További jegyzetek itt!

Szerződésfogalom, szerződéstípusok, kötelmek

1. Szerződéstípusok fajtái…

1.1. Kötelmek

1.1.1. Adási kötelem

1.1.2. Eredménykötelem

1.1.3. ügyviteli kötelem

1.1.4. Használati kötelem

1.1.5. Helytállás

1.1.6. Organizációs szerződések


1. Szerződéstípusok fajtái…

1.1. Kötelmek

1.1.1. Adási kötelem

1.1.2. Eredménykötelem

1.1.3. ügyviteli kötelem

1.1.4. Használati kötelem

1.1.5. Helytállás

1.1.6. Organizációs szerződések


Szerződés
2 vagy több fél egybehangzó akarat-nyilatkozata valamely gazdasági cél elérése érdekében

Amíg nincs meg az egybehangzás, addig csak egy szerződéskötési fázisnál tartunk… ajánlatkérések, ilyesmik

érdekellentét is megjelenhet a szerződésben… az az érdekazonosság és az érdekellentét egységét fejezi ki

munkamegosztás, eltérő tulajdonok ⇒ rá vannak szorítva a felek arra, hogy szerződéses viszonyt hozzanak létre

a szerződési szabadság nem korlátlan… nem lehet kényszeríteni senkit adásvételi/vállalkozási szerződésre… (tulajdonosi autonómia)
…viszont pl. gépjármű felelősség-biztosításra kötelez a törvény.

A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg, kivéve ha a jogszabály tiltja
ki kell mondani, hogy mitől nem szabad eltérni

A szerződéstípus megválasztásának szabadsága: ez is a tervgazdálkodásos szerződéskényszer tagadásaként

szerződéstípus

adásvételi, megbízási,
szerződéskötelmi általános: nem azt vizsgálja, hogy ki milyen szerződést köt, hanem a kérdéseket, amelyek minden szerződésnél elő szoktak fordulni… pl. szerződés-érvénytelenség, szerződésszegés
… és utána a szerződéstípusra jellemző „különös” részek. a differenciálásnak rendszerint gazdasági alapja van.

Adásvételi szerződés: dolog, tulajdon eladása pénz ellenében.

Megbízási: itt nincs tulajdonátszállás, mást szabályoz…


Általános, kötelmi, különös szabályozás…
általános: jogosult & kötelezett a szerződő partnerek
amint elérünk egy különös részhez, konkretizálni kell.

Szerződéstípusok fajtái…

Kötelmek

Adási kötelem

általában fogalmilag nem törvényi, hanem rendszertani kategória. Meghatározott dolgot adok valamiért cserébe.
Adásvételi szerződés
ez már nevesített PTK szerint.
  pénz ellenében történik
Szállítási szerződés
határidős adásvételi szerződés… hajlamosan meghatározott (ipari) dolog tulajdonba adása pénz ellenében
  kapacitás biztosítás…
Mezőgazdasági termék értékesítés
azért vesszük ki, mert a mezőgazdasági termelés specialitásait a szerződési szabályokban érvényesíteni kell…
  határidős…
  indokolt a speciális szabályozás, mert a Mezőgazdasági termelés sok külső tényezőtől függ.
  „de én nem vagyok felelős azért, ha nem lesz napsütés, és nem fog mosolyogni a szilva…”
Csereszerződés
dolgoz adok tulajdonba dolog ellenében
Kölcsönszerződés
pénz tulajdonba adása pénz ellenében, hogy később ugyanannyit vissza is kell adni…
  kell, hogy a teljes tulajdonosi részjogosítványok is átszálljanak — máskülönben nem rendelkezhetne vele szabadon…
  kamatfizetési kötelezettség

  nem keverjük ezeket… mert az személy elleni erőszaknak minősül ☺
Ajándékozási szerződés
dolog tulajdonba adása elfogadás ellenében…

Eredménykötelem

valami produktum kell származzon a kötelezett tevékenységéből
vállalkozói szerződés
tevékenysége során következik be változás a külvilágban…
 differenciálódik belül, vannak nevesített változatai
 tervezési szerződés: alapvetően szellemi tevékenység, nem a tárgyi megtestesülésének van értéke
  a vállalkozás akkor állapíthatja meg, ha műszaki gazdasági tervre vonatkozik
 … most van egy tervünk. Következik a kivitelezés…
 Kivitelezési szerződés: magas vagy mélyépítés…. Megépül a mélygarázs vagy felépül a torony…
 Beruházási szerződés: pl. utazásszervező tevékenység…
 Kutatási szerződés: lehet más szerződéstípus keretein belül… arra, hogy a kutató munkájának lesz eredménye — az is eredmény, ha nincs eredménye…
 … ha itt nincs szabályozva, akkor vállalkozói általános… ha ott sincs, akkor PTK…
Fuvarozási szerződés
a fuvarozó vállalja, hogy meghatározott helyről egy meghatározott másik helyre egy dolgot elvisz.
 szállítási ≠ fuvarozási ≠ szállítmányozási

ügyviteli kötelem

megbízási szerződés
megbízási szerződés anélkül, hogy kötelezettséget vállalna az eredményre… Pl. ha a tanár leadja az anyagot legjobb tudása szerint, akkor a diák nemtanulási tevékenysége nem az ő kockázata.
 ezt is differenciálja a jogalkotó az elvégzendő tevékenység alapján.
 Bizományi szerződés: a végzendő tevékenység micsoda… A bizományos arra vállal kötelezettséget, hogy a saját nevében más számlájára szerződést köt…
  Szállítmányozási szerződés: fuvarozási bizomány… szakértelmet igénylő feladat: megfelelő fuvarozó kiválasztása… biztosítások megkötése…
 Hitelszerződés: ameddig a kölcsönszerződés alapján látom a pénzt, addig a hitelszerződés esetén egy büdös buznyákot sem. Itt arra történik kötelezettségvállalás, hogy hitelkeret áll rendelkezésemre.…
  hitelnél rendelkezésre állási jutalék van… Kölcsönnél van pénz is rögtön.
letéti szerződés
valamely dolog szakszerű őrzésére szerződök.

Használati kötelem

a tulajdonosi jogok nincsenek mind átadva, csak a használati és birtoklási jog.
bérleti szerződés
a bérbeadó arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott időre átadja a használati jogot
haszonbérlet
örökhaszonbérlet nincs, mert az feudális
licencszerződés
saját szükségleteire használhatja. Mert különben jön a BSA

Helytállás

Biztosítási szerződés
…ennek is van sok ága-boga… a Biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott biztosítási esemény esetén helyt áll, nem kártérítést fizet, hanem a kárt téríti meg.

Organizációs szerződések

szervező szerződés… tagok viszonyát határozza meg
polgári jogi társaság