További jegyzetek itt!

A Controllingrendsuer kialakításának első szintje: rendszer-felülvizsgálat

1. rendszer fogalma

2. rendszerek jellemzői

3. Rendszer meghatározéása

4. eredmények controlling-rendszerhez vezető út

5. munka és hatásköri rendszer felülvizsgáláta, felelősségi viszonyok elemzése

6. A vezetői számvitel hivatásáról

7. A (vezetői) számvitel feladatairól és fogalmairól

7.1. Miért kell Cash flow számítás?

8. A cash flow számítás módjai

9. Miért költségszámítás

9.1. Költségszámítás kiemelt döntéstámogatási feladatairól

9.2. Költséghely számítás…

9.3. KÖltségviselő-számítás

10. kulcskérdések beszámolókkal kapcsolatosan

11. Beszámolók jellemzőo


1. rendszer fogalma

2. rendszerek jellemzői

3. Rendszer meghatározéása

4. eredmények controlling-rendszerhez vezető út

5. munka és hatásköri rendszer felülvizsgáláta, felelősségi viszonyok elemzése

6. A vezetői számvitel hivatásáról

7. A (vezetői) számvitel feladatairól és fogalmairól

7.1. Miért kell Cash flow számítás?

8. A cash flow számítás módjai

9. Miért költségszámítás

9.1. Költségszámítás kiemelt döntéstámogatási feladatairól

9.2. Költséghely számítás…

9.3. KÖltségviselő-számítás

10. kulcskérdések beszámolókkal kapcsolatosan

11. Beszámolók jellemzőo


megvan a kékkönyv a titkárságon ☺

előző órán felellősségi és elszámolási egységek: ne álljunk neki, míg a szervezet nem tiszta…
node ma: üzleti-menedzsment-tanácsadói szemüveg, oszt ott megbízottként jól menedzseljük egy komplett rendszer kialakításának lépéseit!

tanácsadói projektek első fele a helyzet felmérése
⇒ a tanácsadó megtudja, mit kelll csinálni, a vezető megtudja, mit akar igazán…

rendszer fogalma

elemek rendezett együttese
elemek tilajdonságokkal bírnak,rendszerek jellemzői

minőség, komplexitás
megjatározhatóság
aktív-inaktív kapcsolatok az elemek közt - energia, anyag, információcsere

csere módja szerint:
 elszogetelet- tlejesne zárt…. stb

Rendszer meghatározéása

ohogy határoljuk el a kontrolling renszert

a rendszer környezete: piacok, szabályozás… belső környezet a vezetsi stílusig…
célja, működésének értékmérői
rendszer alkotóelemei, ezek tevékenységei, céljai, értékmérői (objektmok, paraméterek)
elemek kapcsolódásai
rendszer viselkedése

eredmények controlling-rendszerhez vezető út

1. jelen hhelyzet értelmezése
2. elvárások megfogalmazása
 
3. számviteli renszer továbbfejlesztése a vezetői számvitel irányba
vezetői számviteltől az éves tervezés/keretek rendszeréig
többéves üzleti tervezési rendszer
stratégiai menedzsment és stratégiai kontrolling…
a tervezést és a beszámolást támogató, átfogó információs rendszer kiépítése
contorllingszervezet felépítése

jellemzően a beszámoló rendszert is előbb kialakítják mint a tervezésit…
 ⇒ vezetői számvitel hangsúlyosítása…
 eszerint a llogika szerint nekilátunk a tervezésnek… gyakorlati munkában jobb a stratégiából lebontást, mint vissza…


munka és hatásköri rendszer felülvizsgáláta, felelősségi viszonyok elemzése

hierarchia, felépítettés — vertikális
 profil, irányítási rendszer…

folyamatelemzés
 milyen folyamatok által áll elő az érték?
 feltárás, racionalizálás


A vezetői számvitel hivatásáról

csak belső számvitellel nem foglalkozhat…
angolszász modell: a kontoller az egész számviteli rendszer feje…
európai modell: nem ennyire, de ott is egy picit:P

A (vezetői) számvitel feladatairól és fogalmairól

milyen tapusú számivtlei számítások → milyen jellemzők

likvidek vagyunk? → nem lehet elhatárollás alapú számvitelt alkalmazni

pénzforgalmi szemléletű és elhatárolás alapú számvitelt is alkalmazni

pénzforgalmi szemléletű ⇒ cash-flow számítás
elhatárolás alapú számvitel ⇒ költség és teljesítményszámítás

Miért kell Cash flow számítás?

„pénzáramlás”

teljesítménymérés: múltbeli, jövőbeli
vállalat értékteremtő képessége, likviditástervezés…
növekedési források azonosítására

külső információ adása⇒ belekerült a rendes éves beszámolóba.
… az okát tudjuk, nemdebár?

IAS7…

működési CF
befektetési-működési
finanszírozási cf: tőke ki és bevonások, hitelek, kölcsönök…


A cash flow számítás módjai

direkt módszer
menniy kifizetés, menniy befizetés volt?
 ez a gyakorlatban nehezen kivitelezhető…. például tervezéskor
 
 + pénzügyi kihatással bíró bevételek
 - pénzügyi kihatással bíró ráfordítások


indirekt módszer
 eredmény
 +pénzkiadással nem járó ráfordítások
 -pénzbevételt nem eredményező
 = cash flow

Miért költségszámítás

a vállalati erőforrásfelhasználást teszi áttekinthetővé
 tervezés, kontroll, bemutatás (információszolgáltatás)

 nlhény vezetői kérdés:
  milyen termékeket, mennyit, hogy állítsunk elő?
  mennyiy legyen/lehet a terméekek ára
  mennyire jöveódelmező egy üzletág?
   mennyi a bafeketetés, ehhez képest mennyi a megtérülés
  mennyire hatékony valami?


⇒ döntéstámogatáso funkció:
 a saját döntések befolyásolása
 költségszámítás a dontéshez alapul szolgáló informáckós eszköz

- magatartásbefolyásolási funkció („idegen dintések támogatása”)
 

Költségszámítás kiemelt döntéstámogatási feladatairól

beszerzés:
 milyen beszerzési források/%csatornák érvényesüljenek?
 mekkora a maximális beszerzési ár?
 optimális beszerzési mennyiség

termelés/szolgáltatás
 optimális program meghatározása
 optimális eljárások, anyagok, és eszközök kiválasztása
 megbízások optimális nagyságának emghatározása
 lapacitásillesztés: szűkös erőforrások legjob bkihasználása

értékesítés
 értékesítési mód kiválasztásakiszolgálandó vevői csoportok kiválasztása
 értékesítési csatornák kiválasztása
 reklámozási eljárások kiválasztása
 termékek/szolgáltatások minimális árának (alsó határ) meghatározása

különböző funkciók integrálása
make or buy …

Költséghely számítás…

feladatok
 költségek számba vétee a felmérés helye szerunt
 belső teljesíményelszámolás (másáodlagosköltség-számítás)


 funkcionálsi földrajz…

KÖltségviselő-számításkulcskérdések beszámolókkal kapcsolatosan

hogy jellemezhető az egység teljesítméyne?
felelsségi rendszerköltség és teljesítménykategóriák — objektumok, mérési pontok
költség és teljesíményszámítás…


Beszámolók jellemzőo

tartalom (abszolút teljesítményadato, viszonyszámok, időbbeli és térbeli összehasonlítások, értékelések, javaslatok…)
gyakoriság (napi, heti, havi, negyedéves)
egyediség (standard, egyedi/eseti)