További jegyzetek itt!

Csoportos döntés

1. Legjobb?

2. Csoportos döntési technikák

2.1. Döntés előkészítő

2.2. Döntéshozatali

3. Laterális gondolkodás

4. Keretek

5. Részvétel

6. példa: telepítési döntés

7. Részvétel alapértékei

8. Részvételi döntési technikák

8.1. Photovoice

9. Részvétel fokozata

10. Dán konszenzus-konferencia

11. Állampolgári tanács: Citizen's Jury


1. Legjobb?

2. Csoportos döntési technikák

2.1. Döntés előkészítő

2.2. Döntéshozatali

3. Laterális gondolkodás

4. Keretek

5. Részvétel

6. példa: telepítési döntés

7. Részvétel alapértékei

8. Részvételi döntési technikák

8.1. Photovoice

9. Részvétel fokozata

10. Dán konszenzus-konferencia

11. Állampolgári tanács: Citizen's Jury


eddig: mi volt fontos a jegyzetetben

mindenki azon filózott, mi lesz BKV és MÁV nélkül… de ettől még ez nem csoportos döntés…

de ha már beszélünk róla, akkor közelít a dolog…

Legjobb?

- egyén önmagából nem képes rá
probléma megbízható megoldása
elfogulatlan hozzájáruláson alapul
megfelel a csoport — döntéshozási folyamatban meghatározott — céljának.

Csoportos döntési technikák

Döntés előkészítő

brainstorming
nagycsoportnál brainwriting

névleges csoport

Phillips 66: 6 fős csoportok 6 percig

Szinektika: bele lehet vinni ítélkező jellemzőket. egy feladatnál próbáljunk meg analógiákat…

Delphi

Döntéshozatali

sebesség, interakció?

Autokratikus: a vezető egy személyben dönt, a csport infót szuolgáltat
Szakértői: szakrtői csoport hozza meg


Laterális gondolkodás

célszerű egy irányból tekinteni egy problémára
de Bono: 6 oldala van a problémájának

„van, ahol fel is veszik a de Bono kalapot”

mindig észérveket keresünk

tények - fehér kalap
érzelmek - piros kalap
kritikák - fekete
előnyök - sárga
ötletek - ötletek
folyamat - folyamat


néha célszerű érzelmekkle kezdeni

más technikákkla jól alkalmazhatóak

Keretek


milyen helyszínen döntünk (teremberendezés)
 ha átrendezzük, vissza is kell…
 de más a cosportos döntés egy főnöki szobában meg egy kocsmában

milyen eszközeink vannak?
 jegyzetelés? tábla? projektor?

időkorlátok tisztázása
 pl.: az értékelőcsoportnak kell idő esetünkben

résztvevők


Részvétel


akik:
- érintettek
- nem hallatszik ahangjuk, általában nem kérdünk, megfeledkezünk róluk
pl.: akinek nincs lobbistája, azzal foglalkozni kell…
- helyitudással rendelkeznek:


példa: telepítési döntés

bizalom: nem volt, ezért: nyitott kapuk elve:
 az alkalamzottak legalább egymásnak ne hazudjanak…
 ⇒ az érintettek elkezdtek bizakodni

méltányosság: hogy kompenzálunk? → kis Kuvait

érintettek részvétele

stakeholder konszenzus → sikeres telepítési döntés

Részvétel alapértékei

- a részvétel teljessége
 hogy fejezzük ki az érdekeinket?

- közös megértés
- integráló megoldások
- felelősség megosztás

⇒ csak aktív részvételnél

Részvételi döntési technikák

stakeholde dialógus
vitázó közvéleménykutatás
nyílt tér
konszenzus konferencia
konstruktív technológia értékelés
jövőkereső műhely
állampolgári tanács

más-más mérettartományban hazsnálhatóak

mi a kimenete? pl.: jövőkeresésnél alternatívák… többinél jellemzően valamilyen ajánlás

Photovoice


photovoice.com
akinem képes hallatni a hangját, annak legyem fényképezőgépe

Részvétel fokozata

létra…

manipuláció:
terápia: elkészült döntés utáni értesítés

tájékoztatás
konzultáció
kompenzáció ⇒ színleges részvétel: a vállaalat már kérdez
csak arról bezsélhetünk, amit akar a vállalat

partnerség
átadott döntési hatalom
érintetti/állampolgári ellenőrzés ⇒ érdemi részvétel
pl érintettek bent a szakszervezetbenrájékoztató
konzultatív
döntéshozatali

ad oc/folyamatos

információs brosúrák:
 tájékoztató, ad hoc

reklám:
 tájékoztató, folyamatos

kérdőíves felmérés:
 tájékoztató és konzultatív határán…
 megkérdeznek, de csak arról, amiről akarnak

marketing kutatás:
konzultatív, folymatos

terméktesztelés:
 közeebb van a döntéshozatalihoz már…


NDK hűtőgyártó
berlini kutatócég
Greenpeace
⇒ greenfreeze cfcmentes frigó…


Stakeholder dialógus:
 a vállalat kérdez is az érintettektől
 egyszeri, döntéshozatali

folyamatos részvétel a döntéshozatalban:
 folyamatos, döntéshozatali

BAT Hungary
Coloplast
Dreher
T-com
Vodafone

dohány: ellentmondásos iparágban kockázatos dolog ⇒ minden mást cisnáljon rendesen

Dán konszenzus-konferencia

mi elfogadható/rizikós a laikusoknak/civileknek
megismerik a véleményeket, aztán döntés

újsághirdetés ⇒ toborzás…
aztán: miről legyen szó…

előkészítő találkozó:
 keretkérdések, hasonló esetek

állampolgári panel
szakértői panelcia:

konszenzusos döntést hoznak


Állampolgári tanács: Citizen's Jury

Jefferson Center