További jegyzetek itt!

Controllingrendszer alapelemei, kialakítási feltételek és követelmények

1. Erőforrás alapú stratégiaalkotás — alapfeltételezések

2. Stratégiai trervezés folyamata

3. Empirikus kutatások eredményei

4. Stratégiai tervezés alkalmazása

4.1. Miért nem valósul meg?

4.2. Balance Scorecard

5. Felelősségi és elszámolási egységek

6. Többéves üzleti tervezés alkalamzása

7. Operatív kerettervezés

8. Elszámolóár — definíciós sokszínáség

8.1. Elszámolóár funkciói

8.2. Elszámolóárak típusa

9. Vezetői számvitel hivatása

10. Beszámolókkal kapcsolatos edöntendü kérdések

11. Beszámolórendszerkialakítása során figyelembe veendő kritériumok


1. Erőforrás alapú stratégiaalkotás — alapfeltételezések

2. Stratégiai trervezés folyamata

3. Empirikus kutatások eredményei

4. Stratégiai tervezés alkalmazása

4.1. Miért nem valósul meg?

4.2. Balance Scorecard

5. Felelősségi és elszámolási egységek

6. Többéves üzleti tervezés alkalamzása

7. Operatív kerettervezés

8. Elszámolóár — definíciós sokszínáség

8.1. Elszámolóár funkciói

8.2. Elszámolóárak típusa

9. Vezetői számvitel hivatása

10. Beszámolókkal kapcsolatos edöntendü kérdések

11. Beszámolórendszerkialakítása során figyelembe veendő kritériumok


„kontrollert keresünk. Bp-n, októbertől… Főkönyvi könyvelés végzése a kettős könyvelés szabályai szerint… Analitikus nyilvbántartások vezetése… Tárgyi eszköz nyilvántartása és értékelése… Egyéb pénzügyi-számviteli teendők ellátása” — ergó nagyrészt számviteli tevékenységet kell a vállalat szerint végezni.

„senior controllert keresünk… vezetők felé beszámolás, stb…”

stratégiai szintű kontrollkör… naaaagy.

hogy bontják fel a terveket aszervezetek?
küldetés/jövőkép ⇒ szervezeti szintű stratégia
⇒ üzletági stratégiák… porteri versenystratégia illetve funkcionális…
⇒ operatív

Erőforrás alapú stratégiaalkotás — alapfeltételezések

milyen erőforrásokkal rendelkezünk, amelyek megkülönböztető előnyre jogosítaak fel minket?
„farkastörvények uralkodak mindengol, ez iszonyú rossz”
- a szervezetek különbözők
 - erpforrásaik és képességeik szerint
 - aszerint, hogy ezekvól mennyire képesek előny tkovácsolni
- a vállalatoknak még hasonló erőfprráskészlet mellett is lehetnek külnböző képességeik
- a képességek az erőforrás-kombinációkból származnak
- a megkülönböztető képességek kiépítése időigényes folyamat
köynezeteből levezetett: milyen elvárásoknka kell megfelelni…? → keretfeltételek, amelyekhez igazodunk

egyetem hogy csinál statégiűát?
- nézheti környezetét
- nézheti az erőfforrásait


Stratégiai trervezés folyamata

premisszák: nem rajtunk múló külső tényezők

1 eglévő stratégia felülvizsálása, aktualizálása
2. premisszák, gflyamat módszertanának rögz…kontrolling: visszacsatolást nyújt.

Empirikus kutatások eredményei

'97-98:
98% D vállalat: fontos a stratégia tervezés…
sokan nem tudnak azonosulni a stratégiával (kkor hogy valósítják meg?)
kevesen bontják le…
kevesen értik, miről van szó a stratégiában…

Stratégiai tervezés alkalmazása

balance scorecard…

stratégia:
alkalazza:
 66%
nem alkalmazza:
 33%
 kellene: 83%

Miért nem valósul meg?

jövőkép-buktató: megalkotjuk a stratégiát, de nem értik az operatív szinten, mert nem bontjuk le…

irányítási rendszer-buktató: kitezsik a falram de nem azserint működnek

munkatársak: motiv esztközök nem szolgálják…Balance Scorecard

0. lépés: tlejesíatményről gondolkodva nem csak pénzről gondolkodunk…
vannak vevők, folyamatok is…. meg van innovatív munkatársi tömeg is…
=⇒ négy dimenzioban nézzük… mindegyikben határozzunk meg akciókat-mutatókat…


- pü. teljesítmény
- folyamatok
- tanulás és fejlődés
- vveők

⇒ stratégiacéélok,
- mutatók
- elvárások
- akciók

kontroll stratégiai szerepe:
 létrejött stratégiai célok kontorllja: a vezetőket segíti, indikátorrendszerrel (mutatószámokkal)


„minden ami körülöttünk van, megmérhető” ⇒ már csak egy mérőrendszer kell… A kontrolling egyik érdekes területe, hogy hogy a frászba csináljuk.

… mér és érétkel mindenki… makretig osztály, hr, miegyéb…
⇒ 6-7 indikátorrendszer os lehet egy vállalatban ⇒ hogy integráljuk? mindenki mér, mint az őrült, de valahogy össze is kellene fogni a cuccost.

⇒ stratégiai kontroll szintkén pl. a Balance scorecard egész népszerű…

… nojó, de ezt le is kellene bontani…
⇒ 3-5 éves pénzügyi tervek… középtáv. Pénzügy és számvitel klasszikus eszközei…

⇒ ehhez kapcoslódik mindig az éves terv…

Felelősségi és elszámolási egységek

⇒ a kontorlláláshoz el kell dönteni mindenkiről hogy miért felelős…

felelőssé

önálló vezető
munkaés hatáskör
a felelősségének elszámolását biztosítha a vállalat elszámolási renszere

pl. van egy költségközpontunk…
megszabjuk a vezetőnek a betartandó költségkeretet…


kimenet:
 erőforrások jellege,; mennyiségük és kimenetek közti viszony
 felhasználásuknak ill. kimenetek mérése
 értékelése

költség-, edezet, eredmény, árbevétel, szolgáltató, önálló tőkeallokációs központok…

Többéves üzleti tervezés alkalamzása


stratégia ⇒ akciók (pl. munkatársak képzése, stb…) ⇒ ezeknek van számviteli-péénzügyi vonzata
⇒ üzleti tervezés vizsgálja a stratégia megvalósízhatóságát… az előőz évi mérleg sarokszámai jü esetben az előző éevs stratégia mérőszámaival megegyeznek…
⇒ évente átgondoljuk előre a következő három évet…

…ebből készül az évves terv…
…amabból pedig a jövő heti…


a tervlebontás egy idő után az alulról jövő tervezési szálak miatt megakad.

Operatív kerettervezés

amikor reggel bemegyek, mit csinálok majd, honnan lesz alapanyag hozzá…

operatív keretekből áll… az ért operatív, mert rövidtávú…
költség-, árbevétel-, stb… keretek vannak

mennyit akarok eladni… ehhez mennyit kell termelni…. mennyi van raktáron, honnnan suállítok mennyit…

fix keret/rugalmas keret…

havi keret, negyedéves keret… éves/többéves keret

funkcionális, üzletági, projekt -keret

árbevétel és fedezet, beruházási, termelési, beszerzési, k+F, igazgatási, pénzügyi…

Elszámolóár — definíciós sokszínáség

belső elszámolóár, transzferár… belső elszámolás:
jogiegységen velül is elszámolnak egymással az egységek

Elszámolóár funkciói

⇒ árképzés, teljesítménymérés… adózás, tervezés…

Elszámolóárak típusa

direkt módszer
 piaci ár
 határköltség
 tény étlagos változó költség…
 benchmark
 szabályozói ár…

indirekt módszer: egységek, üzletágak képezik az árakat megállapodások útján…

Vezetői számvitel hivatása

sokszor nem tudják megkülönböztetni a vezetői számvitelt és a kontrollingot…

Schmalenbach Eugen: pénzügyi számvitel: mint az emlékezet az emberi testben… visszaidézi, ami a múltban volt… el is tudja felejteni… vzetői számvitel: idegek szerepe: eszköz, jelzi, hogy hol van baj.

vezeői számivtel egy eszköz, de nem az eszköz a fontos, hanem a vezető…

Beszámolókkal kapcsolatos edöntendü kérdések


hogy jellemezhető az egység teljesítménye?
milyen intézkedési, beavatkozási lehetpésgek vannak?
melxek a végvezetés, balaamint az egység vezetője szempontjábók kritikus üzleti tényezők?

hogy gondolkognak/működnek a vezetők…

kontorller bemegy…. kávézik… oszt bummneki az excelnek, reportot készíteni.

mi egy kórházi orsztálynak, egyetemnek, tanszéknek a teljesítménye?


Beszámolórendszerkialakítása során figyelembe veendő kritériumok

felelősségi rendszer
 költség és teljesítménykategóriák (objektumok, mérési pontok)
 pl. egy leányvállalat feelős az anyjától származó költségekért? pl. marketing…
nem felelős érte, de el kell számolnia vele…
költség és teljesítményszámítás rendje (számítási mechanizmusok)
tervezési rnedszer
informatikai rendszerek