További jegyzetek itt!

Család, háztartás

1. Mi a család?

2. Mi a háztartás?

3. Háztartás, család és a fogyasztói magatartás…

3.1. A marketing számára fontosak a háztartások adatai

4. Háztartások típusai Magyarországon

4.1. Trendek…

5. Család szerepe, feladatai

5.1. Család történelmi átalakulása

6. Család szerepe, feladatau,

7. Munkamegosztás

8. háztartások kiadásai…

9. Családi döntési folyamat

10. Családi életciklus

11. Gyermek szerepe a vásárlási döntésnél

11.1. A gyermek, mint célpiac…

11.2. Hirdetés a gyermekeknek…

11.3. Etikai kérdések

11.4. A magyar gyermekek erősen márkatudatosak


1. Mi a család?

2. Mi a háztartás?

3. Háztartás, család és a fogyasztói magatartás…

3.1. A marketing számára fontosak a háztartások adatai

4. Háztartások típusai Magyarországon

4.1. Trendek…

5. Család szerepe, feladatai

5.1. Család történelmi átalakulása

6. Család szerepe, feladatau,

7. Munkamegosztás

8. háztartások kiadásai…

9. Családi döntési folyamat

10. Családi életciklus

11. Gyermek szerepe a vásárlási döntésnél

11.1. A gyermek, mint célpiac…

11.2. Hirdetés a gyermekeknek…

11.3. Etikai kérdések

11.4. A magyar gyermekek erősen márkatudatosak


Mi a család?

uhm… was bedeutet tschalad?!
családi kapcsolat? házasság? …?
házaspár/élettárs?
ugyanők gyermekkel?
egy szülő gyermekkel
→ családmag vagy nukleáris család…


selon létszámlálás? :: a család háztartási vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb köre…
→ nukleáris család…
→ több generáció, gyerekek…

Mi a háztartás?

esetleg bárki, aki egy fedél alatt lakik?
együtt lő, megélhetési költségeket megosztó, (részben) együtt fogyasztó emberek csoportja, általában rokonok…

selon népszámlálás: nem egy háztartás az, ha külön lakhatási joggla élnek egy házban… és az sem, ha albérlőről és főbérlőről beszélünk:
 ha egy diák megélhetését legalább részben a szülei fedezik, akkor az még az ő háztartásukba tartozik…


→ háztartás:
→ családi háztartás:
 házaspár, kis csakád, kiterjedt család, több családmag…

→ nem családi háztartás: a tagjai között senki nem tartozik ugyanazon családmaghoz…
 → egyszemélyes háztartás…

Háztartás, család és a fogyasztói magatartás…

háztartás, család szerkezete
 hogy áll össze, hánytagú, ki avezető/főkereső…

család életciklus
 különféle helyzetek…. együttélés, gyermektelenség, gyermekkel együttélés, gyermekek „kirepülése”
 → más fogyasztás, más igények…

családi döntési folyamat…
 hogy döntenek?

A marketing számára fontosak a háztartások adatai

… számuk, növekedésük, eloszlásuk…
 vidék/város… főkereső keresete, életmód…

életkor: mikor házasodnak…
 hány éves szülő, mikor vállal gyereket

gyermekek száma a csalűádban
a családfő neme
háztartás összetétee
alternatív háztartási szerkezetek…

Együttélések terjednek, csökkenő gyerekszám…
 Thaiföldön a kiterjedt család lesz tipikus…


Háztartások típusai Magyarországon

gyermektelen házaspárok: 17%
 fiatal, még nincs…
 idős, már nincs…

házaspár 18 év alatti gyerekkel: 26%

egy szülő gyerekkel: 11%


egyedül élő, gyermektelen: jelllemzően egyedül élő nő… 29%

élettársi acsolatok: 8%

Trendek…

10030eFő → több születés, kevesebb halálozás… de a népesség még mindig fogy…

a népesség előregedik…

gyermekek száma ≈ 1.7


Család szerepe, feladatai

reprodukciós funkció: biológiai, társadalmi…
 társadami reprodukció: társadaémi különbségek újratermelése: a gyermekek jellemzően öröklik a szüleik státuszát…

gazdasági (termelés és fogyasztás)

emocionális: szeretni, támogatni, elfogadni, problémákat megoldani…

kulturális és szellemi közösség, gyermekek szocializációja…

Család történelmi átalakulása

- nők szerepe: sokáig függő viszony volt…
első feleség státusz… vagy kereső tevékenységben résztvevő nő…
tanulás → a kasztrendszerstátuszrendszer felbomlásának illúziója…: nagy szerepe van a családi információs és egyéb örökségnek…

Család szerepe, feladatau,


háztatrásvezetés
گogyasztás
munkamegosztás
jövedelem, avgyonkezelés
vásárlási beszerzési röntéshozatal
tárolási, készletezési mechanizmus

Munkamegosztás

a családon belül végzett munka értéket fejez ki…

a háztartási termelés az a fizetetlen tevékenység, amit egy családtag a másik családtag számára vé
gez, ami helyettesíthető lenne piaci termékkel vagy szolgáltatással, ha a körülmények (jöbedelem, piaci feltételek, személyes ambíciók) lehetővé teszik azt a háztartáson kívül elvégezni…

„ki végzi az Ön háztartásában az alábbi feladatokat?” — felmérés…
npi szerep csökkenő jelenléte…
főzés → gyermekre vogyáázS: csökkenő nődominencia

amint kilépünk a kertbe, már férfidominancia van…

háztartások kiadásai…

legnagyobb arány az élelmiszer
viszont időben csökken… ugyanakkor ellenben a házon kívüli étkezés aránya nő…

megtakarítások nőnek…
fpként ezekre: gyermek jövője, váratlan kiadás…
lakásvásárlás, nyugdíjas évek…

23% takarékoskodik egyáltalán…

hitelfelvételi hajlandóság (a GDP százalékában…): a fogyasztási és jelzáloghitelek aránya nő…
Provident személyi bekopogtatós gyorskölcsön szintén népszerűsödik…


Családi döntési folyamat

kezdeményező, befolyásoló, döntéshozó, vásárló, használó

önálló döntések, férj domináns döntések, feleség domináns döntések, közös döntések…

Családi életciklus

fiatal egyedülálló
nem házas, 35 év alatti
magas személyi költsé, szabadidő…
nagy szabadság… élvezeti cikkek… utazások, stb…
új házasság
fiatal együttélő pár, gyerek nélkül…
közös igények, közös vásárlások, új fogyasztási helyzetekmegjelenik a korábban nem jellemző főzés
pénzügyi helyzet jó…
tele fészek 1
6 éven aluli gyerek… csecsemőḣöz kötődő fogyasztás…
a gyerekkel valaki otthon marad…
kevesebb szórakozás, külső költés
tele fészek 2
nő a gyerek, nagyobb szabadság… viszont a lurkóra többet kell költeni is…
tele fészek 3
a gyerek velük él, de már akár anyagilag is független… a szülők szabadsága… idős szüőkre jellemző aktív tevékenység…
üres fészek 1
aktív idős pár, gyerek kirepülése után… javuló anyagi helyzet, nagy szabadság…
„silver generáció”, fiatalnak maradni…
üres fészek 2
nyugdíj, alacsonyabb jövedelem, nagyobb egészségügyi kiadások…
idős egyedülálló
még kevesebb rendelkezésre álló jövedelem…Gyermek szerepe a vásárlási döntésnél

Gyermekeink beleszülettek a fogyazstói társadalomba. Ha ezen már nem is tudunk változtatni, legalább kapják meg a lehetőséget a kontrolláltságra…
Vanessa Müller- kezdeményező
- befolyásoló
- aktív vásárló
- aktív fogyasztó

szülők befolyása, tanulás a médiából…
fogyazstói ismeretek: már a gyerek tolja a kisebb bevásárlókocsit. Jó az, mer tnem fér még bele a plazmatévé.

A gyermek, mint célpiac…

ideális vásárlók
márkatudatosak, de nem árérzékenyek…

a gyermekkorban kialalkuló márkahűség jellemzően erős marad…

Hirdetés a gyermekeknek…

gyermek, mint hirdetés alanya: tényleges figyasztó…
gyermek, mint hirdetés szereplője:
 gyermek, mint kis felnőtt…
 gyermek, mint gyermek: tevékenysége alapján…
 gyermek, mint illusztráció: semmi köze a termékhez…

Etikai kérdések

információ feldolgozás:

gyakran valóságnak fogják fel, amit a médiában látnak

nem értik, nem ismerik fel a hirdetéseket…

gyakran előjönnek az idősebbeknél, hogy cska azért van, hogy megvegyük, de a 6-7 éveseknél inkább csak egy kis epizód, zenével, mondókával, stb…


USA, 2001: a 12 éves tanulók 20%ának volt hitelkártyája…
…de 28%-uk nem tudta, hogy a vele való vásárlás kölcsönügylet…
… és hasonló arányban nem tudták, hogy a reklám nem valóság………

A magyar gyermekek erősen márkatudatosak

erős márkahűség, de a magyarokra ez amúgyis igaz a magyarokra…

14 vesek 83%-a szerint a márkás jobb minőségű…

Nike az jó. A Pumán látni, hogy jó minőség, hogy jó cucc…

havi átlag 3300 Ft zsebpénzt kapnak… ez alapján összesen évi 32milliárd forint a gyermekek vásárlóereje, mint direkt költés…

emellett sokszor beleszülásuk van a fogyasztásba… és nem az, hogy evgyünk-e tejet vagy sem, hanem hogy milyen márkájút…

minden második gyeremeknek nincs példaképe… 22%nak a szülei… a fiúknak meg Ronaldo…