További jegyzetek itt!

Az információ szerepe a döntésben

1. Információs képességek és vesernyképesség

2. Mit várunk el za információtól?

2.1. Példa: információk lakásvásárláskor

3. CARS -modell - internetes infók értékeléséhez...

4. Problémák az infirmációfelhasználásban

5. Információ értéke

6. Információ mennyisége

7. Honnan, hogyan szerzünk információkat?

8. Információ az üzleti döntésekben — két példa

9. Információ az üzleti döntésekben - menedzserek információs szerepe


1. Információs képességek és vesernyképesség

2. Mit várunk el za információtól?

2.1. Példa: információk lakásvásárláskor

3. CARS -modell - internetes infók értékeléséhez...

4. Problémák az infirmációfelhasználásban

5. Információ értéke

6. Információ mennyisége

7. Honnan, hogyan szerzünk információkat?

8. Információ az üzleti döntésekben — két példa

9. Információ az üzleti döntésekben - menedzserek információs szerepe


mi az ifnormáció
Reuters

Adat + kontextus ⇒ Inform
+ KÖvetkeztetések: INtelligencia
+ Bizonyosság: Tudás
+Szintézis: Bolcsesség


Információs képességek és vesernyképesség

adat és inform képességek fejlesztése
tudás és bölcsesség képességének fejlesztése

információs irónia:
tudás és bölcsesség sokkal inkább üfgg az emberektől., szervezeti kultúrától, mint az adatok és információk


Információk jellege
 adat, tény, vélemény, kvantitatív, kvalitatív, obj/szubj

Időorientáció
múlt, jelen, jövő
múltbeli tapasztalat? jelenlegi helyzet? jövőre vonatkoz

FOlyamatorientáció
input, folyamat,output:
mire koncentrálunk?

figyelembe vett, értékelésbe bevont jellemzők, tulajdonságok
 pü. szempontok, minőség, kockázatok, stb...

 nam használt, de potenciálisan hazsnálható infók

Mit várunk el za információtól?

- hasznos (tartalmazza a jegyzetelés közben alkalmazandó légzéstechnikát))
- könnyen elérhető (100km-re innen egy könyvtárban)
- könnyne felhasználható (post-it cetliken van...)
- hiteles, pontos
- érétkes

HASZnos infók METSZET Könnyen eléthető információk !== Hasznos információk

Példa: információk lakásvásárláskor

Könnyen elérhető
 hasznos: ingatlan elhelyezkedése
 nem, vagy kevéssé hasznos: falak színe
Nehezen elérhető:
 hasznos: falban lévő vezetékek állapota
 nem hasznos: korábban milyen színű volt a fal?

CARS -modell - internetes infók értékeléséhez...

Credibility: Hitelesség: mennyire megbízható infóforrás
Accuracy: Pontosság: fontos naprakészség
Reasonableness: Ésszerűség
Support: Támogatottság: milyen háttérinfókra épített, kicsoda, más forrás támogatja-e?

by: Harris, 2007

információt nyújtó szempontjából:
 milyen céllal tették közzé?
  lehet, hogy befolyásolási céllal
 ha mi teszünk közzé indót: mitől lesz hiteles?


Problémák az infirmációfelhasználásban

 - kétségbe vonható adatok (új módszerek miatti gyakorlatiatlanság)
 - változás az adatgyájtésben vagy feldolgozásban
 - hanyagul gyűjtött adatok
 - szándékosan manipulált adatok

 by: Neely et al. 2004:91.

elemzéshez-döntéshozatalhogz használt adatok érvényessége?

Információ értéke

+ hasznossága
- információszerzés költsége

Információ mennyisége

infóhiány a rossz döntések fő oka

de ha túl sok információnk van...
 késedelmes döntéshozatal
 információtúlcsordulás
 szelektív feldolgozás

 ==> az a lényeg amit utdnunk kell

Honnan, hogyan szerzünk információkat?

- saját elménk:
 --> de Bono...?
- kérdések feltevése
 horgászó kérdések: bedobjuk a csalit, ost talán lesz kapás: nincs konkrét válasz megcélozva
 vadászó kérdések: inkább eldöntendőek
- mérés
 mérés csupán a megfigyelt tárgy egy kiválasztott sajátosságát, dimenzióját rahadja meg, mégpedig mindig a valóságról alkotott elvint kép, definíció, meghatározás alapján
 kavicsok megszámolása: mekkorától kavics?
 mekkora egy sör?
- hírek, történetek, pletykák

Információ az üzleti döntésekben — két példa

szolgáltatásminpőég érétkelése
 „objektív mérés”
 szubjektív vélemények becsatlaakoztatása
  kérdőívek, interjúk
  álcázott vásárlás
  vevői panaszok

befektetői döntések
technolao elemzés
fundamentális elemzés

hírek, pletykák
személyes enyomások, véleméynek

Információ az üzleti döntésekben - menedzserek információs szerepe

döntési:
 vállalkozó
 zavarelhárító, problémakezelő
 erőforrás-elosztó
 tárgyaló

interperszonális
 képviselő
 kapcsolattartó
 vezető

információs
 információgyűjtő
 információelosztó
 szóvivő

Mintzberg, 1973