További jegyzetek itt!

Ügyvezetés, a társaság egyéb szervei

1. Cégjegyzékszám felépítése


Ügyvezetés, a társaság egyéb szervei

1. Ügyvezetés

1.1. A vezető tisztségviselő jogviszonya a társasággal

2. Megbízási szerződés

3. Vezető tisztségviselő megzsűnése

3.1. Visszahívás

3.2. Összeférhetetlenség

3.3. Lemondás

3.4. Halál

4. Jogai

4.1. Cégjegyzési jog

4.2. társasági szerződés módosítása

4.3. Egyéb feladatok

4.4. Feéadatok cégeljárás során

4.5. Számviteli faladatok

4.6. Fizetőképességi nyilatkozat

5. Polgárjogi kártérítési felelősségi szabályok

6. Felmentvény


1. Cégjegyzékszám felépítése


Ügyvezetés, a társaság egyéb szervei

1. Ügyvezetés

1.1. A vezető tisztségviselő jogviszonya a társasággal

2. Megbízási szerződés

3. Vezető tisztségviselő megzsűnése

3.1. Visszahívás

3.2. Összeférhetetlenség

3.3. Lemondás

3.4. Halál

4. Jogai

4.1. Cégjegyzési jog

4.2. társasági szerződés módosítása

4.3. Egyéb feladatok

4.4. Feéadatok cégeljárás során

4.5. Számviteli faladatok

4.6. Fizetőképességi nyilatkozat

5. Polgárjogi kártérítési felelősségi szabályok

6. Felmentvény


Cégjegyzékszám felépítése


első szám: 1-20:
 az adott társaságnak holvan a aszékhelye?

 01 BP
 13 Pest
 20 Zala

 összes hivatalos iraton fel kell tüntetni a cégjegyzékszámot

aztán 2 szám: cégforma
 09:kft 06 bt; 10: rt.

aztán: 6 számjegy
 a cég sorszáma amit az adott regisztrációkor kapott

a cégjegyzékszám változhat székhelyváltáskor,
de az egyszer már kiadott cégjegyzékszámot még egyszer nem adják ki

cégformaváltáskor is

név, tevékenységi kör, tagok változhatnak, de a cégforma változatlan


cégejygzék → rovatok
02/001.: a cég első neve

a cégek bújócskáznak, de a gép minden változásnál továbbszámol…

⇒ cégmásolat, cégkivonat: összes törölt adatot is tartalmazza…

www.cegjegyzek.hu

Ügyvezetés, a társaság egyéb szervei

Ügyvezetés

külön fejezet a társasági törvényben….
a 2006-os Társasági törvénnyle alaposan megváltozott

pl.:
az Ügyvezető feéeéősságát a tvalkotó megpróbálja növelni a tulajdonosok és a hitelezők felé

a társaság operatív szerve… de aztán bővült-tágult a fogalom: már nem cska a társaság operatív ügyei, hanem biz. stratégiai döntések is a hatáskörében tartoznak…

mérlegelkészíttetés, munkáltatók feletti joggyakorlás… de a társaság stratégiájának a kérdései is…

a kisrészvényes azt kevésbé…

⇒ növekszik a gazdálkodásért való felelősség

"ami nem tartozik a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe, azon kérdésekben hozza meg döntéseit

A vezető tisztségviselő jogviszonya a társasággal

sui gereris: önálló társasági jogi jogviszony

nem kötelező egyéb jogviszony keretében tevékenységet folytatni:
megbízási szerződés nem kell, a tény, hogy választással elnyeri apozíciót, elnyeri a jogviszonyt… de már lehet munkáltatói jogviszonya is

Munkaszerződés: Munka törvénykönyv rendelkezései
munkaviszony megsünettése, felmondása…
⇒ felmondási idő, miegyéb kell… (→MT kogens szabálya)

a társasági törvény szerint nem kell munkaviszonyban lennie

jogági kollízió: indoklás nélküli visszahívhatóság rögtön, vagy visszahívás+végkielégítés?

a magfgyar gyakorlatban ragaszkodnak a megbízási szerződéshez
multiknál nem kell ragaszkodni hozzá:
managerszerződés…: bennevan, hoyg mikor mit igényelhet… opciós jogosultságok… széleskörű vezető tisztségviselői jogkörmeghatározás

megbízási szerződés: kell közterhet fizetni utána…


ez votl a keletkezés jogcíme: mire alapítja a jogosultságát….

Megbízási szerződés

határozott időra szólt, mert: korábban nagy vívmány volt a nem örökéletű vezérigazgató

sokszor lejárt a megbízatási szerződés… ⇒ érvénytelen szerződések

a határozott idő max. 5 évre szólhat, ami meghosszabbítható: a vezető képviselő újraválasztható korlátlan alkalommal


vezető tisztségviselőt első alkalommal a társasági szerződésben kell kijelölni

Vezető tisztségviselő megzsűnése

határidő bekövetkezésekor pl.
nehéz orvosolni az oylan szitut, amikor a vezető tisztségviselő árképviselőként jár el…

ciki, ha adóellenőrzéskor derül ki, hogy évek órta nem jogosult vki szerződéseket kötni…

Visszahívás

a legfőbb szerv indokolás nélkül visszahívhatja

Összeférhetetlenség

pl. könyvelőt, orvost eltiltanak a tevékenységétől

Lemondás

nem kell megindokolni, viszont itt oylan értelemben vannak szigoróbb szabályok:
cska oylankor mondhat fel azonnali hatállyal, ha van tartalék.
⇒ a társaság érdekeinek szem előtt tartásával kötlees eljárni

Halál

családjogi, állampolgári, egyéb jogviszonyok is megszűnnek

Jogai

Cégjegyzési jog

elvonhatatlan jog

társasági szerződés módosítása

székhely, fióktelep, cégnév megváltoztatásáról dönthet

ez lehet problémás, különösen sok kis tulajdonos esetén:
 no márpedig ataggyűlés nem a Fittyfiritty utcában lesz, hanem Hawaii-on… ott szépen megtartották a gyűlést… határozatképtelenség esetén a jövő héten ül össze, létszámra való tekintet nélkül

Egyéb feladatok

 tagjegyzék vezetése
 társaság legfőbb szervének összehívása… helyszínről gondoskodás…
 napirendi pontok sorrendjének megválasztása…

 pl.: tagok kizárása… attól függően, hogy kinek a kizárása kerül hátrébb, attól függ, hogy ki zárhat ki kicsodát…

Feéadatok cégeljárás során

jegyzett tőke ha nincs teljes mértékbe befizetben, akkor a vezető tisztségviselő feladata ezt gondozni

Számviteli faladatok

mérleg aláírása
telejsségi nyilatkozat

Fizetőképességi nyilatkozat

osztalékelőlegnél pl…
ergó nem csak csinálunk most egy tipírozott mérleget…

a vezető tisztségviselő nem a saját érdekeit kell kvöesse: nem fejthet ki olyan magatartást, ami a többségi tulajdonos érdekeiben lenne
⇒ lavírozás érdekek között…

Polgárjogi kártérítési felelősségi szabályok

szubjektív felelősség
akkor lehet valakit kártérítésre kötelezni, ha:
 - kárt okozott (van, ahol nem kell felelősséghez kárt okozni…)
 - tudatos, vagy gondatlanság  

 hol van a gondossági zsinórmérték:
 ha valaki gondatlan, akkor mihez képest az?

 a meghatározott zsinórmértéktől kivételeket lehet tenni

 a törvényalkotó szerint a vezető tisztségviselőktől el lehet várni az elvárható gondossági mértéket…
 a biztosító a vezető tisztségviselők felelősségviztosítását magas értékben határozza meg, mert az kiszámíthattalan:D

 addig míg a társaság fizetésképteéensége be nem áll, a tulajdonosi érdekeket kell szem előtt tartani. utána ahitelezői érdeket kell: a vezető tisztségviselő személyesen a vagyonával felel a hitelezők érdekeiért.

Felmentvény

a vezető tisztségviselő kapja a taggyűléstől…
mérleg elfogadásánál: a társaság amérleeget elfogadja, a vezető tisztségviselőnek a felmentvényt megadja.
összefügg a vezető tisztségviselőt terhetlő felelősségi szabályokkal:
a vezető tisztségviselő felel a károkért, áltlaános elévülési időig (5 év…).
a felmentvénnyel a tulajdonosok lemondanak azon ogukról, hogya vezető tisztségviselőhöz forduljanak a hbás döntésük miatt

a kártérítési igényről való lemondás gyakorlatilag:

ha felmentvény vna, többet a mérleg összeállításával kapccsolatos dolgokat nem lehet a vezető tisztségviselő terhére írni…
de ez a polgárjogi kártérítési igény érvényesítésére vonatkozik.

ha a vezető tisztségviselő sikkasztott lopott, csalt, hazudott, az más: attól még el lehet vinni bilincsben:
a felmentvény nem azt jelenti, hogy minden tökéletes volt meg szép, hanem hogy nem érvényesítek kártárítási igényt…