További jegyzetek itt!

Projekttervezés, operatív kerettervezés

1. Projekt, fn.:…

2. „Támogatható” projekt fogalma

2.1. Projektciklus

3. elemző szakasz:

3.1. Logikai keretmátrix

4. Beavatkozási logika szintjei és fogalmainak értelmezése

5. Projektkontroll


Operatív kerettervezés

1. Operatív keretek lehetséges típusai

1.1. teljesítménytől való függőség szerint: merev vagy rugalmas?

2. Költségek tervezésének speciális eszközei

3. Ellenáramú tervezés hagyományos folyamata


1. Projekt, fn.:…

2. „Támogatható” projekt fogalma

2.1. Projektciklus

3. elemző szakasz:

3.1. Logikai keretmátrix

4. Beavatkozási logika szintjei és fogalmainak értelmezése

5. Projektkontroll


Operatív kerettervezés

1. Operatív keretek lehetséges típusai

1.1. teljesítménytől való függőség szerint: merev vagy rugalmas?

2. Költségek tervezésének speciális eszközei

3. Ellenáramú tervezés hagyományos folyamata


hazai számviteli szabályozás összefügg a nemzetközivel, merhát picik vagyunk, na! ⇒ 3 hét múlva a Számvitel Tanszékről jön valaki

Projekt, fn.:…

projekt
időben korlátozott, újszerű feleadatokarea létrejövő, hierarchikus belső szerbezettel beíró tevékenységsor, egybewn strukturális koorcinációs eszköz…

mit kell kontrollálni egy projektben?

különösen lényeges:
idő, erőforrások, célok ⇒ teljesítmények

a projekt erőforrásokat hazsnál fel, pénzben, emberben…
van időkerete… célja…

„Támogatható” projekt fogalma

projektterv: ha valkai rákérdez a projektre, akkor ezt a kezébe adva elég információt kap róla…
 bennevan a ㄔierarchia, a résztvevők, a tevékenységsor, összehenagolási mód,
 finanszítozás, monitoring-értékelés, pénzügyi-gazdsági elemzés, kockázatelemzés-minőségbiztosítás…

 miért, mit hogyan, mivel, mikor, mennyiért, miből…

Projektciklus

projektciklus management — PCM
projektkontroll…

megvalósítunk
érétkelőnk…
progeamozás
koncapció…
tervezés…
finanszítozás


van egy elemző szakasz meg egy tervezésre szánt idő
helyzetelemzés, célelemzés, problémaelemzés, projektstratégia elemzése…
tervező: célkitűzés, lebontás, potenciális eredmények…

elemző szakasz:

miért szeretnénk projekte?
mit szeretnénk elérni?
hogyan?
milyen exterbnáliák?
hol az infó?
milyne eszköz kell?
mennyibe kerül?

provlémefelismerés
ok-okozat feltárása
 probléma-ẖierarch
 ok-okozat algoritmus
 kapcsolatok felrajzolása

⇒ problémafa
transzformált provlémafa: célfa: ok-okozatból cél-eszköz lesz…
logika igazolása
fa átalakítása logikai keretmátrixba
 szintek számának csökkentése
 kapcsolódó célok

Logikai keretmátrix

gondolkodási koncepció
hierarchia, eredményke, célok…
beavatkozási stratégia
hogyan mérjük…
mennyi a költség…
⇒ a projektterv legfontosabb elemei bennevannak
⇒ végiggondoltatja a projektet…

„Logical ▤ramework Approach, LFA”
probléma, célok, str. elemzése
logikai keret, tevékenység ütemezése, erőforrások ütemezése

Tábla:
beavatkozási logika  objektíven mérhető indikátorok elleőrzési információ forrásai
átfogó célok    Feltételezések és kockázatok
projekt célja    
eredmények, hasznok    
teválemyságel  eszközök, erőforrás-igények költségek és források
   Előrejelzések
/Tábla

Beavatkozási logika szintjei és fogalmainak értelmezése

Logika Definíció Jelentés

Vezetői összefoglaló: 1 oldalban…
Projekt háttere, előzmények
 intézmény alapítása
 fizikai inrastruktóra története
 beruházás közvetlen előzményei időrendben
Projekt célhierarchiája
Projekt környezete
 makró, mikró
 magyar helyzetkép… iskolafinanszírozoás, stb…
 helyi elemzés a konkrét városra…
 1.3.2.2 Projekt külső érintettjei

2. Jogi és szervezeti jellezők
 projektszervezet kinézete… ki irányít, hogyan
 milyen funkcionális és egyéb felelősségek…

3. projekt feladat és ütemterve…
 lebontás, időzítés, felelősök hozzárendelése…
 Gant-ぢiagram…

4. Költség költségvetése, pénzárama
 mibül érjük el, adott időpontban ki tudunk-e fizetni valakit…

5. kommunikáció
 belső, külső, helyi, országos

6. minőségbiztosítása: ránézünk magunkra…
7. kockázatelemzés, kockázatkezelési terv
 finanszírozás, lgisztika, szervezetei…
 kockázat, felelősség, várható hatás, kiküszöbölés…


kontroller dolga:
 idő… pl. baj, ha előbb végez, mert akkor még nincs pénz. ha később, akkor meg csúszás van…
 erőforrás… mennyi költség volt eddig… milyen a CF…


Projektkontroll

időkontroll,
erőforrás-, költségkontrol
finanszírozási és pénzáram-kontroll

tényezők együttes kontrollja: earned Value Analysis
 kockázatok

indexháló, mutatószámok… stb…

kockázat teljesülée/nem teljesülése…

Operatív kerettervezés

fogalmaink:
operatív kerettervezés: budgeting
„hát akkor miért hívjuk operatív kerettervezésnek?”
azért opratív, mert rövidtávú, és az alaptevékenységekre vonatkozik
azért keret, mert a kereteket tervezi…: pénzértkben kifejezett formalizállt terv… vezetői felelősség, hatáskör…


típusai:
- horizontális, bertikális
- havi, negyedées. éfléves, éves…
- költség, árbevétel, fedezet, erefmény (F&E egyégek típusai)
- merev és rugalmas…

Operatív keretek lehetséges típusai

felelősségi területek szerint
 funcionális keretek, üzletági keret, projekt keret… 
típusok szerint
 
érvényesség ideje szerint
 

teljesítménytől való függőség szerint: merev vagy rugalmas?

 merev/fix, rugalmas…

 előre tervezünk…
 legyen standard: függjön a befektetétől a kimenet…
 1000 óra… ez 100e aranypénz ktg… → tervárakon mért tervköltség, tervkapacitások mentén…
 a 100e úgy jött ki, hogy a gép kszámolta nekünk
 → megterveztük pontot: hány óránál mennyi kölségünk lesz…
  ezzel egy egyenest is definináltunk…
  ⇒ a költségekhez arányosítjuk asztán a kapacitáskihasználást…
  eltelik egy hónap, visszanézünk… kiderül, hogy cksa 800 órát dolgoztak… és a költség meg 90e… így ez már tényérték…
   ⇒ költségelemzés kell, a felelősséget vállaló ember feeljen a költségekért…

   látjuk, hogy 10e arany az eltérés… de nem ezt kell elemezni, hanem inkább azt, hogy 800 óra munkára csak 80e arany költséget terveztünk, és 90e lett…
   „80e-t tevreztünk, 90 lett… ezért Te vagy a felelős” — a szervezeti egység vezető azt mondja erre,
   hogy „hohó”,
   esetleg „nana”
   mivel: a működés jellemzője az, hogy van egy fix meg egy változó költség… てrgó nem jó az arányosított tervköltség.

   ⇒ a kapacitáskihasználás csak 1000ó-nál lesz ugyanannyi, mint az FC+VC

   nomeg a megbízás mennyisége nem csak a felelősön múlik…: kapacitáskihasználási eltérés…

  ⇒ \i merev az a keret, amelyet úgy hoztak létre, hogy nem eleemzik a fix és a változó költségeket?
   merev keretet nem igazítanak a változó erőforráskihazsnáltság alpaján…
   rugalmasnál figyelembe veszik, szétválasztják az FC és VC-t…


merev keret
merve tervköltségszámítás logika alapján létrehozott keret, a fox és a változó költségeket nem választjuk rét, a rögzített kapacitáskiaszáltságon rögzítjük a rendszert…

rugalmas tervköltség-számítás
a fix és a változó költségeket szétválasztjuk, a tényleges kapacitáskihasználtságra igazítjuku a rendszert…
 no de mire költséghelyenként megmondjuk, mennyi a fix meg a változó…


Költségek tervezésének speciális eszközei

 áltaálnosköltség-területek költségeinek és teljessítményeinek módszeres elemzése, a szükségszerűség és az ok-okozati kapcsolatok vizsgálata
 nem csupán „megtervezés”, hanem a folyamatos csökkentés/racionalizálás is cél…

 általűános költségek érzékelemzése (ÁÉE)

 nulla fázisú költségterbezés (ZBB)

 honnan faragjunk le, mennyit…


ZBB, Zero Base Budgeting: egy időben nagyon divatos… mindig nulláról indulunk
ennek a módszertannak a valódi értékét nemigen lehetett megmondani… erőforrásigényes…

a nagy drukk miatt amikor költségkeretet terveznek, idő és költségtartalékot építenek be…
nem határig terveznek, határ előttig picivel…
ZBB-nél a folyamatos legitimálás nem teszi lehetővé a tartalékképzést…


Ellenáramú tervezés hagyományos folyamata

az ember megcisnálja a statisztiokát, egmondja a sarokszámokat… lebpontjuk, aztán olyan jól zümmög a terv…

no nem, ezt Karcsibácsi jobban tudja az esztergagépnél, hogy mennyi kapacitása van…

⇒ mindneki jól megmondja, hogy mennyit tud…

megvannak az elvárások…
premisszák -- peremfeltetelek…
értékesítési terv… rendszerint ez a keret jön létre először…

mennyit kell eladni, ebből megtervezzük, emnnyit kell termelnünk…
X mennyiségű gumimaci kell a piacnak, ennyi van raktáron, eddig raktározható, ennyit kell termelni…… termelési terv…
…ehhez ennyit kell beszerezni… beszerzési terv…
költségtervek… melyik költségtervről melyikre pakolunk hogyan…

tervváltozatok
terv megvitatása, jóváhagyása…


résztervek összefüggenek…
„nem is baj, hogy nem látjuk a csomópontokat, cska a nyilak hullámzását…”
vannak cockpitek… mindegyikbe belenyomjuk az adtt helyek fontos utatókat…

vannak kulcsumtatók, piaci rész, költség rész…

egyeztető híd: 6… a vezetői eredmény és a számviteli eredmény közti külkönbséget magyarázzaaz egész kerettervezés folyamata vitatottá vált…