További jegyzetek itt!

Vállalkozási szerződés

1. Felek alapvető jogai, kötelezettségei…

2. Tervezési szerződés

3. építési szerződés


1. Felek alapvető jogai, kötelezettségei…

2. Tervezési szerződés

3. építési szerződés


beruházások vállalakozási szerződések keretében
vállalkozó kötelezettséget vállal valami új létesítmény létrehozására

az eredménykötelmek kategóriájába tartozik… arról szól, hogy valami újat hozzon létre fizikailag…
például a szemétliſt!!

esetleg kábeltv kiépítése…

a megrendelő érdekében…

PTK nem mondja ki, de ítélkezési gyakorlat szerint lényeges pontja a határidő meghatározása…


feleknek együtt kell működni…

megbízási szerződéstől elhatárolás:
 a vállalkoási szerződés szigorúan eredménykötelem…
 megbízási szerződésnél nincs feltételenül eredmény
 
a szerződés alanyai a megrendelő, illetve a vállalkozó…
megrendelő lehet a polgári jog bármely alanya…
vállalkozó lehet az, akinek erre képesítése van (persze avnnak ennek ellenére kontárok) → fogyasztóvédelem…

bonyolult, többlépcsős szerződéstípus…

a szerződésajánlat elkészítése is gyakran komoly szakmunka (lásd metróépítés pl…) → a munkafolyamatok részletes kidolgozása, beárazása is vállalkozási szerződés keretében készül el…

az ajánlattal vagy a vállalkozóhoz fordulunk, vagy nem…

Felek alapvető jogai, kötelezettségei…

vállalkozó ért a lebonyolításához… megfelelő szakértelemmel, eszközállománnyal rendelkezik…
a munkafolyamatot a saját kockázatára-költségére látja el… persze meg lehet állapodni abban, hoyg a megrendelő előzetesen めlőleget biztosít…
→van lehetőség folyamatos finanszírozásra…

díjazás: lehet fix… így az anyagárváltozásnál a kockázatot a vállalkozó viseli…

a vállalkozó veszi az anyagot, mivel ő a szakértő…

munkaszervezés a vállalkozó feladata: nem számolhat el plusz díjat, csak mert a falból bontani kellett a szigetelés miatt…

a vállalkozó választja ki a megfelelő szakembert… ez is az ő szakértelmének a köre… ha a kontár miatt felrobban a kazán, az a vállalkozó felelőssége…
alvállalkozó a vállalkozóval áll szemben, nem a fővállalkozóval…

generálvállalkozó: egy adott vállalkozási szerződéstípuson belül tevékenykedik…
építési generálkivitelező az összes kivitelezővel áll kapcsolatban…
generáltervező arra vállal kötelezettséget, hogy elkészíti az építési, elektromos, stb. tervet…

értesítési kötelezettség…
minden akadálynál a megrendelő értesítendő: az ő feladata a megbízási szerződés teljesítésének akadálymentes volta…

figyelmeztetlsu kötelezettség:
ha pl. a megrendelő nem megfelelő anyagot biztosít…


megrendelői utasítás:
ha a megrendelő azt mondja, hogy ne itt, hanem amott vezesse a villanyt… ha a megrendelő olyat akar keresztülverni, ami a szakmai szabályokba ütközik, akkor ez még arra is feljogosítja, hogy a szerződéstől elálljon: kontármunkára a vállalkozó nem kötelezhető.
erre van felelőssége…

együttműködési kötelezettség:
ez kétirányú… nem csak az állandó kapcoslattartás a megrendelővel…
de együttműködés a többi azoos helyen működő vállalkozóval…

elkerített munkaterületet, a munkavégzéshez szükséges feltételeket a megrendelő biztosítja…
felvonulási épületek… szociális létesítmények…

⇒ a megrendelői feladat is sszakértelmet kíván… erre jó a fővállalkozói szerződés…

ha nincs biztosítva, a megrendelő hibája

a megrendelőnek kell ellenőriznie…. megbízhat műszaki ellenőrt…

megrendelőt terheli a titoktartás: a vállalkozói know-how, ami a birtokába jut, nem jutheat harmadik félhez.

megrendelő:
eredményt érintő utasítási joga van… pl. ne itt legyen az ablak, hanem ott…
a munka megszervezése már a vállalkozó szakértelmi körébe tartozik, és szakszerűtlen utasításra a vállalkozónak reagálni kell…

ha a megrendelő él elállási jogával, a vállalkozó kérhet kártérítést…


nincs megkövetelve az írásos forma, de erősen javasolt.


a megrendelő rendszerint nem szakértő… a vállalkozó rendszerint szeret kislisszolni a kötelezettségek alól…minden beruházás másképp indul
tervezési szerződéssel indul: a tervező arra vállal kötelezettséget, hogy aberuházáshoz kapcoslódó műszaki-gazdasági tervez készít…
a gazdasági tartalomről せl szoktak feledkezni…


engedályezési terv: ez alapján adja ki az engedélyezési hatóság a szükséges engedélyeket…

kivitelezési terv: megrendelő alapvető érdeke, hogy a kivitelezés szakszerű tervek alapján történjen…

Tervezési szerződés

tervezési szerződés lényege szellemi munka… → a stervező felelős a tervben egyéb, védett szellemi termékekért…


tervhiba: nem állapítható meg a papírra nézve… a kivitelezés során derül ki…
 szavatossági igénynél a tervezőnek a felelőssége speciálisan alakul: nem 3 éves jogvesztő hatály, hanem addig, amíg a kiviteleznek fennáll a megrendelő irányába a felelőssége…
 ennek az a feltétele, hogy az adott űszaki-gazdasági terv alapján a kivitelezés a tervezés után 3 éven belül megkezdődjön… ezért van a 3 év

 a tervező a kártérítési felelősségét korlátozhatja…
 hazailag még kipróbálatlan cuccot alkalmaz(tat)va, ha a szerződésben ki van kötve, a tervezőnek a kártérítési kötelezettsége korlátozható…


bizonyos épületeken copyright… készült xy tervei alapján….építési szerződés

ezt szokás kivitelezésnek hívni
ㄞ szerződéskötés összeépül…
a kivitelező számára átadott ajánlat azt jelenti, hoyg amegrendelő átadja ægy önálló szerződés alapjána kivitelezési tervet…

ki kell jelölni a területet, és ot tbiztosítani kell a feltételek meglétét…

építési napló:
ez nem bőrbekötött aranybötűs… lehet akár kockás füzet… a vállalkozó köteles vezetni az építkezés minden lényeges történését…
pl.: ma Virginia napja van, 12 fok, esős idő…
hány fok → lehet-e betonozni…
eső → lehet-e kint tárolni anyagokat…
ide szokta a megrendelő is vezetni, mikor ellenőriz…
ott rögzítik a megrendelői kívánságot…


kisebb vállalatok szoktak műszaki ellenőrön spórolni…
ő szokott kötekedni a kivitelezővel, hogy nemis 10, henam csak 8 köbméter betont rakott a falba…
néhol a számlák kifizetése is a műszaki ellenőr ellenjegyzésétől függ…többletmunka
a tervben szerepel… nem mndegy, hogy fix díj, vagy óradíj…
a vállalkozó köteles elvégezni, mert szerepelt a tervbrn… a költségvetésben nem…

pótmunka:
erre már új vállalkozási szerződés köthető, más szabályok alá esik…
átadás:
átadás-átvételi eljárás keretében…
minden, a beruházásban érintettet meg kell hívni… tervezőt, generált…
megminőségellenőrzik… azután lehet szalagátvágási ceremóniát tartani.

kisebb cégek a beruházás dokumentálását is el szokták summantani…

utófelülvizsgálati eljárás: 1 év után:
megint az átadás-átvételi eljárás során megjelentek…
szerelési szerződés:
a vállalkozó meghatározott berendezések üzembe helyezésére vállalkozik…

próbaüzem: meghat. ideig működtetni kell…