További jegyzetek itt!

Vezetői számvitelaz üzletivel ellentétben:
- vezetői információk (nem törvényi előírás)
- jelen/jövőorientált…
 → önköltség-számítás
 → fedezet/eredény számítás
  → termékportfólió, árképzés
  → teljesítmény-értékelés

Árbev - VC = Fedezet
Fedezet - FC = Eredmény

fedezetközpont:
nem tud hatni a fix költségekre… pl. hogy mekkora irodában van a cég…
no akkor ha nem akarunk vele kics.szni, inkább a fedezetésrt tesszük felelőssé…


teljes költség, részköltség…

Stratégiai tervezés
 → kontrollálás, célértékszámítás…
üzleti (AVEX-nél: & Projekt-) tervezés
 → sarokszámok
operatív tervezés
 → célértékek…
vezetői számvitel
 kiszámoljuk a tényértéket, ha eltér, akkor visszacsatolunk a tervekre, beavatkozunk…


költség
alaptevékenységhez szorosan kötődő. bizonylattal igazolható kiadás…
 alaptevékenység
 pénzben értékelt
 időszakhoz kötődő
 erőforrás-felhasználás…
bérátutalás a százhalombattaii szereőlknek a növemberben elvégzett szerelési munkáért:
 ez kifizewtés, mert odaadjuk neki. novemberben volt költség…
 ráfordításról nincs szó, nincs vele szemben bevétel…
alkatrész-vásárlás (és raktárra vétel) hitelre, amely a következő hónaptól törlesztendő
 ne költség, mert nem használjuk fel…
 nem ráfordítás, mert nincs értékesítés…
 nem kifizetés, mert nincs pénzmozgás

megérkezik a számvitelre a szerelőcsarnok negyedik negyedéves fűtési díj számlája
 nem kifizetés: pénzmozgás még nincs…
 nem ráfordításról, nincs értékesítés…
 költség, mivel tevékenységhez kapcsolódik, és vna róla bizonylat…
legyártjuk, és raktárra vétel nélkül lértékesítjük az összeszerelt kerékpárokat
 ráfordítás, mivel értékesítjük…
 költség is, mivel fel is használtuk
a központi raktárból értékesítünk 150 darab Hauser víztisztító berendezést a Media Markt üzletlánc számára
 ELÁBÉ meg hasonlók
 ez csak ráfordítás… raktárról értékesítünk,
 nem költség, mert raktárra vételkor már elszámoltuk, mint költség… 
Értékcsökkenést számolunk el a könyvelésben nullára leírt teherautóra
 ez költség, de nem ráfordítás…

Példa:
2030kHUF érétkű gép…
3 év écs, utána 20kHUF-ért eladható…
elkezdtük egyenetesen leírni…
2 év múlva látjuk, hogy használható még két évig….
→ mit adjunk be a vezetői számviteli eredménykimutatásba?
 mutassuk be, mennyibe került… és mennyiben terhel…

 mindig legújabb infó… ha a 3. évben jön az infó, hogy még két évig használható, az olyan, mintha az elején montuk volna, hogy 5 évig jó lesz…
 → a 4. és 5. évben 42 értékkel szerepel… a mőúltba nem írjuk át… ha most még használjuk.akkor viszont nem lényeges, ohgy mennyi vo
 lt a múlt, hanem az a lényeg, hogy a gépnek ha annyi a valós écs-je, akkor mennyivel terheli a két évet…


Költségnem: fajta szerinti költségbontás… (5) ez az elsődleges bontás…
 anyagjellegű (termékek… igénybevett szolgáltatások)
 bér és bérjárulékok…
 értékcsökkenés

 ha tudjuk, akkor rávetítjük költségviselőre…

 ilyne van a pénzüyi számvitelben…


→ költségviselőre ráterhelhetjük a közvetlen költségnemeket…

a közvetetteket előbb költséghelyre kell… például a fűtésszámlát négyzetméter alapján épületekre
 ugyanígy költséghely a belső szolgáltatás

cikli: H; C
ár: 200; 500
VC: 100; 200
fedzet1: 100; 300
eladottt darab: 200; 50
FC: 400; 400
fedezet2: -300; -100

Total FC: 10000 — ezt osztottuk fel menyniség alapján….