További jegyzetek itt!

Szerződéses biztosítékok

1. Foglaló

2. Kezesség

3. Zálog

3.1. Zálogjog fajtái

3.1.1. jelzálogjog…

3.1.2. Kézi zálogjog (lombard hitel)

3.2. Zálog érvényesítése

3.3. Önálló zálogjog


1. Foglaló

2. Kezesség

3. Zálog

3.1. Zálogjog fajtái

3.1.1. jelzálogjog…

3.1.2. Kézi zálogjog (lombard hitel)

3.2. Zálog érvényesítése

3.3. Önálló zálogjog


a felek döntik el…
többletlehetőség, ha az egyik fél nem tud/akar teljesíteni…

mellékkötelezettség jellegűek: többletelem…
ezek nélkül is érvényes さzerződés…

jótállás: ez is többbletelem például… szerződéses kikötés, ami jogi szintre kúszott át…

bankgarancia: valamely félért áll jó a bank …

kezesség, foglaló, zálogjog…

szerződési biztosítékok köre nem lezárt, bár van nevesítve pár dolog…
atipikus szerződés: a jogalkotó nem írja körül…
 → többletszerződési biztosítékokban is meg lehet állapodni…


Foglaló

gyakran kötik ki a mindennapi életben… fogalmilag: a szerződés megkötésének jeléül adják… minden olyan esetben, amikor a szerződés előkészítése hosszabb időt fog igénybevenni…

szerződés megkötésének jeléül — pl. lakásvétel… hosszabb procedúra, őghogy „gyorsan még lefoglalózzuk”

írásba kell foglalni… biztos meg fogják kötni, biztos teljesíteni fogják a szerződés…
ha az egyik fél a szerződés teljesítését nem kívánja → a foglalót adó fél a foglaló összegét elveszti…
ha az eladó mondja, hogy bocs, de mégse, akkor vissza kell adni a foglalót, és még egyszer ugyanannyit…

akkor lehet követelni, ha a szerződés meghiúsulásával az illető felelőssé tehető… → szubjektív jogkövetkezmény, a nem teljesítő fél vétkességéhez kapcoslódik…
ha vétlen, akkor nem lehet foglalózni…

→ kárátalány-funkció…

ha a földrengés pusztítja el a házat, az nem érdekes.
ha a bank nem ad kölcsönt, a vevő a foglalót elveszti…

gyakorlatban a vételár 10%-a szokik lenni…

kiszámíthatatlan körülmények közt jobb, ha kisebb…

kárátalány: nem kell kármértéket bizonyítani… elég annyi, hogy nem volt szerződés…
mentesülnek a szerződés elmaradásából eredő kár bizonyítása alól…

persze ha a foglalót meghaladó kárt tudok bizonyítani. azt a kártérítést is lehet érvényesíteni a kártárítésre vonatkozó szbaályok szerint…
de a foglaló összegéig mindenképp…


előleg az más tészta…

Kezesség

teljesítés személyi biztosítéka… a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy ha a szerződés eredei kötelezettje nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettséget, helyette ezt a kezes állja…

társaság alapítói kézfizető kezességet vállalnak a társaságért…
tagoktól elkülönült vagyon… de a tagok legyenek mégis felelősek…


a kezes teljes vagyonával köteles helytállni… tehát magánemberként nem jó ötlet…


rendes (sortartó) kezesség: előbb meg kell várni, míg a főadós nem tudja teljesíeni fizetést… csak utána száll a kezesre a fizetési kötelezettség…
 adósfizess, nemfizet, felszámolás… múlik az idő, nőnek a kamatok…
 ha a kezes úgy látja, nem akarja húzni az időt, és legalább a kamatot nem akarja fizetni, akkor beléphet korábban…


készfizető kezesség: az adós meg a kezes egyetemlegesen felel…
akkor alkalmazható, ha a felek a szerződésben kifejezetten ebben állapodnak meg…
 bank által vállalt kezesség a PTK alapján lesz készfizető…
 ha a vételár nagyon nagy, a bank jó pénzért ad kezességet…

 kártérítés megfizetésére: ez is készfizető…

Zálog

dologi biztosíték adás: biztosítékul meghatározott vagyontárgy lekötése…

kézi zálogjog kivétel…
akkor hatékony a szerepülk a biztosítanak, ha a biztosítékul lekötött dolog nem kerül ki a gazdasági forgalomból…

az értékesítési folyamat szigorúan szabályozott, hogy a hitelező ne vehesse el az egyszer szorult helyzetbe került adós vagyonát…

az adós nem meget ki a kötelesség alól…

Fogyasztóvédelem:
vagyonterhelő zálogjog… ha teljes, akkor a megvett árut is terheli… viszny a fogyasztóvédelem miatt a kereskedelmi forgalomban jóhiszemű vevő esetén nincs zálogteher az árun…

miken lehet zálogjog?
- meglévő követelésen… (bank a megvásárolt lakáson is zálogjogot létesít…)
- jövőben keletkező követelések terhére…


önűálló zálogjog kivétel a járulákosság alól…

járulékosság: a fükövetelés sorsát osztja a biztosíték…
az alapul fekvő jogviszony helyénvaló?


Zálogjog fajtái

jelzálogjog…

a zálogul / fedezetül adott dolog nem lesz a zálogbavevőé…
csak Jel van rajta, miszerint az épp fedezet valamire…

pl. ingatlanok… állami nyilvántartás… ezt be kell jegyezni az ingatlan teherlapjára…

jelzálogjogot be kell jegyezni az ingatlannyilvántartásba — ez a zálogjog keletkezési követelménye…

2005-ig csak ingatlanra lehetett… de már lehet ingó tárgyakra is jelzálogot rakni…
node hogy mi védi a fogyasztót, hova van bejegyezve, hogy jelzáláogosított-e?
ezt közokiratba foglalják, és a közjegyzők vezetik az ingó vagyon jelzáloglistáját…

nincs birtokba adás → a zálogjogosulté az ellenőrzés joga… megóvási kötelezettség…
vétlen káreseménynél a biztosítési összeg lép a zálogtárgy helyébe

lakásjelzálognál biztosítás kell a lakásra — elvégre mi van, ha jön a Nagy Alföldi Cúnami?

Kézi zálogjog (lombard hitel)

középkorból származik…
„elviszem zaciba az aranygyűrűmet…” — kikerül a zálogkötelezett birtokából a zálogjogosult birtokába kerül…


zálogjog zálogszerződésen szeret alapulni…
milyen összegű követelés…
vagy ha jövőbeni követelésre, akkor is meg hell إatározni a jogviszonyt és a legmagasabb összeget…


gyakran közjegyzői okiratba is van foglalva…
ingó jelzálognál ez kötelező… de a többit is lehet közjegyzőztetni…

nemteljesítés → a közokirat azonnal végrehajtható… nem kell per… az ügyvédek szeretik az időt húzni…

→ mindig kérdés, hogy a közokirat éri-e meg jobban, vagy a per…

fuvarozó birtokában lévő dolgokra a fuvarozónak törvényes zálogjoga van…


Zálog érvényesítése

követelés nem történt meg… ezt bírósági ítélettel vagy közokirattal kell igazolni…

ha a felek egyezően alejárat után megállapodnak, hogy átlépik a peres/végrehajtási fázist, és közösen értékesítik az adott dolgot, errrre van lehetőség… írásban…
megállapodnak a legalacsonyabb árakban…

ezen kivétel alól van kivétel: adós védelmének gazdasági és jogi feltételei fennállása esetén lehet a lejárat előtt is…

értékesítéssel a zálogogosult üzletszerűen foglalkozik: → bedobjuk a zaciba… → „ha nem jön x hónapig, jogosult az érétkesítésre… ”

ez még nem mentesíti a zálogjogosultat az elszámolástól…

vagyonterhelő zálogjog:
teljes vagyonukat, követelésállományukra vagyont terhelő zálogjog

lebegő záogjog…
egész vaygont terheli → nem kerül ki a gazdasági forgalomba

a termelő is tud termelni tovább…
azért lebegő zálogjog, mert az mindig ott lebeg
állandó forgásban van a követelés tárgya…

van elenőrzési jog… → a bank bekérheti a mérlegeket, leltárokat… állandó kapcsolat, ellenőrzési lehetőség…Önálló zálogjog

nem járulékos kötelezettség — itt kivételesen nem…
van kölcsönmegállapodás, de önállósodik azálogjog…

megjelölendő a fedezeti vagyontárgy… jellemzően ingatlan…
elkülönül a odlog és a követelés… ezt tovább lehet érvényesíteni…


felmondható… mer tnem járuékos…

„meg akaroim szüöntetni az ingatlanomon álló terhet"” → felszaabadul az önálló zálogjog felett…
vagy a másik felmondhatja az önálló zálogjogot és kérheti a pénzt…