További jegyzetek itt!

Munkajog

1. Vállalkozó vs. Munkavállaló

1.1. személyes eljárás:

1.2. fizetés ideje:

1.3. költségek, eszközök

1.4. További munka

1.5. Munkaidő

1.6. Fizetett szabadság

1.7. Szociális háló

1.8. Jog

1.9. Formaságok

1.10. Szerződés megszüntetése

2. Kártalanítás

2.1. Vezető állású munkavállalók


1. Vállalkozó vs. Munkavállaló

1.1. személyes eljárás:

1.2. fizetés ideje:

1.3. költségek, eszközök

1.4. További munka

1.5. Munkaidő

1.6. Fizetett szabadság

1.7. Szociális háló

1.8. Jog

1.9. Formaságok

1.10. Szerződés megszüntetése

2. Kártalanítás

2.1. Vezető állású munkavállalók


by: Madarasi Tamás

közjog, magánjog…

magánjog:
 polgári, család, stb…

közjogban mindig bennevan az állam, mint közhatalmi szereplő… (vagyis nem mint metróépíttető…)
vele szemben áll pediglen az állampolgár…

a magánjog diszpozitív, a közjog kogens…

közjog:
 államigazgatási, pénzügyi, büntető…


no és a munkajog…?
alapvetően magánjog…
munka = W…
csupa diszpozitivitás az élet itt is.

van a kollektív, me a normál… a normál a diszpozitív…
 nopersze a diszpozitív tartomány elég szűk…
 végkielégítés, minimálbér… nincs olyan terület, amin ne lenne megszorítás…

kolektív munkajognál csoportosan küzdenek a felek..
 szakszervezetek
 üzemi tanácsok
 munkaadó
 állam→ kormány

 ezek az Országos Érdekegyeztetői Tanács… 

 néhányan (BKV, MÁV, rendőrség) erős szakszervezettel rendelkeznek, egyébként meg

az üzemi tanács pedig a szakszervezet piciben…
a szakszervezet ágazatot fed le, ehhez kéepst

a szakszervezet alaposan beleszól mindenbe…
az Üzemi Tanács helyi…
 együttdöntési jogköre van néhol…
 informálódási jogkör…
 véleményezési…

„igen, van ilyen, hogy sztrájkjog… szerintem amit az újságok írnak ebből, az bőven elég… de most lépjünk túl fontosabbakra…”

beszámlázós… színészek, újságírók, orvosok… igen sokhelyütt elterjedt…
az államháztrartásnak annyira mondjuk nemjó…

cserébe a munkavállalónak biztos nyugdíja van, nehezebb kirúgni, stb…

Vállalkozó vs. Munkavállaló

a vállalkozó függetlenebb…

a vállalkozói szerződés eredményfüggő… megbízói kevésbé…

500kHUF-ot költ a cég egy munkavállalóra → marad mondjuk 180kHUF a munkavállalónak…
ugyanezt vállalkozóra költi:
 elkölt 500+áfát egy evásra… de az áfát úgyis elszámolja a cég…
 evásoknál az effektív adóteher kb. 10% → 450kHUF lesz a vállalkozóé…
  mivel be kell jelentenie magát valahova, és ott adóznia maga után, lesz mondjuk 400 kHUF…

személyes eljárás:

kinek kell személyében ottlenni?
munkáltatói szerződés: személyesen a munkavállaló…

vállalkozóinál: a vállalkozó Adócsaló Bt.-je majd delegál valakit…
 „oldja meg valahogy”

fizetés ideje:

munkavállaló: fizetésnap…
vállalkozó: teljesítés… vagy részteljesítés…

utasításadási jogkör/hierarchia: van-e főnök, mit kérhet, mihez van joga?
munkavállaló: van főnökünk… utasítási jogkör: munkaköri leírás
 van, hoyg van munkajogi helyettes… meg munkajogviszony megtestesítő külön…
 vállalkozói viszony: a végeredményt illetően adhat utasítást… arra, hogy hogy csinálom, milyen ütemezéssel, munkaeszközzel, stb, semmi befolyásolási lehetpségük…

költségek, eszközök

rengeteg költség merül fel a munkateljesítés során… kit terhel?
munkavállalói: ㄞ feladatellátáshoz szükséges költségeket a munkáltató állja…
 az eszköz fenntartása a munkáltató költsége…
vállallkozói: a vállalkozó állja. → legyen leszerződve, hogy ezeket hogy térítik… vagy legyenek belekalkulálva az árba…

További munka

nem csak egyvalakinek dolgozunk…
munkavállalói: lehet, de: a munkáltató nem köteles ehhez hozzájárulni, ha az ő jogos gazdasági érdekeit bármilyen szempontból sérti…

vállalkozói: lehet, amennyit nem szégyellünk… némi összeférhetetlenség lehetséges…

Munkaidő

munkajogviszony: főszabály: heti 40 óra…
a munkáltató határozza meg, hogy mikor is kezdődik a 8 óra…
és azalatt folyamatos rendelkezésre állás van…

vállalkozó: maga osztja be…

Fizetett szabadság

vállalkozó: amikor csinálok magamnak
munkavállaló: 20-30+x… attól függ…
 betöltött életkor…
 gyerek, bányász…
 féllábú, vak, ionizáló környezetben dolgozó, atomsugárzásnak kitett dolgozó 83 gyerekkel → 9 hónapnyi fizetett szabadság…

Szociális háló

problémák. pl. gyerek. vagy keresőképtelenség, stb…

munkavállaló:
nyugdíj, tb, eü. ellátás…

vállalkozó: minimálbér után járó…

Jog

munkavállaló: munka törvénykönyve, MTV, Munk. Tv.
vállalkozó: PTK

Formaságok

vállalkozó:
írásban, szóban, ráutaló magatartás
a probléma csak a verba volant, scripta manent irányelv… ☺

munkajogviszény:
főszabály: bármit, bárhogy.
de van egy csomó, amit írásban kell…
pl. munkajogviszony megszüntetése… a szóbeli felmondás pl. nem érvényes…
a módosítás is írásos…
a létesítés nem… csak a munkajogviszony létrejötte…
persze van, hogy valkai mééég nem írja alá… ilyenkor hogy „ne szúrjunk ki azon az alapon, hogy te nem is dolgoztál, nem írtuk le, csak csináltál valamit…”
→ csak a munkavállaló hivatkozhat az írásbeliség hiányára 30 napig… kifizettetheti az addigiakat, amúgy meg mehet haza frásztalanul…

Szerződés megszüntetése

… 2-3 előadásnyi anyag lenne amúgy… Magyarországon viszonylag korrekt… volt felmérés, hogy hol érzik magukat gúzsba kötve a munkavállalók…
az elbocsátás, felmondás kérdésköre:
eléggé absztrakt, de a bírósági gyakorlat nem túlságosan szerencsés… szinte az összes munkaügyi bíró nagyon fair szociálisan… → mindig úgy értelmezik a törvényt, hogy megszorító a munkáltató, és megengedő a munkavállaló részére…
angolszászéknál a leépítés nem túl problémás…

ahol könnyebb megszabadulni valakitől, könnyebben is vesszük fel….

a vállalkozónál:
rövid felmondási idő… elég diszpozitív…

munkáltatói jogviszony:
munkavállaló irányából:
 felmondási idő van: 30 nap… csak hosszabb lehet…
 indoklás nincs…

munkáltató:
 30 nap… kell indoklás… ez az igazi védelem…
 bírósági gyakorlati milyen indokokat fogad el…
 működési ok: leépítés, átszervezés…
  fölössé vált…
 képességekben rejlő ok…
 magatartási ok…

 a munkáltató kell bizonyítsa, hogy ezek az okok állnak…

 pl. összeférhetetlen típus… nem volt konkrét ok… feladatát ellátta, nem volt konkrét kihágás… (volt vasvillával kergetés máshol, az megalapozott…)
 ⇒ hát ez így nem fog menni… → közös megegyezés… nem ment…

 vasvillás eset: két hirtelen haragú ember volt… és bepöccentek… egyik kergette amásikat… jó homevideó lett volna, de nem készült… nem volt bizonyíték…
 → átszervezéssle fölössé tették… pár hónappal később mégis munkaerőhiány lett…

 persze van a „jogok rendeltetésszerű használata” → ez joggal való visszaélés lehetett volna… ha a vasvillás ember eléggé jogász…


dógozni 16 évesen lehet… iskolai szünetben korábban is… meg sportoló, gyermekszínész stb…

3 dolog, amiben meg kell állapodni:

… a többinél be tud lépni a MTV…

próbaidő… max. 3 hónap… elvileg nem lehet meghosszabbítani…
próbaidőben indoklás és felmondási idő nélkül meg lehet szüntetni…


munkaviszony megszűnése:
 a felek külön cselekménye nélkül megszűnik…
 akaratnyilvánítást nem igényel…
 munkavállaló halála, munkáltató jogutód nélküli megszűnése… munkaszerződés lejárta…
munkaviszony megszüntetése:
 próbaidő lejárta
 felmondás (rendes)
  ha a munkáltató: végkielégítés
  3 év munkaviszony után 1 hónapnyi
  5 év 2… stb…
 felmondás (rendkívüli)
  nincs felmondási idő
  mindkét félnél indokolni kell…
  munkáltató felmond munkavállalónak:
   munkajogviszonyból származó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi
   az ok みegtudásától számított 15 napon belül lehet… (→ nem lehet biankóként lebegtetni valaki felett „bármikor kirúghatlak” jeligével…)
 közös megegyezésKártalanítás

gondatlanságból / szándékosan…
bent vagyok az irodában, „véletlenül” leverem a főnök laptopját…

ha ez szándékos: teljes kár nagyjából…
ha ez gondatlanságból esett:
 TVK egyik telepén egy munkavállaló egy csapot hanyagul kezelt… felrobbant két kazán… 3MRD HUF kár… tegyük fel, hogy túléli…
 összesen félhavi keresetet vihet el a dolog…
 munkaszerződésben ki lehet terjeszteni másfél havira… rendszerint benne szokott lenni, ha jogász látta a szerződéstervezetet…

leltárfelelősség… megőrzési felelősség… sokféle van…
pénztáros pl. gondatlanságnál is felel a teljes kárért…

Vezető állású munkavállalók

bizalmi emberek… fejétől bűzlik, stb… másképp is dolgoznak…
vannak az igazi vezető állásúak: a munkáltatók vezetői, illetve helyetteseik…

nomeg vannak kvázi vezető állásúak: nem a munkáltatók vezetői, hanem az alattuk való szinten vezetnek… rájuk már lényegesen enyjébb szabályok vonatkoznak…

kvázi vezetők, akik szintén fújják a passzátszelet:
kötetlen munkaidő: a túlóra nincs díjazva…
összeférhetetlenségi szabályok… (nem mehetnek versenytárshoz, nem alapíthatnak versenytársat…)

a csúcsmenedszereknél: nincs felmondási idő…

rajtuk a teljes kárt el lehet verni…