További jegyzetek itt!

Személyiség, mitováció; Motiváció, személyiség

1. Motiváció

2. Alapvető motívumok

2.1. Humánspecifikus motívumok

3. Motivációs elméletek


Érzelmek

1. Érzelmek szerepe

2. Érzelmek, mint viselkedés mozgatórugói

3. Érzelmek és kultúra

4. Összefoglalás…


KÖzérdekű


1. Motiváció

2. Alapvető motívumok

2.1. Humánspecifikus motívumok

3. Motivációs elméletek


Érzelmek

1. Érzelmek szerepe

2. Érzelmek, mint viselkedés mozgatórugói

3. Érzelmek és kultúra

4. Összefoglalás…


KÖzérdekű


by: Nagy Péter

motoiváció:
fogalma
alapvető motívumok
humánspecifikus motícumok
motivációs elméletek


érzelem fogalma, meghatározói
alapvető érzelmek
érzelmek, mint a viselkedés mozgatórugói


Motiváció

viselkedés mozgatója, fenntartója, belső tényező (drive)

szükségglet (hiányállapot): gyakran együtt használjuk a motivációval…
 éhesvagyok, szomjasvagyok (meg durcás is, de ez nem motiváció…)
 what about C-vitamin hiány? — valamit teszünk akkor is…

drive (hajtóerő) — felkészíti a szerveezetet, hogy csináljon valamit… valamit tenni kell…
 fogjunk egy madarat, bezárjuk ketrecbe, nem kap enni…
 áhes, ezrt elkezd rohangálni. kaját még nem keres, de legalább levezeti a feszültséget…. ☺
 emberek: éhes vagyok, ezért csinálok valamit…
 rondavagyok, levezetem a fesültséget kencevásárlással…

incentívwek (húzóingerek, környezeti): nem vagyok éhes, de megérzem a fornettit, és meggondolom magam…


motiváció ≠ ösztön… csak összetevő. — "Világosez⁈


Alapvető motívumok

nem humánspecifikus
himeosztatikus motívumok: éhség, szomjúság… egyensúlyt akarunk fenntartani

szexuális, utódgondozás

kíváncsiság: szenzoros ingerlés iránti szükséglet… környezet felfedezése, maniplálása…
például ha érdekes ez az előadás, nem sudokuzok…
 viszgálat alapján 16 órát bír a legügyibb hallagtó mindenféle inger nélkül…


Zuckerman: szenzoros élménykeresés, mint személyiségvonás

„jobban szeretem a higgadt embereket” — no ez nem túl szenzoros magatartás, ejnye!

SSS: szenzoros élménykeresés skála: ha magas, akkor keresem a bajt. egzotikus ételektől szexuális életig. A pia, a rulett meg a nők… piha.
összefügg a vezetési sebességgel is…Humánspecifikus motívumok

extrinzik és intrinzik…
azért tanulok, hogy ötöst kapjak… azért használok valamit, mert önjutalmazó… töbéb válok tőle…
ha elkezdek jutalmazni valamit… kapok szmártpontot… az lecsökkenti az inztrinzit motivációt, extrinzitivizálja…

már nem azért fogok tankolni, mert szereteeem, hanem hogy kapjak szmártpontot…

Teljesítménymotiváció
 magas: érdekelt abban, hogy tökjól végezzen el egy feladatot…


Hatalommotiváció
státusztermékeket fogyasztanak…

Motivációs elméletek

Henry Murray :
6 témakör, 27 szükséglet… (ambíció, tárgyakhoz való kötődés, st
átusz védelme, hatalom, társakkal való viszony, információcsere)

tematikus Appercepciós Teszt kidolgozása (TAT):


Maslow piramis … ezt hadd ne írjam le.
 fontos fogalmak: deficit vagy hiányszükséglet vs. növekedési szükségletek
 az előbbieket ki kell elégíteni mindig…
 „a többi ahhoz kell, hogy picit olyan űbermensek legyünk” (nem, ezt nem én írtam poénból…)


szociális közvetítés szerepe (társak hatása) → költurális különbségek, tapasztalhatóak

Maslowt sokan félreértik, de cserébe mindenki tudja. Vagy ha eddig nem, így ötödszörre biztos.


Sigmund Freud
élet és halálösztönök (Eros és Thanatosz)


Kultúrközi vizsgálatok:
 nojó, de ez így van minden kultúrában?
 persze ez különösen jó, mret utazhat a pszichológis Távol-Keletre.
 aztán ott is keres diákokat. Tehát a legjobban leírt állatfaj a di
 ák.


jól használható, de nehezen mérhető…
gyakran æpellálnak rája reklámokban „feljutottálmár a csúcsra?”


Érzelmek

Érzelmek szerepe


különbség motiváció és érzelem között…

érzelem…. nagyon jó definíciót foigunk rá hallani… nem létezik… olyan, mit az itelligencia… az intelligencia az, amit az intelligenciateszt mér
ugyebár…
érzelmek: aciklikus, viselkedésbefolyásoló, belülről irányított… ergó majdnem ugyanaz. cserélbe gyakran össze is mosság a motivációval, minthogy úgyis kábé ugyanaz…


szubjektív és objektív tényezők ぼonoylult halmazai, amelyet idegi és hormonális tényezők befolyásolnak…
→ bolonyult

érzelmi élményt növelhet
cél érdekáben viselkedéseket válthat ki…


alapvető érzelmek…


ezek voltak azok, amelyeket mindennhol ugyanúgy értelmeznek…

Érzelmek, mint viselkedés mozgatórugói

aki ceruzát kap a szájába, jobban élvezi az unalmas tvműsort… mert olyan, mint a mosolygás…
a testem meg a környezet visszahat az érzelmekre


Hatfield (1994) — visszajelentési hipotézis (→ kommunikáció, érzelmi állapotok befolyásolása)

hogyan értelmezzük az eseményeket az érzelmek hatására
 reklámértelmezés, stb…
 ha az érzelemket befolyásoljuk, akkor pozitívban jöhetünk ki egy helyzetből…

 helyzet → kognitív kép… sokat tanulpok, roszs jegy → a tantóbácsinéni gonisz.
 


Érzelmek és kultúra

Friesen (1972): amerikai és japán egyetemisták

amerikaiak jobban kimutatták az érzelmeiket… a japánok kevésbé …
a mosoly az támadás… nem, nem porszívóügynökökre gondolunk…
csak egyszerűen illetlenség társaságban teli szájjal röhögni (…ugye?)


Összefoglalás…

ézelem, min viselkedés-befolyásoló
érzelmi, mitivációs hatások megmozgatása
hívóingerek, környezet befolyásolása (milyen a világítás a madarasteszkóban?)
személyigésjellemzők jelentpsége.


KÖzérdekű

háromféle kérdéítspus…
feleletválasztós teszt… 1-2-3-4, vagy ABCDE…
 max 10 pontot fog érni… inkább kevesebbet, mint többet…

kis és nagyesszék.
nagyból egy, kicsiből 1-3…
a kicsi 5-6 pont,
a nagy 10-12…

elméleti és alkalmazói tudás…
fogalmak… gondolati körök… pl. Maslow piramis…
 vagy: hirdetés → milyen tanulási elmélet, attitűd…

több témakört összehozó kérdések… tanulás és ћzemélyiség//motiváció, さtb…

definíciót nemigen kérdeznek 1:1…

pontszámokat a szemináriumokon megaszondják. hogy hogy-é a pont…

lesznek előadásreleváns cumók…

a héten felkerülnek az előadások pédéefben…

tankönyv, előadás, szeminárium tananyag…