhez kötött szerződés megszűnik a szolgáltató megszűnésével


 lehetséges fogalmilag odakönti az egyedi szolgáltatást egyes szerződéstípusokhoz…

fajlagosság:
 a dolgot mennyiség/minőség/típus megjelöléssel határozzuk meg…
 tömegtermelésnél piacszervező szerződsáek mellett ez gyakori szerződéstípus: tudjuk mit várunk a szezrődés teljesítése során

 kölcsönszerződés: egyik legfajlagosabb: nem az a lényeg, hogy milyen pénzt kapok, csak hogy mennyit

 tömegtermelés: ha nem tudom teljesíteni a fajlagos szerződést (leégett a gyár…), de a fajta (a termék amit elő kellene állítanom), még létezik, szerződésszegés nem teljesíteni.

zártfajú szolgáltatások
 mezőg. termékértékesítési szerződés pl…


alternatív lehetőségek
 egyik vagy másik fél számára választást biztosít

szolgáltatás - ellenszolgáltatás:
 a szerződések visszterhessge: viszontteher vállalás, mert a szerződés kötelezettje valamilyen kötelezettséfe vállalat au én irányomba
 vissztehermentesség: pl. ajándékozási szerződés

 adásvételi szezrődés visszterhes… köcsönvételinél a

Szerződéskötési fázisok

egyediesített eljárási rendben…
individuális szerződés: szerződési feltétel végigtárgyalása

de pl…: buszjegyvásárlás az vállalkozói szerződés a bkv részéről…


a szerződés jogi tény: jogviszony keletkeztető aktus amikor megállapodunk valakivel…

atipikus/vegyes szerződések kötésére van lehetőség:
 atipikus: típusba nem sorolható szerződés…
 de engedni kell, mert lehet, hogy olyan szerződéskötésére van igény, amilyenre a joalkotó nem gondolt… a szerződés kötőereje miatt ezeknek a szerződéseknek is van jogkeletkeztető ereje…

 külföldi jogszabályokat is kell néha integrálni — ezek atipikusan kerülek bele


mikor kötnek a felek individuális szezrődésT?
 elég szélsőséges verziók… pl. elmegyünk a vásárba, és alkudozok…
 vagy: legmagasabb szintű gazdasági szolgáltatások… mint pl. nagyberuházások…

Hogy történik az egyedi szerződéskötés?

legalább kétpólusú…
valamelyik fél kezdi a szerződéskötést… a teljesítő avgy a másik…

egyoldalú, cmízett jjognyilatkozat — címzett ajánlat (meghatározott másik félhez kell intézni ezt a jognyilatkozatot)
 pl. kiteszek egy árut a kirakatba, de az üzletben az nincs…. akkor nem lehet puffogni, mert nem címzett.


ajánlati kötőerő: kötleező elemeknek benne kelll lenni
⇒ ajánlati kötöttség…a btartama picit zavarosan van megjatározva a PTK-ban
 amíg ajánlati kötöttség van, nem visszavonható…

 ⇒ erről dönteni kell előre… hogy hogy határozzák meg, nem szólnak bele (pl. ajánlat a készlet erejéig!)

  ha nincs:
  ⇒ szankciók: a szerződésszegésből származó költség megtérítése (nem kártérítés: azt cska létrejött szerződésnél lehet…)
  a költség a kár egyik eleme: pl. a megkötendő szerződés reményében költségekbe verjük magunkat…

ajánlatot kapó címzett az eredeti ajánlat elemein változtat ⇒ eredeti ajánlat visszavonása és új ajánlat tevése

a bíróság előtt derül ki gyakran, hogy nem is volt szerződés…
ajánlat, elfogadása, új ajánlat… mindig legyen egyértelmű

szerződés nem jöhet létre hallgatással — hallgatás-beleegyezés nem lehet, csak ha külön van ilyen megállapodás

addig van az ajánlat-alutasítás-újajánlat, míg nincs konszenzus