További jegyzetek itt!

Definíció, cél, cégismertető

1. Mire jó a Controlling?

2. Mirle nem jó a contorlling?

3. Controlling a gyakorlatban — feladatok és elvárások

4. Menedzsmenkontroll — à la Amerika

5. Kontrolling: à la német:

6. Kontrolling → önkontrolling


1. Mire jó a Controlling?

2. Mirle nem jó a contorlling?

3. Controlling a gyakorlatban — feladatok és elvárások

4. Menedzsmenkontroll — à la Amerika

5. Kontrolling: à la német:

6. Kontrolling → önkontrolling


Avex Kft:
 kereskedelem
 verse y
 htg, kpár grreenzone, isolutions

Mire jó a Controlling?

vezetők számára átláthatóbbá teszi működést, felhasznált erőforrásokat
nempénzügyi teljesítményeket is beépíti a rendszerbe (dolgozók elégedettsége pl…)
pl Greenpeace: str. cél több szélerőmű, kisebb habzás, több támogatás… taglétszám
 fához kikötözések száma, mint teljesítménymutató ☺

információszolgáltatás erőforrás-gazdálkodáshoz, gazdálkodási döntéstámogatás

aktuális tevékenységek gazdaságossága, hatákonysága…
 hatékony: erőforrások felhasználása… pl. admin ktg/teljes kth
 eredményes: eléri céljait…

hazdálkodási egységek teljesítményének összehasonlíthatóvá tétele

informávió a tevvékenységportfolió átalakításáról

árszabási döntések információs támogatása

költségtudatos gazdálkodásra nevel

Mirle nem jó a contorlling?

könyvelési hibák kijavítása…
 erősen használja az inormatikai rendszereket… de nem felelős azoknak a működéséért.
 terv-tény összevetés: mi az eltérés: terv el lett-e érve…?

likviditási információk nyújtása… nem ad tanácsot a befektetéselről

feladatok szabályszerű végrehajtűsa: a controlling nem ellenőr, a célelérést követi nyomon

nem hoz döntést, az a vezetők feladata

Controlling a gyakorlatban — feladatok és elvárások


… lásd álláshirdetések….☺

Menedzsmenkontroll — à la Amerika

„menedzsmentkontroll az a folyamat, amely srán a vezetők a szervezet minden szinjén biztosíthák, hogy az általik irányított ,imlatársal mevalúósítsák a szervezet szándékolt stratégiáját.” /Anthony-Govindarajan, 2003/

Kontrolling: à la német:

„finkciókat átfogó irányatáso eszköz, amelynek feladata a tervezés, ellenőrzés, illetve az információ-ellátás össszehangolása” /Horváth & Partners, 1997. /

Kontrolling → önkontrolling

nem külső hatásra kontrollálunk, hanem magunkat folyamatosan…
⇒ Amerikai és német megközelítés közeledése…

mit csinál a kontroller, amikor mindenki magát kontrollálja?
 hát excelt buherál. Információt szolgáltat.
 … a Tanszék reményei szerint ez nem igaz!

„a vezető fejébe beülteti a lámpát, és kicseréli az égőt, ha kiégett…”